prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2023
 TS 883: 843 OŘOD střed SS Trutnov

oběh pro
9. 12.:
TS 883 (843)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
-------
ne 1. 1.843.018 843.017 [1] 843.011 843.014 843.013 [2] 843.016
843.019
[3]
843.015 ne 1. 1.
po 2. 1.854.034 843.014 843.017 843.011 843.013 843.018 843.019 po 2. 1.
út 3. 1.843.012
843.018
[4]
854.034 843.011 843.017
[5]
843.014 843.013 843.012 [6] út 3. 1.
st 4. 1.843.016 843.018 854.034 843.011 843.017 843.014 843.013
843.008
[7]
st 4. 1.
čt 5. 1.842.012
843.012 +  
[8]
843.016 843.018 854.034 843.011 +  
843.011
[9]
843.017 +   843.014 čt 5. 1.
6. 1.843.013 843.012 843.016 843.018 843.015 843.011 843.017 6. 1.
so 7. 1.843.014 843.013 843.016 843.012 843.018 843.015 +   843.011 +   so 7. 1.
ne 8. 1.843.017 +   843.012 843.018 843.013 843.016 843.015 843.014 ne 8. 1.
po 9. 1.843.011 +   843.013 843.012 +   843.018 843.030 843.017 +  
843.019
[10]
843.015 po 9. 1.
út 10. 1.843.013
843.013 +  
[11]
843.011 843.018 843.012 843.016 843.030 843.019 út 10. 1.
st 11. 1.843.015 843.013 843.011 843.018 843.017 843.016 843.030 st 11. 1.
čt 12. 1.843.012 +   843.015 843.013 843.011 843.014 843.017 +   843.016 čt 12. 1.
13. 1.843.016
843.011 +  
[12]
843.012 843.015 843.013 843.018 843.014 +   843.017 +   13. 1.
so 14. 1.843.016 +   843.011 843.015 +   843.012 843.013 843.018 843.014 so 14. 1.
ne 15. 1.843.017 +   843.012 843.013 +   843.011 +   843.015 843.018 +   843.016 +   ne 15. 1.
po 16. 1.843.019 843.011 843.012 843.013
843.017 +  
[13]
843.030
843.030 +  
[14]
843.017 +  
854.015 +  
[15]
843.018 po 16. 1.
út 17. 1.843.015 +   843.019 +   843.017 +   843.012 +  
843.010
[16]
843.014 843.030 +   854.015 +   út 17. 1.
st 18. 1.843.018 843.015 854.210 843.017 +   843.011 +   843.014 843.030 +   st 18. 1.
čt 19. 1.843.016 +   843.018 843.015 +   854.210 +  
29-29 032 př + 843.013 +  
843.013 +  
[17]
843.013 + 843.012 pk
843.012 +  
[18]
843.011 +   843.014
843.004 +  
[19]
čt 19. 1.
20. 1.843.030 +   843.016 843.018 +   843.015 843.013 843.012 +   843.011 20. 1.
so 21. 1.843.014 +   843.030 ! 843.018 843.016 843.015 843.017 +   843.012 +   so 21. 1.
ne 22. 1.843.011 +   843.018 843.015 +   843.030 843.016 843.013 843.014 ne 22. 1.
po 23. 1.843.014 843.017 843.013 843.015 843.012 843.011 843.018 po 23. 1.
út 24. 1.843.017 +  
814.006
[20]
843.014 843.015 843.013 +   843.018 843.012 +  
843.012
843.010
[21]
843.011 út 24. 1.
st 25. 1.843.013 843.017 843.014 +   843.015 854.016 843.018 843.010
843.016
[22]
st 25. 1.
čt 26. 1.843.015 843.013 843.017 843.014 843.011 +   854.016
843.016
[23]
843.018 čt 26. 1.
27. 1.843.012 843.015 843.013 843.017 843.014 843.011 +   [24] 843.016 +   27. 1.
so 28. 1.843.017 +   843.012
854.020
[25]
843.025 843.015 843.018 843.016 843.011 so 28. 1.
ne 29. 1.843.014 +   843.015 843.018 854.020 843.025 ! 843.016 +   843.017 ne 29. 1.
po 30. 1.843.011 +   854.020 843.015 843.018
843.018 +  
843.018
[26]
843.017 +   843.014
843.025 +  
[27]
843.016 +   po 30. 1.
