leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2023
 Vlaky, které nepatří do jiných tabulek

Při zadávání postřehu uveďte čas a místo výskytu vlaku. Neaktuální a nezajímavé informace nezadávejte.

oběh pro
15. 6.:
Zajímavé vlakyObyčejné běžně jedoucí vlakydatum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den16. den17. den18. den19. den20. den
------------------------------
st 1. 2.- - - - - - - - - - 816.001 [1] 705.913 +   [2] 742.248 [3] 714.004 [4]             844.013 [5] 814.028 [6]               814.070 + 814.088 pk [7] st 1. 2.
čt 2. 2.- - - - - - - - - - 705.913 +   [2] 816.001 [1] 742.334 př + 742.208 [8] 742.452 [9] 810.417 [10]           844.020 [5] 814.003 [6] 363.037 [11] 383.010 [12]       814.083 př + 814.159 + 814.171 pk [13]   814.060 + 814.082 pk [7] čt 2. 2.
3. 2.- - - - - - - - - - 816.001 [1] 742.367 + 814.092 pk [14] 705.913 +   [2]   363.072 [15]                         471.062 [16] 814.090 + 814.083 pk [17] 814.171 [18] 3. 2.
so 4. 2.- - - - - - - - - - 770.095 [19] 816.001 [1] 705.913 +   [2]   810.458 [20]                               so 4. 2.
ne 5. 2.- - - - - - - - - - 816.001 [1] 742.343 [21] 742.383 [22] 742.280 + 844.021 pk [23]                 186.370 [24] 386.031 [25]       471.012 [26] 471.062 [27] 471.063 [28] ne 5. 2.
po 6. 2.- - - - - - - - - - 111.023 [29] 816.001 [1] 714.204 + 242.278 pk [30] 111.023 + 362.116 pk [31] 705.913 +   [2] 846.282 [32] 770.095 [33] 742.328 [34] 111.026 [35]   844.013 [5] 814.091 [6] 814.040 [36]         471.065 [37] 814.065 + 814.060 pk [38] 814.082 + 814.090 pk [39] po 6. 2.
út 7. 2.742.452 + 742.320 pk [40] 714.028 + 242.236 pk [41]                 816.001 [1] 705.913 +   [2]       846.284 [42]         844.020 [5] 814.002 [6] 740.721 [43]         814.115 + 814.129 pk [39] 814.065 + 814.082 pk [44] 814.064 [45] út 7. 2.
st 8. 2.714.025 [46]                   816.001 [1] 705.913 +   [2]             814.048 [47]   844.022 [5] 814.003 [6] 749.162 [48]     814.060 + 814.082 pk [39] 814.065 [45] 471.037 [49] 471.018 [50] 471.006 + 471.074 [51] st 8. 2.
čt 9. 2.  781.592 [52]                 816.001 [1] 705.913 +   [2]   844.010 [53]         742.065 [54]   844.003 [5] 814.029 [6] 193.501 [55]             814.057 + 814.060 pk [44] čt 9. 2.
10. 2.  751.115 [56]                 816.001 [1] 705.913 +   [2] 471.006 [57] 550.006 + 550.004 [58] 471.006 [57] 846.284 [42]     814.043 [59] 814.166 + 810.417 pk [60] 844.013 [5] 814.076 [6]         814.060 [61] 814.057 [62] 814.170 [63] 814.101 př + 814.064 + 814.159 pk [13] 10. 2.
so 11. 2.363.506 [64]                   816.001 [1] 705.913 +   [2] 471.017 [65] 470.002 [66] 628.270 [67]       814.043 [68]                   471.033 [69] 814.082 [70] so 11. 2.
ne 12. 2. [71] 751.335 [72] 831.168 [73] 753.711 [74]             816.001 [1] 705.913 +   [2]                                     ne 12. 2.
po 13. 2.751.115 [75] 363.015 [76] 749.247 [77]               816.001 [1] 705.913 +   [78]                 844.014 [5] 814.003 [6]           814.171 + 814.090 pk [79] 814.101 + 814.129 pk [44] 814.159 + 814.057 pk [7] po 13. 2.
