prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 323 a 329: 193D SS Praha-Vršovice

datumTS 323 (193 D)TS 329 (193 D)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
R 883R 883R 890R 893R 880Os 3863Os 3842R 881R 892R 891R 882R 885R 888R 895R 896R 887R 886R 897Lv 70231Sv 29894R 894R 889R 884 566 559 560 565 550 568R 609R 612R 617R 604Sv 29601R 601Sv 29603R 603R 618R 611R 610R 619R 620 557 562 563 554R 605R 605R 616R 613R 608R 607R 614R 615R 606 553 564 561 558 567
čt 1. 12.-   193.695             193.769     193.683     193.963         193.698       193.696             193.686   - - 193.685             193.699       193.689 -         193.686 [1]   193.682         čt 1. 12.
2. 12.-     193.769       193.695         193.698   193.683           193.963     193.682           193.696       - -     193.686         193.685         - 193.699     193.689         193.688       2. 12.
so 3. 12.-     193.683   -   193.769       193.963     193.698                         -   193.682       - - - - 193.686       -   193.685     - 193.696       193.699       193.689         so 3. 12.
ne 4. 12.193.683 - 193.683       - - 193.963     193.769     - 193.687         193.698     193.689         - 193.685         193.686 - -         -         - 193.682       193.696       -       193.699 ne 4. 12.
po 5. 12.- 193.963           193.683       193.688     193.769         193.687         193.698         193.689       - - 193.685           193.686         193.699 -       193.682       193.696         po 5. 12.
út 6. 12.- 193.683         193.963           193.687   193.688         193.769       193.696         193.698         - -     193.689       193.685           - 193.686     193.699         193.682       út 6. 12.
st 7. 12.- 193.681         193.683           193.769     193.687         193.688         193.682           193.696   - -     193.698             193.689   193.685 - 193.685     193.686       193.699         st 7. 12.
čt 8. 12.-   193.683           193.681       193.289       193.769       193.687       193.963         193.682       - -       193.696     193.698 193.698       193.689 - 193.689     193.685         193.686       čt 8. 12.
9. 12.-     193.684       193.683       193.687     193.289           193.769     193.686           193.963       - -     193.682           193.696       - 193.698     193.689 193.689         193.685     9. 12.
so 10. 12.- 193.683       -       193.684     163.082
193.769 [2]
  193.687               193.289 193.685       -   193.686       - - - - 193.682       - 193.696       - 193.963       193.698       193.689         so 10. 12.
datumR 883R 883R 890R 893R 880Os 3863Os 3842R 881R 892R 891R 882R 885R 888R 895R 896R 887R 886R 897Lv 70231Sv 29894R 894R 889R 884 566 559 560 565 550 568R 609R 612R 617R 604Sv 29601R 601Sv 29603R 603R 618R 611R 610R 619R 620 557 562 563 554R 605R 605R 616R 613R 608R 607R 614R 615R 606 553 564 561 558 567datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 323 (193 D)TS 329 (193 D)

[1]Citice, porucha zab. zařízení; Cheb - Sokolov NAD, z Sokolva +52 min
[2]163.082 na přípřeži z Olomouce