leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - listopad 2023
 PREG: EN71, EN57 Małopolski zakład w Krakowie

http://sledovani.55p.cz/polregio_410_2024/

oběh pro
9. 12.:
IIII (LK 117)II (LK 117)Inne pociągiVIIIVdatum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den2. den
30536/30507
/30540/30513
30534/3051130501/30538/30509
/30544/30517
30532/30505
/30542/30515
-30530/34605/43604
/34205/43204
33622/34611/43610
34603/43602
/34609/43608
-36002/34601/43600
/34607/43606/34613
/43612/36000
1112----
st 1. 11.

[1]
  EN57-714 !     -   EN57-650 EN57-672 ! EN57-2006 -             st 1. 11.

[1]
čt 2. 11.

[1]
EN57-1384
EN99-004
[2]
    EN71-002 - EN57-2007   EN57-714 EN57-2006 -             čt 2. 11.

[1]
3. 11.

[1]
        - EN57-1384 EN57-2007 ! EN57-650 EN99-001 + EN99-004 pk -             3. 11.

[1]
so 4. 11.

[1]
ED72-013       - ED72-012 EN57-1384 ! EN57-2007 EN57-2006 -             so 4. 11.

[1]
ne 5. 11.

[1]
ED72-013         EN57-2013 ED72-012 ! EN99-001 EN57-2006 -             ne 5. 11.

[1]
po 6. 11.

[1]
EN71-002 ED72-013   EN63-002 - EN57-2006 EN57-2013 ! EN57-1384 EN57-672 -             po 6. 11.

[1]
út 7. 11.

[1]
  EN71-002 ! ED72-013 !   -   EN57-2006     -         EN57-2061   út 7. 11.

[1]
st 8. 11.

[1]
      EN71-002 - ED72-008   EN57-2006   -             st 8. 11.

[1]
čt 9. 11.

[1]
EN57-672 EN57-2007   EN71-002 - EN57-2036 EN57-1384 EN57-2055 EN63A-002 -             čt 9. 11.

[1]
10. 11.

[1]
  ED72-013     - EN57-2007 EN57-2036 ! EN57-1384 EN57-2078 -             10. 11.

[1]
so 11. 11.

[1]
        - EN57-2055 EN57-1384 [3] EN57-2036 EN57-2078 -             so 11. 11.

[1]
ne 12. 11.

[4]
                - EN57-2078
EN57-2028
[5]
    - - - - ne 12. 11.

[4]
po 13. 11.

[4]
EN64-003   ED72-013 EN71-004 - EN99-001   EN57-781 - EN57-1384 EN57-2013 + EN57-2078 [6]   - - - - po 13. 11.

[4]
út 14. 11.

[4]
ED72-013
EN57-781
[7]
EN64-003 ! EN78A-009   - EN57-2013 ED72-013 [8] EN57-2061 - EN57-1384     - - - - út 14. 11.

[4]
st 15. 11.

[4]
    EN78A-009   - EN57-1384 EN57-714 [9] EN57-714
EN57-781
[10]
- ED72-013     - - - - st 15. 11.

[4]
čt 16. 11.

[4]
    ED72-013 EN78A-009 ! - EN57-2007 EN57-1384 ! EN57-714 - EN57-2004     - - - - čt 16. 11.

[4]
17. 11.

[4] [11]
  ED72-013 EN57-2070 EN71-004 - EN57-781 EN57-2007 ! EN57-1384 - EN57-2004     - - - - 17. 11.

[4] [11]
so 18. 11.

[4]
EN57-650   EN57-2070   - EN57-2061 EN57-781 ! EN57-2007 - EN57-2004 !     - - - - so 18. 11.

[4]
ne 19. 11.

[4] [11]
  EN57-650 !   EN71-004   EN57-2007 ! EN57-2061 ! EN57-781 - EN57-2004     - - - - ne 19. 11.

[4] [11]
po 20. 11.

[4]
EN57-650 [12] EN57-714
EN57-650
[13]
  EN71-004 - EN57-2007 EN57-1384 EN57-2013 - EN57-2004     - - - - po 20. 11.

[4]
út 21. 11.

[4]
EN71-002 EN57-650 ! ED72-013   - EN57-2070 EN57-2007 ! EN57-1384 - EN57-2004     - - - - út 21. 11.