út 14. 2.730.017 [80]                   816.001 [1] 705.913 +   [78]                 814.052 [5] 814.029 [6] 810.572 [81]           814.090 [82] 814.060 + 814.082 pk [83] út 14. 2.
st 15. 2.183.001 [84] 750.096 [85] 242.558 + 744.502 pk [86] 121.038 [87] 123.001 [88] 383.221 [89]     742.452 př + 814.169 [90]   816.001 [1] 705.913 +   [78] 186.368 [91]               844.003 [5] 814.076 [6] 814.063 [81] 162.014 [92]       814.129 + 814.158 pk [38] 814.111 + 814.083 pk [93] 814.090 + 814.032 pk [7] st 15. 2.
čt 16. 2.363.015 [94] 730.017 [95] 122.001 [96] 121.065 př + 121.077 [97] 751.109 [98] 186.534 [99]         162.225 + 162.239 pk [100] 705.913 +   [78] 816.001 [1]     846.282 [101]     848.213 [102] 162.096 + 80-30 020 [103] 844.022 [5] 814.063 [6] 814.077 [81] 744.111 [104]       814.101 + 814.090 pk [105] 814.170 [45] 814.111 + 814.060 pk [7] čt 16. 2.
17. 2.751.036 [106] 740.557 [107] 363.091 př + 240.099 [108] 751.149 [109] 363.015 [110] 753.725 + 753.726 pk [111]         816.001 [1] 705.913 +   [112]   162.225 + 162.239 pk [113] 471.060 [114] 846.284 [101] 705.913 [115] 814.074 + 810.059 pk [60] 814.143 [59] 162.018 + 80-30 014 [116] 844.014 [5] 814.092 [6] 814.077 [81]   480.004 [117]     814.060 + 814.115 pk [118] 814.070 [45] 814.170 + 814.101 pk [7] 17. 2.
so 18. 2.193.276 [119] 751.115 + 810.604 pk [120] 140.042 [121] 112.331 + 750.338 pk [122] 363.015 [123] 730.017 [124]         816.001 [1] 705.913 +   [78]               162.079 + 80-30 018 [125]   814.063 [126] 814.076 [127]         471.048 [69] 814.070 + 810.501 pk [128] 814.065 [129] so 18. 2.
ne 19. 2.770.541 [130] 183.001 [131] 363.015 [132] 121.065 [133] 810.604 př + 751.115 [134]           471.011 [135] 705.913 +   [78] 471.060 [136] 816.001 [1]       814.074 [137] 814.018 [138] 162.092 + 80-30 015 [139]         480.001 [140]           ne 19. 2.
po 20. 2.122.001 [141] 383.112 př + 383.111 + 383.060 pk [142] 363.015 [143]   181.040 [144] 363.006 [145] 383.413 [146]       816.001 [1] 705.913 +   [147] 240.003 [148] 162.011 + 162.066 pk [149]   832.127 [101]     814.049 [138] 162.092 + 80-30 016 [150] 844.013 [5] 814.002 [6]           814.083 + 814.060 pk [105] 814.064 [45] 814.090 + 814.088 pk [44] po 20. 2.
út 21. 2.750.333 [151] 730.017 + 750.059 pk [152] 363.006 [153] 121.007 př + 140.045 [154] 121.073 [155] 121.065 př + 121.077 + 121.041 pk [156] 242.543 [157] 753.719 [158] 741.759 [159]   816.001 [1] 705.913 +   [2] 471.041 [57] 162.086 + 80-30 019 + 814.136 pk [160]   846.284 [101]     814.019 [138] 162.096 + 80-30 020 [150] 814.063 [5] 814.029 [6] 844.022 [81] 844.002 [161]       814.070 + 814.101 pk [105] 814.090 [45] 814.057 + 814.060 pk [44] út 21. 2.
st 22. 2.121.077 př + 121.041 [162] 363.015 [163] 730.017 [164] 123.026 [165] 750.333 [166] 122.001 [167] 363.015 [168] 365.001 [169]     210.037 př + 210.072 [170] 743.004 [171] 383.053 [172] 705.913 +   [78] 816.001 [1] 846.282 [101] 810.417 [173] 810.094 [174] 814.049 [138] 162.014 + 80-30 018 [150] 844.003 [5] 814.052 [6] 844.022 [81] 844.011 [161] 742.208 př + 742.248 [175] 130.015 [176] 390.001 [177] 814.083 + 814.170 pk [118] 814.057 [45] 814.082 + 814.101 pk [44] st 22. 2.
