prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2023
 TS 883: 843 OŘOD střed SS Trutnov

oběh pro
9. 12.:
TS 883 (843)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
-------
út 1. 8.843.019 843.011 843.012 843.014 +   843.018 843.015 843.017 +   út 1. 8.
st 2. 8.843.016 843.019 843.011 843.012 843.017 +   843.018 843.015 st 2. 8.
čt 3. 8.843.014 843.016 843.019 843.011 843.012 843.017 843.018 čt 3. 8.
4. 8.843.015
843.015 +  
[1]
843.014 ! 843.016 ! 843.019 +   843.030 843.012 ! 843.017 +   4. 8.
so 5. 8.843.019 843.015 !     843.025 843.011 843.014 so 5. 8.
ne 6. 8.    843.025 !     843.011 ! 843.019 ! ne 6. 8.
po 7. 8.843.014 +   843.015 +   843.012 +   843.025 +   843.016 +   843.017 +   843.011 +   po 7. 8.
út 8. 8.843.018
843.018 +  
[2]
843.019 +   843.015 843.012 843.025 843.016 +   843.017 +   út 8. 8.
st 9. 8.843.014 +   843.018 843.019 +   843.015 +   843.017 +   843.025 +   843.016 +   st 9. 8.
čt 10. 8.843.012
843.012 +  
[3]
843.014 843.018 843.019 843.016
843.016 +  
[4]
843.017 843.025
843.025 +  
[5]
čt 10. 8.
11. 8.843.011 +   843.012 ! 843.014 ! 843.018 843.030 843.016
843.016 +  
[6]
843.017 11. 8.
so 12. 8.  843.011 !     843.018 ! 843.030 ! 843.016 +   so 12. 8.
ne 13. 8.843.017 [7]             ne 13. 8.
po 14. 8.843.016 843.025 843.012 843.019
640.109
843.019 +  
[8]
843.011 843.017 843.018 po 14. 8.
út 15. 8.843.018 +   843.016 843.025 843.012 843.019 843.011 843.017 út 15. 8.
st 16. 8.  843.018 ! 854.016 [9] 843.025
843.025 +  
[10]
843.012 843.019 843.011 st 16. 8.
čt 17. 8.843.011     843.016 843.014 843.012 843.019
843.013
[11]
čt 17. 8.
18. 8.843.017 +   843.011 +   843.015 +   843.018 +   843.016 843.014 +  
843.013 +  
[12]
843.012 18. 8.
so 19. 8.843.019 843.017 +   843.015 +   843.011 +     843.018 +   843.013 +   so 19. 8.
ne 20. 8.843.018 +   843.011 +   843.012 +   843.017 +   843.015 843.016 +   843.019 ne 20. 8.
po 21. 8.843.019 +   843.017 +   843.011 +   843.012 +   843.014 +   843.018 +  
843.006
[13]
843.016 +   po 21. 8.
út 22. 8.843.015 843.019 843.017 ! 843.011 +   843.012 843.014 843.006 út 22. 8.
st 23. 8.843.016 843.015 843.019 843.017 +   843.011 ! 843.012 843.014
843.014 +  
[14]
st 23. 8.
čt 24. 8.843.011
843.011 +  
[15]
843.016 +   843.015 +   843.019 +   843.006 843.013 +   843.012 +   čt 24. 8.
25. 8.843.014 843.011 843.016 +   843.015 +   843.017 843.006 843.013
843.013 +  
[16]
25. 8.
so 26. 8.843.012 843.014 +   843.016 843.011 ! 843.015 ! 843.017
843.017 +  
[17]
843.006 so 26. 8.
ne 27. 8.843.018 843.011   843.014 ! 843.016 ! 843.015 843.012 ne 27. 8.
po 28. 8.843.012 +   843.014 843.011 +   843.019 843.017 +   843.018 843.015 +   po 28. 8.
út 29. 8.843.016 +   843.012 +   843.014 +   843.011 +   843.015 843.017 +   843.018 ! út 29. 8.
st 30. 8.  843.016 +   843.012 +  
843.012 +   + 814.180 pk
[18]
843.014 843.025 843.015 843.017 +   st 30. 8.
čt 31. 8.843.018 843.019 +   843.016 +   843.012 + 814.180 pk ! 843.014 ! 843.025 843.015 +  
843.015 +   + 754.061 pk
843.015 +  
[19]
čt 31. 8.
oběh pro
9. 12.:
-------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 883 (843)

[1]vlak 5464: 843.015
vlak 1389: 843.015 + 29-29 024
[2]vlaky 5464, 1381, 1472: 843.018
vlak 1382: 843.018 + 29-29 032
[3]vlak 5464: 843.012
vlak 2002: 843.012 + 29-29 032
[4]vlak 5101: 843.016
vlak 5106: 843.016 + 29-29 025
[5]vlak 5104: 843.025
vlak 1387: 843.025 + 29-29 024
[6]vlak 5102: 843.016
vlak 1391: 843.016 + 29-29 025
[7]vlak 1388: Odjezd z ŽST Jaroměř +28 min (zásah policie ČR u vlaku 1388)
[8]vlak 2003: 843.019, pozn: Z Náchoda do Starkoče. Ze Starkoče do Hradce Králové - 814.109 , z Hradce Králové do Pardubic 640.109
vlak 1474: 640.109
vlak 1394: 843.019 + 29-29 024
[9]vlak 1890: zpozdění 155min. z duvodu MU Tyniste n. O.- Bolehost ( Pád stromu do prostoru trati)
[10]vlak 2003: 843.025
vlak 1395: 843.025 + 29-29 026
[11]vlak 5104: 843.019
vlak 1387: 843.013, pozn: 843.019 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 843.013 Trutnov - Hradec Králové
[12]vlak 5102: 843.014 + 29-29 026
vlak 1384: 843.013 + 29-29 030
[13]vlak 1385: 843.018 + 29-29 008
vlak 1391: 843.006, pozn: 843.018 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 843.006 Trutnov - Hradec Králové
[14]vlak 5104: 843.014
vlak 1392: 843.014 + 29-29 016
[15]vlak 5464: 843.011
vlaky 1389, 2002: 843.011 + 29-29 024
[16]vlak 1387: 843.013
vlak 1393: 843.013 + 29-29 003
[17]vlak 5102: 843.017
vlak 1390: 843.017 + 29-29 024
[18]vlaky 5124, 1880: 843.012 + 29-29 025
vlak 1895: 843.012 + 29-29 025 + 814.180 pk, pozn: 814.180 TnO - Choc
[19]vlak 5104: 843.015 + 29-29 031
vlak 1393: 843.015 + 29-29 031 + 754.061 pk, pozn: 754.061 v úseku Trutnov-Červený Kostelec, záchrana R924
vlak 1392: 843.015 + 29-29 031