út 31. 1.843.013 843.011 843.018 843.015 854.020
843.025 +  
[28]
843.017 +   843.025
854.020
[29]
út 31. 1.
oběh pro
9. 12.:
-------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 883 (843)

[1]vlak 1893: + Btn 024 (červené)
[2]vlaky 1865, 15738: 843.013
[3]vlak 1384: 843.016
vlak 1397: 843.019
[4]vlak 1381: 843.012, pozn: Svoboda nad Úpou - Česká Skalice 843.012, Česká Skalice - Jaroměř odřeknut (střet R 939 s osobou), Jaroměř - Pardubice 843.018
vlaky 1472, 1382, 1389, 2002: 843.018
[5]vlak 2003: 843.017, pozn: Česká Skalice - Pardubice vlak odřeknut (střet R 939 s osobou)
vlak 1474: -, pozn: odřeknut
[6]vlak 5104: Jaroměř - Česká Skalice odřeknut (střet R 939 s osobou), Česká Skalice - Svoboda nad Úpou 843.012
[7]vlaky 5104, 1387, 1386: 843.013
vlaky 1393, 1392, 5479: 843.008
[8]vlak 1381: 842.012
vlak 2002: 843.012 + 29-29 030
[9]vlaky 5101, 5106: 843.011 + 29-29 031
vlak 5103: 843.011
[10]vlaky 5102, 1391: 843.017 + 29-29 024
vlak 1397: 843.019
[11]vlak 1381: 843.013
vlak 2002: 843.013 + 29-29 030
[12]vlaky 5464, 1381, 1472, 1382: 843.016
vlaky 1389, 2002: 843.011 + 29-29 009
[13]vlak 2003: 843.013
vlak 1388: 843.017 + 29-29 024
[14]vlak 5101: 843.030
vlak 5106: 843.030 + 29-29 029
[15]vlak 5102: 843.017 + 29-29 024
vlaky 1391, 1390, 1397: 854.015 + 29-29 032
[16]vlaky 2003, 1388: 843.012 + 29-29 030
vlak 1394: 843.010
[17]vlaky 2003, 1474: 854.210 + 29-29 032
vlak 1388: 29-29 032 př + 843.013 + 29-29 010, pozn: 29-29 032-1 od Sp 2003
vlak 1395: 843.013 + 29-29 010
[18]vlak 5101: 843.013 + 843.012 pk
vlak 5106: 843.012 + 29-29 008
[19]vlaky 5104, 1386: 843.014
vlak 1393: 843.004 + 29-29 031
[20]vlak 1381: 843.017 + 29-29 030
vlak 2002: 814.006, pozn: Náchod - Broumov, výluka Václavice - Náchod 8:00 - 16:00
[21]vlaky 5102, 1391: 843.012 + 29-29 010
vlak 1390: 843.012, pozn: Hradec Králové - Trutnov 843.012, Trutnov - Svoboda 843.010
vlak 1397: 843.010
[22]vlak 5104: 843.010
vlaky 1387, 1392: 843.016
[23]vlak 5102: 854.016, pozn: Jaroměř - Trutnov 854.016, Trutnov - Svoboda nad Úpou 843.016
vlak 1385: 843.016
[24]vlak 1391: Bez soupravy od Broumova
vlak 1390: Bez soupravy do Broumova
[25]vlak 2014: 843.012
vlak 1893: 854.020
[26]vlak 25152: 843.018
vlak 1388: 843.018 + 29-29 027
vlak 1395: 843.018
[27]vlaky 5102, 1385, 1384: 843.014
vlaky 1391, 1390: 843.025 + 29-29 030
[28]vlak 5101: 854.020
vlaky 5106, 5103: 843.025 + 29-29 006
[29]vlaky 5104, 1387: 843.025
vlaky 1386, 1393, 1392, 5479: 854.020