prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - červen 2022
 TS 851 a 852: 810 SS Čerčany

oběh pro
10. 12.:
TS 851 (810)TS 852 (810)výňatek TS 833 (814.2)výňatek TS 834 (814)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den
---------9213/9214-
st 1. 6.810.217 810.446
810.007
[1]
810.587 810.511
810.621
[2]
810.512 810.184 810.633 810.472 810.349 - - st 1. 6.
čt 2. 6.810.512
810.229 + 841.013 pk
841.001 + 810.511 pk
810.511
[3]
810.217
841.001 př + 810.217 + 810.511 pk
810.217 + 810.587 pk
810.217
[4]
810.007 810.587
841.013 + 810.229 pk
810.229
810.229 př + 810.217 + 810.587 pk
810.229
[5]
810.621 810.349 810.184 810.633 810.472 - - čt 2. 6.
3. 6.810.487 810.511 810.217 810.007 810.229
810.289
[6]
810.472 ! 810.349 ! 810.184 ! 810.633 ! - - 3. 6.
so 4. 6.810.229 810.487 810.007 810.511   -     814.079 so 4. 6.
ne 5. 6.810.217 810.229 810.487 810.007
810.511
[7]
810.621 [8]     -   - 814.079 ne 5. 6.
po 6. 6.810.229 810.487
810.512
[9]
810.621 810.217 810.511
810.007
[10]
810.349 810.472 810.184 810.263 - - po 6. 6.
út 7. 6.810.289 810.487 810.512 [11] 810.621 810.217
810.446
[12]
810.263 ! 810.349 ! 810.472 ! 810.184 ! - - út 7. 6.
st 8. 6.810.007 810.289
810.621
[13]
810.487 810.512 810.511 810.184 810.633 810.349 810.472 - - st 8. 6.
čt 9. 6.810.446 810.007 810.621 810.487 810.512 810.472 810.184 810.633 810.349 - - čt 9. 6.
10. 6.810.289 810.446 810.007 810.621 810.487 810.349 ! 810.472 ! 810.184 ! 810.633 ! - - 10. 6.
so 11. 6.810.487 ! 810.289 ! 810.621 ! 810.446 810.007   -   810.472 814.108 814.106 so 11. 6.
ne 12. 6.810.007 ! 810.487 810.289 810.263 810.446 [14] 810.511 810.229 - 810.472 - 814.106 ne 12. 6.
po 13. 6.810.487 810.289 810.446 810.217 810.263 810.472 810.349 810.511 810.229 - - po 13. 6.
út 14. 6.810.263
810.621 př + 810.263
810.289 + 810.621 pk
[15]
810.487 810.007 810.446
810.621
[16]
810.217
810.446
[17]
810.229 810.472 810.349 810.511 - - út 14. 6.
st 15. 6.810.217 810.289
810.263
[18]
810.487 810.007 810.621
810.446
[19]
810.511 ! 810.229 ! 810.472 ! 810.349 ! - - st 15. 6.
čt 16. 6.810.446 810.217 810.263 810.487 810.007     810.633 810.472 - - čt 16. 6.
17. 6.810.007 810.446
810.289
[20]
810.217 810.263 810.487 810.472 !     810.633 ! - - 17. 6.
so 18. 6.810.487 810.007 810.263 810.289 810.217
814.235 + 814.236 pk
[21]
  -     814.235 + 814.236 pk 814.107 so 18. 6.
ne 19. 6.810.217 810.621 810.007 810.263 810.289
810.633
[22]
810.184 810.229 - 810.349 - 814.107 ne 19. 6.
po 20. 6.810.621 810.007 810.633 810.217
810.511
[23]
810.263 810.349 810.472 810.184 810.229 - - po 20. 6.
út 21. 6.810.263 810.621 810.007
810.229
[24]
810.289 810.511 810.229
810.633
[25]
810.349 810.472 810.184 - - út 21. 6.
st 22. 6.810.511 810.263 810.621 810.229 810.289 810.184 810.633 810.487 810.472 - - st 22. 6.
čt 23. 6.810.289
810.512 př + 810.289
810.512
[26]
810.511 810.263 810.621 810.229 810.472 ! 810.184 ! 810.633 ! 810.487 ! - - čt 23. 6.
24. 6.810.229
810.446
[27]
810.512 810.511 810.263 810.621 810.487 810.472 810.184 810.633 - - 24. 6.
so 25. 6.810.621 810.446 810.263 810.512 810.511
810.511 př + 814.246 + 814.245 pk
810.511
[28]
810.633 - 810.472 810.184 814.245 + 814.246 pk [29] 814.107 so 25. 6.
ne 26. 6.810.511 ! 810.621
754.076 př + 814.107
841.013 + 841.010 pk
810.512 př + 841.003 + 841.009 pk
[30]
810.446 810.263 810.512
810.512 př + 810.229
810.229
[31]
810.184 ! 810.633 ! - 810.472 ! - 814.107
841.010 př + 841.013 + 814.107 pk
814.107
[32]
ne 26. 6.
po 27. 6.810.472 810.446 810.229 810.511 810.263         - - po 27. 6.
út 28. 6.810.263 810.512 810.446 810.229 810.511 810.633 810.349 810.472 810.184 - - út 28. 6.
st 29. 6.810.511 810.263 810.512 810.446 810.229 810.184 810.633 810.349 810.472 - - st 29. 6.
