prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - říjen 2020
 TS 872 a 873: 810 OCÚ západ SÚ Klatovy

oběh pro
25. 10.:
TS 872 (810)TS 873 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
--17519pk/17584pk
/17585pk/17520pk
-17521/175387204/7203/7222
/7210/7211
7235pk/17449/17448
17502/17546/17549
/17548/17553/17554
/17561/17562/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
čt 1. 10.810.601 810.419 810.009 810.250 810.510 810.368 810.670 + 810.430 pk [1] 810.195 810.430 [2] čt 1. 10.
2. 10.810.250 ! 810.601 ! 810.419 ! 810.009 ! 810.430 ! 810.510 !   810.670 + 810.430 pk ! 810.368 2. 10.
so 3. 10.- - - - 810.368 !   -     so 3. 10.
ne 4. 10.- -   -           ne 4. 10.
po 5. 10.814.015 810.195 810.250 810.009 810.560 810.430 810.368 810.510 810.670 po 5. 10.
út 6. 10.810.560
810.601 + 810.670 pk
810.601
814.089
[3]
810.368
-
810.560
-
[4]
810.250
-
[5]
814.040
814.013 + 810.009 pk
810.009 + 814.040 pk
[6]
810.510
810.670
[7]
810.368 [8] 810.359
810.359 + 810.670 pk
810.670
810.510
814.040
-
[9]
-
810.195
810.560
810.195
-
[10]
810.670
810.359
-
[11]
út 6. 10.
st 7. 10.810.510
810.601
810.250
814.015
[12]
810.670
810.419
-
[13]
810.009
-
[14]
814.040
814.013 + 810.250 pk
[15]
810.195
810.359
[16]
810.670 [17] 810.368
810.359
810.195
814.013
[18]
-
810.560
810.419
810.560
[19]
810.359
810.368
[20]
st 7. 10.
čt 8. 10.810.195
810.359 + 810.368 pk
810.359
814.089
[21]
810.601
-
810.195
-
[22]
810.250
810.419
-
[23]
814.013
814.039 + 810.009 pk
[24]
810.560
810.368
[25]
810.601 [26] 810.670
810.670 + 810.368 pk
810.368
810.560
814.039
-
[27]
-
810.419
810.195
810.193
-
[28]
810.368
810.670
-
[29]
čt 8. 10.
9. 10.810.560
810.601
[30]
810.359
-
810.419
[31]
810.009 814.039
814.040 + 810.250 pk
810.250 + 814.013 pk
[32]
810.193 810.359 [33] 810.368
810.670
810.195
[34]
-
810.195
810.419
810.430
[35]
810.670
810.368
[36]
9. 10.
so 10. 10.- - - - 810.195
810.195 + 810.560 pk
810.560
[37]
810.670 - 810.560
814.013
-
[38]
810.368
810.359
[39]
so 10. 10.
ne 11. 10.- -   - 814.039
-
[40]
810.670 810.430
810.359
[41]
-
810.510
[42]
810.359 [43] ne 11. 10.
po 12. 10.810.419
810.601 + 810.430 pk
810.601
810.382
[44]
810.359
-
810.419
-
[45]
810.009 + 814.040 pk [46] 814.039
810.250
-
[47]
810.510
810.670
[48]
810.359 [49] 810.670
810.670 + 810.430 pk
810.430
810.510
[50]
-
810.560
810.419
810.193
[51]
810.430
810.670
[52]
po 12. 10.
út 13. 10.810.009
810.419
810.601
814.015
[53]
810.430
-
810.419
-
[54]
810.009
-
[55]
814.040
814.013 + 810.250 pk
[15]
810.193
810.670
810.193
810.670
[56]
810.430 [57] 810.359
810.670
810.193
814.013
-
[58]
-
810.510
810.419
810.510
-
[59]
810.670
810.670 + 810.359 pk
810.359
-
[60]
út 13. 10.
st 14. 10.810.368 814.015 ! 810.419 ! 810.009 810.359 ! 810.670 810.430 ! 814.013 ! 810.510 ! st 14. 10.
