prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2023
 TS 302: 362 OŘOD západ PP Plzeň

oběh pro
29. 5.:
TS 302 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
1700/759/768
/771/754
751/774/1703
/1708/769/756
753/772/763
/762/777
776/761/764
/775/752
757/770
/767/758
755/766/773
362/365/356
/357/364/363
778/1701/1706
/765/760/779
/750
st 1. 3.362.057 362.127 362.077 362.126 362.120 362.060 362.040 362.055 st 1. 3.
čt 2. 3.362.055 362.078 362.127 362.077 362.121 362.120 362.040 362.060 čt 2. 3.
3. 3.362.071 362.120
362.078
[1]
362.078
362.126
[2]
362.127 362.077
362.120
[3]
362.121 [4] 362.040 362.126
362.077
[5]
3. 3.
so 4. 3.362.077 362.126 362.078 362.121 362.127 362.120 362.040 362.071 so 4. 3.
ne 5. 3.362.071 362.078 362.126 362.120 362.117 362.127 362.040 362.077 ne 5. 3.
po 6. 3.362.077 362.071 362.078 [6] 362.126
362.122
[7]
362.120 362.117 362.040 362.127 po 6. 3.
út 7. 3.362.127 362.121 362.071 362.079 [8] 362.122 362.120 362.040 362.117 út 7. 3.
st 8. 3.362.117 362.084 362.121 362.071 362.078 362.122 362.040 362.120 st 8. 3.
čt 9. 3.362.120 362.077 362.084 362.121 362.071 362.078 362.040
362.117
362.083
[9]
362.122 čt 9. 3.
10. 3.362.122 362.126 [10] 362.077 362.084 362.121 [11] 362.071 362.083 362.121
362.078
[12]
10. 3.
so 11. 3.362.078 362.077 362.110 362.071 362.084 362.121 362.116 362.120 so 11. 3.
ne 12. 3.362.120 362.110 362.077 362.121 362.071 362.084 362.116 362.078 ne 12. 3.
po 13. 3.362.078 362.126 362.110 362.077 362.121 362.071 362.052 362.084 po 13. 3.
út 14. 3.362.110 362.055
362.071
[13]
362.077 [14] 362.126 362.077
362.084
[15]
362.121 362.052
362.076
[16]
362.052
362.055
[17]
út 14. 3.
st 15. 3.

[18]
  362.121 [19] 362.071 ! 362.077 ! 754.062
362.055
[20]
362.084 !   362.121 [21] st 15. 3.

[18]
čt 16. 3.

[18]
362.126
[22]
362.077
362.084
[23]
362.081 [24]   362.081
362.110
[25]
362.055 [26]     čt 16. 3.

[18]
17. 3.362.121 [27] 362.055 362.120 362.081 362.077 362.110 362.078
362.046
362.121
[28]
362.126 17. 3.
so 18. 3.362.126
362.116
[29]
362.120
362.126
[30]
362.055 362.110 362.081
362.120
[31]
362.077 362.121
362.081
[32]
242.216
362.171
[33]
so 18. 3.
ne 19. 3.362.084 362.171 362.126 362.077 362.110 362.120 362.081 754.057
362.071
[34]
ne 19. 3.
po 20. 3.362.071 !   362.171 362.126 ! 362.077 ! 362.110 362.081   po 20. 3.
út 21. 3.362.120 362.084 362.121 362.171
362.078
[35]
362.126 362.077 362.081
362.081 př + 362.078
362.081
[36]
362.110 út 21. 3.
st 22. 3.362.110 362.120 ! 362.084 ! 362.121 ! 362.078
362.079
[37]
362.126 ! 362.081 362.077 st 22. 3.
čt 23. 3.362.055 362.057 362.120 362.084 362.060 362.077 362.081 362.126 čt 23. 3.
24. 3.362.126 ! 362.055 362.057 ! 362.120 ! 362.110 362.060 ! 362.081   24. 3.
so 25. 3.362.079 362.057 362.055 362.060   362.110 362.081 [38]   so 25. 3.
ne 26. 3.  362.055 ! 362.057 ! 362.110 362.060 !     362.079 ne 26. 3.
po 27. 3.362.079 !     362.057 362.110   362.122   po 27. 3.
út 28. 3.          362.110   362.122 ! út 28. 3.
st 29. 3.  362.046           362.110
362.052
[39]
st 29. 3.
čt 30. 3.362.052 362.077 362.046
362.053 př + 362.046
362.079
[40]
362.079
362.053 + 362.046 pk
362.053
[41]
362.076 362.055 362.122 362.071 čt 30. 3.
31. 3.362.081 362.052 362.077 362.079 362.053 ! 362.076 !   362.116 př + 362.055
362.055
[42]
31. 3.
oběh pro
29. 5.:
1700/759/768
/771/754
751/774/1703
/1708/769/756
753/772/763
/762/777
776/761/764
/775/752
757/770
/767/758
755/766/773
362/365/356
/357/364/363
778/1701/1706
/765/760/779
/750
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 302 (362)