čt 30. 6.810.229 810.511 810.263 810.512 810.446 810.472 810.184 810.633 810.349 - - čt 30. 6.
oběh pro
10. 12.:
---------9213/9214-datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den
TS 851 (810)TS 852 (810)výňatek TS 833 (814.2)výňatek TS 834 (814)

[1]vlak 9204: 810.446
vlaky 9215, 9214: 810.007
[2]vlak 9241: 810.511
vlaky 9245, 9214: 810.621
[3]vlak 9206: 810.512
vlak 9211: 810.229 + 841.013 pk, pozn: Ze Zruče n/S pouze solo 841 013 . 810 229 obrací na 9210
vlak 9212: 841.001 + 810.511 pk, pozn: Pouze do Zruče n/S. Dále 810 511.
vlak 9219: 810.511
[4]vlak 9204: 810.217
vlak 9215: 841.001 př + 810.217 + 810.511 pk, pozn: Z Čerčan do Zruče n/S 810 217 + 810 511 pk. 810 511 pak obrací ve Zruči n/S na Os 9212 směr Čerčany, přestup ve Zruči n/S z 841 001 na Os 9212 z Ledče n/S. Dále do Ledče n/S na Os 9215 pokračuje 841 001 + 810 217 pk.
vlak 9214: 810.217 + 810.587 pk, pozn: Odvoz mrtvého Barnabáše z Ledče nad Sázavou
vlaky 9247, 9246, 9223: 810.217
[5]vlaky 9241, 9207: 810.587, pozn: Porucha v Budčicích, +50 minut zpoždění, je komplet mrtvá
vlak 9210: 841.013 + 810.229 pk, pozn: 841 013 jen do Zruče nad Sázavou. Dále 810 229 a 012 047
vlak 9245: 810.229
vlak 9214: 810.229 př + 810.217 + 810.587 pk, pozn: Z Ledečka v řazení 810 229+012 047+810 217+012 071+810 587
vlak 9221: 810.229
[6]vlak 9203: 810.229
vlaky 9217, 9268, 9269, 9218: 810.289
[7]vlak 9200: 810.007
vlak 9219: 810.511
[8]vlak 9214: Jede i chybějící Os 9221
[9]vlak 9204: 810.487
vlak 9223: 810.512
[10]vlak 9203: 810.511
vlaky 9217, 9024: 810.007
[11]vlak 9262: Po dlouhé době funkční IS
[12]vlaky 9200, 9208: 810.217
vlak 9217: 810.446
[13]vlak 9204: 810.289
vlak 9223: 810.621
[14]vlak 9214: Jela i Os 9221 který zde chybí
[15]vlak 9206: 810.263
vlak 9220: 810.621 př + 810.263, pozn: Porucha 810 263 ve Zruči nad Sázavou. Odtah 810 621 do Čerčan ze Zruče.
vlak 9227: 810.289 + 810.621 pk, pozn: Návoz 810 do Zruče nad Sázavou na ranní vlaky 9200 a 9204 z důvodu odtahu porouchané 810 263.
[16]vlaky 9241, 9210: 810.446
vlaky 9245, 9272: 810.621
[17]vlaky 9203, 9217, 9269, 9218: 810.217
vlak 9024: 810.446
[18]vlaky 9204, 9244: 810.289
vlak 9214: 810.263
[19]vlak 9203: 810.621
vlak 9025: 810.446
[20]vlak 9243: 810.446
vlak 9215: 810.289
[21]vlaky 9203, 1598: 810.217
vlak 9214: 814.235 + 814.236 pk
[22]vlaky 9208, 9215: 810.289
vlak 9214: 810.633, pozn: Na Os9214 skutečně jela 810289 ale následující obrat Os 9221 který zde chybí jela 810633
[23]vlaky 9240, 9241, 9242, 9207, 9210: 810.217
vlaky 9245, 9221: 810.511
[24]vlaky 9261, 9216: 810.007, pozn: po vlak 9216, ve 22:36 jako Sv 53882 do Nymburka (754.076+714.012+810.007)
vlaky 9249, 9222: 810.229
[25]vlaky 19103, 19142: 810.229, pozn: po vlak 19142
vlak 91128: 810.633
[26]vlak 9206: 810.289
vlak 9211: 810.512 př + 810.289, pozn: Porucha 810 289, dále jede 810 512
vlak 9212: 810.512
[27]vlak 9206: 810.229
vlak 9219: 810.446
[28]vlak 9208: 810.511
vlak 9215: 810.511 př + 814.246 + 814.245 pk, pozn: Čerčany - Ledečko: 810 511, Ledečko - Zruč nad Sázavou: 814 245,246 + 810 511, Zruč nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: 810 511
vlak 9266: 810.511
[29]vlak 9213: Eliminace zpoždění, ukončen v Ledečku.
[30]vlak 9206: 810.621, pozn: Srážka stromu u Samechova, urvaný pluh a +160 min zpoždění.
vlak 9209: 754.076 př + 814.107, pozn: Mimořádný konec v Samechově. Dále na konci vlaku 9281 Z Samechova do Zruče nad Sázavou.
vlak 9263: 841.013 + 841.010 pk
vlak 9212: 810.512 př + 841.003 + 841.009 pk, pozn: V úseku Ledeč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou : 841 003,009. Dále 810 512.
[31]vlak 9208: 810.512
vlak 9215: 810.512 př + 810.229, pozn: Na konci Os 9215 převoz 810+012+810. Jedna 810 do Zruče kvůli nedostatku 810.
vlak 9214: 810.229, pozn: Jel i Os 9221 který zde chybí
[32]vlak 9205: 814.107, pozn: Pouze do Samechova
vlak 9210: 841.010 př + 841.013 + 814.107 pk, pozn: Úsek Ledeč nad Sázavou až Zruč nad Sázavou s 841 010,013. Ze Zruče nad Sázavou do Čerčan pouze 814 107.
vlak 9217: 814.107