prosinec 2018 leden 2019 únor 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
 TS 811 - 814: 854 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
19. 2.:
TS 811 (854)TS 812 (854)TS 813 (854)TS 814 (854.2)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
1241/1241/1242
/1242/1253/29253
29254/1254/1243
/1246/1249/1249
/9538
9541/1250/1247
/1240
9502/1945/9528
/9529/9532/9533
/1942/9537/9540
9597/9523/9502pk
/9543/9526/9527
/1946pk MBh-Tur/1149/1940
/9581
9501/9524pk/9545
/9506/9511/1142
5423/1141/1144
/1151
9504/9509/9512
/9515př/9516/9551
9520/1943/1146
/5426/5425vlož ŽBr-Tur/1147
/1140
26267/5404pk/1143
/9530/9531/9534
/9535/9518
1941/1148/26271
/5410př/1145/1944
/9517
9524/9525/9508
/9572/9573/9515vlož Vše-PVr
/9536
9591/9550/9503
/9504pk/9507/9510
/9513/9514/6056př
/9519
čt 14. 2.854.029
854.031
[1]
754.045
854.035
[2]
854.009 854.021 854.010
[3]
854.212 854.031
854.029
[4]
854.032 854.001 854.006 854.217 [5] 854.223 854.217
-
854.004
[6]
čt 14. 2.
15. 2.854.009 854.031 854.035 854.029 854.021 854.010 854.212 854.004 854.032 854.001 854.006 854.217 854.223
854.213
[7]
15. 2.
so 16. 2.854.035 854.009 854.031 854.212 854.029 854.021 854.010
854.223
[8]
854.006 854.004 854.032 854.001 854.213 854.217 so 16. 2.
ne 17. 2.854.031 854.035 854.009 854.223 854.212 854.029 854.021 854.001 854.006 854.004 854.032 854.217 854.213 ne 17. 2.
po 18. 2.854.009 854.031 [9] 854.035 854.021 854.223
810.289
854.223
[10]
854.212 854.029 854.032 854.001 854.006 854.004 854.213 854.217 po 18. 2.
út 19. 2.854.035 ! 854.009 ! 854.031 ! 854.029 ! 854.021 ! 854.223 ! 854.212 ! 854.004 ! 854.032 ! 854.001 ! 854.006 ! 854.217 ! 854.213 ! út 19. 2.
st 20. 2.854.031 ! 854.035 ! 854.009 ! 854.212 ! 854.029 ! 854.021 ! 854.223 ! 854.006 ! 854.004 ! 854.032 ! 854.001 ! 854.213 ! 854.217 ! st 20. 2.
čt 21. 2.                          čt 21. 2.
oběh pro
19. 2.:
1241/1241/1242
/1242/1253/29253
29254/1254/1243
/1246/1249/1249
/9538
9541/1250/1247
/1240
9502/1945/9528
/9529/9532/9533
/1942/9537/9540
9597/9523/9502pk
/9543/9526/9527
/1946pk MBh-Tur/1149/1940
/9581
9501/9524pk/9545
/9506/9511/1142
5423/1141/1144
/1151
9504/9509/9512
/9515př/9516/9551
9520/1943/1146
/5426/5425vlož ŽBr-Tur/1147
/1140
26267/5404pk/1143
/9530/9531/9534
/9535/9518
1941/1148/26271
/5410př/1145/1944
/9517
9524/9525/9508
/9572/9573/9515vlož Vše-PVr
/9536
9591/9550/9503
/9504pk/9507/9510
/9513/9514/6056př
/9519
datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 811TS 812TS 813TS 814

[1]vlaky 1241, 1241: 854.029
vlaky 1242, 1242, 1253, 29253: 854.031
[2]vlaky 29254, 1254, 1243, 1246, 1249, 1249: 754.045
vlaky 21911, 9538: 854.035
[3]vlak 9597: 854.010
vlak 9523: 854.010, pozn: v úseku Neratovice - Praha-Vršovice odřeknut z důvodu MÚ na vlaku Sv 9591 v žst. Neratovice
vlak 9502: -, pozn: nejede z důvodu MÚ na vlaku Sv 9591 v žst. Neratovice
vlaky 9543, 9526, 9527, 1946, 1149, 1940, 9581: 854.010
[4]vlaky 5423, 1141: 854.031
vlaky 1144, 1151: 854.029
[5]vlak 9517: 854.217
vlak 1941: v úseku Turnov - Mladá Boleslav hl.n. nahrazen MV 854.004, v úseku Mladá Boleslav hl.n. - Neratovice odřeknut z důvodu MÚ na vlaku Sv 9591 v žst. Neratovice
[6]vlak 9591: 854.217, pozn: v žst. Neratovice MÚ při posunu
vlak 9550: -, pozn: odřeknut z důvodu MÚ na vlaku Sv 9591 v žst. Neratovice
vlaky 9503, 9504, 9507, 9510, 9513, 9514, 6056, 9519: 854.004
[7]vlaky 9591, 9550, 9503, 9504, 9507: 854.223
vlaky 9510, 9513, 9514, 9519: 854.213
[8]vlak 1141: 854.010
vlaky 9508, 9513, 9514, 6056, 9519: 854.223
[9]vlak 1243: v úseku Beroun - Praha hl.n. odřeknut
vlak 1246: v úseku Praha hl.n. - Beroun nahrazen NAD
[10]vlaky 9597, 9523, 9502, 9543: 854.223
vlaky 9526, 9527: 810.289
vlaky 1946, 1149, 1940: 854.223
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde