december 2023 január 2024 február 2024 marec 2024 apríl 2024
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuálne nasadenie
 TS 842: 854 PP Rakovník

obeh pre
13. 4.:
TS 842 (854)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň
-19700/16788/1565pk Kl-Ph
/1562/1569pk/1564
/1571pk/1568/1575pk
/1570/1577pk/1574
/1579pk/1580/1581pk
/1584
1565/1562pk/1569
/1564pk/1571/1568pk
/1575/1570pk/1577
/1574pk/1579/1580pk
/1581/1584pk
-
po 8. 4.854.212 854.213 854.032 854.223 po 8. 4.
ut 9. 4.854.217 854.212 854.213 854.032 ut 9. 4.
st 10. 4.854.029 854.217 854.212 854.213 st 10. 4.
št 11. 4.854.213 ! 854.029 ! 854.217 ! 854.212 ! št 11. 4.
pi 12. 4.854.213 854.223 854.029 854.217 pi 12. 4.
so 13. 4.- 854.213 ! 854.223 ! - so 13. 4.
ne 14. 4.-       ne 14. 4.
po 15. 4.        po 15. 4.
obeh pre
13. 4.:
-19700/16788/1565pk Kl-Ph
/1562/1569pk/1564
/1571pk/1568/1575pk
/1570/1577pk/1574
/1579pk/1580/1581pk
/1584
1565/1562pk/1569
/1564pk/1571/1568pk
/1575/1570pk/1577
/1574pk/1579/1580pk
/1581/1584pk
-dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň
TS 842 (854)