leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2023
 PREG: EN71, EN57 Małopolski zakład w Krakowie

http://sledovani.55p.cz/polregio_410_2024/

oběh pro
9. 12.:
IIII (LK 117)VIIdatum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
---------------
so 1. 4.EN71-002 ! EN57-673 EN71-004   - EN57-672 EN57-1229 EN57-2006 EN57-781 ! EN57-1292           so 1. 4.
ne 2. 4.    EN57-673 ! EN71-004 !   EN57-1170 EN57-672 EN57-1229 ! EN57-840 EN57-1292   EN64-002 př + EN99-003
EN63A-001
EN78A-007
[1]
EN57FPS-1711 př + EN57FPS-1583 EN63A-001 [2] EN63A-001
EN99-003 př + EN64-002
[3]
ne 2. 4.
po 3. 4.  EN57-650 EN71-002   - EN57-1292 ! EN57-1170 EN57-2006 EN57-1281 EN57-840   EN99-002 př + EN99-001 [4] EN78A-007 !   EN99-001 př + EN99-002 [5] po 3. 4.
út 4. 4.- EN71-002 EN57-650   - EN57-1170   EN57-781 EN57-2006 ! EN57-1281           út 4. 4.
st 5. 4.-   EN71-002 ! EN57-650 ! -   EN57-1170 EN57-2006 EN57-1281 EN57-840           st 5. 4.
čt 6. 4.        - EN57-1229   EN57-781 EN57-1373 EN57-1281           čt 6. 4.
7. 4.        - EN57-672 EN57-1229 EN57-2006 EN57-1281 EN57-1373         EN64-003 př + EN99-004 7. 4.
so 8. 4.        - EN57-1373 ! EN57-672
EN57-781
[6]
EN57-1229 ! EN57-2006 ! EN57-1281
EN57-1282
[7]
          so 8. 4.
ne 9. 4.        - EN57-1281 !   EN57-2006 EN57-2061 EN57-2024           ne 9. 4.
po 10. 4.          EN57-1229   EN57-1170 EN57-2007 EN57-2061   EN78A-009 EN57FPS-1625 + EN57FPS-1724 pk     po 10. 4.
út 11. 4.-       - EN57-673 EN57-2006 [8] EN57-2006 [9] EN57-1170 ! EN57-2007   EN99-004 + EN64-003 pk
EN57FPS-1583
[10]
EN57FPS-1625 + EN57FPS-1724 pk     út 11. 4.
st 12. 4.-   EN71-015   - EN57-1229 EN57-2046 [11] EN57-2046 [12] EN57-2006 !       EN57FPS-1583 !     st 12. 4.
čt 13. 4.      EN71-015 ! -   EN57-1229 ! EN57-2046 ! EN57-2046 !     EN78A-007       čt 13. 4.
14. 4.  EN57-1292     - EN57-1129   EN57-2046   EN57-2007     EN78A-007 !     14. 4.
so 15. 4.    EN57-1292 !   - EN57-672 EN57-1129 EN57-840 EN57-650 EN57-1281           so 15. 4.
ne 16. 4.          EN57-1281 ! EN57-672 EN57-1170 EN57-840 ! EN57-650           ne 16. 4.
po 17. 4.EN57-1229 př + EN57-1129 EN57-673
EN57-1373
[13]
EN71-015   - EN57-672   EN57-2006 EN57-2013 EN57-650   EN99-003 př + EN64-003       po 17. 4.
út 18. 4.-   EN57-1373 ! EN71-015 ! - EN57-1229 EN57-672 EN57-1170 EN57-2006 ! EN57-1281 EN64-002 př + EN99-002 + EN99-004 pk         út 18. 4.
st 19. 4.-       - EN57-1281 ! EN57-1229 ! EN57-672 ! EN57-1170 ! EN64-002           st 19. 4.
čt 20. 4.        - EN57-1229   ED72-010   EN71-002           čt 20. 4.
21. 4.  EN57-673 EN71-004 EN71-015 - EN57-672 EN57-1229 ! EN57-840 EN57-1292 EN57-1170           21. 4.
so 22. 4.EN71-015 !   EN57-673 ! EN71-004 ! - EN57-1170 ! EN57-672 ! EN57-2028 EN57-2006 EN57-1292 ! EN64-002 + EN99-001 pk         so 22. 4.
ne 23. 4.    EN71-004     EN57-673     EN57-2049 EN57-2006 !           ne 23. 4.
po 24. 4.EN57-672 př + EN57-673 EN57-1292
EN71-004
[14]
EN71-015 EN71-004 [15] - EN57-1170   ED72-010 EN57-2006 EN57-2049           po 24. 4.
út 25. 4.- EN57-673
EN71-015
[16]
EN57-2049 EN71-015 [17] - EN57-672 EN57-1170 ! EN57FPS-1583 ED72-010 ! EN57-2006           út 25. 4.
st 26. 4.-   EN71-015 ! EN57-2049 ! - EN57-714 EN57-672 ! EN57-1282 EN57-1129             st 26. 4.
čt 27. 4.        - EN57-673 ED72-010 [18] ED72-010 [19] EN57-714 EN57-1129           čt 27. 4.
28. 4.      EN71-015 - EN57-1292   ED72-010 EN57-673 EN57-714           28. 4.
so 29. 4.  EN57-1229     - EN57-1282 EN57-1292 ! EN57-2006 EN57-714 EN57-673     EN57FPS1625 př + EN57FPS1724     so 29. 4.
ne 30. 4.    EN57-1229 !   -   EN57-1282 !     EN57-714           ne 30. 4.
oběh pro
9. 12.:
---------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
IIII (LK 117)VII

[1]vlak 34310: EN64-002 př + EN99-003
vlak 43308: EN63A-001
vlak 43314: EN78A-007
[2]vlak 43312: EN63A-001
[3]vlak 34308: EN63A-001
vlak 43802: EN99-003 př + EN64-002
[4]vlak 34310: EN99-002 př + EN99-001
[5]vlak 43802: EN99-001 př + EN99-002
[6]vlak 34601: EN57-672
vlak 43600: EN57-781
[7]vlaky 34603, 43602: EN57-1281
vlak 34609: EN57-1282
[8]vlaky 34601, 43600: EN57-2006
[9]vlaky 34607, 43606: EN57-2006
[10]vlak 34310: EN99-004 + EN64-003 pk
vlaky 34316, 34316: EN57FPS-1583
[11]vlak 43600: EN57-2046
[12]vlak 43606: EN57-2046
[13]vlak 30538: EN57-673
vlak 30513: EN57-1373
[14]vlak 30540: EN57-1292
vlak 30513: EN71-004
[15]vlak 30534: EN71-004
[16]vlak 30538: EN57-673
vlak 30544: EN71-015
[17]vlak 30534: EN71-015
[18]vlak 43600: ED72-010
[19]vlak 34607: ED72-010