december 2019 január 2020 február 2020 marec 2020 apríl 2020 máj 2020 jún 2020 júl 2020 august 2020 september 2020 október 2020 november 2020 december 2020
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - február 2020
 TS 882 a 883: 814 a 810 OCÚ střed SÚ Nymburk

obeh pre
12. 12.:
TS 882 (814)TS 883 (810)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň9. deň1. deň2. deň3. deň
------------
so 1. 2.814.080 814.087 814.140 814.078 814.129 814.128 814.141 814.115 814.086 810.589 810.058 - so 1. 2.
ne 2. 2.814.115 814.080 814.087 814.078 814.140 814.129 814.128 814.141   810.058 810.673 - ne 2. 2.
po 3. 2.814.141 814.115 814.080 814.140 814.078 814.087 814.129 814.128 814.113 810.673 810.058 810.216 po 3. 2.
ut 4. 2.814.113 814.141 814.115 814.080 814.140 810.097 814.087
810.216
[1]
814.129 814.128 810.216
810.512
[2]
810.673 810.512
810.058
[3]
ut 4. 2.
st 5. 2.814.128 814.113 814.168 814.115 814.080 810.229
814.140
[4]
814.078 814.079 814.129 810.058 810.512 810.673 st 5. 2.
št 6. 2.814.129 814.141 814.113 814.168 814.115 814.080 814.140 814.078 814.079 810.673 810.058 810.512
814.110
[5]
št 6. 2.
pi 7. 2.814.087 814.128 814.129 814.113 814.168 810.183 814.080 814.140 814.078 814.110 810.673 810.058 pi 7. 2.
so 8. 2.814.078 814.087 814.128 814.113 814.141 814.168 814.115 814.080 814.140 810.058 810.512 - so 8. 2.
ne 9. 2.814.140 814.078 810.113
814.087
[6]
814.113 814.128 814.141 814.168 814.115 814.080 ! 810.098 810.058
814.186
[7]
- ne 9. 2.
po 10. 2.

[8]
814.080   814.078       814.079     810.512 810.098   po 10. 2.

[8]
ut 11. 2.814.115     814.087     814.151     810.673 810.512
810.673
810.512
[9]
810.098 ut 11. 2.
st 12. 2.814.168           814.038     810.098 810.673 810.512 st 12. 2.
št 13. 2.814.079         814.128 814.151 814.038 !   814.185
814.110
[10]
810.098
814.078
[11]
810.220 [12] št 13. 2.
pi 14. 2.814.129 814.079 ! 814.168     814.141 810.673 814.128   814.110
810.220
[13]
814.110 810.098 pi 14. 2.
so 15. 2.  814.129 814.087 814.168 !     814.079 810.673 814.128 ! 810.098 ! 810.220 [14] - so 15. 2.
ne 16. 2.    814.129 ! 814.087 !       814.079 810.673 ! 810.512 810.220 - ne 16. 2.
po 17. 2.814.079 814.128 814.140 814.087 814.115 814.129 814.168 814.080 810.673 810.220 810.512 814.110 po 17. 2.
ut 18. 2.814.113 814.079 814.128 814.140 814.087 814.115 814.110 814.168 814.080 810.673 810.220 810.512 ut 18. 2.
st 19. 2.814.080 ! 814.113 !   814.128 ! 814.140 ! 814.087 ! 814.115 814.110 ! 814.168 ! 810.512 810.673 810.220 st 19. 2.
št 20. 2.          810.673 [15]   814.115   810.340 810.512 810.673 [16] št 20. 2.
pi 21. 2.      814.113     814.087   814.115 ! 810.165 810.340
810.098
[17]
810.512 pi 21. 2.
so 22. 2.        814.113 !     814.087 !   810.512
810.635
[18]
810.058 - so 22. 2.
ne 23. 2.                  810.512 810.635 - ne 23. 2.
po 24. 2.814.087           814.080     810.635
810.058
[19]
810.512 810.673 po 24. 2.
ut 25. 2.814.140 814.087 !         814.110 814.080 !   810.673 810.058 810.512 ut 25. 2.
st 26. 2.814.129 814.140 814.087
810.229
[20]
814.113 814.079 814.168 814.141 814.110 814.080 810.512 810.673 810.058 st 26. 2.
št 27. 2.814.080 814.129 ! 814.140 ! 810.229 ! 814.113 ! 814.079 ! 814.168 814.141 ! 814.110 ! 810.058 810.512 810.673 ! št 27. 2.
pi 28. 2.  814.080 !     814.087   814.079 814.168 !   810.673 810.058 810.220 pi 28. 2.
so 29. 2.          814.087 !   814.079 !   810.220 ! 810.340 - so 29. 2.
obeh pre
12. 12.:
------------dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň9. deň1. deň2. deň3. deň
TS 882 (814)TS 883 (810)

[1]vlak 15601: 814.087
vlak 15823: 810.216
[2]vlak 15803: 810.216
vlak 15812: 810.512
[3]vlak 15812: 810.512
vlak 15817: 810.058, pozn: 15817 Nymburk - Jičín
vlaky 15627, 15626: -, pozn: Nejel porucha MJ ř.814
vlak 15878: 810.058
[4]vlak 8521: 810.229
vlak 9582: 814.140
[5]vlak 15652: 810.512
vlak 15879: 814.110
[6]vlak 8506: 810.113
vlak 8533: 814.087
[7]vlak 15602: 810.058
vlak 15882: 814.186
[8]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.
[9]vlak 15622: 810.512
vlak 15833: 810.673
vlak 15834: 810.512
[10]vlak 15803: 814.185
vlak 15823: 814.110
[11]vlak 15622: 810.098
vlak 15605: 814.078
[12]vlak 15652: závěs 810 673 neschopná
[13]vlak 15833: 814.110
vlak 15812: 810.220, pozn: 810.220 - najbrt
[14]vlak 15600: Najbrt
[15]vlak 8542: 810.673
[16]vlak 15626: 810.673
[17]vlak 15620: 810.340
vlaky 15654, 15655: 810.098, pozn: srážka vlaku s kamionem na přejezdu mezi stanicemi Slibovice - Berunice
vlaky 15656, 15657: -, pozn: NAD
[18]vlak 15624: 810.512
vlak 15611: 810.635
[19]vlak 15803: 810.635
vlak 15823: 810.058
[20]vlak 9557: 814.087
vlak 8534: 810.229