prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2020
 TS 882 a 883: 814 a 810 OCÚ střed SÚ Nymburk

oběh pro
12. 12.:
TS 882 (814)TS 883 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den1. den2. den3. den
------------
pá 1. 5.                      - pá 1. 5.
so 2. 5.          814.141           - so 2. 5.
ne 3. 5.814.087           814.141 !         - ne 3. 5.
po 4. 5.  814.087 !               810.240 810.026 810.635 po 4. 5.
út 5. 5.    814.087             810.673 810.240 810.026 út 5. 5.
st 6. 5.      814.087 !     814.192
814.115
[1]
    810.026 810.673 810.240 st 6. 5.
čt 7. 5.    814.080       814.151 814.115 !   810.240 810.229 810.673 čt 7. 5.
8. 5.      814.080 !     814.129 814.151 !   810.673 810.240 - 8. 5.
so 9. 5.              814.129   810.240 810.673 - so 9. 5.
ne 10. 5.                814.129 ! 810.512 810.635 - ne 10. 5.
po 11. 5.              814.080   810.635 810.512 !   po 11. 5.
út 12. 5.814.113 814.168   814.115   810.165     814.080 810.229 810.635   út 12. 5.
st 13. 5.814.080 814.113 ! 814.168   814.115   814.110     810.673 810.229 810.616
810.340
[2]
st 13. 5.
čt 14. 5.  814.080   814.168   814.115 814.079 814.110   810.340 810.673 ! 810.229 ! čt 14. 5.
15. 5.    814.080 !   814.168 !   814.115 814.079
814.110
814.079
[3]
814.110 [4] 810.240 810.340 810.673 15. 5.
so 16. 5.814.110           814.128 814.115 ! 814.079 ! 810.673 810.240 - so 16. 5.
ne 17. 5.814.129 814.110 814.078         814.128 !   810.240 810.673 - ne 17. 5.
po 18. 5.  814.129 ! 814.110 ! 814.078 ! 810.113         810.512 810.240 810.340 po 18. 5.
út 19. 5.        810.183       814.168 810.340 810.240 810.026 út 19. 5.
st 20. 5.814.168 !   814.115             810.026 810.340 st 20. 5.
čt 21. 5.    814.128 814.115 !           810.635 810.026 ! 810.340 ! čt 21. 5.
22. 5.      814.128   814.129 814.086 814.140   810.026 810.635 810.340 22. 5.
so 23. 5.814.113       814.128 !   814.129 ! 814.086 ! 814.140 ! 810.340 ! 810.026 ! - so 23. 5.
ne 24. 5.  814.113 !                   - ne 24. 5.
po 25. 5.    814.113 814.078   814.080 814.168
814.184
[5]
    810.512
810.512 + 814.086 pk
810.512
[6]
810.512 + 814.086 pk [7] 810.635 po 25. 5.
út 26. 5.      814.113 ! 814.078 !   814.080 ! 814.079 814.115 810.635 810.512 !   út 26. 5.
st 27. 5.814.115 814.087 810.183 814.128 814.113
810.216
[8]
814.078     814.079 810.026 810.635 810.512 st 27. 5.
čt 28. 5.814.079 ! 810.216 ! 814.087 810.183 ! 814.128 ! 814.113 ! 814.078 814.110 814.086 810.673 810.026 ! 810.635 ! čt 28. 5.
29. 5.814.086 !     814.087 !     814.113 814.078 814.110 810.512 810.673 810.026 29. 5.
so 30. 5.814.110 !           814.128 814.113 ! 814.078 [9] 810.654 810.512 - so 30. 5.
ne 31. 5.      814.078 !     814.080 814.128 !   810.512 !   - ne 31. 5.
oběh pro
12. 12.:
------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den1. den2. den3. den
TS 882 (814)TS 883 (810)

[1]vlak 15823: 814.192
vlak 15824: 814.115
[2]vlak 15817: 810.616
vlak 15878: 810.340
[3]vlaky 5955, 22210: 814.079
vlak 22215: 814.110
vlak 22216: 814.079
[4]vlak 22212: Nelinka, nový polepů jména ve stylu písma Walt Disney
[5]vlak 15601: 814.168
vlak 15817: 814.184
[6]vlak 15830: 810.512
vlak 15833: 810.512 + 814.086 pk
vlak 15811: 810.512
[7]vlak 15833: 810.512 + 814.086 pk
[8]vlak 8520: 814.113
vlak 8525: 810.216
[9]vlak 2421: 814.078