prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2023
 TS 883: 843 OŘOD střed SS Trutnov

oběh pro
9. 12.:
TS 883 (843)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
-------
st 1. 3.843.015 843.014 843.017 843.012 843.018 843.013
843.013 +  
[1]
843.011 +   st 1. 3.
čt 2. 3.843.016
843.016 +  
[2]
843.015 [3] 843.018
843.015
[4]
843.014 843.012 843.017
843.017 +  
[5]
843.013 čt 2. 3.
3. 3.843.011 843.016 843.012 843.015
843.015 +  
[6]
843.013 843.018
843.025
[7]
843.017 3. 3.
so 4. 3.843.014
843.014 +  
[8]
843.011 843.016 843.012 843.017 843.013 843.025 so 4. 3.
ne 5. 3.843.015
843.015 +  
[9]
843.012 +   843.017 843.011 843.016 843.005
843.005 +  
[10]
843.014 ne 5. 3.
po 6. 3.843.018
843.013
[11]
843.011 843.012 843.017 843.025 843.015 843.005
843.005 +  
[12]
po 6. 3.
út 7. 3.843.016
843.016 +  
[13]
843.013 +   843.019 +   843.012 843.011 843.025 843.015
843.015 +  
[14]
út 7. 3.
st 8. 3.843.014 843.016 843.013 843.019 843.018
843.018 +  
[15]
843.011
843.011 +  
[16]
843.025
843.025 + 854.016 pk
843.025 +  
843.025
[17]
st 8. 3.
čt 9. 3.843.025 843.014
843.014 +  
843.014
[18]
843.016 843.013 +  
843.013
[19]
843.030 843.018 843.011 +   čt 9. 3.
10. 3.843.012 +   843.025
843.017
[20]
843.014 843.016 +   843.005 843.030 +   843.018 +   10. 3.
so 11. 3.843.011 +   843.012 +   843.014 843.017 843.016 843.013 +   854.034
843.030
843.030 +  
[21]
so 11. 3.
ne 12. 3.843.018
843.018 +  
[22]
843.017 [23] 843.016 843.012 [24] 843.014 ! 843.013 843.011 +   ne 12. 3.
po 13. 3.843.014 843.012 843.017 843.016
843.011
[25]
854.020 843.018 843.013 po 13. 3.
út 14. 3.843.013
843.013 +  
[26]
843.014 843.011 +   843.017 843.012 854.020
854.020 +  
[27]
843.018 út 14. 3.
st 15. 3.843.017 843.013 843.014 843.011 +   843.018 843.012 854.020 +  
843.025
[28]
st 15. 3.
čt 16. 3.843.011
843.015
[29]
843.017 843.013
843.013 +  
[30]
843.014 +   843.016 843.018 843.012 čt 16. 3.
17. 3.843.025
843.025 +  
[31]
843.015
843.015 +  
[32]
843.017 843.013 843.014 843.016
843.016 +  
[33]
843.018
843.018 +  
[34]
17. 3.
so 18. 3.843.011 843.025 +   843.017 +   843.015 843.013 843.014 843.016 so 18. 3.
ne 19. 3.843.012 +  
843.030 +  
[35]
843.015 843.013 843.025 843.017 843.014 +   843.011 ne 19. 3.
po 20. 3.843.018 843.025 843.015 843.013 843.017 843.030 843.014 po 20. 3.
út 21. 3.843.012
843.012 +  
[36]
843.018 843.013
843.013 +  
[37]
843.015 +   843.011 843.017
843.017 +  
[38]
843.030
843.007
[39]
út 21. 3.
st 22. 3.843.014 843.012
843.012 +  
[40]
843.018 843.013 +   843.015 843.011
843.011 +  
[41]
843.017 +   st 22. 3.
čt 23. 3.843.017
843.017 +  
[42]
843.014 843.012 843.018 843.013
843.013 +  
[43]
843.015 843.011 +   čt 23. 3.
24. 3.843.016
843.016 +  
[44]
843.017 843.014 843.012 843.011 843.013
843.013 +  
[45]
843.015
843.015 +  
[46]
24. 3.
so 25. 3.843.018 +  
843.015 +  
843.018 +  
[47]
843.016 843.014 843.017 843.012 [48] 843.011
843.011 +  
[49]
843.013
843.013 +  
[50]
so 25. 3.
ne 26. 3.843.013 +   843.017 843.012 843.016 843.014 843.011
843.011 +  
[51]
843.018
843.018 +  
[52]
ne 26. 3.
po 27. 3.843.014 843.016 843.017 843.012 843.015 843.013 +   843.011 po 27. 3.
út 28. 3.843.018 843.014 843.012 +  
843.012
[53]
843.017
843.015
[54]
843.016 843.015
854.005 + 843.017 pk
854.005
854.005 +  
[55]
843.013 út 28. 3.
st 29. 3.843.025 843.018 843.014 843.012 843.015 843.016 854.005 +  
854.034
[56]
st 29. 3.
čt 30. 3.843.013 843.025 [57] 843.018 843.014 843.012 843.015 843.016
843.016 + 814.109 pk
843.016
[58]
čt 30. 3.
31. 3.843.017
843.017 +  
[59]
843.013 843.030 843.018 843.014 843.012 843.015 31. 3.
oběh pro
9. 12.:
-------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 883 (843)

[1]vlak 5102: 843.013
vlak 1390: 843.013 + 29-29 009
[2]vlak 1381: 843.016
vlak 2002: 843.016 + 29-29 016
[3]vlak 5113: 843.015
[4]vlak 1885: 843.018
vlak 1891: 843.015
[5]vlak 5102: 843.017
vlak 1391: 843.017 + 29-29 010
[6]vlak 2003: 843.015
vlak 1388: 843.015 + 29-29 027
[7]vlak 5102: 843.018, pozn: 843.018 Jaroměř - Trutnov, 843.025 Trutnov - Svoboda nad Úpou
vlak 1385: 843.025
[8]vlak 1382: 843.014
vlak 1389: 843.014 + 29-29 027
[9]vlak 1383: 843.015
vlak 1388: 843.015 + 29-29 010
[10]vlak 5102: 843.005
vlaky 1391, 1390: 843.005 + 29-29 032
[11]vlaky 1381, 1382: 843.018, pozn: Hradec Králové - Trutnov 843.018, Trutnov - Svoboda nad Úpou 843.013
vlak 1389: 843.013
[12]vlak 5592: 843.005
vlak 5104: 843.005 + 29-29 016
[13]vlak 5464: 843.016
vlak 2002: 843.016 + 29-29 016
[14]vlak 5104: 843.015
vlak 1386: 843.015 + 29-29 010
[15]vlak 5101: 843.018
vlak 5103: 843.018 + 29-29 026
[16]vlak 5102: 843.011
vlak 1390: 843.011 + 29-29 024
[17]vlak 5104: 843.025
vlak 1386: 843.025 + 854.016 pk, pozn: 854.016 Hradec Králové - Trutnov
vlak 1393: 843.025 + 29-29 025
vlak 5479: 843.025
[18]vlak 5126: 843.014
vlak 2014: 843.014 + 29-29 003
vlak 1893: 843.014
[19]vlak 2003: 843.013 + 29-29 010
vlak 1388: 843.013
[20]vlak 5113: 843.025
vlak 5137: 843.017
[21]vlak 1380: 854.034
vlak 1387: 843.030
vlak 1386: 843.030 + 29-29 008
[22]vlak 1388: 843.018
vlak 5108: 843.018 + 29-29 010
[23]vlak 1889: 843.017
[24]vlak 1887: 843.012
[25]vlak 2003: 843.016
vlak 1395: 843.011, pozn: 843.016 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 843.011 Trutnov - Hradec Králové
