leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2023
 Vlaky, které nepatří do jiných tabulek

Při zadávání postřehu uveďte čas a místo výskytu vlaku. Neaktuální a nezajímavé informace nezadávejte.

oběh pro
8. 6.:
Zajímavé vlakyObyčejné běžně jedoucí vlakydatum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den16. den17. den18. den19. den20. den
31323334353637383940--------------------
st 1. 3.242.212 [1]     122.001 [2]   230.091 př + 230.061 [3] 230.065 př + 230.063 [4]   749.019 [5]         130.001 [6]       810.245 + 810.056 pk [7] 731.024 [8] 810.056 [9] 844.020 [10] 814.028 [11] 814.002 [12] 814.092 [13] 193.625 [14] 810.056 [9] 193.622 [15] 814.170 + 814.101 pk [16] 814.129 [17] 814.090 př + 814.083 + 814.065 pk [18] st 1. 3.
čt 2. 3.363.006 [19]   750.096 [20] 122.001 [21]       163.035 [22] 749.019 [23] 139.001 [24] 363.518 [25] 363.243 [26] 742.712 [27] 425.953 + 425.954 [28] 812.014 [29] 731.045 př + 731.030 [30] 754.085 [31] 812.055 [32]   810.545 [33] 844.022 [10] 814.076 [11] 814.077 [12] 814.062 [13]   193.058 [34] 193.626 [35] 814.129 + 814.070 pk [16] 814.083 [17]   čt 2. 3.
3. 3.750.059 [36] 363.006 [37] 181.040 [38]     751.149 [39] 230.091 př + 230.061 [40]       363.022 [41] 363.063 [42] 130.033 [43] 240.108 [44]   131.002 př + 131.001 [45] 861.018 [31] 861.001 [46] 810.417 [47] 810.545 [33] 814.092 [10] 814.029 [11] 814.003 [12] 844.003 [13]       814.070 + 814.060 pk [48] 814.171 [17] 814.083 + 814.170 pk [16] 3. 3.
so 4. 3.363.006 [49]         751.149 [50] 230.091 př + 230.061 [51]           122.006 [52] 363.075 [53]   131.092 př + 131.091 [45] 861.001 [54] 861.015 [55] 810.458 [47] 810.545 [33]                     so 4. 3.
ne 5. 3.240.003 [56] 761.101 [57]         230.091 př + 230.061 [58]       816.001 [59]       861.002 [60] 131.091 př + 131.092 [45] 861.017 [61] 861.015 [62] 810.296 [47] [63]               814.065 + 810.236 pk [64] 814.101 [65] 814.082 [66] ne 5. 3.
po 6. 3.730.017 [67] 162.047 [68]                       708.010 [69] 861.002 [70] 754.085 [71] 754.085 [31] 861.015 [62] 810.298 [47]   844.022 [10] 814.028 [11] 814.062 [12] 814.092 [13]   861.035 [72]   814.032 + 814.060 pk [73] 814.057 [17] 814.082 + 814.101 pk [74] po 6. 3.
út 7. 3.363.006 [75] 714.222 + 814.142 pk [76] 750.333 [77]               471.005 [78]   844.003 [79]   861.020 [80] 754.085 [71] 861.017 [61] 861.015 [62] 810.059 [47]   844.020 [10] 814.076 [11] 814.002 [12] 814.118 [13] 814.029 [81]     814.170 + 814.101 pk [73] 814.082 [17] 814.088 + 814.032 pk [74] út 7. 3.
st 8. 3.240.003 + 240.099 pk [82] 750.096 [83]     751.115 [84] 751.149 [85] 230.091 př + 230.061 [86] 230.065 př + 230.063 [87] 122.001 [88]   742.068 [89] 91-62 002 [90] 363.010 [91] 363.004 [92] 861.002 [46] 754.085 [31] 861.004 [70] 861.015 [55] 810.094 [47] 810.296 [93] 814.029 [10] 814.092 [11] 814.052 [12] 844.020 [13] 844.003 [94]     814.115 + 814.032 pk [73] 814.088 [17] 814.060 + 814.170 pk [74] st 8. 3.
čt 9. 3.751.109 [95] 750.096 [96]         230.091 př + 230.061 [97]       123.015 [98]       131.039 př + 131.040 [99] 861.002 [70] 861.020 [61] 861.004 [100] 810.458 [47] 810.298 [93] 844.014 [10] 814.063 [11] 814.003 [12] 814.077 [13] 844.022 [94]     814.083 + 814.170 pk [73] 814.060 [17] 814.101 + 814.115 pk [74] čt 9. 3.
