prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 843 - 845: 811 a 810 SS Opava

oběh pro
1. 10.:
TS 843 (811)TS 844 (810)TS 845 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den
--------
1. 7.811.520
814.021
[1]
811.382 811.173 [2] 811.678
814.021
810.394
[3]
810.394
811.173
[4]
  810.199 810.070 1. 7.
so 2. 7.811.173 811.678 811.382 811.520 - - 810.199 810.070 so 2. 7.
ne 3. 7.811.173 811.520 811.678 811.382 - - 810.394 814.021
810.070
[5]
ne 3. 7.
po 4. 7.811.520
[6]
811.173 811.382 811.678 810.394 810.199 810.055 810.533 po 4. 7.
út 5. 7.811.382 811.678 811.173 811.520 - - 810.199 ! 810.533 út 5. 7.
st 6. 7.811.382 811.520 811.678 811.173 - -   814.037 st 6. 7.
čt 7. 7.

[7]
811.173 ! 811.520 811.678 811.382 810.055   810.199 810.533 čt 7. 7.

[7]
8. 7.

[7]
811.382 811.678 811.520 811.173   810.199 810.394 810.533 8. 7.

[7]
so 9. 7.811.678 811.173 811.520 811.382 - - 810.394 810.533 so 9. 7.
ne 10. 7.811.678 811.382 811.173 811.520 - - 810.199 810.533 ne 10. 7.
po 11. 7.

[8] [9]
811.520 811.678 811.382 811.173 810.199 810.055 810.394 810.533 po 11. 7.

[8] [9]
út 12. 7.

[8] [9]
811.173 ! 811.520 811.382 811.678 810.394 810.199 810.055 810.070 út 12. 7.

[8] [9]
st 13. 7.

[8]
810.533 811.678 811.520 811.382   810.055
[10]
810.199 810.070 st 13. 7.

[8]
čt 14. 7.

[8]
811.382 ! 811.173 811.678 ! 811.520 ! 810.199 ! 810.394 ! 810.070 čt 14. 7.

[8]
15. 7.

[8]
    811.173     810.394   810.070 15. 7.

[8]
so 16. 7.811.173   811.520 811.678 - - 810.394 ! 810.070 [11] so 16. 7.
ne 17. 7.  811.678 811.382 811.520 - -   810.070 ne 17. 7.
po 18. 7.

[12]
811.520 !   811.678 ! 811.382 !   810.533   811.177 po 18. 7.

[12]
út 19. 7.

[12]
811.382 811.520 811.678 811.173
811.177
[13]
  810.533   810.070 út 19. 7.

[12]
st 20. 7.

[14]
811.177 811.173 811.382 811.678
810.199
[15]
810.394 [16] 810.533
810.394
[17]
810.055 810.070 st 20. 7.

[14]
čt 21. 7.

[14]
811.177
[18]
811.520 811.382 811.173
[19]
810.055 810.394 810.533 810.070 čt 21. 7.

[14]
22. 7.811.173 811.177
810.055
[20]
811.520 811.382 810.533 810.070 810.394 810.199 22. 7.
so 23. 7.811.520 811.382 811.678 811.173 - - 810.055 810.199 so 23. 7.
ne 24. 7.811.173 811.520 811.382 811.678 - - 811.173 810.199 ne 24. 7.
po 25. 7.811.177 811.173 811.520 811.678 810.199 810.394 810.055 810.070 po 25. 7.
út 26. 7.811.382 811.177 811.173 811.520 810.055 810.199 810.394 810.070 út 26. 7.
st 27. 7.810.533 811.520 811.382 811.173 810.394 810.055 810.199 810.070 st 27. 7.
čt 28. 7.810.533 811.173 př + 810.394 + 714.015 pk
811.173
[21]
811.520 811.382 810.199 810.394
[22]
810.055 810.070 čt 28. 7.
29. 7.811.177 811.382 811.173 811.520 810.055 810.199 810.394 810.533 29. 7.
so 30. 7.811.173 811.520 811.382 811.177 - - 810.055 810.070 so 30. 7.
ne 31. 7.810.533 811.173 811.520 811.382 - -   810.070 ne 31. 7.
oběh pro
1. 10.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den
TS 843TS 844TS 845

[1]vlaky 3696, 856: 811.520
vlak 3513: 814.021
[2]vlak 3520: 811.173
[3]vlak 3512: 811.678
vlaky 3513, 3513: 814.021
vlaky 3518, 3519: 810.394
[4]vlak 3501: 810.394
vlak 3468: 811.173
[5]vlak 13405: 814.021
vlak 13455: 810.070
[6]vlak 856: -
vlak 3579: 811.520
[7]Výluka traťové koleje v úseku Opava východ - Krnov (7:35-15:35)
[8]Výluka traťové koleje v úseku Krnov - Jindřichov ve Slezsku (8:00-14:00)
[9]Výluka traťové koleje v úseku Kravaře ve Slezsku - Hlučín (7:00-15:00)
[10]vlak 3480: 810.055
vlak 3470: -, pozn: Odřeknut z důvodu poruchy HV. Náhradní souprava v podobě R 840
[11]vlak 13458: 810.070
[12]Výluka traťové koleje v úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku (7:00-15:00)
[13]vlak 3525: 811.173
vlak 23482: 811.177
[14]Výluka traťové koleje v úseku Opava východ - Hradec nad M (7:00-15:00)
[15]vlaky 3524, 3525: 811.678
vlaky 23482, 23485: 810.199
[16]vlak 3501: 810.394
[17]vlak 3480: 810.533
vlak 3470: 810.394
[18]vlak 3513: -
vlak 3574: 811.177
[19]vlaky 3513, 3513: -
vlak 3524: 811.173
[20]vlak 3516: 811.177, pozn: porucha 811.177 na zastávce Krnov-Cvilín, vlak stažen do Krnova vozem 810.055, který pak dále pokračoval do Rýmařova.
vlak 3517: 810.055
[21]vlak 3516: 811.173 př + 810.394 + 714.015 pk, pozn: 714.015 pro vlak Sv 55083; 810.394 od vlaku Os 3463 pro vlak Os 3471.
vlak 3474: 811.173
[22]vlaky 3480, 3481: -, pozn: vlak odřeknut, vůz 810.394 použit pro vlak Os 3463.
vlak 3471: 810.394