prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2022
 TS 323 a 329: 193D SS Praha-Vršovice

oběh pro
10. 12.:
TS 323 (193 D)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
883/890
/893/880
3842/881/892
/891/882
885/888/895
896/887/886
/897/70231
29894/894
/889/884
út 1. 2.193.699 193.769 193.698 193.963 193.695 út 1. 2.
st 2. 2.193.769 193.699 193.695 193.698 193.963 st 2. 2.
čt 3. 2.193.695 193.769 193.963 193.699 193.698 čt 3. 2.
4. 2.193.769 193.695 [1] 193.698 193.963
754.080 př + 193.963
[2]
193.699 4. 2.
so 5. 2.193.695 193.769 193.293 193.698 193.963 so 5. 2.
ne 6. 2.193.695 193.293 193.769 193.699 193.698 ne 6. 2.
po 7. 2.193.293
460.008 + 460.007
[3]
193.695 193.698 193.769 193.699 po 7. 2.
út 8. 2.193.291 150.225 193.699 193.698 193.769 út 8. 2.
st 9. 2.193.963 193.291 193.769 193.699 193.698 st 9. 2.
čt 10. 2.193.696 193.963 193.695 193.769 193.699 čt 10. 2.
11. 2.193.963
362.042
193.699
[4]
193.696 362.039 př + 362.042
193.963 př + 362.039
193.963
[5]
193.695 193.769 11. 2.
so 12. 2.193.696 193.699 193.769 193.963 [6] 193.695 so 12. 2.
ne 13. 2.193.696
193.696 př + 163.078 + 162.093 pk
[7]
193.769 193.699
163.048
[8]
193.695 163.048
193.699
[9]
ne 13. 2.
po 14. 2.150.215
193.963
[10]
193.696 193.699 163.048
193.698
[11]
193.695 po 14. 2.
út 15. 2.193.696 193.963 193.695 193.699 193.698 út 15. 2.
st 16. 2.193.963 193.696 193.698 193.695 193.699 st 16. 2.
čt 17. 2.193.696 193.963 193.699 193.698 193.695 čt 17. 2.
18. 2.193.963 193.696 193.695 193.699 193.698 18. 2.
so 19. 2.193.696 193.963 193.698 193.695 193.699 so 19. 2.
ne 20. 2.193.696 193.698 193.963 193.699 193.695 ne 20. 2.
po 21. 2.193.698 193.696 193.683 193.963 193.699 po 21. 2.
út 22. 2.150.225 193.698 193.699 193.683 193.963 út 22. 2.
st 23. 2.193.698 150.225 193.963 193.699 193.683 st 23. 2.
čt 24. 2.193.769 193.698 193.683 193.963 193.699 čt 24. 2.
25. 2.193.696 193.769 193.699 193.683 193.963 25. 2.
so 26. 2.193.769 193.696 193.683 [12] 193.699 193.683
193.963
[13]
so 26. 2.
ne 27. 2.193.769 193.695 193.696 193.683 193.699 ne 27. 2.
po 28. 2.193.695 193.769 193.699 193.696 193.683 po 28. 2.
oběh pro
10. 12.:
883/890
/893/880
3842/881/892
/891/882
885/888/895
896/887/886
/897/70231
29894/894
/889/884
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 323 (193 D)

[1]vlak 891: bez 1.třídy
[2]vlak 896: 193.963
vlak 897: 754.080 př + 193.963, pozn: V úseku Olomouc hl.n. - Přerov na přípřeži 754.080, vlak veden z důvodu výluky odklonem přes Prosenice
[3]vlak 883: 193.293
vlaky 893, 880: 460.008 + 460.007
[4]vlak 883: 193.963
vlak 890: 362.042
vlak 893: 193.699
[5]vlak 885: 362.039 př + 362.042, pozn: 362.042 z Prahy do Olomouce. 362.039 z Olomouce do Starého Města u Uherského Hradiště.
vlak 888: 193.963 př + 362.039, pozn: 362.039 ze Starého Města u Uherského Hradiště do Olomouce. 193.963 z Olomouce do Prahy.
vlak 895: 193.963
[6]vlak 897: Technická závada na HV ve stanici Zámrsk. Do České Třebové stažen R 877 v čele s 380 007, z České Třebové náhradní HV.
[7]vlaky 883, 890: 193.696
vlak 893: 193.696 př + 163.078 + 162.093 pk, pozn: 163.078 a 162.093 na konci vlaku
[8]vlak 885: 193.699, pozn: Obrat v Ústí nad Orlicí na R 894 (výpadek napájení v žst. Česká Třebová)
vlak 888: 163.048
[9]vlak 894: 163.048, pozn: Obrat v Třebovicích na R 885 (výpadek napájení v Česká Třebová)
vlak 889: 193.699
[10]vlaky 883, 890: 150.215
vlaky 893, 880: 193.963
[11]vlak 887: 163.048
vlak 886: 193.698
[12]vlak 888: 193.683
[13]vlak 29894: 193.683
vlak 889: 193.963