10. 3.721.555 [101] 750.096 [102]                     861.014 [103] 813.044 + 913.044 [104] 131.014 př + 131.013 [45] 861.004 [62] 861.020 [105] 861.014 [106]     844.020 [10] 814.091 [11] 814.002 [12] 814.029 [13] 844.014 [94]     814.171 + 814.115 pk [73] 814.064 [17] 814.032 + 814.083 pk [74] 10. 3.
so 11. 3.810.231 [107] 721.555 [108] 363.029 [109]               130.022 př + 753.753 + 111.017 pk [110] 744.124 [111] 130.005 [112]                             814.064 [113] 814.102 [114] 814.032 [115] so 11. 3.
ne 12. 3.163.042 př + 163.035 + 163.045 pk [116]                           861.017 [117] 861.015 [61] 861.014 [62]                     814.170 + 854.032 pk [118] 814.032 [119] 814.083 [120] ne 12. 3.
po 13. 3.751.335 [121] 751.109 [122] 750.096 [123] 742.107 [124]             742.745 [125] 744.124 [126] 363.058 [127]   757.022 [128] 812.040 + 812.061 pk [129]   861.015 [62]         844.014 [130] 844.022 [131] 714.018 [132]           po 13. 3.
út 14. 3.                        363.025 [133] 363.065 [134] 757.003 [128] 812.062 + 812.056 pk [80] 861.022 [135] 861.018 [136] 861.107 [137]                 814.060 + 810.236 pk [138] 814.032 + 814.129 pk [65] 814.064 + 814.083 pk [66] út 14. 3.
st 15. 3.742.219 př + 742.220 [139] 751.036 [140] 742.070 [141] 726.532 [142] 240.129 [143] 851.026 [144] 230.061 př + 230.091 [145] 131.091 + 131.001 pk [146] 363.006 [147] 363.015 [148] 386.033 [149] 383.430 [150] 363.259 [151] 363.005 [152] 757.025 [128] 742.398 [153] 861.037 [154] 861.037 [155]         844.022 [130] 814.091 [156]       814.083 + 814.170 pk [16] 814.171 [17] 814.082 + 814.064 pk [74] st 15. 3.
čt 16. 3.131.001 + 131.002 pk [157]   751.335 [158] 131.077 + 131.078 pk [157] 383.009 [159] 122.001 [160] 140.045 [161] 131.001 [162] 752.604 [163] 390.001 [164]     363.058 [165] 363.025 [166] 757.003 [128] 861.114 [154] 861.114 [167] 861.037 [168] 130.033 [169] 388.002 [170] 844.003 [10]   814.028 př + 814.092 [171] 844.020 [172]       814.083 + 814.060 pk [173] 814.064 [174] 814.032 + 814.088 pk [74] čt 16. 3.
17. 3.811.021 [175] 721.190 [176] 751.335 [177] 749.254 [178] 230.061 př + 230.091 [179] 383.220 [180] 751.115 [181] 193.276 + 383.411 pk [182] 730.634 [183] 730.635 [184] 193.747 [185]     363.022 [186]   861.114 [168]   861.039 [154] 361.106 [187]   813.117 př + 813.115 [188] 812.014 [189] 844.022 [130] 844.014 [131] 383.417 [190] 232.083 [191]   814.170 + 810.436 pk [192] 814.082 [193] 814.065 [194] 17. 3.
so 18. 3.801.228 [195] 721.190 [196] 35.1097 př + 50.3648 [197] 801.001 + 801.454 pk [198] 723.728 [199] 700.851 [200]     751.335 [201] 851.032 + 20-29 117 [202] 122.032 [203] 230.058 [204]   363.026 [205]   812.016 [206] 813.030 + 913.030 [207] 861.014 [136]       810.236 [208] 844.020 [130]         814.170 [209]     so 18. 3.
ne 19. 3.  721.190 [210]   122.001 [211]   700.851 [200]         372.012 [212] 753.723 [213]     861.020 [60] 861.005 [80] 861.020 [135] 813.009 + 913.009 [214] 813.037 + 913.037 [215]     814.029 [216] 844.022 [217] 844.020 [218]     162.096 [219] 814.214 [220]     ne 19. 3.
po 20. 3.      123.026 [221]     140.045 [222]   193.363 [223] 193.516 [224]   123.025 [225]     861.039 [154] 861.035 [226] 861.105 [137] 861.015 [71] 812.022 [227] 744.121 [228] 814.029 [10] 814.002 [11] 814.092 [12] 844.022 [13] 844.003 [94] 814.028 [229]   814.129 + 814.159 pk [230] 814.088 [17] 814.032 + 814.170 pk [74] po 20. 3.
út 21. 3.751.149 [231] 750.059 + 723.728 pk [232]                         861.035 [154] 861.001 [233] 861.023 [71]       814.077 [10] 814.028 [11] 814.062 [12] 814.188 [13] 844.022 [94] 814.029 [229]   814.083 + 814.170 pk [230] 814.032 [17] 814.170 + 814.083 pk [234] út 21. 3.
st 22. 3.388.015 [235] 750.059 [236] 750.199 [237] 730.634 [238]         193.363 [239]   730.624 [240]       861.105 [167] 861.035 [168] 861.017 [128]       844.014 [10] 814.029 [11] 814.003 [12] 844.003 [13] 844.020 [94] 814.076 [229]   814.171 + 814.129 pk [230] 814.115 [17] 814.130 + 814.083 pk [74] st 22. 3.
