prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2022
 TS 323: 193D SS Praha-Vršovice

oběh pro
17. 5.:
TS 323 (193 D)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
883/890/893
/880/3863
3842/881/892
/891/882
885/888/895
896/887/886
/897/70231
29894/894
/889/884
so 1. 1.193.963 193.699 193.696 193.769 193.695 so 1. 1.
ne 2. 1.193.963 193.696   193.695 193.769 ne 2. 1.
po 3. 1.150.210 193.963 193.769   193.695 po 3. 1.
út 4. 1.193.963 150.210
193.699
[1]
193.695 193.769 193.698 út 4. 1.
st 5. 1.193.699 193.963 193.698 193.695 193.769 st 5. 1.
čt 6. 1.193.696 193.699 193.769 193.698 193.695 čt 6. 1.
7. 1.193.699 193.696 193.902 193.769 193.698 7. 1.
so 8. 1.193.696 193.699 193.698 193.902 193.769 so 8. 1.
ne 9. 1.193.696 193.698 193.699 193.769 193.902 ne 9. 1.
po 10. 1.193.902 193.696 193.695 193.699 193.769 po 10. 1.
út 11. 1.193.696 193.902 193.769 193.695 193.699 út 11. 1.
st 12. 1.193.902 193.696 193.699 193.769 193.695 st 12. 1.
čt 13. 1.193.696 193.902 193.695 193.699 193.769 čt 13. 1.
14. 1.193.698 193.696 193.963 193.695 193.699 14. 1.
so 15. 1.193.696 193.698 193.699 193.963 193.695 so 15. 1.
ne 16. 1.362.168 př + 193.696
162.046
[2]
193.699 193.698
362.168 př + 193.698
[3]
193.695 193.963 ne 16. 1.
po 17. 1.150.210 162.046 193.963 193.698 193.695 po 17. 1.
út 18. 1.193.696 150.210 193.695 193.963 193.698 út 18. 1.
st 19. 1.193.769 193.696 193.698 362.039 193.963 st 19. 1.
čt 20. 1.193.696 193.769 193.963 193.698 193.695 [4] čt 20. 1.
21. 1.193.769 193.696 193.695 193.963 193.698 21. 1.
so 22. 1.193.696 193.769 193.698 193.695 193.963 so 22. 1.
ne 23. 1.193.696 193.698 193.769 193.963 193.695 ne 23. 1.
po 24. 1.362.158
193.695
[5]
193.696 193.695
193.698
[6]
193.769 193.963 po 24. 1.
út 25. 1.193.696 193.695 193.963 193.698 193.769 út 25. 1.
st 26. 1.193.695 193.696 193.769 193.963 193.698 st 26. 1.
čt 27. 1.193.290 193.695 193.698 193.769 193.963 čt 27. 1.
28. 1.193.695 193.290 193.963 193.698 193.769 28. 1.
so 29. 1.193.699 193.695 193.769 193.963 193.698 so 29. 1.
ne 30. 1.193.699 193.769 193.695 193.698 193.963 ne 30. 1.
po 31. 1.193.769 193.699 193.963 193.695 193.698 po 31. 1.
oběh pro
17. 5.:
883/890/893
/880/3863
3842/881/892
/891/882
885/888/895
896/887/886
/897/70231
29894/894
/889/884
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 323

[1]vlak 892: 150.210
vlak 891: 193.699
[2]vlak 890: 362.168 př + 193.696, pozn: V žst. Ústí nad Orlicí porucha vozu a po jeho vyřazení i porucha HV. Odtažen jako Sv do Kolína, kde točí na 893.
vlak 893: 162.046, pozn: Z Kolína do Starého Města u Uherského Hradiště. Z Prahy do Kolína náhradní souprava 471.
[3]vlaky 885, 888: 193.698
vlak 895: 362.168 př + 193.698, pozn: Přípřež 362.168 v úseku Praha Vršovice - Česká Třebová.
[4]vlak 894: Veden náhradní soupravou
[5]vlak 883: 362.158, pozn: Výchozí stanice Olomouc
vlaky 890, 893, 880: 362.158
vlak 3863: 193.695
[6]vlak 885: 193.695
vlak 888: 193.698