prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2023
 TS 851: 810 OŘOD střed SS Čerčany

oběh pro
9. 12.:
TS 851 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
------9215/9224-
so 1. 7.810.007 810.511 810.446 810.621 810.512 [1] 810.512 [2] 814.221 + 814.222 pk 814.107 so 1. 7.
ne 2. 7.810.229 810.007 810.511 810.446 810.621 810.512 - 814.107 ne 2. 7.
po 3. 7.810.512 810.446 810.621
810.007
[3]
810.007
810.621
[4]
810.511 810.229 - - po 3. 7.
út 4. 7.810.511 810.512 810.446 + 810.289 pk
810.289
[5]
810.621
810.446
810.633 př + 810.621
[6]
810.229
810.633 př + 810.621
[7]
810.007
810.007 + 810.621 pk
[8]
- - út 4. 7.
st 5. 7.- - - - 810.007 810.633 - 814.115 st 5. 7.
čt 6. 7.- - - - - 810.007 - 814.115 čt 6. 7.
7. 7.810.007 810.512 810.446
810.229
[9]
810.229
810.446
[10]
810.511 810.263 - - 7. 7.
so 8. 7.810.511 810.007 810.512 810.446 810.621 810.229 814.225 + 814.226 pk 814.073 so 8. 7.
ne 9. 7.810.229 810.511 810.007 810.512 810.446 810.621 - 814.073 ne 9. 7.
po 10. 7.810.621 810.512
810.263
[11]
810.446
810.511
[12]
810.511
810.446
[13]
810.007 810.229 - - po 10. 7.
út 11. 7.810.263 810.621
810.229
[14]
810.512
810.446
[15]
810.446
810.512
[16]
810.229
810.621
[17]
810.007 - - út 11. 7.
st 12. 7.810.229 810.263
810.289
[18]
810.621
810.512
[19]
810.512
810.621
[20]
810.007
810.446
[21]
810.446 [22] - - st 12. 7.
čt 13. 7.810.289 810.229
810.446
[23]
810.263
810.621
[24]
810.621
810.263
[25]
810.446 [26] 810.512 - - čt 13. 7.
14. 7.810.446 810.289 810.229 810.263 810.512 810.621 - - 14. 7.
so 15. 7.810.512 810.446 810.289 810.229 810.621 810.263 814.225 + 814.226 pk 814.064 so 15. 7.
ne 16. 7.810.263 810.512 810.446 810.289 810.229 810.621 - 814.064
814.221 + 814.222 pk
[27]
ne 16. 7.
po 17. 7.810.511 810.289 810.229 810.512 810.446 810.263 - - po 17. 7.
út 18. 7.810.446 810.511
810.621
810.263
[28]
810.289 810.229 810.263 [29] 810.512 - - út 18. 7.
st 19. 7.810.263 810.446
810.512
[30]
810.621 810.289 810.512 [31] 810.229 - - st 19. 7.
čt 20. 7.810.512 810.263
810.224
[32]
810.446 810.621 810.229 810.289 - - čt 20. 7.
21. 7.810.229 810.512
810.224
810.263
[33]
810.545 810.446
810.621
[34]
810.289
810.446
[35]
810.621 [36] - - 21. 7.
so 22. 7.810.289 810.229 810.263 810.545 810.621 810.446 814.221 + 814.222 pk 814.107 so 22. 7.
ne 23. 7.810.446 810.289 810.512 [37] 810.263 810.545 810.621 - 814.107 ne 23. 7.
po 24. 7.810.511 810.263
810.229
[38]
810.621 810.289 810.229 [39] 810.446 - - po 24. 7.
út 25. 7.810.229 810.511
810.007
[40]
810.263 810.621 810.446 810.289 - - út 25. 7.
st 26. 7.810.446 810.229
810.349
810.511
[41]
810.512
810.263
[42]
810.263
810.512
[43]
810.545 810.621 - - st 26. 7.
čt 27. 7.810.545 810.446
810.472
810.349
[44]
810.229 810.512 810.621 810.263 - - čt 27. 7.
28. 7.810.349
810.349 + 810.229 pk
810.349
[45]
810.545
810.621
810.472
[46]
810.229 [47] 810.446 810.263 810.512 - - 28. 7.
so 29. 7.810.263 810.349 810.289 810.446 810.512 810.229 814.225 + 814.226 pk 814.108 so 29. 7.
ne 30. 7.810.229 810.263
810.545
[48]
810.511 810.289 810.446 810.512 - 814.108 ne 30. 7.
po 31. 7.810.512 810.289
810.263
[49]
810.621 810.545 [50] 810.511
810.545
[51]
810.229 - - po 31. 7.