čt 23. 3.750.199 [241] 121.065 [242] 248.019 [243] 742.107 [244] 383.425 [245]       183.500 [246]   123.013 [247]       861.114 [154] 861.105 [168] 861.006 [128]       844.003 [10] 814.052 [11] 814.063 [12] 814.091 [13] 844.022 [94] 814.076 [229]   814.032 + 814.083 pk [230] 814.170 [17] 814.065 + 814.171 pk [74] čt 23. 3.
24. 3.                183.500 [248]           861.017 [128]   813.113 + 812.014 pk [249] 813.015 [250] 744.121 př + 742.328 [251] 753.710 př + 753.704 [252] 844.021 [10] 814.076 [11] 814.092 [12] 814.091 [13] 814.062 [94] 814.002 [229]   814.090 + 814.171 pk [230] 814.159 [17] 814.101 + 814.032 pk [74] 24. 3.
so 25. 3.363.515 př + 363.508 [253] 230.058 [254] 193.950 [255] 383.413 př + 383.429 [256]   232.690 pk [257]                 813.034 [258]           844.020 [130]     814.093 [218] 844.003 [217]     814.159 + 814.057 pk [259] 814.170 [113] 814.082 [115] so 25. 3.
ne 26. 3.    248.019 [260]                           131.011 př + 131.012 + 752.051 pk [99]                           ne 26. 3.
po 27. 3.  751.335 [261]                           861.104 [154] 861.003 [128]       844.003 [10] 814.028 [11] 814.063 [12] 844.021 [13] 844.014 [94] 814.052 [229]   814.083 + 814.170 pk [16] 814.171 [17] 814.065 + 814.082 pk [74] po 27. 3.
út 28. 3.742.086 [262] 248.019 [263]   751.335 [264]             742.722 + 742.731 pk [265]   383.405 [266] 731.013 př + 744.122 [267]   861.018 [128] 861.114 [154]   362.165 [268] 742.433 [269] 844.020 [10] 814.052 [11] 814.092 [12] 844.003 [13] 844.022 [94] 814.076 [229]   814.065 + 814.057 pk [270] 814.060 + 814.170 pk [271] 814.090 + 814.088 pk [74] út 28. 3.
st 29. 3.754.061 [272] 754.027 [273]                             861.022 [128]     814.133 + 809.239 pk [274] 844.022 [10] 814.076 [11] 814.062 [12] 844.003 [13] 844.020 [94] 814.029 [229]   814.065 + 814.083 pk [16] 814.090 [17] 814.057 + 814.060 pk [74] st 29. 3.
čt 30. 3.841.263 [275] 841.204 [276]                               814.181 [277] 742.367 [278] 809.239 + 814.133 pk [274] 844.020 [10] 814.029 [11] 814.003 [12] 814.062 [279] 844.003 [94] 814.077 [229]   814.090 + 814.032 pk [16] 814.057 [17] 814.057 + 814.129 pk [74] čt 30. 3.
31. 3.471.067 + 471.024 [280] 740.518 [281]                 744.150 [282] 122.051 [283]   814.049 [284]     757.003 [128]   714.210 [285]   844.003 [10] 814.077 [11] 814.063 [12] 814.052 [279] 844.022 [94] 814.062 [229]   814.057 + 814.065 pk [16] 814.082 [17] 814.032 + 814.129 pk [270] 31. 3.
oběh pro
8. 6.:
31323334353637383940--------------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den16. den17. den18. den19. den20. den
Zajímavé vlakyObyčejné běžně jedoucí vlaky

[1]ČB - Přerov (do DPOV Přerov)
[2]Pn 65600 (Přelouč nákl.n.;7:27 - Řečany nad Labem;7:35), Pn 48350 (Řečany nad Labem;8:56 - Děčín hl.n.nákl.n.;12:37), Lv 72925 (Děčín hl.n.;16:21 - Děčín východ;16:25), Pn 47309 (Děčín východ;17:14 - Nymburk hl.n.;19:20)
[3]Lv 53692 (Havlíčkův Brod;0:00 - České Budějovice;2:38), Pn 44505 (České Budějovice;8:27 - Horní Dvořiště;9:37), Pn 44504 (Horní Dvořiště;13:19 - České Budějovice;14:23), Pn 66202 (České Budějovice;20:44 - Nové Sedlo u Lokte;2:10)
[4]Pn 54124 (Nové Sedlo u Lokte - České Budějovice)
[5]Lv 62036 (Ostrava báňské n.VOK - Ostrava-Bartovice), Pn 65054 (Ostrava-Bartovice - Havířov), Lv 65057 (Havířov - Ostrava-Bartovice)
[6]Nex 68002 (Česká Třebová odj.sk. 9:17 - Zámrsk 9:48)
[7]Os 95469, odvoz pokažené 810056 z Ústí nad Orlicí do České Třebové
[8]Záloha Česká Třebová
[9]Osobní vlaky mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou, ale na obratu mezi Os 95464 a Os 95467 ve stanici Ústí nad Orlicí porucha
[10]Os 3903
[11]Os 3932
[12]Os 4245
[13]Os 3912
[14]IC 57000 Gedania
[15]EIC 17002 Berlin Warszawa
[16]Os 9813
[17]Os 9801
[18]Sp 1567
[19]uhlí Řečany - Nex 66365 Třebušice nádr. Washington 15:24 - Řečany 19:35
[20]Lv/Sv/R 98157 Kladno-Praha-Čerčany-Zruč n/Sáz-Kutná Hora Město-Akce Setkání Dispečerů
[21]Pn 62206 (Kolín seř.n. - Nymburk), Pn 62500 (Nymburk - Ústí n.L. západ)
[22]Pn 49266 (Ostrava hl.n. - Szczecin Port Centr.)
[23]Pn 65050 (Ostrava-Bartovice - Havířov), Lv 65051 (Havířov - Ostrava-Bartovice)
[24]vlak 40: Služ 55422 Modřice - Uhersko 11:11 // Služ 55411 Uhersko 11:20 - Břeclav os.n. (speciální hnací vozidlo MTW 100)
[25]Nex 66366 (Řečany nad Labem 12:54 - Třebušice)
[26]Pn 66403 (Březno u Chomutova - ELNA Opatovice 10:38)
[27]Mn 81730 (Uničov 0:48 - Olomouc hl.n.)
[28]Os 8126
[29]Os 8349
[30]Vleč 81695 (Olomouc přednádraží 19:38 - vl. v km 1,379 teplárna - Olomouc přednádraží)
[31]Os 9123 Prešov - Humenné
[32]Os 9102 Humenné - Prešov
[33]Osobní vlaky mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou
[34]EIC 71010 Berlin Warszawa Express
[35]IC 57000 Gedania/71000 Berlin Warszawa Express
[36]Lv 53185 ČT Přerov
[37]Nex 66366 (Řečany nad Labem 12:30 - Třebušice)
[38]Choceň - Česká Třebová 14:17 - Olomouc s innofreighty
[39]Český Krumlov - Číčenice 6 vozů
[40]Pn 66201 (Nové Sedlo u Lokte - České Budějovice)
[41]Nex 66365 (Třebušice nádr. Washington 8:03 - Řečany nad Labem)
[42]Pn 66402 (ELNA Opatovice 11:55 - Doly Bíliina-UUL)
[43]Pn 64001 (Kralupy nad Vltavou 17:23 - Kutná Hora hl.n.)
[44]Pn 64001 (Kutná Hora hl.n. - Říkonín)
[45]Pn 53101 Haniska pri Košiciach - Prešov
[46]Os 9229 Prešov - Bardejov
[47]Osobní vlaky Chrudim - Moravany a zpět
[48]Os 9815
[49]15:20 - pod Střekovem směr Lysá
[50]Pn 54814 (Číčenice - Volary)
[51]Pn 44503 (České Budějovice - Horní Dvořiště), Pn 44502 (Horní Dvořiště - České Budějovice)
[52]Nex 55080 (Olomouc přednádraží 8:19 - Bílina)
[53]Pn 48738 (Horní Lideč st.hr. - Uhersko 15:40 - Mladá Boleslav město), 363 jen do Nymburka
[54]Os 9103 Prešov - Humenné
[55]Os 9201 Prešov - Bardejov
[56]Pn 52712 (Salzburg Liefering - Písek)
[57]Písek - Jindřichův Hradec...kdy?
[58]Pn 66202 (České Budějovice - Nové Sedlo u Lokte)...čas chybí
[59]Os 13501 - 13518 (Milotice n. Opavou - Vrbno p. Pradědem)
[60]REX 1991 Prešov - Kysak
[61]Os 9108 Humenné - Prešov
[62]Os 9208 Bardejov - Prešov
[63]Osobní vlaky mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou - máš na to sloupeček v TS 861-867 ČT
[64]Os 9853 (810.236 pouze do Hostivic)
[65]Os 9826
[66]Os 9828
[67]Lv 54552 Kladno - Ústí nad Labem západ
[68]Spatřeno v Olomoucí s nákladem. Jel dál směrem Grygov.
[69]Záloha Kutná Hora hl.n.