[26]vlak 1381: 843.013
vlak 2002: 843.013 + 29-29 025
[27]vlak 5102: 854.020
vlak 1391: 854.020 + 29-29 016
[28]vlak 5104: 854.020 + 29-29 016
vlak 1392: 843.025
[29]vlaky 1381, 1472: 843.011
vlak 1389: 843.015, pozn: 843.011 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 843.015 Trutnov - Hradec Králové
[30]vlak 1885: 843.013
vlak 1890: 843.013 + 29-29 024
[31]vlak 1381: 843.025
vlak 2002: 843.025 + 29-29 010
[32]vlak 5113: 843.015
vlak 1893: 843.015 + 29-29 024
[33]vlak 5102: 843.016
vlak 1391: 843.016 + 29-29 027
[34]vlak 5104: 843.018
vlak 1392: 843.018 + 29-29 030
[35]vlak 1383: 843.012 + 29-29 016
vlak 5108: 843.030 + 29-29 006
[36]vlaky 5464, 1381: 843.012
vlaky 1382, 2002: 843.012 + 29-29 026
[37]vlak 5124: 843.013
vlak 1885: 843.013 + 29-29 010
[38]vlak 5102: 843.017
vlak 1391: 843.017 + 29-29 025
[39]vlak 5104: 843.030
vlak 1387: 843.007
[40]vlak 5126: 843.012
vlak 1887: 843.012 + 29-29 010
[41]vlak 5102: 843.011
vlak 1391: 843.011 + 29-29 024
[42]vlak 1381: 843.017
vlak 2002: 843.017 + 29-29 025
[43]vlak 5101: 843.013
vlak 5106: 843.013 + 29-29 026
[44]vlak 1381: 843.016
vlak 2002: 843.016 + 29-29 024
[45]vlak 5102: 843.013
vlak 1391: 843.013 + 29-29 026
[46]vlak 5104: 843.015
vlak 1393: 843.015 + 29-29 027
[47]vlaky 5464, 1383, 1382: 843.018 + 29-29 030
vlaky 1389, 1388: 843.015 + 29-29 008
vlak 1395: 843.018 + 29-29 030, pozn: Ze Svobody n.Úpou do Trutnova 843 015 + 29-29 008, z Trutnova do HK 843 018 + 29-29 030
[48]vlaky 15737, 1871: 843.012
[49]vlak 1385: 843.011
vlak 1384: 843.011 + 29-29 025
[50]vlak 1380: 843.013
vlak 1386: 843.013 + 29-29 026
[51]vlak 1385: 843.011
vlak 1391: 843.011 + 29-29 025
[52]vlak 1380: 843.018
vlak 1386: 843.018 + 29-29 030
[53]vlak 5124: 843.012 + 29-29 016
vlaky 1885, 1890: 843.012, pozn: Při posunu v ŽST Náchod, MU střet vlaku s osobou
vlaky 15115, 1878: -, pozn: Vlivem MU v ŽST Náchod (Střet vlaku Sp1890 s osobou při posunu se soupravou) zavedena NAD v úseku Starkoč - Hronov
[54]vlak 2003: 843.017
vlak 1388: 843.015
[55]vlaky 5102, 1385: 843.015
vlak 1384: 854.005 + 843.017 pk, pozn: 854.005 + 843.017 Hradec Králové - Trutnov, 814.024 Trutnov - Svoboda nad Úpou
vlak 1391: 854.005, pozn: 814.024 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 854.005 Trutnov - Hradec Králové
vlak 1397: 854.005 + 29-29 027
[56]vlak 5104: 854.005 + 29-29 027
vlak 1392: 854.034
[57]vlak 5126: 843.025
[58]vlak 5104: 843.016
vlak 1387: 843.016 + 814.109 pk
vlak 1386: 843.016
[59]vlak 1381: 843.017
vlak 2002: 843.017 + 29-29 024