čt 23. 2.749.264 [178] 742.755 [179] 110.021 [180] 122.001 [181] 363.015 [182] 386.020 [183] 383.425 [184]   121.007 + 740.851 pk [185]   471.060 [186] 363.063 [187] 744.150 [188] 742.722 př + 742.731 [189] 742.065 [190]   810.296 [173] 810.094 [174] 383.424 [191] 383.411 [192] 844.014 [5] 814.063 [6] 814.076 [81] 740.551 př + 740.618 [193]       814.170 + 814.101 pk [39] 814.082 [45] 814.088 př + 814.171 [44] čt 23. 2.
24. 2.122.001 [194] 750.059 + 750.199 pk [195] 121.073 [196] 363.004 [197]             816.001 [1] 705.913 +   [78]       383.063 [198] 363.257 [187] 363.518 + 363.251 pk [199]             193.625 [200] 193.058 [201] 193.622 [202] 814.129 + 814.171 pk [39] 814.088 [45] 814.064 + 814.170 pk [44] 24. 2.
so 25. 2.749.251 [203] 750.199 + 750.059 pk [204] 130.046 [205] 122.001 [206] 193.618 př + 186.531 [207] 851.032 [208]             383.429 [209] 844.020 [210] 162.040 + 80-30 015 [211] 841.013 [212] 841.008 [213] 814.146 [214] 363.063 [215] 363.518 [216] 844.020 [217]   844.003 [81]     193.058 [202]     814.070 [218] 814.088 + 810.449 pk [219] so 25. 2.
ne 26. 2.  750.059 + 750.199 pk [220]                                       814.091 [221] 814.092 [222]     193.058 [201]         ne 26. 2.
po 27. 2.740.645 př + 740.720 [223] 754.040 [224] 749.247 + 730.017 pk [225]               122.051 [226] 123.013 [227] 130.025 [228]   162.086 + 80-30 019 [229]       363.257 [230] 363.065 [231] 844.003 [5] 814.063 [6] 814.092 [81] 383.009 [232]   193.058 [233] 193.622 [201] 814.101 + 814.088 pk [7]   814.170 + 814.070 pk [44] po 27. 2.
út 28. 2.751.149 [234] 742.408 př + 742.532 [235] 740.419 [236]   740.572 + 740.412 pk [237] 230.091 př + 230.061 [238]                             844.014 [217] 844.003 [239] 844.022 [240]     193.058 [241] 193.622 [202] 814.057 + 814.088 pk [242] 814.170 + 814.083 pk [243] 814.060 + 814.070 pk [244] út 28. 2.
oběh pro
15. 6.:
------------------------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den16. den17. den18. den19. den20. den
Zajímavé vlakyObyčejné běžně jedoucí vlaky

[1]Os 13501 - 13518 (Milotice n. Opavou - Vrbno p. Pradědem)
[2]Os 20602-20611 Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět;
[3]Mn 82160 Bystřice n.Pernštejnem - Žďár n.Sázavou, 12:14 Nové Město na Moravě
[4]Záloha Brno hl.n. Cca 12:00-18:20. Poté posun Na Odstavné nádraží brno.
[5]Os 3903
[6]Os 3932
[7]Os 9813
[8]Cisterny Brno dolní n. - Střelice; 12:15 Ostopovice průjezd; poté zpět jako lv
[9]Sv Havlíčkův Brod - Velké Meziříčí a zpět, návoz a odvoz 810
[10]Os 25052
[11]Kontajneru Břeclav - 12:13 Hulín - Přerov
[12]Břeclav - 6:30 Staré město u Uherského Hradiště - Přerov
[13]Sp 1567
[14]Sv Valašské Meziříčí - Otrokovice, 742 367 Lv Otrokovice - Valašské Meziříčí
[15]Nex 66403 Březno u Chomutova - Vlečka Elektrárna Opatovice, 8:30 Opatovice n.Labem
[16]Os 5834
[17]Os 9833
[18]Os 9855
[19]Svitky do Lískovce. 2 vlaky
[20]Os 25018
[21]Sv Cheb - Chodov a zpět, návoz nového MV a odvoz neschopného MV
[22]Legiovlak Nýřany - Štíty
[23]742 280 Lv Valašské Meziříčí - Osíčko, 742 280 + 844 Sv Osíčko - Valašské Meziříčí
[24]Nex Č.Třebová - Ústí nad Orlicí (7.51) - Děčín st.hr.
