prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2018
 TS 811: 854 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
14. 12.:
TS 811 (854)TS 812 (854)TS 813 (854)TS 814 (854.2)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
-------------
ne 9. 12.854.031 854.009 854.035 854.001
854.212
[1]
854.021 854.010 854.027 854.212
854.004
[2]
854.032 854.001 [3] 854.006 854.217 854.213 ne 9. 12.
po 10. 12.854.035 854.031 854.009 854.027 854.212 854.021 854.010 854.006 854.004 854.032 854.001 854.213 854.217 po 10. 12.
út 11. 12.854.009 854.035 854.031 854.010 854.027 854.212 854.021 854.001 854.006 854.004 854.032 854.217
[4]
854.213 út 11. 12.
st 12. 12.854.031 854.009 854.035 854.021 854.010 854.027 854.212 854.032 [5] 854.001
854.217
[6]
854.006 854.004 854.213 810.236
754.049
[7]
st 12. 12.
čt 13. 12.854.035
754.049
[8]
854.031 854.009 854.212 854.021 854.010 854.027 854.004 854.032 854.217
810.236
854.035
[9]
854.006 810.236
854.217
[10]
854.213 [11] čt 13. 12.
14. 12.854.009 754.049 854.031 854.027
854.212
[12]
854.212
854.029
854.006
[13]
854.021 854.010 854.006
854.004
[14]
854.004
754.007
[15]
854.032 854.035 854.213 [16] 854.217 14. 12.
so 15. 12.854.031 854.223 př + 854.009
854.009
[17]
854.035 - 854.212
854.001
854.006
854.001
[18]
854.006
854.029
854.212
[19]
854.021
854.032
854.006
[20]
854.001
854.027
854.029
[21]
854.004
854.006
854.027
[22]
754.007
854.001
854.032
[23]
854.032
854.217
[24]
854.217
854.004
[25]
854.027
854.213
[26]
so 15. 12.
ne 16. 12.854.035 754.051
854.009
[27]
854.009
854.031
[28]
854.006
854.009
854.010
[29]
854.010
854.212
[30]
854.001
854.027
[31]
754.007
854.029
[32]
854.217
854.004
[33]
810.333
854.001
[34]
854.027
854.006
[35]
854.032 854.213 854.004
854.217
[36]
ne 16. 12.
po 17. 12.854.031
854.035
[37]
854.035
854.031
[38]
854.009 854.029 854.010
854.021
[39]
854.212
854.010
[40]
854.027 854.021
854.004
[41]
854.004
854.032
[42]
854.001 854.006 854.217 854.213 po 17. 12.
út 18. 12.854.009 854.035 854.031 854.027 854.029 854.021 854.010 854.006 854.004 854.032 854.001 854.213 854.217 út 18. 12.
st 19. 12.854.031 854.009 854.035 854.010 854.027 854.029 854.021
854.212
[43]
854.001 854.006 854.004 854.032 854.217
854.217 + 810.589 pk
854.217
[44]
854.213 st 19. 12.
čt 20. 12.854.031
754.051
[45]
854.035
854.212
854.031
[46]
854.009 854.021
854.212
[47]
854.010 854.027 854.029
754.007
[48]
854.032 854.001 854.006 854.004 854.213 854.217 čt 20. 12.
21. 12.854.009 754.051 854.031 854.029 854.212
854.021
[49]
854.010 854.027
854.212
[50]
854.004 854.032 854.001 854.006 854.217 854.213 21. 12.
so 22. 12.854.031 854.009 854.212 - 854.029 854.021 854.010 854.217
854.006
[51]
854.004 854.032 854.001 854.217
854.213
[52]
854.006
854.217
[53]
so 22. 12.
ne 23. 12.854.212 854.031 854.009 854.010 854.035
854.006
854.027
[54]
854.029
854.004
[55]
854.021 854.001
854.004
854.001
[56]
854.006
854.217
[57]
854.004
854.029
[58]
854.032 854.217
854.029
[59]
854.213 ne 23. 12.
po 24. 12.854.009 854.031 854.035 854.032
854.001
[60]
854.006
854.029
854.029 + 854.212 pk
[61]
854.010
854.212
854.004
[62]
854.004
854.021
814.017
854.212 + 854.021 pk
[63]
854.029
854.021
[64]
854.001
854.217
[65]
854.032
[66]
854.027 854.213
854.010
[67]
854.217 [68] po 24. 12.
