prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2020
 TS 872 a 873: 810 OCÚ západ SÚ Klatovy

oběh pro
25. 10.:
TS 872 (810)TS 873 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
--17519pk/17584pk
/17585pk/17520pk
-17521/175387204/7203/7222
/7210/7211
7235pk/17449/17448
17502/17546/17549
/17548/17553/17554
/17561/17562/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
1. 5.- -   -     810.430 ! 810.250
810.368
[1]
  1. 5.
so 2. 5.- - - -     -   810.368 ! so 2. 5.
ne 3. 5.- -   -   810.193   810.009
810.368
[2]
  ne 3. 5.
po 4. 5.810.043 810.382 810.046 [3] 810.368 [4] 810.368 [5] 810.406 810.009   po 4. 5.
út 5. 5.810.382 810.043 [3] 810.046 810.009 814.157 810.368 810.193   út 5. 5.
st 6. 5.810.043 810.382 [3] 810.046 [6] 810.009 814.112 814.157 ! 810.510 810.193 ! st 6. 5.
čt 7. 5.810.111 810.043 [3] 810.046 810.195 814.013 810.009 810.510   čt 7. 5.
8. 5.- - 810.043 ! -   810.195 ! 814.013 ! 810.510   8. 5.
so 9. 5.- - - - 810.510 814.112 -     so 9. 5.
ne 10. 5.- -   -   814.040 814.112 ! 810.510   ne 10. 5.
po 11. 5.  810.111     810.510   814.040 ! 810.009   po 11. 5.
út 12. 5.810.043       810.009 810.510 ! 810.111 [7] 810.250
810.111
[8]
  út 12. 5.
st 13. 5.  810.043 !       810.009 !     810.111 ! st 13. 5.
čt 14. 5.        810.195
810.510
814.040
[9]
    810.195 [10]   čt 14. 5.
15. 5.          814.040 !     810.195 ! 15. 5.
so 16. 5.- - - - 810.510 810.560 - 814.039   so 16. 5.
ne 17. 5.- -   -     810.560 ! 810.510
810.368
[11]
  ne 17. 5.
po 18. 5.810.043 [12] 810.382 810.046   810.368 810.193 810.043 [13] 810.009   po 18. 5.
út 19. 5.810.406 810.043   810.670 810.009 [14] 810.382 810.195 810.009 [15]   út 19. 5.
st 20. 5.810.043 810.406     810.009 [16] 810.193 810.382 ! 810.009 [15]   st 20. 5.
čt 21. 5.  810.043 ! 810.406 !       810.193 !   810.009 ! čt 21. 5.
pá 22. 5.                  pá 22. 5.
so 23. 5.- - - - 810.368   -     so 23. 5.
ne 24. 5.- -   -   810.368       ne 24. 5.
po 25. 5.            810.368 !     po 25. 5.
út 26. 5.                  út 26. 5.
st 27. 5.                  st 27. 5.
čt 28. 5.                  čt 28. 5.
pá 29. 5.                  pá 29. 5.
so 30. 5.- - - - 810.193 810.560 -     so 30. 5.
ne 31. 5.- -   - 810.193 ! 810.560   810.368 [17] ne 31. 5.
oběh pro
25. 10.:
--17519pk/17584pk
/17585pk/17520pk
-17521/175387204/7203/7222
/7210/7211
7235pk/17449/17448
17502/17546/17549
/17548/17553/17554
/17561/17562/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 872TS 873

[1]vlak 17502: 810.250
vlak 17548: 810.368
[2]vlak 17502: 810.009
vlak 17546: 810.368
[3]Vlaky nejedou.
[4]vlak 17541: 810.368
[5]vlak 7221: 810.368
[6]810 046 Strakonice-Kolinec.
[7]vlak 17563: 810.111
[8]vlak 17555: 810.250
vlak 17564: 810.111
[9]vlaky 17541, 17547: 810.195
vlak 17552: 810.510
vlaky 7214, 7215: 814.040
[10]vlak 17548: 810.195
[11]vlak 17553: 810.510
vlak 17554: 810.368
[12]vlak 17544: 810.043
[13]vlak 7210: 810.043
[14]vlak 17542: 810.009
[15]vlak 17548: 810.009
[16]vlak 17547: 810.009
[17]Nejede