prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuální nasazení
 TS 842: 854 PP Rakovník

datumTS 842 (854)datum
1. den2. den3. den4. den
Os 9803Sv 9892vložSv 9891vložSp 1578Os 19700Os 16788Sp 1565pk Kl-PhSp 1565pk Kl-PhSp 1565Sp 1562Sp 1569pkSp 1564Sp 1571pkSp 1568Sp 1575pkSp 1570Sp 1577pkSp 1574Sp 1579pkSp 1580Sp 1581pkSp 1584Os 19700Sp 1565vlož Kl-PhSp 1565Sp 1562pkSp 1569Sp 1564pkSp 1571Sp 1568pkSp 1575Sp 1570pkSp 1577Sp 1574pkSp 1579Sp 1580pkSp 1581Sp 1584pkOs 9857Sp 1560Sp 1563Sv 9892Sv 9891Sp 1576
ne 14. 4.- - - - - - -   -                         854.217 - -                           854.223   854.213 - - - - ne 14. 4.
po 15. 4.854.213       - - - -                   854.029             -                 854.217         - -       854.223 po 15. 4.
út 16. 4.854.212       - - - -                           854.213   854.029 -                           - -       854.217 út 16. 4.
st 17. 4.854.217       - - - -                         854.212       -                       854.213   - -       854.029 st 17. 4.
čt 18. 4.854.223       - - - -           854.217                     -         854.212                 - - 854.213       čt 18. 4.
19. 4.        - - - -                                 -                           - -         19. 4.
so 20. 4.- - - -       - -                           - -                             - - - - - - so 20. 4.
ne 21. 4.- - - - - - -   -                           - -                                 - - - - ne 21. 4.
datumOs 9803Sv 9892vložSv 9891vložSp 1578Os 19700Os 16788Sp 1565pk Kl-PhSp 1565pk Kl-PhSp 1565Sp 1562Sp 1569pkSp 1564Sp 1571pkSp 1568Sp 1575pkSp 1570Sp 1577pkSp 1574Sp 1579pkSp 1580Sp 1581pkSp 1584Os 19700Sp 1565vlož Kl-PhSp 1565Sp 1562pkSp 1569Sp 1564pkSp 1571Sp 1568pkSp 1575Sp 1570pkSp 1577Sp 1574pkSp 1579Sp 1580pkSp 1581Sp 1584pkOs 9857Sp 1560Sp 1563Sv 9892Sv 9891Sp 1576datum
1. den2. den3. den4. den
TS 842 (854)