út 25. 12.854.009 854.031 854.035 854.001
854.212
854.021
[69]
854.027
854.001
[70]
854.006
854.004
854.010
[71]
854.010
854.027
[72]
854.004
854.027
854.004
[73]
854.212
854.217
[74]
854.006
[75]
854.029
854.032
[76]
854.217
854.006
[77]
854.213 út 25. 12.
st 26. 12.854.035 854.223
854.031
[78]
854.009 854.027 854.029 854.021 854.010 854.006 854.212
854.004
[79]
854.032 854.001 854.213 854.217 st 26. 12.
čt 27. 12.854.009
854.212
[80]
854.035 854.031 854.010 854.027 854.029 854.021 854.223
854.001
[81]
854.006 854.004 854.032 854.217 854.213 čt 27. 12.
28. 12.854.031 854.212 854.035 854.021 854.010 854.027 854.029 854.032 854.001 854.006 854.004 854.213 854.217 28. 12.
so 29. 12.854.035 854.031 854.009 - 854.021 854.010 854.027 854.004 854.032 854.001 854.006
854.212
854.006
[82]
854.217 854.213 so 29. 12.
ne 30. 12.854.009 854.035 854.031 854.223
854.006
854.223
854.027
[83]
854.029 854.021
854.212
854.021
[84]
854.010
854.212
[85]
814.097
854.223
854.006
[86]
854.004 854.032
[87]
854.001
854.032
[88]
854.213 854.217 ne 30. 12.
po 31. 12.854.031 854.009 854.035 854.212 854.027 854.029 854.021 854.001 854.006 854.004 854.032 854.223 854.213 po 31. 12.
oběh pro
14. 12.:
-------------datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 811TS 812TS 813TS 814

[1]vlak 9504: 854.001
vlak 9532: 854.212
[2]vlak 1143: 854.212
vlak 9508: 854.004
[3]vlak 1936: 854.001
[4]vlaky 9508, 9515: 854.217
vlak 9536: -, pozn: vlak odřeknut v celé trase z důvodu poruchy M vozu v Praze Vršovicích
[5]vlak 9504: vlak 9504: Vlak 9504 řazen z Vršovic: 854+010+810
[6]vlak 1943: 854.001
vlaky 1146, 1140: 854.217
[7]vlaky 9504, 9507: 810.236
vlaky 9510, 9514, 9519: 754.049, pozn: 2x B
[8]vlak 1241: 854.035
vlak 1242: 754.049
[9]vlak 1143: 854.217
vlaky 9530, 9531: 810.236
vlaky 9534, 9535: 854.035
[10]vlak 9525: 810.236
vlaky 9508, 9515: 854.217
[11]vlak 9514: 1x BDtax
[12]vlak 9502: 854.027
vlaky 9528, 9532: 854.212
[13]vlaky 9502, 9543: 854.212
vlaky 9526, 9527, 1946, 1149: 854.029
vlak 1940: 854.006
[14]vlaky 9504, 9512: 854.006
vlak 9516: 854.004
[15]vlaky 9520, 1943, 1146, 1147: 854.004
vlak 1140: 754.007
[16]vlak 9536: 1x BDtax
[17]vlak 1243: 854.223 př + 854.009
vlak 1242: 854.009
[18]vlaky 9524, 9525: 854.212
vlaky 9528, 9529: 854.001
vlak 9532: 854.006
vlak 9533: 854.006, pozn: vlaky 9532 a 9533 odřeknuty v úseku Neratovice - Mělník a zpět z důvodu vysokého zpoždění
vlak 9536: 854.001
[19]vlak 9501: 854.006
vlaky 1146, 21832, 1147: 854.029
vlak 1140: 854.212
[20]vlak 1141: 854.021
vlaky 9508, 9513: 854.032