[25]Nex Č.Třebová odj.sk. 12:52 - Břeclav přednádraží
[26]Os 9323
[27]Os 8601
[28]Os 9319
[29]Lv Praha-Benešov
[30]714 204 Lv Brno - Tišnov, 714 204 + 242 278 Tišnov - Brno, odvoz neschopného HV
[31]Lv Benešov-Praha
[32]Os 7168
[33]Lv Ostrava Baňské - Lískovec, Pn Lískovec - Ostrava Baňské, prázdné plošiny
[34]Mn 82224 Vyškov na Moravě - Brno-Maloměřice
[35]Posuny Kralupy n.Vlt.
[36]Převoz do Klatov z dílen. V laku Plzeňského kraje
[37]Os 5850
[38]Os 9822
[39]Sp 1561
[40]vlak 41: 742 452 Lv Havlíčkův Brod - Jihlava, 742 452 + 320 Lv Jihlava - Havlíčkův Brod - Brno, odvoz 742 320 do dílny
[41]vlak 42: 714 028 Lv Brno - Tišnov, Lv 714 028 + 242 236 Tišnov - Brno, odvoz neschopné lokomotivy
[42]Os 7175
[43]5:54 Odstavena v Hulíně
[44]Sp 1572
[45]Os 9801
[46]vlak 41: Pom 55499, nehodový vlak Bohumín-Český Těšín
[47]Os 24857
[48]Břeclav - 14 :15 Hulín-Přerov
[49]Os 15841
[50]Os 5838
[51]Os 8859
[52]vlak 42: Lv 53429 Plzeň -> Zdice
[53]Os 27829, Příkosice - Rokycany
[54]Lv 52635 (Hněvčeves 20:58 - Hradec Králové hl.n. 21:18)
[55]PKP Břeclav - 6:30 Staré město u Uherského Hradiště -Přerov
[56]vlak 42: Pn Noutonice - Dobrovice, 15:12 Kralupy n.Vlt.
[57]Os 15840
[58]Sv 98009 Tišnov 22.04, Brno-Maloměřice 22.26
[59]Os 5341
[60]Os 5346
[61]Sp 1573
[62]Sp 1566
[63]Os 9816
[64]vlak 41: Přeprava varšavského metra: Plzeň 10:47 - Praha (Radotín 13:17) - Havlíčkův Brod - Brno - Přerov - ...
[65]Os 5852 (Nymburk hl.n. - Praha Masarykovo nádraží)
[66]Sp 2123 České Velenice - Wien Franz-Josefs-Bahnhof
[67]Sp 10710 Most 12:20 - 13:55 Kadaňský Rohozec Sp 10711 K. R. 15:01 - 16:30 Most
[68]Sp 1455 (Pardubice hl.n. - Hlinsko v Čechách)
[69]Os 5832
[70]Os 9830
[71]vlak 41: Beroun -> Rakovník, v Hýskově v 7:04
[72]vlak 42: 3 páry mezi Jihlavou a Znojmem
[73]vlak 43: KŽC do metra na Kačerov, odjezd z Hln v 9:02 a v Krči budou 9:12
[74]vlak 44: Pn 52036 (Zárubek 09:02 - Krnov 11:32) // Pn 52045 (Krnov 13:14 - Zárubek 15:24); převoz správkových vozů do/z KOS Krnov.