[70]Os 9217 Prešov - Bardejov
[71]Os 9116 Humenné - Prešov
[72]Os 7502 Prievidza-Vrútky
[73]Sp 1561
[74]Sp 1572
[75]Nex 66369 (Řečany nad Labem 6:19 - Třebušice 10:24)
[76]Sv Mladá Boleslav hl.n. - Liberec, odtah porouchané 814.142....čas nikde?
[77]měřící jízdy Ostrava - Bohumín - Mošnov - Český Těšín - Ostrava - Opava - Bohumín. Ostrava-Svinov 13:43 z Opavy do Bohumína
[78]Os6916
[79]Os 3911 (Kojetín 11:03 - Rožnov p. Radhoštěm 13:51)
[80]Os 9120 Humenné - Prešov
[81]Os 3926
[82]Pn 53069 (Ražice, 21:38 - Horní Dvořiště)
[83]Pn 54651 (Přerov os.n. 12:40 - Dolní Beřkovice) na vlečku EMě
[84]Nex 69130 (Česká Třebová 20:24 - Pardubice hl.n.), 11 vozů na vlečku Enteria
[85]Pn 52733 Volary-Prachatice_8:00
[86]Pn 53360pk (Nové Sedlo u Lokte, 20:02 - Cheb, 21:06), Lv 74201 (Cheb, 21:51 - Nové Sedlo u Lokte)
[87]Pn 53360 (Nové Sedlo u Lokte, 20:02 - Plzeň hl.n.)
[88]Pn 64001 (Kralupy nad Vltavou, 20:23 - Třinec)
[89]Mn 85120 Libeň->Dobřichovice a jako Mn 85121 zpět do Libně
[90]ND NDT trať 080, v Doksech 7.20
[91]Pn 64000 (Třinec - Česká Třebová 6:55 - Kralupy nad Vltavou), z Rudoltic do Třebové postrk 363.051
[92]Nex 66365 Třebušice-Washington - Řečany nad Labem, 14:57 odjezd z Třebušic
[93]Osobní vlaky Moravany - Holice a zpět
[94]Os 3915
[95]Lv 53894 (Znojmo - Železná Ruda-Alžbětín) / Pn 54265 (Železná Ruda-Alžbětín - Plzeň), přeprava lintů
[96]Lv/Sv/R 98157 Kladno 11:24 -Praha Libeň 14:58 - 15:18 - Strančice 16:00-Čerčany 16:17 - 16:35-Zruč n/Sáz 17:54 - 18:17-Kutná Hora Město 19:08-Akce Setkání Dispečerů 2
[97]Pn 44505 (České Budějovice, 9:30 - Horní Dvořiště, 10:35), Pn 44502 (Horní Dvořiště, 15:12 - České Budějovice,16:24)
[98]Mn 86670 Most nové nádraží - Chomutov seř.n., 8:40 z Mostu
[99]Pn 51300 Prešov - Haniska pri Košiciach
[100]Os 9216 Bardejov - Prešov
[101]VlakFest Pojízdná Klubovna Praha(Zvl. Praha Bubny(18:00)-Kralupy n.Vlt.(19:35)-Kladno Dubí-Kladno-Praha Zahradní Město-Praha Bubny(22:00)
[102]R 98158 (Kutná Hora město - Praha hl.n., poté Sv do Kladna)
[103]Os 6414 Košice - Moldava n. Bodvou mesto
[104]Os 6420 Moldava n. Bodvou mesto - Košice
[105]Os 9212 Bardejov - Prešov
[106]Os 6416 Košice - Moldava n. Bodvou mesto
[107]Sp 91002/91003/91004 (Kladno - Kladno-Ostrovec, -> Praha Mas.n., -> Kladno)
[108]Poslední jízda po původní Buštěhradské dráze Praha Masarykovo nádraží 10:15 - Kladno 11:06; Kladno 11:45 - Praha Masarykovo nádraží 12:40; Praha Masarykovo nádraží 13:15 - Kladno 14:06; Kladno 14:45 - Praha Masarykovo nádraží 15:40
[109]Souprava varšavského metra, Beroun 15:00 ve směru Praha
[110]Nex 60118 (Praha-Libeň 03:05 - Kralupy nad Vltavou 06:30 - Hněvice seř.n. 10:12 - Ústí nad Labem západ 13:17 - Most nové nádraží) - 130 v celé trase, 753.7 z Kralup do Ústí, 111 z Libně do Ústí
[111]Mn 82162 Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod, 10:25 ze Žďáru
[112]Řetenice - Lichkov a zpět (písky)
[113]Os 9853
[114]Os 9830
[115]Os 9832
[116]Lv 72530 (Petrovice u Karviné 03:52 - Ostrava hl.n.)
[117]Os 9112 Humenné - Prešov
[118]Os 19806
[119]Os 9817
[120]Os 9852
[121]Plechy Ostrava-Kunčice - Lískovec a zpět (2 páry).
[122]Havlíčkův Brod 13:29 směr Přibyslav
[123]Pn 52855 (Staňkov ???- Kácov 19:40) Převoz podbiječky.
[124]Posun vlečka Adamov okolo 12 hodiny
[125]Mn 85361 (Rakovník 14:16 - Lužná u Rakovníka 14:56 - Řevničov) // Mn 85350 (Řevničov 15:55 - Rakovník)
[126]Mn 82162 (Žďár nad Sázavou 10:10 - Havlíčkův Brod)
[127]Pn 66402 (ELNA Opatovice 16:41 - Světec) // Pn 54404 (Světec - Doly Bílina-UUL)
[128]Os 9116 Humenné - Prešov, Os 9123 Prešov - Humenné
[129]Os 9005 Michaľany - Humenné
[130]Os 3906
[131]Os 3907
[132]Napěťova výluka Tlumačov přetahy
[133]Nex 66364 (Řečany nad Labem 9:00 - Ústí n.L.západ 12:00 - Počerady) - 14 innofreightů
[134]Mn 85024 (Praha-Malešice 1:26 - Praha-Libeň)
[135]Os 9220 Bardejov - Prešov
[136]Os 9124 Humenné - Prešov
[137]Os 7520 Previdza - Vrútky
[138]Os 9851 (810.236 pouze do Hostivic)
[139]adhoc písky z Polska trs, 742 v úseku Hradec - Ostroměř - Jičín - Libuň
[140]751 036 + Stadler Class 555 Schirnding - Usti n.L.
[141]NPP Č. Třebová - Pardubice // Pom 53005 Pardubice hl.n. - Č. Třebová, z Pardubic odjezd 13:25
[142]Lv 52287 (Čáslav místní n. 8:08 - Žleby) // Lv 52292 (Žleby 9:40 - Čáslav místní n.) mandelinky ze Žlebů do Čáslavi
[143]Nex 49830 Kúty - KutnáHora...prosím doplnit čas
[144]Odjezd 11:00 Brno dolní nádraží směr Střelice
[145]Pn 49417 (Kutná Hora hl.n. 23:52 - Brno-Maloměřice)
[146]Nákladní vlak 12:15 z Popradu do Košic
[147]Nex Řečany - Nádraží Washington cca 12.40 Velký Osek
[148]vlak 40: Auta NBK-Bohumín, 12.15-Nymburm
[149]Nex 43320 (Č.Třebová odj.sk. 7:44 - Kolín - Mělník - Děčín st.hr. - D)
[150]Nex 43312 (Praha-Uhříněves 11:31 - Ústí n.L. hl.n. 14:14 - Děčín st.hr. - D)
[151]Nex 66364 (Řečany nad Labem 6:43 - Ústí n.L.západ 11:19 - Bílina 12:29 - Počerady)
[152]Nex 60052 pošta (Ostrava hl.n. 20:26 - Praha-Malešice)
[153]Staniční záloha Poprad
[154]Os 7563 Vrútky - Horná Štubňa obec
[155]Os 7516 Previdza - Vrútky
[156]Os 3914
[157]Postrková služba v okolí Popradu a Štrby
[158]Svitky do Lískovce
[159]Průjezd Brno Lesná 15:45 směr Brno Maloměřice s kontejnery
[160]Nex 54404 (Přerov 11:04 - Kolín seř.n.)
[161]Nex 48747 (Řetenice 13:39 - Varín)
[162]Postrk z Popradu 7:57 smě Žilina
[163]Nex/Lv 52377 (Varnsdorf-Decin-Praha-Kolin-Cervene Pecky nz)
[164]vlak 40: Kotle Ostrava - V. Osek a zpět
[165]Nex 66366 (Řečany nad Labem 10:04 - Třebušice)
[166]Pn 66665 (Třebušice 12:30 - Hněvice - Vlečka EMě)
[167]Os 7502 Prievidza - Vrútky
[168]Os 7503 Vrútky - Prievidza
[169]Pn 64000 (Pečky 11:54 - Praha-Libeň)
[170]Nex 66363 (Ústí n.L.západ 11:53 - Mělník)
[171]Os 14213
[172]Sp 1656
[173]Os 19735
[174]Os 11087
[175]Pojizdná klubovna Brno
[176]Sp 93622 Lužná u Rakovníka (11:54) - Beroun - Příbram - Písek - České Budějovice
[177]Prázdné vozy po svitcích Lískovec (14:57) - Ostrava báňské.
[178]Pn 52714 (Ostrava-Svinov - Opava východ - Krnov); prázdné vozy na vlečku Strojosvit (nakládka kovošrot TROJEK).