[4]
st 22. 11.

[4]
ED72-013 EN71-002 ! EN71-004 EN57-2004 - EN57-2078 EN57-2070 ! EN57-1384 - EN57-650 EN57-1440 [14]   - - - - st 22. 11.

[4]
čt 23. 11.

[4]
EN57-714
ED72-013
[15]
  EN57-650 EN71-002 - EN57-2046 EN57-2078 EN57-2070 - EN57-2004     - - - - čt 23. 11.

[4]
24. 11.

[4] [11]
EN57-650 ED72-013 ! EN71-002   - EN57-2006 EN57-2046 EN57-2078
[16]
- EN57-2004 !     - - - - 24. 11.

[4] [11]
so 25. 11.

[4]
ED72-010 EN57-650 ! EN71-004 EN71-002 ! - EN57-714 EN57-781 EN57-2046 -       - - - - so 25. 11.

[4]
ne 26. 11.

[4]
EN57-2078 ED72-010 ! ED72-012 EN71-004 !   EN57-2006 EN57-714 EN57-781 - EN57-2004 EN57-2007 [17]   - - - - ne 26. 11.

[4]
po 27. 11.

[4]
ED72-013
EN78A-008
[18]
EN57-2078 ! ED72-012 EN71-004 - EN57-2070
EN57-650
[19]
EN57-2006 ! EN57-714 - EN57-2004     - - - - po 27. 11.

[4]
út 28. 11.

[4]
EN57-2004 EN78A-008 ! ED72-013 ED72-012 ! - EN57-2024 EN57-650 ! EN57-2006 - EN57-2013     - - - - út 28. 11.

[4]
st 29. 11.

[4]
  EN57-2004 !   ED72-013 ! - ED72-008 EN57-2024 ! EN57-650 - ED72-012     - - - - st 29. 11.

[4]
čt 30. 11.

[4]
EN57-781
EN57-2055
[20]
  EN71-004 ED72-013 - EN57-2070 EN57-2036   - ED72-012 EN99-002 [21]   - - - - čt 30. 11.

[4]
oběh pro
9. 12.:
30536/30507
/30540/30513
30534/3051130501/30538/30509
/30544/30517
30532/30505
/30542/30515
-30530/34605/43604
/34205/43204
33622/34611/43610
34603/43602
/34609/43608
-36002/34601/43600
/34607/43606/34613
/43612/36000
1112----datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den2. den
IIII (LK 117)II (LK 117)Inne pociągiVIIIV

[1]ZKA na odcinku Sucha Beskidzka–Zakopane
[2]vlak 30507: EN57-1384
vlak 30540: EN99-004
[3]vlak 43610: Drzwi się zepsuły
[4]ZKA na odcinku Jordanów-Zakopane
[5]vlak 43606: EN57-2078, pozn: +43 minut, defekt w Wadowicach
vlak 34613: EN57-2028
[6]336000/1 odj. Wd 8:57 (ok. +540) w planie specjalnym do sciagniecia zdefektowanego 2078
[7]vlak 30507: ED72-013
vlak 30513: EN57-781
[8]vlak 43610: ED72-013
[9]vlak 34611: EN57-714
[10]vlaky 34603, 43602: EN57-714
vlak 34609: EN57-781
[11]ZKA na odcinku Jeleśnia–Żywiec
[12]vlaky 30536, 30507: EN57-650
[13]vlak 30534: EN57-714
vlak 30511: EN57-650
[14]Poc. slużbowy, 14:12 Kokotów na Kraków Plaszów
[15]vlak 30536: EN57-714
vlak 30513: ED72-013
[16]vlaky 43602, 34609: EN57-2078, pozn: Defekt przy stacji Wadowice Osiedle Podhalanin. Za pomocy poc. 34611 ściągnięty do Wadowic. Pociąg odwołano. Wprowadzono Komunikację Zastępczą
vlak 43608: -, pozn: Pociąg odwołano. Wprowadzono Komunikację Zastępczą
[17]30657
[18]vlaky 30503, 30536: ED72-013
vlak 30513: EN78A-008
[19]vlak 34605: EN57-2070
vlak 34205: EN57-650
[20]vlak 30507: EN57-781
vlak 30513: EN57-2055
[21]Radziszow tor 2 o 11:45, prawdopodobnie do Suchej na przeglad