prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2023
 TS 844 a 845: 810 OŘOD střed PP Rakovník

oběh pro
9. 12.:
TS 844 (810)TS 845 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
--------
st 1. 3.810.559 810.620 810.291 810.585 810.590 810.320 810.570 810.333 st 1. 3.
čt 2. 3.810.590 ! 810.559 ! 810.620 ! 810.291 ! 810.585 810.333 ! 810.320 810.570 ! čt 2. 3.
3. 3.810.228       810.291     810.320 ! 3. 3.
so 4. 3.810.291 810.228 810.590     -     so 4. 3.
ne 5. 3.810.620 810.590 810.228 810.291 810.337 - 810.313
810.570
810.313
[1]
810.570 [2] ne 5. 3.
po 6. 3.810.337 ! 810.228 ! 810.620 ! 810.590 ! 810.291 ! 810.320   810.313 ! po 6. 3.
út 7. 3.            810.320 !   út 7. 3.
st 8. 3.810.590         810.313     st 8. 3.
čt 9. 3.810.320 810.590     810.585 810.228 810.313 !   čt 9. 3.
10. 3.810.585 ! 810.320 ! 810.590 !   810.559   810.228 !   10. 3.
so 11. 3.810.559   810.620     -     so 11. 3.
ne 12. 3.  810.620 ! 810.585 810.559 !   -     ne 12. 3.
po 13. 3.810.590 810.585     810.459 810.333 810.320   po 13. 3.
út 14. 3.810.459 ! 810.590 ! 810.585 !       810.333 ! 810.320 ! út 14. 3.
st 15. 3.810.620 810.228   810.585   810.459     st 15. 3.
čt 16. 3.810.291 810.620 810.228 810.590 810.585 810.320 810.459 810.337 čt 16. 3.
17. 3.810.585 ! 810.291 ! 810.620 ! 810.228 ! 810.590 ! 810.337 ! 810.320 ! 810.459 ! 17. 3.
so 18. 3.810.590 810.313 810.337 810.620 810.459 -     so 18. 3.
ne 19. 3.810.559 810.337
810.291
[3]
810.313 810.590 810.620 - 810.320 810.341 ne 19. 3.
po 20. 3.810.620 ! 810.313 ! 810.559 ! 810.291 ! 810.590 ! 810.333   810.320 ! po 20. 3.
út 21. 3.810.590       810.291   810.333 !   út 21. 3.
st 22. 3.810.291 ! 810.590 !         810.228   st 22. 3.
čt 23. 3.810.559         810.337   810.228 čt 23. 3.
24. 3.  810.559 !       810.228 ! 810.337   24. 3.
so 25. 3.        810.590 - 810.337 810.337
810.570
[4]
so 25. 3.
ne 26. 3.810.590 !         - 810.337   ne 26. 3.
po 27. 3.810.291 810.320 810.590 810.559 810.228 810.341 810.313 810.337 po 27. 3.
út 28. 3.810.228 ! 810.291 ! 810.320 ! 810.590 ! 810.559 ! 810.337 ! 810.341 ! 810.313 ! út 28. 3.
st 29. 3.810.559               st 29. 3.
čt 30. 3.810.590 810.559 810.228 810.291 810.585 810.313 810.570 [5] 810.341 [6] čt 30. 3.
31. 3.810.585 ! 810.590 ! 810.559 810.228 ! 810.291 ! 810.341 ! 810.313 ! 810.570 ! 31. 3.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
TS 844 (810)TS 845 (810)

[1]vlak 27704: 810.313
vlak 27712: 810.570
vlaky 27715, 27716: 810.313
[2]vlak 27716: 810.570
[3]vlak 16701: 810.337
vlak 16702: 810.291
[4]vlak 27704: 810.337
vlak 27727: 810.570
[5]vlak 27731: ukončen v Litni, vliv MU
vlak 27726: výchozí z Litně, vliv MU
[6]vlak 27751: střet s stromem