grudzień 2019 styczeń 2020 luty 2020 marzec 2020 kwiecień 2020 maj 2020 czerwiec 2020 lipiec 2020 sierpień 2020 wrzesień 2020 październik 2020 listopad 2020 grudzień 2020
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - luty 2020
 TS 882 a 883: 814 a 810 OCÚ střed SÚ Nymburk

obieg dla
12. 12.:
TS 882 (814)TS 883 (810)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień
------------
so 1. 2.814.080 814.087 814.140 814.078 814.129 814.128 814.141 814.115 814.086 810.589 810.058 - so 1. 2.
ni 2. 2.814.115 814.080 814.087 814.078 814.140 814.129 814.128 814.141   810.058 810.673 - ni 2. 2.
po 3. 2.814.141 814.115 814.080 814.140 814.078 814.087 814.129 814.128 814.113 810.673 810.058 810.216 po 3. 2.
wt 4. 2.814.113 814.141 814.115 814.080 814.140 810.097 814.087
810.216
[1]
814.129 814.128 810.216
810.512
[2]
810.673 810.512
810.058
[3]
wt 4. 2.
śr 5. 2.814.128 814.113 814.168 814.115 814.080 810.229
814.140
[4]
814.078 814.079 814.129 810.058 810.512 810.673 śr 5. 2.
cz 6. 2.814.129 814.141 814.113 814.168 814.115 814.080 814.140 814.078 814.079 810.673 810.058 810.512
814.110
[5]
cz 6. 2.
pi 7. 2.814.087 814.128 814.129 814.113 814.168 810.183 814.080 814.140 814.078 814.110 810.673 810.058 pi 7. 2.
so 8. 2.814.078 814.087 814.128 814.113 814.141 814.168 814.115 814.080 814.140 810.058 810.512 - so 8. 2.
ni 9. 2.814.140 814.078 810.113
814.087
[6]
814.113 814.128 814.141 814.168 814.115 814.080 ! 810.098 810.058
814.186
[7]
- ni 9. 2.
po 10. 2.

[8]
814.080   814.078       814.079     810.512 810.098   po 10. 2.

[8]
wt 11. 2.814.115     814.087     814.151     810.673 810.512
810.673
810.512
[9]
810.098 wt 11. 2.
śr 12. 2.814.168           814.038     810.098 810.673 810.512 śr 12. 2.
cz 13. 2.814.079         814.128 814.151 814.038 !   814.185
814.110
[10]
810.098
814.078
[11]
810.220 [12] cz 13. 2.
pi 14. 2.814.129 814.079 ! 814.168     814.141 810.673 814.128   814.110
810.220
[13]
814.110 810.098 pi 14. 2.
so 15. 2.  814.129 814.087 814.168 !     814.079 810.673 814.128 ! 810.098 ! 810.220 [14] - so 15. 2.
ni 16. 2.    814.129 ! 814.087 !       814.079 810.673 ! 810.512 810.220 - ni 16. 2.
po 17. 2.814.079 814.128 814.140 814.087 814.115 814.129 814.168 814.080 810.673 810.220 810.512 814.110 po 17. 2.
wt 18. 2.814.113 814.079 814.128 814.140 814.087 814.115 814.110 814.168 814.080 810.673 810.220 810.512 wt 18. 2.
śr 19. 2.814.080 ! 814.113 !   814.128 ! 814.140 ! 814.087 ! 814.115 814.110 ! 814.168 ! 810.512 810.673 810.220 śr 19. 2.
cz 20. 2.          810.673 [15]   814.115   810.340 810.512 810.673 [16] cz 20. 2.
pi 21. 2.      814.113     814.087   814.115 ! 810.165 810.340
810.098
[17]
810.512 pi 21. 2.
so 22. 2.        814.113 !     814.087 !   810.512
810.635
[18]
810.058 - so 22. 2.
ni 23. 2.                  810.512 810.635 - ni 23. 2.
po 24. 2.814.087           814.080     810.635
810.058
[19]
810.512 810.673 po 24. 2.
wt 25. 2.814.140 814.087 !         814.110 814.080 !   810.673 810.058 810.512 wt 25. 2.
śr 26. 2.814.129 814.140 814.087
810.229
[20]
814.113 814.079 814.168 814.141 814.110 814.080 810.512 810.673 810.058 śr 26. 2.
cz 27. 2.814.080 814.129 ! 814.140 ! 810.229 ! 814.113 ! 814.079 ! 814.168 814.141 ! 814.110 ! 810.058 810.512 810.673 ! cz 27. 2.
pi 28. 2.  814.080 !     814.087   814.079 814.168 !   810.673 810.058 810.220 pi 28. 2.
so 29. 2.          814.087 !   814.079 !   810.220 ! 810.340 - so 29. 2.
obieg dla
12. 12.:
------------data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień1. dzień2. dzień3. dzień
TS 882 (814)TS 883 (810)

[1]pociąg 15601: 814.087
pociąg 15823: 810.216
[2]pociąg 15803: 810.216
pociąg 15812: 810.512
[3]pociąg 15812: 810.512
pociąg 15817: 810.058, pozn: 15817 Nymburk - Jičín
pociągi 15627, 15626: -, pozn: Nejel porucha MJ ř.814
pociąg 15878: 810.058
[4]pociąg 8521: 810.229
pociąg 9582: 814.140
[5]pociąg 15652: 810.512
pociąg 15879: 814.110
[6]pociąg 8506: 810.113
pociąg 8533: 814.087
[7]pociąg 15602: 810.058
pociąg 15882: 814.186
[8]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.
[9]pociąg 15622: 810.512
pociąg 15833: 810.673
pociąg 15834: 810.512
[10]pociąg 15803: 814.185
pociąg 15823: 814.110
[11]pociąg 15622: 810.098
pociąg 15605: 814.078
[12]pociąg 15652: závěs 810 673 neschopná
[13]pociąg 15833: 814.110
pociąg 15812: 810.220, pozn: 810.220 - najbrt
[14]pociąg 15600: Najbrt
[15]pociąg 8542: 810.673
[16]pociąg 15626: 810.673
[17]pociąg 15620: 810.340
pociągi 15654, 15655: 810.098, pozn: srážka vlaku s kamionem na přejezdu mezi stanicemi Slibovice - Berunice
pociągi 15656, 15657: -, pozn: NAD
[18]pociąg 15624: 810.512
pociąg 15611: 810.635
[19]pociąg 15803: 810.635
pociąg 15823: 810.058
[20]pociąg 9557: 814.087
pociąg 8534: 810.229