prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2023
 TS 851: 810 OŘOD střed SS Čerčany

oběh pro
9. 12.:
TS 851 (810)TS 852 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)TS 051 (BDtax)TS 052 (BDtax)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den
-----------9215/9224------
po 1. 5.- - - - -             - 814.073 93-29 099 ! 93-29 047 93-29 094 - - po 1. 5.
út 2. 5.810.446 810.621
814.107
[1]
810.289 810.326 810.608 810.229 810.472   810.263   810.487 - - 93-29 055     93-29 047
[2]
  út 2. 5.
st 3. 5.810.229 810.446
814.107
[3]
810.621 810.289 810.326
810.511
[4]
810.511 [5] 810.487 810.472   810.263   - - 93-29 071 93-29 047
93-29 094
[6]
93-29 107 93-29 094
93-29 055
[7]
93-29 055 [8] st 3. 5.
čt 4. 5.810.512 810.229
814.107
[9]
810.446 810.621 810.289 810.511   810.487 810.472   810.263 - - 93-29 094 [10] 93-29 094
93-29 107
[11]
93-29 047 93-29 107
[12]
93-29 055 čt 4. 5.
5. 5.810.511 810.512 [13] 810.229 810.446 810.621 810.289 810.263 !   810.487 ! 810.472 !   - - 93-29 071 93-29 094 ! 93-29 107 ! 93-29 047 ! 93-29 055 5. 5.
so 6. 5.810.289 810.511 810.608 + 93-29 094 pk [14] 810.229 810.446 810.621 -   810.349     814.211 + 814.212 pk 814.108
810.608 př + 93-29 094 + 814.108 pk
814.108 př + 93-29 094 + 810.608 pk
[15]
93-29 055
93-29 047 + 93-29 055 pk
93-29 055 + 93-29 047 pk
[16]
93-29 107 - 93-29 094
93-29 071
[17]
- so 6. 5.
ne 7. 5.810.621 [18] 810.289
810.608
[19]
810.621 [20] 810.608 [21] 810.621
810.229
[22]
810.446     810.263 810.349 !   - 814.108 93-29 071 + 93-29 094 pk
[23]
93-29 047 - 93-29 055
[24]
- ne 7. 5.
po 8. 5.- - - - - 810.621 !       810.263 !   - 814.108 93-29 055   93-29 071 - - po 8. 5.
út 9. 5.810.608 810.229
810.446
[25]
810.621 810.326 810.289 810.446 [26]           - - 93-29 094
93-29 071
[27]
93-29 071
93-29 047
[28]
  93-29 047
[2]
  út 9. 5.
st 10. 5.810.446 810.608
810.263
[29]
810.229 810.621 810.326 810.289         810.511 - - 93-29 047 [30] 93-29 047
93-29 055
[31]
93-29 071 93-29 055
[32]
  st 10. 5.
čt 11. 5.810.349 810.446
810.326
[33]
810.608 810.229 810.621 810.326 [34] 810.511 810.512 810.487 810.644 810.007 - - 93-29 099 93-29 055
93-29 071
[35]
93-29 047 93-29 071
93-29 094
[36]
93-29 094 [37] čt 11. 5.
12. 5.810.326 810.349
810.263
[38]
810.446 810.608 810.229 810.621 810.007 810.511
810.472
[39]
810.511 [40] 810.349 [41] 810.487 - - 93-29 071 [42] 93-29 071
93-29 047
[43]
93-29 099 93-29 047
93-29 094
[44]
93-29 107 12. 5.
so 13. 5.810.621 810.326 810.263 810.446 810.608 810.229 - 810.007 810.472 810.511 810.349 814.247 + 814.248 pk 814.073 93-29 094 93-29 071 - 93-29 099 - so 13. 5.
ne 14. 5.810.229 810.621 810.326 810.263 810.446 810.608 810.349 810.644 810.007 810.472 810.511 - 814.073 93-29 099 93-29 094 93-29 071 - - ne 14. 5.
po 15. 5.810.446 810.263 810.289 810.621 810.326 810.229 810.511 810.644 810.007
810.184
[45]
810.349 810.472 - - 93-29 099 [46] 93-29 099
93-29 094
[47]
93-29 071 93-29 094 [48]   po 15. 5.
út 16. 5.810.229 [49] 810.446
810.326
810.487
[50]
810.263 810.289 810.621 810.326 [51] 810.472 810.511
810.349
[52]
810.644 810.184 810.229 [53] - -   93-29 094 93-29 099 93-29 071
[54]
  út 16. 5.
st 17. 5.810.487 810.229 810.446 810.263 810.289 810.621 810.349 810.472 810.633 810.644 810.184 - - 93-29 080 [55] 93-29 080
93-29 099
[56]
93-29 094 93-29 099
[57]
  st 17. 5.