[75]vlak 41: Pn Dobrovice - Ml.Boleslav (odj. 11:29) - Kralupy n/V
[76]vlak 42: Břeclav - 11:55 Bzenec přívoz - Přerov
[77]vlak 43: Přeprava nových zsskc 742.651 a 742.652 Jihlava - Kúty - Bratislava
[78]Os 20602-20611 Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
[79]Os 9824
[80]vlak 41: Lv 55213 (Kladno 11:50 - PHA-Bubny 12:27-31 - PHA-Libeň 12:36-39 - Sadská 13:09-49 - NBK hl.n. 13:58-14:08 - V.Osek 14:26 - Chlumec 14:56 - HK hl.n. 15:59-16:11 - Týniště 17:09-28 - Litice 17:51-55 - Letohrad 18:09-15 - ÚnO 18:29-36 - Č.T. 18:45)
[81]Os 3912
[82]Os 9831
[83]Os 9829
[84]vlak 41: Lv Kolín (cca 8:00) - Mělník - Chabařovice, zpět s prázdnými vozy od kolejnic Chabařovice - Mělník - Ostrava
[85]vlak 42: Pn Česká Třebová (11:45) - Velim (14:20) - Praha-Dejvice - Kladno
[86]vlak 43: 55262 cisterny Břeclav Šlapanov
[87]vlak 44: wapky Pn 55357 Doly Bíliba-UUL - Kralupy nad Labem
[88]vlak 45: Praha-Libeň - Beroun nákl. nádraží
[89]vlak 46: 14:15 Hulín - Přerov
[90]vlak 49: Sv 98163 HB - Žďár/Os 24953 Žďár - VelMez/Sv 98166 VelMez - HB
[91]cisterny 42245/55395 Chalupki - Velký Osek
[92]Os5080, 2x Bdmtee (bez řídicího vozu)
[93]Os 9820
[94]vlak 41: Pn Zlín - Třebušice, Poděbrady 7:25
[95]vlak 42: Česká Třebová - Lanžhot a zpět
[96]vlak 43: Pn 62228 Týniště n/O - Nymburk, 13:20 přij. Hradec Kr. hl.n.
[97]vlak 44: Olomouc - 15:25 Odbočka Parník - směr Choceň
[98]vlak 45: Lv Sokolov Jihlava, Pn Jihlava - Olbramkostel - Retz
[99]vlak 46: NEx Česká Třebová - Německo, 16:10 Lysá n/L
[100]Os 11215 Beroun - Praha hl.n.
[101]Os 20501 ČT - ÚnO / Os 7175 ÚnO - Mor. Karlov
[102]Sv, 15:24 Dlouhá Třebová, dále na Olomouc, cíl Vsetín
[103]Os 5013 (Kolín - Česká Třebová)
[104]Manipulák 5:38 Hulín - Přerov
[105]Sp 1582
[106]vlak 41: Pn 54211 Krupka- Bohosudov - Praha - Karlštejn - Příbram
[107]vlak 42: Ranní obsluha Plzeň - Kaznějov - Plzeň. Stáhne vozy z Boru do Plzně (cca 11 z Boru).
[108]vlak 43: Lv Budějovice -> Putim (z ČB cca 9:15) (úvrať) -> Plzeň. Zapřáhnou vozy z Boru a Kaznějova (od 740.557) a do H.Dvořiště.
[109]vlak 44: Lv Pardubice Kolín Jindřichův Hradec
[110]vlak 45: NEx do Řečan n/L, 11:50 Poděbrady
[111]vlak 46: 12:20 Bzenec přívoz - Přerov
[112]na vlaku Os 20202 na zastávce Amalín porucha lokomotivy, v úseku Amalín - Třemešná vlak odřeknut; další vlaky NAD
[113]Os Praha hl.n. - Beroun (v Berouně přesun na seřaďovací nádraží)
[114]Os 5820
[115]Lv 98002 (Osoblaha 18:20 - Bohušov 18:28) // Lv 98003 (Bohušov 18:35 - Osoblaha 19:05)
[116]Os 5011
[117]LE 1260
[118]Os 9815
[119]vlak 41: Pn 55361 / Pn 69141 / Pn 52263 (Lovosice jih 16:08 - Kolín 18:31 - Olomouc 21:35 - Polanka nad Odrou); 30 vozů do sila v Opavě západ {Polanka - Opava pokračuje v neděli 19. 2. ráno s 770.541}.