oběh pro
9. 12.:
------9215/9224-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 851 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)

[1]vlak 9234: 810.512
[2]vlak 9240: 810.512
[3]vlak 9217: 810.621
vlak 9222: 810.007, pozn: Ledeč n/S-Zruč n/S od 1.7. nejede
[4]vlak 9208: 810.007
vlak 9267: -, pozn: Od 1.7. nejede
vlak 9226: 810.621
[5]vlak 9217: 810.446 + 810.289 pk, pozn: 810.289 pouze do Zruče n/S
vlak 9222: 810.289
[6]vlak 9261: 810.621
vlaky 9208, 9267: -, pozn: Od 1.7. nejede
vlak 9226: 810.446
vlak 9251: 810.633 př + 810.621, pozn: Porucha 810621 v žst Hvězdonice, z Hvězdonic na přípřeži 810633
[7]vlak 9209: 810.229
vlak 9251: 810.633 př + 810.621, pozn: Porucha 810621 v žst Hvězdonice, z Hvězdonic na přípřeži 810633
[8]vlak 9203: 810.007
vlak 9212: 810.007 + 810.621 pk, pozn: Odvoz porouchané 810.621
[9]vlak 9217: 810.446
vlak 9222: 810.229, pozn: Ledeč n/S-Zruč n/S nejede
[10]vlak 9208: 810.229
vlak 9267: -, pozn: Od 1.7. nejede
vlak 9226: 810.446
[11]vlak 9246: 810.512
vlaky 9024, 9025: 810.263
[12]vlak 9217: 810.446
vlak 9222: 810.511, pozn: Ledeč n/S-Zruč n/S nejede
[13]vlak 9208: 810.511
vlak 9267: -, pozn: Od 1.7. nejede
vlak 9226: 810.446
[14]vlak 9219: 810.621
vlak 9024: 810.229
[15]vlak 9217: 810.512
vlak 9222: 810.446, pozn: Ledeč n/S-Zruč n/S nejede
[16]vlak 9208: 810.446
vlak 9267: -, pozn: Od 1.7. nejede
vlak 9226: 810.512
[17]vlak 9242: 810.229
vlak 9216: 810.621
[18]vlak 9243: 810.263
vlaky 9024, 9025: 810.289
[19]vlak 9217: 810.621
vlak 9222: 810.512, pozn: Ledeč n/S-Zruč n/S nejede
[20]vlak 9208: 810.512
vlak 9267: -, pozn: Od 1.7. nejede
vlak 9226: 810.621
[21]vlak 9216: 810.007
vlak 9245: 810.446
[22]vlak 9212: 810.446
[23]vlak 9246: 810.229
vlaky 9024, 9025: 810.446
[24]vlak 9217: 810.263
vlak 9222: 810.621, pozn: Ledeč n/S-Zruč n/S nejede
[25]vlak 9208: 810.621
vlak 9267: -, pozn: Od 1.7. nejede
vlak 9226: 810.263
[26]vlak 9216: 810.446
[27]vlak 9214: 814.064
vlak 9221: 814.221 + 814.222 pk
[28]vlak 9246: 810.511
vlaky 9232, 9232: 810.621
vlak 9024: 810.263, pozn: Vrané n/Vl.-Praha nahrazen NAD
[29]vlak 9244: 810.263
[30]vlak 9246: 810.446
vlak 9024: 810.512
[31]vlak 9216: 810.512
[32]vlaky 9246, 9024: 810.263
vlak 9025: 810.224
[33]vlak 9246: 810.512
vlak 9024: 810.224
vlak 9025: 810.263
[34]vlak 9208: 810.446
vlak 9249: 810.621
[35]vlak 9216: 810.289
vlak 9227: 810.446
[36]vlak 9200: 810.621
[37]vlak 9251: Veden jako Os 11131 v jiné časové poloze
[38]vlak 9246: 810.263
vlaky 9024, 9025: 810.229
[39]vlak 9216: 810.229
[40]vlaky 9246, 9024: 810.511
vlak 9025: 810.007
[41]vlak 9246: 810.229
vlak 9024: 810.349
vlak 9025: 810.511
[42]vlak 9217: 810.512
vlak 9222: 810.263
[43]vlak 9208: 810.263
vlak 9226: 810.512
[44]vlak 9202: 810.446
vlak 9024: 810.472
vlak 9025: 810.349
[45]vlak 9213: 810.349
vlak 9218: 810.349 + 810.229 pk, pozn: 810229 z Ledče nad Sázavou do Zruče nad Sázavou
vlak 9271: 810.349
[46]vlak 9246: 810.545
vlak 9024: 810.621
vlak 9025: 810.472
[47]vlak 9222: 810.229
[48]vlak 9205: 810.263
vlak 9224: 810.545
[49]vlak 9246: 810.289
vlaky 9024, 9025: 810.263
[50]vlak 9260: 810.545
[51]vlak 9209: 810.511
vlak 9227: 810.545