čt 18. 5.810.621 810.487
810.263 př + 810.487
810.263
[58]
810.229
810.229 + 810.487 pk
810.229
[59]
810.446 810.263
810.608
[60]
810.289 810.184 810.349 810.472 810.633 810.644 - - 93-29 099 [46] 93-29 099
93-29 047
93-29 055
[61]
93-29 080 93-29 094
93-29 055
[62]
  čt 18. 5.
19. 5.810.263
810.511
[63]
810.621 810.289 810.229 810.446 810.608 810.644 ! 810.184 ! 810.511 [64] 810.472 ! 810.633 - - 93-29 055 [65] 93-29 055 [66]   93-29 080
[67]
  19. 5.
so 20. 5.810.608 810.511 [68] 810.621 810.289 810.229 810.446 -       810.511 + 93-29 099 pk [69] 814.106 93-29 080 93-29 055 - 93-29 099 [70] - so 20. 5.
ne 21. 5.810.007 810.608 810.511 ! 810.621 810.289 810.229         - 814.106 93-29 047 93-29 099
93-29 094
[71]
93-29 055 - - ne 21. 5.
po 22. 5.810.229 810.621
810.007
[72]
810.289 810.608 [73] 810.511 810.007 [74]           - - 93-29 047 [30] 93-29 047
93-29 094
[75]
93-29 055 93-29 094 [48]   po 22. 5.
út 23. 5.810.007 810.229
810.608
[76]
810.621 810.289 [77] 810.608
810.263
[78]
810.511 810.184 810.472 810.487 810.512 810.349 - - 93-29 094 [10] 93-29 094
93-29 055
[79]
93-29 107 + 93-29 099 pk 93-29 055
[32]
  út 23. 5.
st 24. 5.810.608 810.007
810.229
[80]
810.511 810.621 810.289 810.263
810.229 př + 810.263
[81]
810.349 810.184 810.472 810.487 810.512 - - 93-29 094 [10] 93-29 055
93-29 107
[82]
93-29 094
93-29 080
[83]
93-29 055
[84]
  st 24. 5.
čt 25. 5.810.229 810.608
810.289
[85]
810.446 810.511 810.621 810.289 [86] 810.633 810.349 810.184
810.007
[87]
810.472 ! 810.487 - - 93-29 055 ! 93-29 107 93-29 094 93-29 080
[67]
  čt 25. 5.
26. 5.810.289 810.229 810.608 810.512 810.511 810.621 810.487 ! 810.633 ! 810.349 ! 810.007 !   - - 93-29 080
93-29 107
[88]
93-29 107
93-29 094
[89]
93-29 094
93-29 080 + 93-29 047 pk
93-29 047
[90]
93-29 055
93-29 055 + 93-29 107 pk
93-29 107
[91]
93-29 055
93-29 047 + 93-29 055 pk
[92]
26. 5.
so 27. 5.810.621 810.289 810.229 810.446 810.512 810.511 -         814.235 + 814.236 pk 814.107 93-29 094   - 93-29 047
93-29 055
[93]
- so 27. 5.
ne 28. 5.810.511 810.007 810.289 810.229 810.446
810.621
[94]
810.512           - 814.107 93-29 055 93-29 094 93-29 047 - - ne 28. 5.
po 29. 5.810.263 810.229
810.446
810.644
[95]
810.608 810.007 810.289 810.511           - -   93-29 055 ! 93-29 047 ! 93-29 094 !   po 29. 5.
út 30. 5.810.644 810.263
810.289
[96]
810.229 810.608 810.007 810.289 [97] 810.633 810.184 810.511 810.487 810.349 - - 93-29 107
93-29 047
93-29 107
[98]
93-29 107
93-29 055
[99]
93-29 094
93-29 080
93-29 047 + 93-29 094 pk
[100]
93-29 055 [101] 93-29 109 út 30. 5.
