grudzień 2022 styczeń 2023 luty 2023 marzec 2023 kwiecień 2023 maj 2023 czerwiec 2023 lipiec 2023 sierpień 2023 wrzesień 2023 październik 2023 listopad 2023 grudzień 2023
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2023
 TS 800: 843 OŘOD východ PP Olomouc

obieg dla
9. 12.:
TS 800 (843)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień
845/844
/853/29853
3460/780/843
/846/851/29851
-1441/841/848
-29854/854/847
/842/857/3473
29850/850/849
/840/1446
pi 1. 12.843.020
843.023
[1]
843.029 843.027
843.001 + 843.027 pk
[2]
843.003 843.026 843.001 + 843.027 pk [3] 843.023
843.020
[4]
pi 1. 12.
so 2. 12.843.027
843.003
[5]
843.023
843.028
[6]
- 843.020 - 843.029
843.031
843.024
[7]
843.001
843.003
843.027
[8]
so 2. 12.
ni 3. 12.843.020 843.028   843.027   843.003
843.002
[9]
843.024 ni 3. 12.
po 4. 12.843.001 + 714.023 pk [10] 843.020 843.028 843.027
843.022
[11]
843.022
[12]
843.023 [13] 843.002 po 4. 12.
wt 5. 12.843.002
843.028
[14]
843.001 843.020
843.028
843.002
[15]
843.028 [16] 843.024 843.020 [17] 843.023 wt 5. 12.
śr 6. 12.843.029 [18] 843.028
843.022
[19]
843.001
843.002
[20]
843.002 [21] 843.024 ! 843.001 [22] 843.020 śr 6. 12.
cz 7. 12.843.028
843.027
[23]
843.029 843.022
843.002
[24]
843.002 [21] 843.024 843.022 [25] 843.001 cz 7. 12.
pi 8. 12.843.001
843.001 + 843.024 pk
[26]
843.027
843.027 + 814.072 pk
[27]
843.029
843.028
[28]
843.002 ! 843.024
843.001 + 843.024 pk
843.024
[29]
843.028 843.022 pi 8. 12.
so 9. 12.843.029
843.026
[30]
843.001 - 843.022 - 843.027
843.020
[31]
843.028 so 9. 12.
obieg dla
9. 12.:
845/844
/853/29853
3460/780/843
/846/851/29851
-1441/841/848
-29854/854/847
/842/857/3473
29850/850/849
/840/1446
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień
TS 800 (843)

[1]pociąg 845: 843.020
pociąg 853: 843.023
[2]pociąg 29852: 843.027
pociąg 847: 843.001 + 843.027 pk
[3]pociąg 847: 843.001 + 843.027 pk
[4]pociąg 29861: 843.023
pociąg 1446: 843.020
[5]pociąg 845: 843.027
pociąg 853: 843.003
[6]pociąg 3460: 843.023
pociąg 843: 843.028
[7]pociąg 854: 843.029
pociąg 847: 843.031
pociąg 857: 843.024
[8]pociąg 850: 843.001
pociąg 849: 843.003
pociąg 1446: 843.027
[9]pociąg 29854: 843.003
pociąg 847: 843.002
[10]pociąg 845: 714.023 do Krnova pro neschopnou 843.027 od 841 a pro neschopnou 843.026 od nedělní 844.
[11]pociąg 1441: 843.027
pociąg 841: -, pozn: Porucha v žst. Krnov, +96 min zpoždění
pociąg 848: 843.022
[12]pociąg 841: 843.022
pociąg 29842: -, pozn: neobsazeno
[13]pociąg 847: 843.023
[14]pociąg 845: 843.002
pociąg 29853: 843.028
[15]pociąg 852: 843.020
pociąg 849: 843.028
pociąg 1446: 843.002
[16]pociąg 848: 843.028
[17]pociąg 847: 843.020
[18]pociąg 845: 843.029
[19]pociąg 780: 843.028
pociąg 846: 843.022
[20]pociąg 852: 843.001
pociągi 849, 1446: 843.002, pozn: Sólo
[21]pociąg 848: 843.002
[22]pociąg 847: 843.001
[23]pociąg 845: 843.028
pociąg 853: 843.027
[24]pociąg 852: 843.022
pociąg 849: 843.002
[25]pociąg 847: 843.022
[26]pociąg 845: 843.001
pociąg 844: 843.001 + 843.024 pk, pozn: Postrk do Krnova
[27]pociąg 843: 843.027
pociąg 851: 843.027 + 814.072 pk
[28]pociąg 852: 843.029
pociąg 847: 843.028
[29]pociąg 29844: 843.024
pociąg 844: 843.001 + 843.024 pk, pozn: Postrk do Krnova
pociąg 3521: 843.024
[30]pociągi 845, 844: 843.029, pozn: Porucha v úseku Ostrava hl. n. - Ostrava-Mariánské Hory
pociąg 853: 843.026
[31]pociąg 854: 843.027
pociąg 847: 843.020