grudzień 2023 styczeń 2024 luty 2024 marzec 2024 kwiecień 2024
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktualne zatrudnienie
 TS 842: 854 PP Rakovník

obieg dla
19. 4.:
TS 842 (854)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień
9803/9892vlož
/9891vlož/1578
1565/1562/1569pk
/1564/1571pk/1568
/1575pk/1570/1577pk
/1574/1579pk/1580
/1581pk/1584
19700/1565vlož Kl-Ph/1562pk
/1569/1564pk/1571
/1568pk/1575/1570pk
/1577/1574pk/1579
/1580pk/1581/1584pk
1563/9892
/9891/1576
ni 14. 4.- 854.217 854.223 854.213 ni 14. 4.
po 15. 4.854.213 854.029 854.217 854.223 po 15. 4.
wt 16. 4.854.212 854.213 854.029 854.217 wt 16. 4.
śr 17. 4.854.217 854.212 854.213 854.029 śr 17. 4.
cz 18. 4.854.223 854.217 854.212 854.213 cz 18. 4.
pi 19. 4.854.213 ! 854.223 ! 854.217 ! 854.212 ! pi 19. 4.
so 20. 4.-     - so 20. 4.
ni 21. 4.-       ni 21. 4.
obieg dla
19. 4.:
9803/9892vlož
/9891vlož/1578
1565/1562/1569pk
/1564/1571pk/1568
/1575pk/1570/1577pk
/1574/1579pk/1580
/1581pk/1584
19700/1565vlož Kl-Ph/1562pk
/1569/1564pk/1571
/1568pk/1575/1570pk
/1577/1574pk/1579
/1580pk/1581/1584pk
1563/9892
/9891/1576
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień
TS 842 (854)