st 31. 5.810.289 [102] 810.644 810.263 810.229 810.608 810.007 810.349 810.633 810.184 810.511 810.487 - -   93-29 107 ! 93-29 094 93-29 080 ! 93-29 109 st 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
-----------9215/9224------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 851 (810)TS 852 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)TS 051 (BDtax)TS 052 (BDtax)

[1]vlak 9246: 810.621
vlak 9024: 814.107, pozn: Výluka Jílové u Prahy-Týnec nad Sázavou, 814107 v úseku Čerčany-Týnec n/Sáz., z Poříčí nad Sázavou odkloněn do Prahy Zahradní Město
vlak 9025: -, pozn: Výchozí z žst. Praha Zahradní Město, Jílové u Prahy-Čerčany NAD
[2]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 047
[3]vlak 9246: 810.446
vlak 9024: 814.107, pozn: Výluka Jílové u Prahy-Týnec nad Sázavou, 814107 v úseku Čerčany-Týnec n/Sáz., z Poříčí nad Sázavou odkloněn do Prahy Zahradní Město
vlak 9025: -, pozn: Výchozí z žst. Praha Zahradní Město, Jílové u Prahy-Čerčany NAD
[4]vlak 9209: 810.326
vlaky 9245, 9227: 810.511
[5]vlak 9203: 810.511
[6]vlak 9212: 93-29 047
vlak 9227: 93-29 094
[7]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 094
vlak 9222: 93-29 055
[8]vlak 9244: 93-29 055
[9]vlak 9243: 810.229
vlak 9024: 814.107, pozn: Výluka Jílové u Prahy-Týnec nad Sázavou, 814107 v úseku Čerčany-Týnec n/Sáz., z Poříčí nad Sázavou odkloněn do Prahy Zahradní Město
vlak 9025: -, pozn: Výchozí z žst. Praha Zahradní Město, Jílové u Prahy-Čerčany NAD
[10]vlak 9217: 93-29 094
[11]vlak 9212: 93-29 094
vlaky 9226, 9227: 93-29 107
[12]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 107
[13]vlak 9024: Do stanice Praha Zahradní Město
[14]vlak 9231: 810.608 + 93-29 094 pk
[15]vlak 9207: 814.108
vlak 9221: 810.608 př + 93-29 094 + 814.108 pk, pozn: Posila, objednaný vozy (608 a 094)
vlak 9230: 814.108 př + 93-29 094 + 810.608 pk, pozn: Odvoz posilové soupravy do Čerčan
[16]vlak 9211: 93-29 055
vlak 9225: 93-29 047 + 93-29 055 pk, pozn: BDtax 055 - objednaná posila
vlak 9234: 93-29 055 + 93-29 047 pk, pozn: Odvoz objednáneho vozu do Čerčan
[17]vlak 9208: 93-29 094
vlak 9229: 93-29 071
[18]vlak 9233: Os 9233 (dnes pouze do Sázavy), obrat na Os 9236
[19]vlak 9210: 810.289
vlak 9217: -, pozn: Postrk nejede
vlak 9224: 810.608
[20]vlak 9251: 810.621
[21]vlak 9208: 810.608
[22]vlak 9251: 810.621, pozn: vlak 9251: 810.621
vlak 9211: 810.229
[23]vlak 9205: -, pozn: Nejede
vlak 9210: 93-29 071 + 93-29 094 pk
[24]vlak 9208: -, pozn: Nejede
vlak 9215: 93-29 055
[25]vlak 9246: 810.229
vlaky 9024, 9025: 810.446, pozn: Ze stanice Praha Zahradní Město
[26]vlak 9212: 810.446
[27]vlak 9206: 93-29 094
vlak 9217: 93-29 071
[28]vlak 9212: 93-29 071
vlak 9227: 93-29 047
[29]vlak 9246: 810.608
vlak 9024: 810.263, pozn: Mimořádně končí v žst. Praha Zahradní Město
[30]vlak 9217: 93-29 047
[31]vlak 9212: 93-29 047
vlak 9226: 93-29 055
[32]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 055
[33]vlaky 9232, 9232: 810.446
vlaky 9024, 9025: 810.326, pozn: Ze stanice Praha Zahradní Město
[34]vlak 9203: 810.326
[35]vlak 9212: 93-29 055
vlak 9219: 93-29 071
[36]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 071
vlak 9245: 93-29 094
[37]vlak 9241: 93-29 094
[38]vlak 9246: 810.349
vlak 9269: 810.263
[39]vlak 26100: 810.511
vlak 19131: 810.472
[40]vlak 26139: 810.511
[41]vlak 19130: 810.349
[42]vlak 9217: 93-29 071
[43]vlak 9212: 93-29 071
vlak 9234: 93-29 047
[44]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 047
vlak 9250: 93-29 094
[45]vlak 26109: 810.007
vlak 19117: 810.184
[46]vlak 9217: 93-29 099
[47]vlak 9212: 93-29 099
vlak 9226: 93-29 094
[48]vlak 9216: 93-29 094
[49]vlak 9213: 810.229
[50]vlaky 9232, 9232: 810.446
vlak 9024: 810.326
vlak 9025: 810.487
[51]vlak 9212: 810.326
[52]vlak 19100: 810.511
vlak 26110: 810.349
[53]vlak 19106: 810.229
[54]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 071
[55]vlak 9217: 93-29 080
[56]vlak 9212: 93-29 080
vlak 9219: 93-29 099
[57]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 099
[58]vlak 9246: 810.487
vlak 9219: 810.263 př + 810.487, pozn: Porucha 810 487 v Ledečku. Z Ledečka pouze do Zruče nad Sázavou veden náhradní soupravou (810 263) z Os 9245.