[120]vlak 42: Pn 54133 Turnov - Nymburk - Kolín - Rataje n/S 10:53 - Čerčany - Benešov - Veselí n/Luž (751.115 + parní loko CS400 3629 + M152.0604)
[121]vlak 43: Svinov - Chalupki + cerealky, Chalupki - Polanka + Eas
[122]vlak 44: R 10301 Zittau - Liberec 14:47-14:51 - Brniště 15:32 - Česká Lípa hl.n. 16:11-16:15 - Mikulášovice dol.n. 17:34-17:37 - Sebnitz(Sachs)
[123]vlak 45: NEx do Řečan n/L, 14:18 z Ústí n/L-západ
[124]vlak 46: Pn 55318 Lanžhot - Brno Maloměřice (14:52) - Česká Třebová
[125]Os 5023
[126]Os 14224
[127]Os 14220
[128]Os 9853 (810.501 pouze do Hostivic)
[129]Os 9828
[130]vlak 41: Lv 52662 (Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou) // Pn 52263 (Polanka nad Odrou - Opava západ); 15 vozů {do sila}.
[131]vlak 42: Easy do Ústí n/L, 8:03 Poděbrady
[132]vlak 43: NEx 66364 Řečany - Třebušice, 7:50 na soupravě v Řečanech
[133]vlak 44: Pn Ova-Bartovice - Magdeburg, 14:30 z Třebové
[134]vlak 45: Pn / Lv 52614 Veselí nad Lužnicí > Mnichovo Hradiště (vůz 810604 končí v Kolíně) dále pouze lokomotiva 751 115
[135]Os 2533
[136]Os 2528
[137]Os 5345
[138]Os 5328
[139]Os 5021
[140]LE 1265
[141]vlak 41: NEx 47200 Nymburk - Hradec (9:00) - Bohumín
[142]vlak 42: NEx (SK) - Děčín, 10:10 Tišnovem
[143]vlak 43: uhlí Třebušice - Hněvice, 14:20 Ústí n/L
[144]vlak 45: Ostrava - Děčín, 10:30 Krasíkov
[145]vlak 46: Pn do Hněvic, 10:20 Kralupy n/V
[146]vlak 47: NEx Břeclav (7:00) - Č.Třebová - Mělník - (D)
[147]Os 20610/20611 (Třemešná ve Slezsku - Osoblaha)
[148]Lv Cheb - Plzeň
[149]Os 11215
[150]Os 5018
[151]vlak 41: Měřící vlak v úseku Olomouc hl.n. - Hranice na Moravě - Vsetín - Horní Lideč - Bylnice - Vlárský průsmyk - Bylnice - Bojkovice - Luhačovice - Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod
[152]vlak 42: Lv 54989 ČTřebová - Olomouc - Krnov, Lv Krnov - Olomouc - Čtřebová veze 750.059 po laku
[153]vlak 43: NEx 47200 Nymburk - Bohumín, 12:00 Česká Třebová
[154]vlak 44: NEx Děčín - Olomouc (sůl), 12:15 Česká Třebová
[155]vlak 45: Pn Kralupy n/V - Most, po 12:30 z Kralup
[156]vlak 46: NEx po pravém břehu Labe na Kolín, 12:00 Litoměřice
[157]vlak 47: Nex 48237 Bratislava ÚNS - Štúrovo št.hr
[158]vlak 48: Lv 53996 (Kolín 7:04 - Velim 7:10)
[159]vlak 49: Lv 54341/54340 (Česká Třebová 9:09 - Skalice nad Svitavou 10:01-10:11 - Česká Třebová 10:57), zkušební jízda
[160]Os 5013
[161]Os 7423
[162]vlak 41: NEx Bohumín - Přerov, 6:40 Ova-Svinov
[163]vlak 42: prázdný patra na Lysou, Mělníkem 6:25
[164]vlak 43: Lv 54996 (Krnov 17:40 - Valšov 18:10-18:15 - Hrubá Voda 18:50-19:08 - Olomouc hl.n. 19:30-19:48 - Červenka 20:05 - Hoštejn předj,k. 20:33-20:50 - Rudoltice 21:04 - Č.Třebová vjezd.sk. 21:20)
[165]vlak 44: NEx Most - Ostrava, osuje v Kralupech n/V
[166]vlak 45: měřicí vlaky Uherský Brod - Bzenec - Velká n/V - Rohatec - Nedakonice - Přerov
[167]vlak 46: Pn Kralupy - Most, po 9. hod. z Hněvic
[168]vlak 47: Pn 55058 (Přelouč nákl.n. 7:45 - Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín hl.n.nákl.n. 11:17), 22 cisteren z Kostelce u H.M. do Německa
[169]vlak 48: 13:33 Staré Město u Uherského Hradiště - Přerov
[170]Lv Hodonín - Brno dolní n.