vlaky 9514, 9519: 854.006
[21]vlaky 9502, 9507: 854.001
vlaky 9530, 9531: 854.027
vlaky 1940, 9539: 854.029
[22]vlak 9505: 854.004
vlaky 9506, 9511: 854.006
vlaky 9512, 9517, 9538: 854.027
[23]vlak 1143: 754.007, pozn: 3x B251
vlaky 9510, 9515: 854.001
vlak 9516: 854.032
[24]vlaky 9503, 9526, 9527: 854.032
vlak 9534: 854.032, pozn: vlaky 9534 a 9535 odřeknuty v úseku Všetaty - Mělník a zpět z důvodu vysokého zpoždění
vlak 9535: 854.032
vlak 9518: 854.217
[25]vlaky 1148, 1145: 854.217
vlak 1142: 854.004
[26]vlak 9509: 854.027
vlak 1144: 854.213
[27]vlaky 1250, 1249: 754.051
vlak 9538: 854.009
[28]vlak 1241: 854.009
vlaky 1248, 1247: 854.031
[29]vlak 9509: 854.006
vlaky 9532, 9533, 9536, 9537: 854.009
vlak 9540: 854.010
[30]vlaky 9502, 9510, 9515: 854.010
vlak 9516: 854.212
[31]vlak 9503: 854.001
vlaky 9526, 9527: 854.027
[32]vlak 1147: 754.007, pozn: souprava: BDs + 3 Bdmtee + B (od R 1146)
vlak 9514: 854.029
[33]vlak 1143: 854.217
vlaky 9508, 9513: 854.004
[34]vlaky 9521, 9593, 9524, 9528, 9529: 810.333
vlak 1142: 854.001
[35]vlak 9501: 854.027
vlak 1144: 854.006
vlak 1936: 854.006, pozn: 2x bdtn
vlak 9518: 854.006
[36]vlak 1141: 854.004
vlaky 1144, 1151: 854.217
[37]vlak 1241: 854.031
vlak 1242: 854.035
[38]vlak 1243: 854.035
vlaky 1246, 1249, 9538: 854.031
[39]vlaky 9526, 9527: 854.010
vlaky 1946, 1149: 854.021
[40]vlaky 9501, 9545, 9506, 9511: 854.212
vlak 1142: 854.010
[41]vlaky 9504, 9509: 854.021
vlaky 9512, 9515, 9516: 854.004
[42]vlaky 9520, 1943: 854.004
vlaky 1146, 5426, 5425: 854.032
[43]vlaky 5423, 1141: 854.021
vlaky 1144, 1151: 854.212
[44]vlaky 9524, 9525: 854.217
vlak 9508: 854.217 + 810.589 pk
vlaky 9572, 9573: 854.217
[45]vlak 1241: 854.031
vlaky 1242, 1253, 29253: 754.051
[46]vlak 1243: 854.035
vlak 1246: 854.212, pozn: z Rudné se vrátil zpět do Prahy Smíchova a jel odklonem přes Karlštejn. Z důvodu vysokého zpoždění odřeknut v trase Číčenice - České Budějovice
vlak 1249: 854.212, pozn: z Českých Budějovic do Číčenic náhradní souprava s 754.027; v Číčenicích přestup do 854.212
vlaky 21911, 9538: 854.031
[47]vlak 9537: 854.021
vlak 9540: 854.212
[48]vlaky 5423, 1141: 854.029
vlaky 1144, 1151: 754.007
[49]vlaky 9543, 9526, 9527: 854.212
vlaky 1946, 1946, 1149, 1940: 854.021
[50]vlaky 5423, 1141: 854.027
vlaky 1144, 1151, 9538: 854.212
[51]vlaky 9502, 9507: 854.217
vlaky 9530, 9531: 854.006
[52]vlak 1148: 854.217
vlaky 1145, 1142: 854.213
[53]vlak 9509: 854.006
vlak 1144: 854.217
[54]vlak 9502: 854.035
vlaky 9510, 9515: 854.006
vlak 9516: 854.027
[55]vlaky 9503, 9531: 854.029
vlak 1140: 854.004