[179]Pn 52390 KH 11.35 -směr Brno
[180]Auta z Děčín přes Nymburk a Havlíčkův Brod směr Brno, 11.20 KH
[181]Pn 54913 (Liběchov 07:20 - Pardubice hl.n.) // Pn 52719 (Pardubice hl.n. 15:27 - Jablonné nad Orlicí) // Pn 52744 (Jablonné nad Orlicí 19:19 - Soběslav)
[182]Nex 69140 (Přerov - Kolín) / Pn 53592 (Kolín - Lovosice), 383 411 pouze do České Třebové
[183]Pn 52463 (Letohrad 15:00 - Ústí nad Orlicí 15:14) 9 vozů // Lv 52463 (Ústí nad Orlicí 15:29 - Česká Třebová 15:37 - Zábřeh na Moravě 16:13)
[184]vlak 40: Nex 54082 (Prostějov hl.n. 16:11 - Pardubice hl.n.)
[185]Nex 53959 (Kolín seř.n. 12:00 - Přelouč nákl.n.) // Nex 53980 (Přelouč nákl.n. 13:28 - Kolín seř.n.)
[186]Pn 64000 (Třinec - Kolín 11:34 - Kralupy nad Vltavou)
[187]Lv do Vrůtek. Vrůtky: 10:00
[188]Os 8313 Poprad-Tatry - Stará Ľubovňa
[189]Os 8349 Poprad-Tatry - Kežmarok
[190]Nex 55603 (D - Děčín st.hr. 13:17 - Č.Třebová vjezd.sk.)
[191]Nex 47383 (D - Cheb 08:24 - Lovosice)
[192]Os 9851 - 810.436 pouze do Hostivic!
[193]Os 9834
[194]Sp 1588
[195]Zvl Pardubice - Kutná Hora - Vlečka ČKD - Kutná Hora 11:40 - Kolín 13:04 - Nymburk - Pardubice
[196]Historický vlak z Českých Budějovicích do Volar a zpět
[197]Zvl R Dresden - Aš (12:50) - Františkovy Lázně (13:13-13:23) - KV (14:17); Zvl R KV (15:50) - Cheb (17:03-17:18) - Vojtanov st.hr (17:48) - Dresden
[198]Vlaky na For Model Olomouc hl.n. - Olomouc-Nová Ulice
[199]9:50 přes Třebíč směr Brno; cca 15:20 návrat směr Jihlava
[200]Jízdy Trojhalí - Ostrava střed (11:00 - 16:00)
[201]Pn 53131 (Małaszewicze Centralne - Brno dolní n.(14:09) - Jihlava (17:52) - Hluboká nad Vltavou-Zámostí), cca 17:52 odjezd z Jihlavy.
[202]vlak 40: Sp 98252 (Brno dolní n. 15:05 - Veselíčko)
[203]Pn 62228 (Týniště nad Orlicí 10:16 - Nymburk vjezd.n.)
[204]zkušební jízda po opravě mezi Břeclaví a Hodonínem
[205]Nex 68002 (Česká Třebová odj.sk. 09:22 - Ústí nad Orlicí)
[206]Os 6218 Lučenec - Zvolen os.st
[207]Os 3207 Strelenka - Púchov
[208]Os 19757
[209]Os 9829
[210]R 93623 České Budějovice (14:13) - Písek - Beroun - Rakovník - Lužná u Rakovníka (18:41)
[211]Zábřeh n.M.(16:30) do Pardubic
[212]Nex 47363 (Děčín st.hr. 05:39 - Kolín seř.n.)
[213]Pn 52263 (Krnov, 12:15 - Zárubek) 6 vozů
[214]Os 3154 Myjava - Vrbovce
[215]Os 5382 Trenčín - Topoľčany
[216]Os 3944
[217]Os 3908
[218]Os 3909
[219]Os 3777 Č.Třebová(10:04)-Zabřeh n.M.(10:39), Os 3780 Zábřeh n.M.(11:14)-Č.Třebová(11:48)
[220]os 9061
[221]Březno u Chomutova 13:00 - Beroun 20:15, Innovozy
[222]Nex Řetenice - Varín, Sebuzín 12 00
[223]Nex 45326 (Žilina-Teplička - Ostrava hl.n. - Česká Třebová - Děčín - Halle(Saale)Gbf )
[224]vlak 40: Nex 46746 (Fossacesia-Tor.di S. - Břeclav - Bzenec přívoz 12:16 - Bohumín-Vrbice - Tychy)
[225]Zábřeh na Moravě (15:20) směr Česká Třebová
[226]Os 7561 Vrútky - Horná Štubňa obec
[227]Os 6426
[228]Posun ve stanici Bzenec přívoz 13:08
[229]Os 3946
[230]Sp 11083
[231]Nákladní vlak z Písku do Ražic začátek posunu v Písku:6:45 odjezd z Písku v 7:15
[232]Lv 53677 (Jihlava - Brno Maloměřice - Bylnice) // Lv 53667 (Bylnice - Vlárský průsmyk st.hr. - SK)...prosím doplnit čas, děkuji
[233]REX 1904
[234]Sp 1572, změna oběhu z důvodu mimořádnosti ve stanici Kladno! Původně 814.130+814.129.
