prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2020
 TS 882 a 883: 814 a 810 OCÚ střed SÚ Nymburk

oběh pro
12. 12.:
TS 882 (814)TS 883 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den1. den2. den3. den
---------1561315602-
so 1. 8.814.110 !   814.080 !   814.140 814.115           - so 1. 8.
ne 2. 8.          814.078 814.115 !     810.616   - ne 2. 8.
po 3. 8.            814.128     810.240   810.616 po 3. 8.
út 4. 8.            814.113 814.128
814.087
814.128
[1]
814.128 [2] 810.616 ! 810.240 !   út 4. 8.
st 5. 8.814.087 [3]     814.087 [4]       814.113
814.128
[5]
814.128 [6]     810.240 st 5. 8.
čt 6. 8.814.128 !       814.087 ! 810.183   814.141 [7] 814.141 [8] 810.240 810.512 810.165 čt 6. 8.
7. 8.814.113           814.128 814.087
814.141
[9]
  810.165 810.240 810.512 ! 7. 8.
so 8. 8.  814.113 !         814.141 814.128   810.512 810.165 - so 8. 8.
ne 9. 8.              814.141 ! 814.128 ! 810.165 ! 810.512 ! - ne 9. 8.
po 10. 8.                  810.512     po 10. 8.
út 11. 8.                    810.512 !   út 11. 8.
st 12. 8.      814.079   814.080             st 12. 8.
čt 13. 8.        814.079 !   814.080 !           čt 13. 8.
14. 8.      814.078   810.590             14. 8.
so 15. 8.814.113
814.078 + 814.087 pk
814.078
[10]
814.140 814.110 814.078
814.087 + 814.078 pk
814.078 + 814.087 pk
814.113
[11]
814.141 814.128 814.079 814.115 814.080 810.165
810.220
[12]
810.673
810.165
[13]
- so 15. 8.
ne 16. 8.814.080 ! 814.078 ! 814.140 ! 814.110 ! 814.113 ! 814.141 ! 814.128 ! 814.079 814.115 ! 810.165
810.635
[14]
810.220 - ne 16. 8.
po 17. 8.814.115               814.079 ! 810.240 810.635   po 17. 8.
út 18. 8.  814.115 !                 810.240 ! 810.635 ! út 18. 8.
st 19. 8.          814.140
810.026
[15]
      810.635 810.240   st 19. 8.
čt 20. 8.814.141     814.079
814.078
[16]
814.080 814.079 [17] 814.140     810.654 810.635 810.240 ! čt 20. 8.
21. 8.814.110 814.141 !   814.115 814.078 ! 814.080 814.079 814.140 !   810.240 810.654 810.635 ! 21. 8.
so 22. 8.  814.110 !     814.129   814.080 ! 814.079 !       - so 22. 8.
ne 23. 8.          814.129 ! 814.078     810.240   - ne 23. 8.
po 24. 8.              814.078 !     810.240 !   po 24. 8.
út 25. 8.                  810.512     út 25. 8.
st 26. 8.              814.087 814.113   810.512 !   st 26. 8.
čt 27. 8.814.113 !     814.110   810.026     814.087 ! 810.616 810.240   čt 27. 8.
28. 8.814.079 814.113 814.078   814.110 ! 814.140
810.097
[18]
814.129     810.635 810.616 810.240
810.632
[19]
28. 8.
so 29. 8.  814.079 ! 814.113 ! 814.078 !     814.140 ! 814.129 !   810.632
810.673
[20]
810.635 - so 29. 8.
ne 30. 8.              814.140   810.635 810.673 - ne 30. 8.
po 31. 8.      814.113 814.168   814.078   814.140 810.673 810.635 ! 810.616 po 31. 8.
oběh pro
12. 12.:
---------1561315602-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den1. den2. den3. den
TS 882 (814)TS 883 (810)

[1]vlak 22207: 814.128
vlak 22210: 814.087
vlak 22216: 814.128
[2]vlak 22215: 814.128
[3]vlak 15802: 814.087
[4]vlak 6059: 814.087
[5]vlak 22201: 814.113
vlak 22213: 814.128
[6]vlak 5876: 814.128
[7]vlak 22207: 814.141
[8]vlak 22215: 814.141
[9]vlak 5955: 814.087
vlak 22210: 814.141
[10]vlaky 9568, 9567: 814.113
vlak 9572: 814.078 + 814.087 pk
vlaky 8525, 18556, 9576, 9577: 814.078
[11]vlaky 8503, 6044: 814.078
vlak 6043: 814.087 + 814.078 pk, pozn: V úseku Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl. n. 814.078
vlak 6048: 814.078 + 814.087 pk, pozn: V úseku Mladá Boleslav hl. n. - Mladá Boleslav město 814.113
vlaky 6047, 6050: 814.113
[12]vlaky 15841, 15851: 810.165
vlaky 15812, 15609, 15613: 810.220
[13]vlaky 15600, 15807: 810.673
vlaky 15882, 15885: 810.165
[14]vlak 15841: 810.165
vlak 15610: 810.635
[15]vlak 6044: 814.140
vlak 8521: 810.026
[16]vlak 6058: 814.079
vlak 6059: 814.078
[17]vlak 9581: 814.079
[18]vlak 6042: 814.140
vlak 8521: 810.097
[19]vlak 15624: 810.240
vlaky 15878, 15882, 15884: 810.632
[20]vlak 15841: 810.632
vlak 15607: 810.673