prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2023
 TS 844 a 845: 810 OŘOD střed PP Rakovník

oběh pro
9. 12.:
TS 844 (810)TS 845 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
--------
po 1. 5.810.620 ! 810.590 ! 810.585 ! 810.320 !   -     po 1. 5.
út 2. 5.                út 2. 5.
st 3. 5.          810.333 810.228 810.341 st 3. 5.
čt 4. 5.          810.570 810.333 810.228 čt 4. 5.
5. 5.      810.559   810.341 810.228 810.333 ! 5. 5.
so 6. 5.  810.620 810.590   810.559 - 810.341 ! 810.228 ! so 6. 5.
ne 7. 5.810.559 810.590 ! 810.620   810.320 - 810.570   ne 7. 5.
po 8. 5.810.320 ! 810.620 ! 810.559 !     -   810.228 po 8. 5.
út 9. 5.          810.228 !     út 9. 5.
st 10. 5.  810.313 810.590 810.585         st 10. 5.
čt 11. 5.  810.337 810.313 ! 810.590 810.585   810.570 810.333 čt 11. 5.
12. 5.810.585 ! 810.620 810.337 810.313 [1] 810.590 ! 810.333 !   810.570 ! 12. 5.
so 13. 5.    810.620 ! 810.337 ! 810.313 ! - 810.228   so 13. 5.
ne 14. 5.          -   810.228 ! ne 14. 5.
po 15. 5.                po 15. 5.
út 16. 5.810.590 810.559     810.620       út 16. 5.
st 17. 5. 810.590 810.559 !     810.228   st 17. 5.
čt 18. 5. 810.590 ! 810.559       810.228 ! čt 18. 5.
19. 5.        810.559       19. 5.
so 20. 5.810.559 !         - 810.333 810.228 so 20. 5.
ne 21. 5.          -   810.333 ! ne 21. 5.
po 22. 5.                po 22. 5.
út 23. 5.          810.570   810.228 út 23. 5.
st 24. 5.          810.228 ! 810.570 !   st 24. 5.
čt 25. 5.            810.341   čt 25. 5.
26. 5.        810.620   810.228 810.341 26. 5.
so 27. 5.810.620 !         -   810.228 ! so 27. 5.
ne 28. 5.          -     ne 28. 5.
po 29. 5.810.291 810.337   810.590 810.620       po 29. 5.
út 30. 5.810.620 ! 810.291 ! 810.337 !   810.590 !   810.341   út 30. 5.
st 31. 5.            810.228
810.570
[2]
810.341 ! st 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den
TS 844 (810)TS 845 (810)

[1]vlak 16714: opožděn o 50 minut (cestující vyrval dveře vlaku)
[2]vlaky 27740, 27748: 810.228
vlak 27716: 810.570