[171]ZJ Česká Třebová - Svitavy
[172]NEx Děčín - Mělník - HB - Břeclav, kolem 10. hodiny z Děčína
[173]Osobní vlaky Přelouč - Heřmanův Městec a zpět
[174]Osobní vlaky Chrudim - Moravany a zpět
[175]Mn 82162 (Nové Město na Moravě 4:11 - Žďár nad Sázavou 4:35-9:58 - Havlíčkův Brod 12:37)
[176]Pn 64000 (Třinec 2:00 - Česká Třebová 7:22-8:18 - Kladno-Dubí 15:36); HV z Třince do Kralup, z Rudoltic do Č.Třebové navíc postrk 130.021
[177]Nex 42253/52067 (Chalupki 4:34 - Bohumín-Vrbice 4:45 / 5:10 - Velký Osek 12:14), 24 cisteren // Nex 52615/43262 (Velký Osek 14:05 - Č.T. 15:45-16:09 - Bohumín-Vrbice 20:45 / 22:34 - Chalupki 22:45), 23 cisteren
[178]vlak 41: 55466 - Lv Česká Třebová Nymburk Sv Nymburk - Vršovice - ONJ
[179]vlak 42: Mn Letohrad - Žamberk - Litice nad Orlicí
[180]vlak 43: Lv 52766 (Kutná Hora hl.n. 9:06 - Ústí nad Labem západ 13:16)
[181]vlak 44: NEx (Cheb - ) Beroun - Nymburk
[182]vlak 45: na Přerov, 7:15 Olomoucí
[183]vlak 46: NEx Třebová - Děčín - DB, 9:35 Pardubice
[184]vlak 47: Nex 43324 (Česká Třebová odj.sk. 8:41 - Kolín - Nymburk - Mělník - Děčín - D)
[185]vlak 49: Vn Řetenice - Varín, Pardubice 15:49
[186]Os 9620
[187]Nex 66366 (Řečany nad Labem 11:06 - Třebušice 15:47)
[188]sypáky Neratovice - Přerov, cca 10h Kostomlaty
[189]Mn 85800 (Beroun seř.n. 4:50 - Příbram 6:01-8:09 - Blatná 10:20) // Mn 85801 (Blatná 11:28 - Příbram 13:38-14:20 - Beroun seř.n. 15:27)
[190]Mn 83440 (HK-Sl.předměstí 8:36 - HK hl.n. 8:44), 34 vozů
[191]Nex 43313 (D - Děčín východ 15:05-15:18 - Mělník - Kolín - Česká Třebová vjezd.sk. 20:18)
[192]Nex 43326 (Praha-Uhříněves 12:26 - Děčín 16:04-16:53 - D)
[193]Darkov - Dětmarovice
[194]vlak 41: Pn 62123 Nymburk - Kutná Hora ( - Brno Maloměřice), z Nymburka odj.ve 12 hodin
[195]vlak 42: R 98014 (Česká Třebová 7:45 - Pardubice hl.n. 8:51-8:56 - Hradec Králové hl.n. 9:14-9:15 - Turnov 10:57-11:29 - Liberec 12:26)
[196]vlak 43: Pn 54248 (Kaučuk-zákl. závod 12:00 - Lovosice 12:55-12:59 - Ústí n.L.západ 13:20-13:36 - Most nové n. odjezd 14:36)
[197]vlak 44: Nex 60054 pošta (Ostrava hl.n. - Česká Třebová 1:00 - Praha-Malešice)
[198]Pn 43778 (Čadca 19:39 - Návsí 20:04) / Pn 54634 (Návsí 20:07 - Olomouc hl.n. - Česká Třebová - Kolín - Nymburk - Mělník - Ústí n.L. - Oldřichov u Duchcova 4:42), písek Řetenice
[199]Pn 66402 (Vlečka ELNA Opatovice 11:00 - Březno u Chomutova 17:25), odklon přes Pardubice a Kolín, postrk z Opatovic-Pohřebačky do Pardubic hl.n.