[56]vlak 1143: 854.001
vlaky 9508, 9513: 854.004
vlaky 1940, 9539: 854.001
[57]vlaky 9528, 9529: 854.006
vlak 1142: 854.217
[58]vlak 9501: 854.004
vlaky 1144, 1936: -, pozn: nejel (vánoční omezení JŘ)
vlak 9518: 854.029
[59]vlaky 1148, 1145: 854.217
vlaky 9534, 9535: 854.029
[60]vlak 9504: 854.032
vlak 9532: 854.001
[61]vlak 9502: 854.006
vlak 9510: 854.029
vlak 9516: 854.029 + 854.212 pk
[62]vlaky 9526, 9527: 854.010
vlak 9530: 854.212
vlak 1140: 854.004
[63]vlak 1147: 854.004
vlak 9514: 854.021, pozn: na vlaku 9514 mezi Chotětovem a Mladou Boleslaví porucha MV 854.021. Z Krnska postrk 810 216, Mladá Boleslav příjezd se zpožděním 57 minut
vlak 6056: 814.017
vlak 9519: 854.212 + 854.021 pk, pozn: z MB města do MB hl.n. 814.017, z MB hl.n. do Prahy 854.212 (od Os 9516pk) a nesch. 854.021. Z MB hl.n. zpoždění 78 minut
[64]vlak 1143: 854.029
vlak 9508: 854.021
vlaky 1940, 9539: -, pozn: vlak nejel (vánoční omezení jízdního řádu)
[65]vlaky 9528, 9529: 854.001
vlak 1142: 854.217
[66]vlak 9501: 854.032
vlaky 1936, 9518: -, pozn: vlak nejel (vánoční omezení jízdního řádu)
[67]vlak 1148: 854.213
vlak 9534: 854.010
[68]vlak 1144: 854.217
[69]vlak 9504: 854.001
vlak 9532: 854.212
vlak 9536: 854.021
[70]vlak 9502: 854.027
vlaky 9510, 9516: 854.001
[71]vlaky 9526, 9527: 854.006
vlak 9530: 854.004
vlak 1140: 854.010
[72]vlak 1147: 854.010
vlak 9514: 854.027
[73]vlak 1143: 854.004
vlaky 9508, 9513: 854.027
vlak 1940: 854.004
[74]vlaky 9524, 9525, 9528: 854.212
vlak 1142: 854.217
[75]vlaky 9501, 1936: -, pozn: vlak nejel (vánoční omezení jízdního řádu)
vlak 9518: 854.006
[76]vlak 9505: 854.029
vlaky 9506, 9512: 854.032
[77]vlaky 1148, 1145: 854.217
vlaky 9534, 9535: 854.006
[78]vlak 1249: 854.223
vlak 9538: 854.031
[79]vlaky 9528, 9529: 854.212
vlak 1142: 854.004
[80]vlak 1241: 854.009
vlak 1242: 854.212
[81]vlaky 9504, 9509: 854.223
vlak 9516: 854.001
[82]vlak 9503: 854.006
vlaky 9526, 9527: 854.212
vlaky 9534, 9535, 9518: 854.006
[83]vlak 9504: 854.223
vlak 9509: 854.006, pozn: od Os 9565
vlaky 9532, 9533: 854.006
vlaky 9536, 9537: 854.223
vlak 9540: 854.027
[84]vlaky 9595, 9503: 854.021
vlaky 9526, 9527: 854.212
vlaky 9530, 1140: 854.021
[85]vlak 1147: 854.010
vlaky 9514, 9519: 854.212
[86]vlak 1143: 814.097, pozn: R 1143: z Turnova do Mladé Boleslavi 814.097, z Mladé Boleslavi do Prahy 854.223 (od Os 9504)
vlaky 9508, 9513: 854.223
vlak 1940: 854.006
[87]vlak 9501: 854.032
vlaky 1144, 1936: -, pozn: nejede (vánoční omezení jízdního řádu)
vlak 9518: 854.032
[88]vlaky 9505, 9506, 9511: 854.001
vlaky 9512, 9517: 854.032