čt 15. 10.810.419
810.368
810.359
[61]
810.382
-
810.419
-
[62]
810.009
-
[55]
814.112
814.039 + 810.250 pk
810.250 + 814.040 pk
[63]
810.193
810.510
810.193
[64]
  810.670 !     čt 15. 10.
16. 10.810.250 + 814.040 pk ! 810.359 ! 810.419 ! 810.009 !   810.193 !       16. 10.
so 17. 10.- - - - 810.193
810.195
[65]
810.359 - 810.510
814.039
-
[66]
810.382
810.670
[67]
so 17. 10.
ne 18. 10.- -   - 814.040
-
[68]
810.359 810.382
810.670
[69]
-
810.195
[70]
810.670 [71] ne 18. 10.
po 19. 10.810.560
810.368
-
814.015
[72]
810.670
-
810.560
-
[73]
810.250 + 814.013 pk [74] 814.040
810.009
-
[75]
810.195
810.382
[76]
810.670 [77] 810.359
810.382
810.195
814.013
[78]
-
810.419
810.560
810.419
[79]
810.382
810.382 + 810.359 pk
810.359
-
810.359
-
[80]
po 19. 10.
út 20. 10.810.560
810.670
-
814.089
[81]
810.368
-
810.560
-
[4]
810.250
-
[82]
814.013
814.112 + 810.009 pk
[83]
810.419
810.382
[84]
810.368 [85] 810.382
810.419
814.112
-
[86]
-
810.195
810.560
810.195
810.177
810.195
[87]
810.359
-
810.359
-
810.359
[88]
út 20. 10.
st 21. 10.810.193 + 810.419 pk
810.419
810.670 př + 810.419 + 810.193 pk
810.670 + 810.419 pk
-
810.419
[89]
810.382
-
[90]
810.009
-
[55]
814.112
814.039 + 810.250 pk
810.250 + 810.510 pk
[91]
810.359
814.013
[92]
814.089
814.089 + 810.670 pk
810.670
814.015
814.015 + 810.368 pk
[93]
810.368
810.368 + 814.015 pk
814.015 + 814.013 pk
810.359
810.510
-
[94]
-
810.560
[95]
810.195
-
810.195
-
810.195
[96]
st 21. 10.
čt 22. 10.810.359
810.359 + 814.015 pk
810.359
[97]
810.419
-
[98]
810.250
-
[99]
810.510
814.039 + 810.009 pk
814.089 + 810.009 pk
[100]
810.195
810.382
810.510
810.382
[101]
814.013
814.013 + 814.015 pk
814.015
810.670
810.368 + 810.670 pk
[102]
810.193
810.193 + 810.670 pk
810.193
814.089
-
[103]
-
810.318
810.510
[104]
810.560
-
810.560
-
810.560
[105]
čt 22. 10.
23. 10.810.193
810.193 + 814.015 pk
810.193
[106]
810.368 [107] 810.009
-
[55]
814.089
814.039 + 810.250 pk
[108]
810.560 [109] 814.112
814.112 + 814.015 pk
814.015
810.670
810.670 + 810.177 pk
[110]
810.382
810.382 + 810.670 pk
810.670 + 810.368 pk
810.382
-
[111]
-
810.318
810.430
810.430 + 810.560 pk
810.430
[112]
810.510
-
810.510
-
810.510
[113]
23. 10.
so 24. 10.- - - - 810.510 810.193 - 810.382
814.013
-
[114]
-
810.430
[115]
so 24. 10.
ne 25. 10.- -   -     810.193 ! 810.510 810.430 ! ne 25. 10.
po 26. 10.                810.510 ! po 26. 10.
út 27. 10.                  út 27. 10.
st 28. 10.- -   -           st 28. 10.
