prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - říjen 2023
 TS 302: 362 OŘOD západ PP Plzeň

oběh pro
9. 12.:
TS 302 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
--------
ne 1. 10.362.120 362.077 362.068 362.122 362.079
362.081
[1]
362.081
362.079
[2]
362.121 362.052 ne 1. 10.
po 2. 10.362.052 362.079 362.077
362.121
[3]
362.068 362.122
362.081
[4]
362.081
362.122
[5]
362.078 362.121
362.081
[6]
po 2. 10.
út 3. 10.362.081 [7] 362.122 362.120 362.121 362.071 362.052 362.068
362.081
[8]
362.078 út 3. 10.
st 4. 10.362.078 362.040 362.122 362.120 362.121 362.052 362.071 362.081 st 4. 10.
čt 5. 10.362.081 362.116 [9] 362.040 362.116 [10] 362.052 362.120   362.071 čt 5. 10.
6. 10.  362.117 362.116 362.120 362.052 362.071 362.040   6. 10.
so 7. 10.362.121 362.116 362.117 362.040 362.120
362.081
362.052
[11]
362.052
362.120
[12]
362.071 362.076
814.013
362.076
[13]
so 7. 10.
ne 8. 10.362.076
362.076 + 754.006 pk
362.076
[14]
362.117 362.121
362.071
[15]
362.125 362.040
362.052
[16]
362.052
362.040
[17]
362.120 362.057 ne 8. 10.
po 9. 10.362.057 362.077 362.117 362.071 362.125 362.052 362.040 362.060 po 9. 10.
út 10. 10.362.060 362.110 [18] 362.077 362.117
362.110
[19]
362.071 362.052
362.110
[20]
362.125 362.040 út 10. 10.
st 11. 10.362.125           362.110   st 11. 10.
čt 12. 10.  362.116 [21] 362.125
362.077
362.161
[22]
362.057
362.060
[23]
362.120
362.040 + 362.108 pk
362.125
[24]
362.120
362.057
[25]
362.055 362.116
362.040
[26]
čt 12. 10.
13. 10.362.040 362.115 362.116 362.046 362.060
362.125
[27]
362.125
362.060
[28]
362.057 362.055 13. 10.
so 14. 10.362.055
362.115
362.040
[29]
362.125 [30] 362.115
362.046
362.055
[31]
362.115
362.040
362.055
[32]
362.046
362.055
[33]
362.125
362.046
[34]
362.057 362.040 [35] so 14. 10.
ne 15. 10.362.125 [36] 362.115 [30] 362.110
362.055
362.125
[37]
362.110
362.110 + 754.021 pk
[38]
362.055
362.125
[39]
362.115 [40] 362.057 362.040
362.115
[41]
ne 15. 10.
po 16. 10.362.115 362.052 362.055 362.060 362.125
362.110
[42]
362.110
362.125
[43]
362.057 362.161 př + 362.116
242.249
362.116
[44]
po 16. 10.
út 17. 10.362.116 362.115 362.052 362.055 362.060
362.110
[45]
362.110
362.060
[46]
362.125
362.076
362.083
[47]
362.057 út 17. 10.
st 18. 10.362.057 362.068 362.115 362.052 362.055
362.110
[48]
362.110
362.055
[49]
362.060 362.083 st 18. 10.
čt 19. 10.362.083 362.057 362.068 362.115 362.052
362.110
[50]
362.110
362.052
[51]
362.055 362.071 čt 19. 10.
20. 10.362.071 362.083 362.057 362.068 362.115
362.110
[52]
362.110
362.115
[53]
362.052 362.055 20. 10.
so 21. 10.362.055 [54] 362.110 362.055 [55] 362.052 ! 362.068 !   362.115 ! 362.071 so 21. 10.
ne 22. 10.362.071 ! 362.083 362.110 !       362.077 362.060 ne 22. 10.
po 23. 10.362.083 362.060 362.071 362.115 362.110
362.068
[56]
362.068
362.110
[57]
362.077 362.057 po 23. 10.
út 24. 10.362.057 362.083 362.060 362.071 362.115
362.085
[58]
362.068
362.115
[59]
362.110 362.077 út 24. 10.
st 25. 10.362.077 362.086 362.083 362.110 362.071
362.085
[60]
362.085
362.071
[61]
362.115 362.078 st 25. 10.
čt 26. 10.362.078
362.046
[62]
362.077 362.086
362.057
[63]
362.083 362.110
362.085
[64]
362.085
362.110
[65]
362.120 362.115 čt 26. 10.
27. 10.362.115 362.079 362.077 362.057 362.083
362.085
[66]
362.085
362.083
[67]
362.110 362.120 27. 10.
so 28. 10.362.120
362.071
[68]
362.077 362.079 362.110 362.057
362.085
[69]
362.085
362.057
[70]
362.083 362.040 so 28. 10.
ne 29. 10.362.040 362.079 362.077 362.081 362.110
362.085
[71]
362.085
362.110
[65]
362.057 362.086 ne 29. 10.
po 30. 10.362.086 362.052 362.079 362.077 362.081
362.085
[72]
362.085
362.081
[73]
362.110 362.057 po 30. 10.