[200]EIC 17002 Berlin Warszawa Express
[201]EIC 17000 Berlin Warszawa Express
[202]IC 57000 Gedania
[203]vlak 41: Směr Choceň z Ústí nad Orlicí
[204]vlak 42: R 98015 (Liberec 12:15 - Hostinné 15:35)
[205]vlak 43: Pn 52717 (Doly Bíliina-UUL 11:00 - Trmice 11:32), 32 ložených Falls // Pn 52716 (Trmice 13:00 - Doly Bíliina-UUL 13:29), 32 prázdných Falls
[206]vlak 44: Pn 62510 Nymburk vjezd.n. - Děčín hl.n.nákl.n., 8:03 Mělník
[207]vlak 45: NEx 52819 Děčín hl.n.nákl. - Břeclav přednádraží --) Blansko 15:28
[208]vlak 46: Sp 98219 Žďárec u Skutče - Brno dolní n., 18:59 Polička
[209]Nex 43324 (Česká Třebová 8:41 - Děčín východ dol.n. 13:23-14:03 - Děčín st.hr. 14:17 - D)
[210]Os 3903 Kroměříž - Rožnov p.R.
[211]Os 5006, Česká Třebová - Kolín
[212]Os 24860, Havlíčkův Brod - Ledeč n. S.
[213]Os 24861, Ledeč n.S. - Havlíčkův Brod
[214]Os 8359, Havlíčkův Brod - Jihlava město
[215]uhlí Řečany - Třebušice, v 11 hodin z Řečan
[216]uhlí Opatovice - Březno u Chomutova, odklon přes Pardubice, 12:06 z Pardubic
[217]Os 3906
[218]Os 9832
[219]Os 9853 (810.449 pouze do Hostivic)
[220]vlak 42: Hostinné (9:11) - Trutnov - Teplice n/M - Václavice - Týniště n/O - Litice - Žamberk - Letohrad - ČT
[221]Os 14259
[222]Os 14225
[223]vlak 41: Štramberk - Ostrava
[224]vlak 42: Zvl.R 98112 Praha Vršovice-Obrnice, Zvl. R 98115 Obrnice-Bílina
[225]vlak 43: Posun ve stanici Kladno
[226]Lv 54589 Šumperk - Zábřeh na Moravě 0:28-0:42 - Česká Třebová vjezd.sk.
[227]Pn 54566 Kralupy nad Vltavou - Třinec kol. TŽ, 6:04 z Hranic na Moravě
[228]Pn 65601 Řetenice - Lichkov st.hr., 21:37 odjezd z Ústí nad Labem
[229]Os 5006
[230]uhlí Třebušice (nádr. Washington) - Řečany n/L, 8:03 z Třebušic
[231]Pn 66405 Březno u Chomutova - ELNA Opatovice, 14:34 Mělník
[232]Staré město u Uherského Hradiště 6:33-Břeclav
[233]EIC 17010 Berlin Warszawa Express
[234]vlak 41: Pn 52531/69407 + 6 vozů Číčenice - ČB - Č Krumov k nakládce
[235]vlak 42: cisterny Kostelec u Heřmanova Městce
[236]vlak 43: Služ 52257 Lovosice Česká Lípa s podbíječkami
[237]vlak 45: Pn 167531 Nové Zámky - Poprad-Tatry JUSO
[238]vlak 46: Pn 55407, Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod
[239]Os 3907
[240]Os 3908
[241]EIC 71010 Berlin Warszawa Express
[242]Os 9854
[243]Os 9819
[244]Os 9812