čt 29. 10.                  čt 29. 10.
pá 30. 10.                  pá 30. 10.
so 31. 10.- - - -     -     so 31. 10.
oběh pro
25. 10.:
--17519pk/17584pk
/17585pk/17520pk
-17521/175387204/7203/7222
/7210/7211
7235pk/17449/17448
17502/17546/17549
/17548/17553/17554
/17561/17562/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 872TS 873

[1]vlak 7203: 810.670 + 810.430 pk
[2]vlak 17402: 810.430
[3]vlaky 17540, 17544: 810.560
vlak 7206: 810.601 + 810.670 pk, pozn: postrk pouze do Bělé nad Radbuzou
vlak 7205: 810.601
vlak 7226: 814.089
[4]vlak 7223: 810.368
vlaky 7242, 7241: -, pozn: ND
vlaky 17553, 17515: 810.560
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[5]vlak 17533: 810.250
vlak 17532: -, pozn: ND
[6]vlak 17500: 814.040
vlak 17505: 814.013 + 810.009 pk, pozn: 814.013 Klatovy - Sušice, 810.009 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 810.009 + 814.040 pk, pozn: 810.009 Strakonice - Horažďovice předm., 814.040 Sušice - Klatovy
[7]vlaky 17541, 17542: 810.510
vlaky 7214, 7215: 810.670
[8]vlak 7204: 810.368
[9]vlak 7291: 810.359
vlak 7203: 810.359 + 810.670 pk
vlaky 7210, 7211: 810.670
vlak 17563: 810.510
vlak 17521: 814.040
vlak 17538: -, pozn: ND
[10]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.195
vlak 17548: 810.560
vlaky 17555, 7546, 17556: 810.195
vlak 7246: -, pozn: ND
[11]vlak 17401: 810.670
vlaky 17405, 17404: 810.359
vlak 7245: -, pozn: ND
[12]vlak 17540: 810.510
vlak 7206: 810.601
vlak 7205: 810.250
vlak 7226: 814.015
[13]vlak 7223: 810.670
vlaky 17553, 17515: 810.419
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[14]vlak 17533: 810.009
vlak 17532: -, pozn: ND
[15]vlak 17500: 814.040
vlak 17505: 814.013 + 810.250 pk, pozn: 814.013 Klatovy - Sušice, 810.250 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 814.013 + 810.250 pk, pozn: 810.250 Strakonice - Horažďovice předm., 814.013 Sušice - Klatovy
[16]vlak 17541: 810.195
vlak 7214: 810.359
[17]vlak 7221: 810.670
[18]vlak 7291: 810.368
vlaky 7290, 7203, 7211: 810.359
vlak 17563: 810.195
vlak 17521: 814.013
[19]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.560
vlak 17548: 810.419
vlaky 7546, 17556: 810.560
[20]vlaky 17401, 17400: 810.359
vlaky 17405, 17404: 810.368
[21]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.195
vlak 7206: 810.359 + 810.368 pk
vlak 7205: 810.359
vlak 7226: 814.089
[22]vlak 7223: 810.601
vlaky 7242, 7241: -, pozn: ND
vlak 17553: 810.195
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[23]vlak 17533: 810.250
vlak 17570: 810.419
vlak 17532: -, pozn: ND
[24]vlak 17500: 814.013
vlak 17505: 814.039 + 810.009 pk, pozn: 814.039 Klatovy - Sušice, 810.009 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 814.039 + 810.009 pk, pozn: 810.009 Strakonice - Horažďovice předm., 814.039 Sušice - Klatovy
[25]vlaky 17541, 17542, 17547: 810.560
vlaky 7214, 7215: 810.368
[26]vlak 7257: 810.601
[27]vlaky 7291, 17421, 17420, 7290: 810.670
vlak 7203: 810.670 + 810.368 pk
vlaky 7210, 7211: 810.368
vlak 17563: 810.560
vlak 17521: 814.039
vlak 17538: -, pozn: ND
[28]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.419
vlak 17548: 810.195
vlaky 17556, 17559: 810.193
vlak 7246: -, pozn: ND
[29]vlaky 17401, 17400, 17403, 17402: 810.368
vlaky 17405, 17404: 810.670
vlak 7245: -, pozn: ND
[30]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.560
vlaky 7206, 7205: 810.601
[31]vlak 7223: 810.359
vlaky 7242, 7241: -, pozn: ND
vlak 17553: 810.419
[32]vlak 17500: 814.039
vlak 17505: 814.040 + 810.250 pk, pozn: 814.040 Klatovy - Sušice, 810.250 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 810.250 + 814.013 pk, pozn: 810.250 Strakonice - Horažďovice předm., 814.013 Sušice - Klatovy
[33]vlak 7221: 810.359
[34]vlaky 7291, 17421, 17420: 810.368
vlaky 7290, 7203: 810.670
vlak 7210: 810.195
[35]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.195
vlak 17548: 810.419
vlak 17555: 810.430
[36]vlaky 17401, 17400, 17403, 17402: 810.670
vlaky 17405, 17404: 810.368
[37]vlak 17543: 810.195
vlak 17546: 810.195 + 810.560 pk, pozn: 810.195 Klatovy - Pocinovice, 810.560 Pocinovice - Domažlice
vlak 17549: 810.195 + 810.560 pk, pozn: 810.195 Pocinovice - Klatovy
vlak 17548: 810.560
[38]vlak 17502: 810.560
vlak 17521: 814.013
vlak 17538: -, pozn: ND
[39]vlak 17441: 810.368
vlak 17447: 810.359
[40]vlak 17521: 814.039
vlak 17538: -, pozn: ND
[41]vlak 7235: 810.430
vlaky 17449, 17448: 810.359
[42]vlak 17502: -, pozn: nejel
vlaky 17546, 17549, 17548: 810.510
[43]vlak 17446: 810.359
[44]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.419
vlak 7206: 810.601 + 810.430 pk, pozn: 810.430 Poběžovice - Bělá nad Radbuzou
vlak 7205: 810.601
vlak 7226: 810.382
[45]vlak 7223: 810.359
vlaky 7242, 7241: -, pozn: ND
vlaky 17553, 17515: 810.419
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[46]vlak 17505: 814.040 Klatovy - Sušice, 810.009 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 810.009 Strakonice - Horažďovice předm., 814.040 Sušice - Klatovy
[47]vlak 17500: 814.039
vlaky 17533, 17570: 810.250
vlak 17532: -, pozn: ND
[48]vlaky 17541, 17542, 17547: 810.510
vlak 7214: 810.670
[49]vlak 7209: 810.359
[50]vlak 7291: 810.670
vlak 7203: 810.670 + 810.430 pk
vlaky 7210, 7211: 810.430
vlak 17563: 810.510
[51]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.560
vlak 17548: 810.419
vlaky 17555, 7546, 17556, 17559, 17560: 810.193
[52]vlak 17401: 810.430
vlaky 17405, 17404, 17407, 17406, 17409, 17408: 810.670
[53]vlaky 17540, 17545: 810.009
vlak 17544: 810.419
vlaky 7206, 7205: 810.601
vlak 7226: 814.015
[54]vlak 7223: 810.430
vlaky 7242, 7241: -, pozn: ND
vlaky 17553, 17515: 810.419
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[55]vlaky 17533, 17570: 810.009
vlak 17532: -, pozn: ND
[56]vlaky 17541, 17542, 17547, 17552: 810.193
vlak 17557: 810.670
vlak 17558: 810.193
vlaky 7214, 7215: 810.670