út 31. 10.362.055 362.116 362.052 362.076 362.077
362.085
[74]
362.085
362.077
[75]
362.081 362.110 út 31. 10.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 302 (362)

[1]vlak 757: 362.079
vlaky 770, 767, 758: 362.081
[2]vlak 755: 362.081
vlak 773: 362.079
[3]vlaky 753, 772: 362.077
vlaky 763, 762: 362.121
[4]vlak 757: 362.122
vlak 770: 362.081
[5]vlak 755: 362.081
vlak 766: 362.122
[6]vlak 778: 362.121
vlaky 765, 760: 362.081
[7]vlaky 1700, 759, 768, 771, 754: 362.081
[8]vlaky 362, 364: 362.068
vlak 363: 362.081, pozn: porucha 362 068 v Plzni, výměna HV na 362 081 a pokračuje +39´
[9]vlak 751: 362.116
[10]vlak 776: 362.116
[11]vlak 757: 362.120
vlaky 770, 767: 362.081
vlak 758: 362.052
[12]vlak 755: 362.052
vlaky 766, 773: 362.120
[13]vlak 778: 362.076, pozn: závada na soupravě v Dobřanech, dále s +65'
vlak 1701: 814.013
vlak 765: 362.076
[14]vlak 1700: 362.076
vlak 768: 362.076 + 754.006 pk, pozn: z Plzně pk 754.006 (kvůli požáru 754.027)
vlak 771: 362.076
[15]vlak 743: 362.121, pozn: v úseku Plzeň - Praha 362.071
vlak 772: 362.071
[16]vlak 757: 362.040
vlaky 770, 767, 758: 362.052
[17]vlak 755: 362.052
vlak 773: 362.040
[18]vlak 751: 362.110
[19]vlak 776: 362.117
vlaky 761, 764: 362.110
[20]vlak 755: 362.052
vlak 773: 362.110
[21]vlak 769: 362.116
[22]vlaky 753, 772: 362.125
vlak 763: 362.077
vlaky 762, 777: 362.161
[23]vlak 764: 362.057
vlaky 775, 752: 362.060
[24]vlak 757: 362.120
vlak 770: 362.040 + 362.108 pk, pozn: 362 108 pouze do Plzně
vlak 767: 362.125
[25]vlak 766: 362.120
vlak 773: 362.057
[26]vlak 778: 362.116
vlak 765: 362.040
[27]vlak 757: 362.060
vlaky 770, 767, 758: 362.125
[28]vlak 755: 362.125
vlaky 766, 773: 362.060
[29]vlaky 1700, 759: 362.055, pozn: Klatovy - Beroun
vlak 768: 362.115, pozn: Beroun - Klatovy
vlak 754: 362.040
[30]vlak 774: Beroun - Klatovy
[31]vlak 743: 362.115, pozn: Klatovy - Beroun
vlak 772: 362.046, pozn: Beroun - Klatovy
vlak 777: 362.055
[32]vlaky 776, 761: 362.115, pozn: Klatovy - Beroun
vlak 775: 362.040
vlak 752: 362.055
[33]vlak 757: 362.046
vlaky 770, 767: 362.055, pozn: Klatovy - Beroun
[34]vlak 755: 362.125, pozn: Klatovy - Beroun
vlak 766: 362.046
[35]vlak 765: Klatovy - Beroun
[36]vlak 759: Klatovy - Beroun
[37]vlak 743: 362.110, pozn: Klatovy - Plzeň 362.046, Plzeň - Beroun 362.110
vlak 772: 362.055, pozn: Beroun - Klatovy
vlak 762: 362.125
[38]vlak 776: 362.110
vlak 761: 362.110 + 754.021 pk, pozn: 754.021 do Plzně
[39]vlak 757: 362.055, pozn: Klatovy - Beroun
vlak 770: 362.125, pozn: Beroun - Klatovy
[40]vlak 755: Klatovy - Beroun
[41]vlaky 778, 765: 362.040
vlak 760: 362.115
[42]vlak 757: 362.125
vlaky 770, 767, 758: 362.110
[43]vlak 755: 362.110
vlak 766: 362.125
[44]vlak 778: 362.161 př + 362.116, pozn: Z Plzně 242.249
vlaky 1701, 1706, 765: 242.249, pozn: Z Plzně 362.116
vlak 760: 362.116
[45]vlak 757: 362.060
vlaky 770, 767, 758: 362.110
[46]vlak 755: 362.110
vlak 766: 362.060
[47]vlak 365: 362.125
vlak 356: 362.076
vlak 357: 362.083
[48]vlak 757: 362.055
vlaky 770, 767, 758: 362.110
[49]vlak 755: 362.110
vlak 766: 362.055
[50]vlak 757: 362.052
vlaky 770, 767, 758: 362.110
[51]vlak 755: 362.110
vlak 766: 362.052
[52]vlak 757: 362.115
vlaky 770, 767, 758: 362.110
[53]vlak 755: 362.110
vlak 766: 362.115
[54]vlaky 1700, 759: 362.055
[55]vlak 762: 362.055
[56]vlak 757: 362.110
vlak 767: 362.068
[57]vlak 755: 362.068
vlak 766: 362.110
[58]vlak 757: 362.115
vlak 758: 362.085
[59]vlak 755: 362.068
vlak 766: 362.115
[60]vlak 757: 362.071
vlak 758: 362.085
[61]vlak 755: 362.085
vlak 766: 362.071
[62]vlaky 1700, 759: 362.078
vlak 768: 362.046
[63]vlak 753: 362.086
vlak 763: 362.057
[64]vlak 757: 362.110
vlaky 770, 767, 758: 362.085
[65]vlak 755: 362.085
vlak 766: 362.110
[66]vlak 757: 362.083
vlaky 770, 767: 362.085
[67]vlak 755: 362.085
vlaky 766, 773: 362.083
[68]vlaky 759, 771: 362.120
vlak 754: 362.071
[69]vlak 757: 362.057
vlaky 770, 767: 362.085
[70]vlak 755: 362.085
vlak 766: 362.057
[71]vlak 757: 362.110
vlak 770: 362.085
[72]vlak 757: 362.081
vlaky 770, 758: 362.085
[73]vlak 755: 362.085
vlak 766: 362.081
[74]vlak 757: 362.077
vlak 770: 362.085
[75]vlak 755: 362.085
vlak 766: 362.077