prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2023
 TS 302: 362 OŘOD západ PP Plzeň

oběh pro
9. 12.:
TS 302 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
--------
so 1. 4.362.055 362.077 362.052 362.057 362.079 ! 362.053   362.081 so 1. 4.
ne 2. 4.362.081 362.052 362.077   362.057 362.071 362.053 ! 362.068 ne 2. 4.
po 3. 4.362.068 362.081 362.052 362.077 362.076 362.057 362.071 362.053 po 3. 4.
út 4. 4.362.053 !   362.081 362.052 ! 362.077 ! 362.076 362.057 362.071 ! út 4. 4.
st 5. 4.      362.081     362.076 362.057 st 5. 4.
čt 6. 4.362.057 362.122
362.085 př + 362.122
362.085 + 362.122 pk
[1]
362.052 [2] 362.068 [3] 362.081
362.071
[4]
362.052
362.081
[5]
362.077 362.076 čt 6. 4.
7. 4.362.076 ! 362.052   362.077 362.126 362.071 362.081   7. 4.
so 8. 4.362.126 [6] 362.085 362.052 362.081
362.057
[7]
362.077 362.126
471.040
362.081
[8]
362.071 362.086 so 8. 4.
ne 9. 4.362.040   362.085 362.071 362.052 362.077 362.081 362.126 ne 9. 4.
po 10. 4.362.126 362.085 362.039 362.081 362.071 362.052 362.077 362.076 po 10. 4.
út 11. 4.362.076 362.126 362.085 362.060 362.081 362.071 362.052 362.077 út 11. 4.
st 12. 4.362.077 362.076 [9] 362.126 362.085 362.060 362.081
362.117
[10]
362.071 362.052 st 12. 4.
čt 13. 4.362.052 362.077 ! 362.040 362.126 ! 362.085 362.060 ! 362.117
754.051
362.117
[11]
362.071 ! čt 13. 4.
14. 4.362.071 362.052 !   362.040 362.126 362.085 !   362.117 14. 4.
so 15. 4.362.117     362.060 362.040 362.126 ! 362.110 362.071 so 15. 4.
ne 16. 4.362.071 !   362.086 362.110 pk
362.110
[12]
362.060 ! 362.040   362.117 ne 16. 4.
po 17. 4.362.117 !     362.086 ! 362.110   362.040 !   po 17. 4.
út 18. 4.362.120 362.126       362.084
362.085
[13]
362.060 362.040 út 18. 4.
st 19. 4.362.040 362.120 362.126 362.117 362.076 362.086 362.116 362.085 st 19. 4.
čt 20. 4.362.085 362.078 362.120 362.126 362.116 362.076 362.071
362.057
[14]
362.086 čt 20. 4.
21. 4.362.086 ! 362.085 ! 362.078 362.120 362.126 ! 362.116 362.057   21. 4.
so 22. 4.362.076 362.078   362.116 362.120     362.039 so 22. 4.
ne 23. 4.362.083 362.040 362.078
362.076
[15]
362.126 362.116 362.120 362.117 362.053 ne 23. 4.
po 24. 4.362.053 ! 362.083 ! 362.040 362.076 362.126 ! 362.116 362.117 362.120 po 24. 4.
út 25. 4.362.120 !     362.040 ! 362.076 !   362.117   út 25. 4.
st 26. 4.362.078   362.040 362.116 362.126 362.120 362.117 362.122 st 26. 4.
čt 27. 4.362.120 362.078 [16]   362.078 [17] 362.122 362.126 ! 362.060 362.076 čt 27. 4.
28. 4.362.126 362.081
362.052
[18]
362.076 [19] 362.076
362.081
[20]
362.078
362.116
[21]
362.122 362.060 362.076
362.078
[22]
28. 4.
so 29. 4.362.078 362.076 362.052 362.060 362.040 362.116 362.122 362.121 so 29. 4.
ne 30. 4.362.121 362.052 362.076 362.122 362.060 362.040 362.116 362.085 ne 30. 4.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 302 (362)

[1]vlak 751: 362.122
vlak 774: 362.085 př + 362.122
vlak 1703: 362.085 + 362.122 pk, pozn: 362 122 pouze do Plzně
[2]vlak 762: 362.052
[3]vlak 776: 362.068
[4]vlak 757: 362.081
vlak 770: 362.071
[5]vlak 755: 362.052
vlaky 766, 773: 362.081
[6]vlak 771: 362.126
[7]vlaky 776, 761: 362.081, pozn: srážka s osobou Zdice - Beroun, z Berouna odřeknut
vlak 764: 362.057
[8]vlak 755: 362.126
vlak 766: 471.040, pozn: do Berouna, zde přestup do kmenové soupravy s 362 081
vlak 773: 362.081
[9]vlak 756: V Plzni výměna HV - 362 040
[10]vlak 755: 362.081, pozn: do Plzně, dále 362 117
vlak 766: 362.117
[11]vlak 362: 362.117
vlaky 365, 356: 754.051
vlak 357: 362.117
[12]vlak 776: 362.110 pk
vlaky 761, 764, 775, 752: 362.110
[13]vlak 755: 362.084
vlak 766: -, pozn: zásah RZS v žst. Zdice, Zdice-Plzeň hl.n. odřeknut, Plzeň hl.n.-Klatovy R 30766: 362.085, 3x Bmz, B, příj. do Klatov +28
vlak 773: 362.085
[14]vlak 365: 362.071
vlak 356: 362.057
[15]vlak 763: 362.078
vlak 762: 362.076
[16]vlak 774: 362.078
[17]vlaky 761, 764, 775, 752: 362.078
[18]vlaky 751, 774: 362.081
vlaky 1703, 756: 362.052
[19]vlaky 763, 762, 777: 362.076
[20]vlak 776: 362.076
vlaky 761, 764, 775, 752: 362.081, pozn: V Plzni výměna HV - 362 040
[21]vlaky 757, 770: 362.078
vlaky 767, 758: 362.116
[22]vlaky 1701, 1706: 362.076
vlaky 765, 760, 779, 750: 362.078