[57]vlak 7209: 810.430
[58]vlak 7291: 810.359
vlaky 17421, 17420, 7290, 7203, 7210, 7211: 810.670
vlak 17563: 810.193
vlak 17521: 814.013
vlak 17538: -, pozn: ND
[59]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.510
vlak 17548: 810.419
vlaky 17555, 7546, 17556, 17559, 17560, 17565, 17564: 810.510
vlak 7246: -, pozn: ND
[60]vlak 17401: 810.670
vlak 17400: 810.670 + 810.359 pk, pozn: 810.670 Staňkov - Horšovský Týn, 810.359 Horšovský Týn - Poběžovice
vlaky 17403, 17402, 17405, 17404: 810.359
vlak 7245: -, pozn: ND
[61]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.419
vlaky 7206, 7205: 810.368
vlak 7226: 810.359
[62]vlak 7223: 810.382
vlaky 7242, 7241: -, pozn: ND
vlaky 17553, 17515: 810.419
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[63]vlak 17500: 814.112
vlak 17505: 814.039 + 810.250 pk, pozn: 814.039 Klatovy - Sušice, 810.250 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 810.250 + 814.040 pk, pozn: 810.250 Strakonice - Horažďovice předm., 814.040 Sušice - Klatovy
[64]vlaky 17541, 17542: 810.193
vlak 17557: 810.510
vlak 17558: 810.193
[65]vlaky 17543, 17546, 17549, 17548, 17553: 810.193
vlaky 17554, 17561, 17562, 17565: 810.195
[66]vlak 17502: 810.510
vlak 17521: 814.039
vlak 17538: -, pozn: ND
[67]vlaky 17441, 17440, 17445, 17444: 810.382
vlaky 17447, 17446, 17449, 17448: 810.670
[68]vlak 17521: 814.040
vlak 17538: -, pozn: ND
[69]vlak 7235: 810.382
vlaky 17449, 17448: 810.670
[70]vlak 17502: -, pozn: odřeknuto
vlaky 17546, 17549, 17548, 17553, 17554, 17561, 17562, 17564: 810.195
[71]vlak 17446: 810.670
[72]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.560
vlaky 7206, 7205: 810.368
vlaky 7244, 7243: -, pozn: odřeknuto
vlak 7226: 814.015
[73]vlak 7223: 810.670
vlaky 7242, 7241: -, pozn: ND
vlaky 17553, 17515: 810.560
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[74]vlak 17514: 810.250 + 814.013 pk
vlak 17505: 814.013 Klatovy - Sušice, 810.250 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 810.250 Strakonice - Horažďovice předm., 814.013 Sušice - Klatovy
[75]vlaky 17500, 17503: 814.040
vlaky 17533, 17570: 810.009
vlak 17532: -, pozn: ND
[76]vlaky 17541, 17542, 17547, 17552, 17557, 17558: 810.195
vlak 7214: 810.382
[77]vlak 7209: 810.670
[78]vlak 7291: 810.359
vlaky 17421, 17420, 7290, 7203, 7210, 7211: 810.382
vlak 17563: 810.195
vlak 17521: 814.013
[79]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.419
vlak 17548: 810.560
vlaky 17555, 7546, 17556, 17559, 17560: 810.419
[80]vlak 17401: 810.382
vlak 17400: 810.382 + 810.359 pk, pozn: 810.382 Staňkov - Horšovský Týn, 810.359 Horšovský Týn - Poběžovice
vlaky 17403, 17402: 810.359
vlaky 17443, 17442: -, pozn: odřeknuto
vlaky 17405, 17404, 17407, 17406, 17409, 17408: 810.359
vlak 17411: -, pozn: odřeknuto
[81]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.560
vlaky 7206, 7205: 810.670
vlaky 7244, 7243: -, pozn: odřeknuto
vlak 7226: 814.089
