prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2023
 TS 844 a 845: 810 OŘOD střed PP Rakovník

oběh pro
9. 12.:
TS 844 (810)TS 845 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
--------
so 1. 4.810.291   810.590 810.559 ! 810.620 -     so 1. 4.
ne 2. 4.810.620 ! 810.590 !   810.291 !   -   810.333 ne 2. 4.
po 3. 4.          810.333 !     po 3. 4.
út 4. 4.        810.590       út 4. 4.
st 5. 4.810.590 ! 810.291 810.559 810.585   810.333     st 5. 4.
čt 6. 4.810.620   810.291 ! 810.559 ! 810.585   810.333 !   čt 6. 4.
7. 4.810.585 ! 810.620 !   810.313   -     7. 4.
so 8. 4.810.559 810.590 810.620
810.228
[1]
810.228 [2] 810.291 - 810.320 810.333 so 8. 4.
ne 9. 4.810.291 !   810.590 ! 810.559 ! 810.585 - 810.341 810.333 ne 9. 4.
po 10. 4.810.585 810.590 810.620 810.291 [3] 810.291
810.559
[4]
-   810.341 ! po 10. 4.
út 11. 4.810.559 ! 810.585 ! 810.590 ! 810.620 ! 810.459       út 11. 4.
st 12. 4.810.459 !               st 12. 4.
čt 13. 4.                čt 13. 4.
14. 4.810.590 [5] 810.585 [6] 810.585 [7] 810.620
810.559
[8]
810.313
810.590
[9]
810.333 810.341 810.570 14. 4.
so 15. 4.810.590 !     810.585 ! 810.559 ! - 810.333 ! 810.341 ! so 15. 4.
ne 16. 4.810.559 810.620       - 810.341 810.333 ne 16. 4.
po 17. 4.    810.559 ! 810.620 !   810.333 !   810.341 ! po 17. 4.
út 18. 4.810.585 [10] 810.590 [11] 810.620 810.590 [12] 810.313
810.585
810.559
810.313
[13]
810.341 810.570 810.333 út 18. 4.
st 19. 4.810.590 [14] 810.559
810.620
[15]
810.559 [16] 810.585
810.620
[17]
810.320
810.590
810.585
[18]
810.333 810.341 810.570 st 19. 4.
čt 20. 4.810.585 ! 810.590 !   810.559 ! 810.620 ! 810.570 ! 810.333 ! 810.341 ! čt 20. 4.
21. 4.      810.590 810.320     810.313 21. 4.
so 22. 4.    810.620   810.320 - 810.333 + 810.313 pk   so 22. 4.
ne 23. 4.810.320 ! 810.620 !       - 810.570 810.341 ne 23. 4.
po 24. 4.          810.341 !   810.570 ! po 24. 4.
út 25. 4.810.585   810.590   810.620 814.125 810.228 810.341 út 25. 4.
st 26. 4.810.620 ! 810.585 !   810.590 !   810.341 ! 814.125 ! 810.228 ! st 26. 4.
čt 27. 4.    810.585           čt 27. 4.
28. 4.      810.585 !         28. 4.
so 29. 4.    810.320     - 810.333 810.570 so 29. 4.
ne 30. 4.810.585 810.320 810.590   810.620 -   810.333 ! ne 30. 4.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
TS 844 (810)TS 845 (810)

[1]vlak 16765: 810.620
vlak 16710: 810.228
[2]vlak 16707: 810.228
[3]vlak 16707: 810.291
[4]vlak 16766: 810.291
vlak 16712: 810.559
[5]vlak 16708: 810.590
[6]vlaky 16702, 16713: 810.585
[7]vlak 16703: 810.585
[8]vlak 16705: 810.620
vlak 16714: 810.559
[9]vlak 7705: 810.313
vlak 16704: 810.590
[10]vlak 16745: 810.585
[11]vlak 16713: 810.590
[12]vlak 16714: 810.590
[13]vlak 7705: 810.313
vlaky 16704, 16709: 810.585
vlak 16712: 810.559
vlak 19716: 810.313
[14]vlak 16700: 810.590
[15]vlak 16702: 810.559
vlak 16713: 810.620
[16]vlak 16703: 810.559
[17]vlak 16705: 810.585
vlak 16714: 810.620
[18]vlak 7705: 810.320
vlaky 16704, 16709: 810.590
vlak 16712: 810.585