[1]vlak 769: 362.120, pozn: ukončen v Praze-Smíchově
vlak 756: 362.078
[2]vlaky 772, 763: 362.078
vlak 762: 362.126
[3]vlak 767: 362.077, pozn: ukončen v Praze-Smíchově
vlak 758: 362.120, pozn: Výchozí z P. Smíchova
[4]vlak 766: výchozí z Prahy-Smíchova
[5]vlak 765: 362.126, pozn: ukončen v Praze-Smíchově
vlak 760: 362.126, pozn: výchozí z Prahy-Smíchova
vlak 779: 362.077
[6]vlak 777: Z Plzně 362.079
[7]vlaky 776, 761: 362.126
vlak 764: 362.126, pozn: Z Plzně 362.122
vlak 775: 362.122
[8]vlak 752: Z Plzně 362.078
[9]vlaky 365, 356: 362.040
vlak 357: 362.117
vlak 364: 362.083
[10]vlak 756: Z Plzně 362.110
[11]vlak 758: 362.121
[12]vlaky 778, 1706: 362.121
vlaky 765, 760: 362.078
[13]vlak 774: 362.055
vlak 769: 362.071
[14]vlak 763: 362.077
[15]vlak 770: 362.077
vlak 767: 362.084
[16]vlak 365: 362.052
vlak 356: 362.076
[17]vlak 765: 362.052
vlak 760: 362.055
[18]Výluka Přeštice - Plzeň hl.n. od 8:00 do 14:00, vlaky nahrazeny NAD
[19]vlak 1708: vlak 1708: Přeštice - Klatovy
[20]vlak 770: 754.062, pozn: Přeštice - Klatovy, poté Sv do Přeštic na 768
vlak 767: 362.055
[21]vlak 765: Klatovy - Přeštice
[22]vlak 759: 362.126
vlak 754: -, pozn: Odřeknut
[23]vlak 774: 362.077
vlak 756: 362.084, pozn: V Plzni výměna HV - 362 120
[24]vlak 762: 362.081
[25]vlaky 757, 770: 362.081
vlaky 767, 758: 362.110
[26]vlak 773: Střet vlaku s osobou, odřeknut v úseku Plzeň hl. n. - Praha hl. n.
[27]vlak 754: 362.121
[28]vlaky 362, 365, 356: 362.078
vlaky 357, 364: 362.046
vlak 363: 362.121
[29]vlak 771: 362.126
vlak 754: 362.116
[30]vlak 769: 362.120
vlak 756: 362.126
[31]vlaky 757, 770, 767: 362.081
vlak 758: 362.120
[32]vlak 357: 362.121
vlak 363: 362.081
[33]vlaky 778, 1701, 1706: 242.216
vlak 765: 242.216, pozn: Z Plzně 362.171
vlak 760: 362.171
[34]vlaky 778, 1706: 754.057
vlak 765: 754.057, pozn: v Plzni přepřah na 362 071
vlak 760: 362.071
[35]vlak 761: 362.171
vlaky 764, 752: 362.078
[36]vlak 362: 362.081
vlak 365: 362.081 př + 362.078
vlaky 356, 357, 364: 362.081
[37]vlak 757: 362.078
vlak 767: 362.079
[38]vlak 365: 362.081
[39]vlaky 765, 760: 362.110
vlak 779: 362.052
[40]vlak 772: 362.046
vlak 763: 362.053 př + 362.046, pozn: porucha HV v Kařízku, s pomocnou 362 053 nakonec ukončen v Berouně
vlak 762: 362.079
[41]vlak 761: 362.079
vlak 764: 362.053 + 362.046 pk, pozn: výchozí z Berouna, neschopná 362 046 pouze do Plzně
vlak 775: 362.053
[42]vlak 765: 362.116 př + 362.055, pozn: Souprava EC 355 Západního expressu a na ni napojená souprava R 765 Berounka
vlak 760: 362.055