[235]Nex 55054 ČT-Nymburk-Děčín
[236]Lv 54282 (Horní Lideč - Olomouc - Česká Třebová)...prosím doplnit časy, děkuji
[237]Lv 54284 (Česká Třebová odj.sk. - Písek)...prosím dopnit časy
[238]+ 4× res, v 14:10 odjezd ze Starkoče směr Trutnov
[239]Nex 45326 (Ostrava hl.n. - Třebovice v Čechách cca 14:00 - Děčín východ dol.n.) a dále do Německa jako vlak 99056
[240]Pn 52112 (Ústí nad Labem Střekov - Česká Lípa hl.n.) vozy k nakládce štěrku na vl-Lom Mariánská skála a s vozy na výluku
[241]Nejspíš dnes odjezd na nákladu z Písku do České Třebové
[242]69140 Olomouc - Kolin, 53486 Kolin - Beroun
[243]Vectron Dual Mode s cisternama - v 11:27 Bílina - směr Ústí nad Labem
[244]14:30 Střelice směr Brno ještě s nějakou 731 a 7 vozů faccs se štěrkem
[245]16.30 Hostivař směr Děčín
[246]Vlak 52680 Kolín - Pečky a na okruh VUZ Velim
[247]Nex 54164 (Valašské Meziříčí - Česká Třebová odj.sk.) // Nex 68004 (Česká Třebová odj.sk. 16:55 - Kolín seř.n.) // Nex 52474 (Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.)
[248]Návrat z VUZ Velim jako vlak 52947 do Břeclavi a dále do Rakouska
[249]Os 8351 Stará Ľubovňa - Lipany
[250]Os 3518 Žilina - Rajec
[251]Lv Hulín 14:20- Otrokovice
[252]Přerov - 12:43 Bzenec přívoz - Břeclav
[253]+ 742 746, náklad ve Veselí nad Lužnicí 7:34 směr České Budějovice
[254]Strojně Podivínem na Bv
[255]S-Rail z Děčína přes Plzeň do Horažďovic na vlečku
[256]Náklad v Táboře 8:10 směr Praha-Uhříněves s kontejnery
[257]01 509: Zvl. R (Pirna -) Vojtanov (10:47) - Karlovy Vary (11:53-16:12) - Děčín st.hr. (18:45) - Plauen
[258]Os 3207 a 3235 Strelenka - Púchov
[259]Os 19734
[260]Vectron Dual Mode - 52319 Most nové n. - Neratovice / 52330 Neratovice - Most nové n.
[261]Pn 53700 (Nezamyslice - Hlubočky - vl. v km 17,401) // Pn 53553 (vl. v km 17,401 (cca 11h) - Hlubočky - Strážnice) nakládka štěrku na úterní výluku do Strážnice pro TSS
[262]Převoz na rekonstrukci do Kutné Hory. Odjezd z Prahy-Libně v cca 2:00
[263]Dual vectron, 69511 Most - Praha - Ostrava. Odjezd z Mostu v 19 h., z Ostravy 47761 směr Přerov - Kúty
[264]Okolo 14 posun Veselí nad Moravou
[265]Mn z Berouna do Příbrami a zpět
[266]Nex Česká Třebová - Opatov 17:10 - Břeclav
[267]19:15 odjezd Brno dolní nádraží směr Střelice s 5 vozy faccs
[268]Lv Břeclav - Bzenec přívoz 12:55-Přerov
[269]Na příprezi další 742 Moravský Písek 6:55- Bzenec
[270]Os 9819
[271]Os 9854
[272]Soustruh v Praze - dnes odjezd do Trutnova
[273]Legiovlak Dolní Lipka - ČT a následně pravděpodobně Lv do Prahy
[274]Výuková souprava Strážnice - Hodonín
[275]Sv 98243 Liberec > Volary
[276]Sv 98224 Staré Městu u U.H. → Louny
[277]Os6259
[278]Lv Hulín - Zlín 14:04, zpět ze Zlína s 814.003 16:05
[279]Os 3949
[280]Sv Šumperk - Praha (14:53 průjezd Česká Třebová)
[281]S pražci na výluku do Broumova, odjezd 17:50 z Hronova
[282]Lv 52081 (Brodek u Přerova 08:33 - Ostrava-Svinov 09:48-10:03 - Opava východ 10:34-10:35 - Krnov) {do KOS pro vozy Faccpp, pak přes Bruntál do Brodku}.
[283]Pn 52838 (Olomouc přednádraží - Česká Třebová 15:38-15:59 - Hrobce)
[284]Sp 1454
[285]V Nedakonicich na přetahy napěťova výluka