grudzień 2019 styczeń 2020 luty 2020 marzec 2020 kwiecień 2020 maj 2020 czerwiec 2020 lipiec 2020 sierpień 2020 wrzesień 2020 październik 2020 listopad 2020 grudzień 2020
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2019
 TS 882 a 883: 814 a 810 OCÚ střed SÚ Nymburk

obieg dla
12. 12.:
TS 882 (814)TS 883 (810)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień
------------
ni 15. 12.814.128 814.087 814.086 814.141 814.080 814.110 814.079 814.168   810.673 810.039 - ni 15. 12.
po 16. 12.814.113 814.128 814.087 814.080 814.141 814.086 814.078 814.079 814.168 810.039 810.673 810.216 po 16. 12.
wt 17. 12.814.168 814.113 814.128 814.110 814.080 814.141 814.086 814.078 814.079 810.216 810.039 810.673 wt 17. 12.
śr 18. 12.814.079 814.168 814.113 814.128 814.141 814.080 814.087 814.086 814.078 810.165 810.216 810.039 śr 18. 12.
cz 19. 12.814.078 814.079 814.168 814.113 814.128 814.141 814.080 814.115 [1] 814.086 810.039 810.165 810.216 cz 19. 12.
pi 20. 12.814.086 814.078 814.079 814.168 814.113 814.128 814.141 814.080 814.087 810.512 810.673 810.165 pi 20. 12.
so 21. 12.814.087 814.110 814.078 814.168 814.079 814.113 814.128 814.141 814.080 810.165 810.512 - so 21. 12.
ni 22. 12.814.080 814.087 814.110 814.168 814.078 814.079 814.113 814.128 814.141 810.512 810.165 - ni 22. 12.
po 23. 12.814.141 814.080
814.168
[2]
814.087 814.115 814.168 [3] 814.078 814.086 814.113 814.128 810.165 810.512 810.673 po 23. 12.
wt 24. 12.814.079 [4] 814.141 810.353 814.115 814.087 814.168 814.079
814.128
[5]
814.086 814.113 ! 810.039 810.165 - wt 24. 12.
śr 25. 12.814.113 814.079 814.141 814.080 814.115 814.078 814.168 810.589   810.165 810.039
[6]
- śr 25. 12.
cz 26. 12.814.086 814.113 814.079 814.080 814.087 814.115 814.078 814.168   810.039 810.165 - cz 26. 12.
pi 27. 12.814.128 814.086 814.141 814.079 814.110 810.183 814.115 814.078 814.168 810.165 810.039 810.512 pi 27. 12.
so 28. 12.814.168 814.128 814.086 814.079
814.087
[7]
814.141 814.110 814.087
814.079
[8]
814.115 814.078 810.512
810.165
[9]
810.165 [10] - so 28. 12.
ni 29. 12.814.078 814.168 814.128 814.113 814.086 814.087 814.110 814.079 814.115 ! 810.512 810.165 - ni 29. 12.
po 30. 12.814.115 814.078 814.168 814.086 814.113 814.128 814.087 814.110 814.079 810.165 810.512 810.673 po 30. 12.
wt 31. 12.814.079 814.115 814.078 814.168 814.086 814.113 814.141 814.087 814.110 810.673 810.165 810.512 wt 31. 12.
obieg dla
12. 12.:
------------data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień
TS 882 (814)TS 883 (810)

[1]pociąg 22201: 814.115
[2]pociąg 1559: 814.080
pociąg 9565: 814.168
[3]pociąg 6038: 814.168
[4]pociąg 9568: 814.079
[5]pociąg 6039: 814.079
pociąg 15824: 814.128
[6]pociąg 15602: 810.039
pociągi 15884, 15885: -, pozn: odřeknt - NAD
[7]pociąg 8503: 814.079
pociąg 6054: 814.087
[8]pociąg 6035: 814.087
pociąg 15813: 814.079
[9]pociąg 15840: 810.512
pociąg 15607: 810.165
[10]pociąg 15602: 810.165