[82]vlaky 17533, 17570: 810.250
vlak 17532: -, pozn: ND
[83]vlak 17500: 814.013
vlak 17505: 814.112 + 810.009 pk, pozn: 814.112 Klatovy - Sušice, 810.009 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 814.112 + 810.009 pk, pozn: 810.009 Strakonice - Horažďovice předm., 814.112 Sušice - Klatovy
[84]vlaky 17541, 17542, 17547, 17552, 17557, 17558: 810.419
vlaky 7214, 7215: 810.382
[85]vlak 7209: 810.368
[86]vlaky 7291, 17421, 17420, 7290, 7203, 7210, 7211: 810.382
vlak 17563: 810.419
vlak 17521: 814.112
vlak 17538: -, pozn: ND
[87]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.195
vlak 17548: 810.560
vlaky 17555, 7546, 17556, 17559: 810.195
vlak 17560: 810.177
vlaky 17565, 17564, 7246: 810.195
[88]vlaky 17401, 17400, 17403, 17402: 810.359
vlaky 17443, 17442: -, pozn: odřeknuto
vlaky 17405, 17404, 17407, 17406, 17409, 17408: 810.359
vlaky 17411, 17410: -, pozn: odřeknuto
vlak 7245: 810.359
[89]vlak 17540: 810.193 + 810.419 pk
vlaky 17545, 17544: 810.419
vlak 7206: 810.670 př + 810.419 + 810.193 pk, pozn: 810.419 1. vlakové Domažlice - Bor, 810.193 Domažlice - Bělá 1. postrk, 810.670 Tachov - Planá 1. vlakové
vlak 7205: 810.670 + 810.419 pk, pozn: 810.670 Planá - Tachov, 810.419 Bor - Domažlice
vlaky 7244, 7243: -, pozn: odřeknuto
vlak 7226: 810.419
[90]vlaky 7223, 7242, 7241, 17553, 17515: 810.382
vlaky 17534, 17537, 17536: -, pozn: ND
[91]vlak 17500: 814.112
vlak 17505: 814.039 + 810.250 pk, pozn: 814.039 Klatovy - Sušice, 810.250 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 810.250 + 810.510 pk, pozn: 810.250 Strakonice - Horažďovice předm., 810.510 Sušice - Klatovy
[92]vlaky 17541, 17542, 17547, 17552, 17557, 17558: 810.359
vlaky 7214, 7215: 814.013
[93]vlak 7221: 814.089
vlak 7204: 814.089 + 810.670 pk, pozn: 814.089 Domažlice - Bor, 810.670 Tachov - Planá
vlak 7257: 810.670
vlak 7258: 814.015
vlak 7209: 814.015 + 810.368 pk, pozn: 814.015 Planá - Tachov, 810.368 Bor - Bělá
[94]vlaky 7291, 17421, 17420, 7290, 7203: 810.368
vlak 7210: 810.368 + 814.015 pk, pozn: 810.368 Domažlice - Bor, 814.015 Tachov - Planá
vlak 7211: 814.015 + 814.013 pk, pozn: 814.015 Planá - Tachov, 814.013 Bor - Domažlice
vlak 17563: 810.359
vlak 17521: 810.510
vlak 17538: -, pozn: ND
[95]vlak 17531: -, pozn: ND
vlaky 17502, 17548, 17555, 7546, 17556, 17559, 17560, 17565, 17564: 810.560
[96]vlaky 17401, 17400, 17403, 17402: 810.195
vlaky 17443, 17442: -, pozn: odřeknuto
vlaky 17405, 17404, 17407, 17406, 17409, 17408: 810.195
vlaky 17411, 17410: -, pozn: odřeknuto
vlak 7245: 810.195
[97]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.359
vlak 7206: 810.359 + 814.015 pk, pozn: 810.359 Domažlice - Bor, 814.015 Tachov - Planá
vlak 7205: 810.359 + 814.015 pk, pozn: 814.015 Planá - Tachov, 810.359 Bor - Domažlice
vlaky 7244, 7243: -, pozn: odřeknuto
vlak 7226: 810.359
[98]vlaky 7223, 7242, 7241, 17553, 17515, 17534: 810.419
vlaky 17537, 17536: -, pozn: NAD