vlak 9268: -, pozn: Nejede
vlaky 9232, 9232: 810.263
[59]vlak 9217: 810.229
vlak 9222: 810.229 + 810.487 pk, pozn: Odvoz porouchané 810 487 z Ledečka do Čerčan.
vlak 9247: 810.229
[60]vlak 9242: 810.263
vlak 9222: -, pozn: Postrk nejede
vlak 9227: 810.608
[61]vlak 9212: 93-29 099
vlak 9219: 93-29 047
vlak 9226: 93-29 055, pozn: Zruč - Ledečko nejede. Ledečko - Čerčany BDtax 055.
[62]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 094
vlak 9245: 93-29 055
[63]vlak 9201: 810.263
vlak 9213: 810.511
[64]vlak 26101: 810.511
[65]vlak 9217: 93-29 055
[66]vlak 9212: 93-29 055
[67]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9216: 93-29 080
[68]vlak 9208: 810.511
[69]vlak 9215: 810.511 + 93-29 099 pk
[70]vlak 9208: 93-29 099
[71]vlak 9211: 93-29 099
vlak 9225: 93-29 094
[72]vlak 9243: 810.621
vlak 9024: 810.007
[73]vlak 9208: Pouze do Zruče nad Sázavou
[74]vlak 9212: 810.007
[75]vlak 9203: -
vlak 9212: 93-29 047
vlak 9226: 93-29 094
[76]vlak 9246: 810.229
vlak 9024: 810.608
[77]vlak 9208: Od 22.5 pouze do Zruče nad Sázavou
[78]vlak 9216: 810.608
vlak 9227: 810.263
[79]vlak 9212: 93-29 094
vlak 9226: 93-29 055
[80]vlak 9246: 810.007
vlak 9024: 810.229
[81]vlak 9203: 810.263
vlak 9212: 810.229 př + 810.263, pozn: Porucha 810263 v žst Sázava, ze stanice Sázava na přípřeži 810229
[82]vlak 9203: -
vlak 9212: 93-29 055
vlak 9219: 93-29 107
[83]vlak 9202: 93-29 094
vlak 9218: 93-29 080
[84]vlak 9209: -, pozn: Nejede
vlak 9222: 93-29 055
[85]vlak 9246: 810.608
vlak 9024: 810.289
[86]vlak 9212: 810.289
[87]vlak 26101: 810.184
vlak 26104: -
vlak 26109: 810.184
vlak 19117: 810.007
[88]vlak 9206: 93-29 080
vlak 9217: 93-29 107
[89]vlak 9212: 93-29 107
vlak 9219: 93-29 094
[90]vlak 9246: 93-29 094
vlak 9213: 93-29 080 + 93-29 047 pk, pozn: BDtax 080 pouze do Zruče. BDtax 047 do Ledče
vlak 9218: 93-29 047
[91]vlak 9209: 93-29 055
vlak 9222: 93-29 055 + 93-29 107 pk, pozn: BDtax 107 ze Zruče do Čerčan, 055 z Ledečka.
vlak 9247: 93-29 107
[92]vlak 9241: 93-29 055
vlak 9244: 93-29 047 + 93-29 055 pk, pozn: Mimořádné změny v oběhu
[93]vlak 9208: 93-29 047
vlak 9229: 93-29 055
[94]vlak 9204: 810.446
vlak 9211: 810.621
[95]vlak 9246: 810.229
vlak 9024: 810.446, pozn: Do stanice Praha Zahradní Město
vlak 9025: 810.644
[96]vlak 9202: 810.263
vlak 9024: 810.289
[97]vlak 9203: 810.289
[98]vlak 9203: 93-29 107
vlak 9206: 93-29 047
vlak 9217: 93-29 107
[99]vlaky 9203, 9212: 93-29 107
vlak 9219: 93-29 055
[100]vlak 9202: 93-29 094
vlak 9246: 93-29 080
vlak 9213: 93-29 047 + 93-29 094 pk
[101]vlaky 9209, 9216: 93-29 055
[102]vlak 9223: Zásah IZS v Kácově (těžké zranění cestujícího) +30