prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2020
 TS 872 a 873: 810 OCÚ západ SÚ Klatovy

oběh pro
25. 10.:
TS 872 (810)TS 873 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
--17519pk/17584pk
/17585pk/17520pk
-17521/175387204/7203/7222
/7210/7211
7235pk/17449/17448
17502/17546/17549
/17548/17553/17554
/17561/17562/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
po 1. 6.            810.430   810.368 ! po 1. 6.
út 2. 6.              810.430 !   út 2. 6.
st 3. 6.            810.368     st 3. 6.
čt 4. 6.              810.368 !   čt 4. 6.
pá 5. 6.                  pá 5. 6.
so 6. 6.- - - -     -     so 6. 6.
ne 7. 6.- -   -           ne 7. 6.
po 8. 6.810.382 810.043 810.177 810.193 810.430 810.368 810.009 810.510   po 8. 6.
út 9. 6.810.009 810.193 810.043 810.382 810.510 810.430 810.368 ! 810.195   út 9. 6.
st 10. 6.810.382 ! 810.009 ! 810.193 ! 810.043 !   810.510 ! 810.430 !   810.195 ! st 10. 6.
čt 11. 6.                  čt 11. 6.
12. 6.    842.023             12. 6.
so 13. 6.- - - -     -     so 13. 6.
ne 14. 6.- -   -   810.430   810.406   ne 14. 6.
po 15. 6.810.177 810.043 810.382 810.193     810.430 ! 810.670 810.406 ! po 15. 6.
út 16. 6.810.009 810.177 ! 810.043 ! 810.193 !         810.670 ! út 16. 6.
st 17. 6.810.177 810.009 810.193 810.430 810.510
810.406
[1]
810.670       st 17. 6.
čt 18. 6.810.382 810.043 810.193 810.046 810.250 810.368 810.670 810.111   čt 18. 6.
19. 6.810.046 810.382 810.193 810.560 [2] 810.111
810.009
[3]
810.250 810.368 810.560 [4]   19. 6.
so 20. 6.- - - -   810.009 ! - 810.368 ! 810.560 ! so 20. 6.
ne 21. 6.- -   -           ne 21. 6.
po 22. 6.810.382   810.043   810.368     810.430   po 22. 6.
út 23. 6.810.043 ! 810.382 !       810.368 !     810.430 ! út 23. 6.
st 24. 6.            810.368     st 24. 6.
čt 25. 6.              810.368 !   čt 25. 6.
26. 6.          810.009 810.406   810.368 26. 6.
so 27. 6.- - - - 810.368 !   - 810.406 !   so 27. 6.
ne 28. 6.- -   -   810.368   -
810.430 př + 810.601
[5]
[6] ne 28. 6.
po 29. 6.810.046 př + 810.601
810.601
[7]
810.382
810.046
[8]
810.009
810.406
[9]
810.406
810.043
[10]
810.193 [11] 810.368 -
810.195
[12]
810.193 [13] [6] po 29. 6.
út 30. 6.810.382 810.601 ! 810.046 810.043   810.009 810.368 810.193   út 30. 6.
oběh pro
25. 10.:
--17519pk/17584pk
/17585pk/17520pk
-17521/175387204/7203/7222
/7210/7211
7235pk/17449/17448
17502/17546/17549
/17548/17553/17554
/17561/17562/17564
17441/17440/17445
/17444/17447/17446
datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 872TS 873

[1]vlak 17547: 810.510
vlak 17552: 810.406
[2]vlak 17505: 810.560
[3]vlak 17547: 810.111
vlak 17558: 810.009
[4]vlak 17548: 810.560
[5]vlak 17502: -, pozn: Nejel
vlak 17546: 810.430 př + 810.601, pozn: 810.601 Klatovy - Janovice, 810.430 Pocinovice - Domažlice
vlak 17549: 810.430 př + 810.601, pozn: 810.601 Janovice - Klatovy, 810.430 Domažlice - Pocinovice
vlak 17548: 810.430 př + 810.601, pozn: 810.601 Klatovy - Janovice, 810.430 Pocinovice - Domažlice
vlak 17553: 810.430 př + 810.601, pozn: 810.601 Janovice - Klatovy, 810.430 Domažlice - Pocinovice
vlak 17554: 810.430 př + 810.601, pozn: 810.601 Klatovy - Janovice, 810.430 Pocinovice - Domažlice
[6]Nejel
[7]vlak 17540: 810.046 př + 810.601, pozn: 810.601 Pocinovice - Domažlice, 810.046 Klatovy - Janovice
vlak 17545: 810.046 př + 810.601, pozn: 810.601 Domažlice - Pocinovice, 810.046 Janovice - Klatovy
vlak 17544: 810.046 př + 810.601, pozn: 810.601 Pocinovice - Domažlice, 810.046 Klatovy - Janovice
vlak 7206: 810.601
[8]vlaky 7223, 7242, 7241: 810.382
vlak 17515: 810.046
[9]vlak 17505: 810.009
vlak 17514: 810.406
[10]vlak 17500: 810.406
vlaky 17533, 17570: 810.043
[11]vlak 17552: 810.193
vlaky 17550, 17552...
[12]vlak 7291: -, pozn: Nejel
vlak 7290: 810.195
[13]vlak 107546: 810.193
Os7546pk