[99]vlaky 17533, 17570: 810.250
vlak 17532: -, pozn: NAD
[100]vlak 17500: 810.510
vlak 17505: 814.039 + 810.009 pk, pozn: 814.039 Klatovy - Sušice, 810.009 Babiny - Strakonice
vlak 17514: 814.089 + 810.009 pk, pozn: 810.009 Strakonice - Babiny, 814.089 Sušice - Klatovy
[101]vlaky 17541, 17542, 17547: 810.195
vlaky 17552, 17557: 810.382
vlak 17558: 810.510
vlaky 7214, 7215: 810.382
[102]vlak 7221: 814.013
vlak 7204: 814.013 + 814.015 pk, pozn: Domažlice - Bor 814.013, Tachov - Planá 814.015
vlak 7257: 814.015
vlak 7258: 810.670
vlak 7209: 810.368 + 810.670 pk, pozn: 810.670 Planá - Tachov, 810.368 Bor - Bělá
[103]vlaky 7291, 17421, 17420, 7290, 7203: 810.193
vlak 7210: 810.193 + 810.670 pk, pozn: 810.193 Domažlice - Bor, 810.670 Tachov - Planá
vlak 7211: 810.193 + 810.670 pk, pozn: 810.670 Planá - Tachov, 810.193 Bor - Domažlice
vlak 17563: 810.193
vlak 17521: 814.089
vlak 17538: -, pozn: ND
[104]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.318
vlaky 17548, 17555, 7546, 17556, 17559, 17560, 17565, 17564, 7246: 810.510
[105]vlaky 17401, 17400, 17403, 17402: 810.560
vlaky 17443, 17442: -, pozn: odřeknuto
vlaky 17405, 17404, 17407, 17406, 17409, 17408: 810.560
vlaky 17411, 17410: -, pozn: odřeknuto
vlak 7245: 810.560
[106]vlaky 17540, 17545, 17544: 810.193
vlak 7206: 810.193 + 814.015 pk, pozn: 810.193 Domažlice - Bor, 814.015 Tachov - Planá
vlak 7205: 810.193 + 814.015 pk, pozn: 814.015 Planá - Tachov, 810.193 Bor - Domažlice
vlaky 7244, 7243: -, pozn: odřeknuto
vlak 7226: 810.193
[107]vlak 17515: 810.368
[108]vlak 17500: 814.089
vlak 17505: 814.039 + 810.250 pk, pozn: 814.039 Klatovy - Sušice, 810.250 Horažďovice předm. - Strakonice
vlak 17514: 814.039 + 810.250 pk, pozn: 810.250 Strakonice - Horažďovice předm., 814.039 Sušice - Klatovy
[109]vlak 17552: 810.560
[110]vlak 7221: 814.112
vlak 7204: 814.112 + 814.015 pk, pozn: 814.112 Domažlice - Bor, 814.015 Tachov - Planá
vlak 7257: 814.015
vlak 7258: 810.670
vlak 7209: 810.670 + 810.177 pk, pozn: 810.670 Planá - Tachov, 810.177 Bor - Bělá
[111]vlaky 7291, 17421, 17420, 7290, 7203: 810.382
vlak 7210: 810.382 + 810.670 pk, pozn: 810.382 Domažlice - Bor, 810.670 Tachov - Planá
vlak 7211: 810.670 + 810.368 pk, pozn: 810.670 Planá - Tachov, 810.368 Bor - Domažlice
vlaky 17563, 17521: 810.382
vlak 17538: -, pozn: ND
[112]vlak 17531: -, pozn: ND
vlak 17502: 810.318
vlak 17548: 810.430
vlak 17555: 810.430 + 810.560 pk, pozn: mimořádnost, náraz bagru do konstrukce mostu, 810.560 jako náhradní vlak 37555 Kdyně - Janovice
vlaky 17556, 17559, 17560, 17565, 17564, 7246: 810.430
[113]vlaky 17401, 17400, 17403, 17402: 810.510
vlaky 17443, 17442: -, pozn: odřeknuto
vlaky 17405, 17404, 17407, 17406, 17409, 17408: 810.510
vlaky 17411, 17410: -, pozn: odřeknuto
vlak 7245: 810.510
[114]vlak 17502: 810.382
vlak 17521: 814.013
vlak 17538: -, pozn: ND
[115]vlaky 7221, 7240: -, pozn: -
vlaky 17441, 17440, 17445, 17444, 17448: 810.430