prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2022
 TS 300, 301 a 309: 383, 350 a 361 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 301a (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den
---------
út 1. 2.383.102 [1] 383.109 350.013 350.018 350.020 350.002 362.001 361.130
361.129
[2]
361.109 út 1. 2.
st 2. 2.383.109 383.102 350.020 350.013 350.018 362.001 350.002 361.109 361.129 st 2. 2.
čt 3. 2.383.102 383.109 350.018 350.020 350.013 350.002 350.001 [3] 361.129 361.109 čt 3. 2.
4. 2.383.109 383.102 350.013
150.213
[4]
350.018 350.020 350.001 350.016 [3] 361.109 361.129 4. 2.
so 5. 2.383.102 383.109 350.002 350.013 350.018
350.018 př + 362.014
[5]
350.016 350.001 - - so 5. 2.
ne 6. 2.383.109 383.102 350.020 350.002 350.013 350.001 362.011 [3] 361.109 361.129 ne 6. 2.
po 7. 2.383.102
383.103
[6]
383.109 350.018 350.020 350.002 362.011 350.001 361.129 361.109 po 7. 2.
út 8. 2.383.109 383.103 350.002 př + 362.001
350.002
[7]
350.018
380.002
[8]
350.020 350.001 362.011 361.109 361.129 út 8. 2.
st 9. 2.383.103 383.109 350.020 350.002 350.018 362.011 350.001 361.129 361.109 st 9. 2.
čt 10. 2.383.109 383.103 350.018 350.020 350.002 350.001 362.011 361.109 361.129 čt 10. 2.
11. 2.383.103 383.109 350.013 350.018 350.020 362.011 350.001 361.129 361.109
361.109 + 362.026 pk
[9]
11. 2.
so 12. 2.383.109 383.103 350.016 350.013 350.018 350.001 362.011 - - so 12. 2.
ne 13. 2.383.103 383.109 350.020 350.016 350.013 362.011 350.012 361.129 361.109 ne 13. 2.
po 14. 2.350.018
383.106
[10]
383.103 350.013 350.020 350.016 350.012 362.011 361.109
361.127
[11]
361.129 po 14. 2.
út 15. 2.383.103 383.106 350.001 350.013 350.020 362.011 362.118 př + 350.012 [12] 361.129 361.127
361.109
[13]
út 15. 2.
st 16. 2.383.106
383.108
[14]
383.103 350.020 350.001 350.013 350.018 362.011 361.109 361.129 st 16. 2.
čt 17. 2.383.103 383.108 350.002 350.020 350.001 362.011 350.016 [15] 361.129
361.109
[16]
361.109
361.124
[17]
čt 17. 2.
18. 2.383.108 383.103 350.001 350.002 350.020 350.016 350.013 [18] 361.124 361.109 18. 2.
so 19. 2.383.103 383.108 350.018 350.001 350.002 350.013 350.016 - - so 19. 2.
ne 20. 2.383.108
383.110
[19]
383.103 350.002 350.018 350.001 350.016 350.013 361.124 361.109 ne 20. 2.
po 21. 2.383.103
383.108
[20]
383.110 350.020 350.002 350.018 350.013 350.016 361.109 361.124 po 21. 2.
út 22. 2.383.110 383.108 350.001 350.020 350.002 350.016 350.013 361.124 361.109 út 22. 2.
st 23. 2.383.108 383.110 350.018 350.001 350.020 350.013 350.016 361.109 361.124 st 23. 2.
čt 24. 2.383.110 383.108 350.020 350.018 350.001 350.016 350.013 361.124 361.109 čt 24. 2.
25. 2.383.108 383.110 350.001 350.020 350.018 350.013 350.002 [21] 361.109 361.124 25. 2.
so 26. 2.383.110 383.108 350.018 350.020 [22] 350.001 [23] 350.002 362.011 [24] - - so 26. 2.
ne 27. 2.383.108 383.110 350.016 350.018 150.224
350.020
[25]
362.011 350.002 361.109 361.124 ne 27. 2.
po 28. 2.383.110 383.108 350.001 350.016 350.018 350.002 362.011 361.124 361.109 po 28. 2.
oběh pro
10. 12.:
---------datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den
TS 300TS 301TS 301aTS 309

[1]vlak 286: vlak 286: Preprah v Bratislave 380.019
[2]vlaky 3391, 3340, 1734: 361.130
vlak 1739: 361.129
[3]vlak 130: Preprah v Bratislave
[4]vlak 284: 350.013
vlak 521: 150.213
[5]vlaky 123, 126: 350.018
vlak 285: 350.018 př + 362.014
[6]vlak 286: 383.102
vlak 283: 383.103, pozn: Preprah v Bratislave
[7]vlak 284: 350.002 př + 362.001, pozn: Preprava
vlak 521: 350.002
[8]vlaky 522, 127: 350.018
vlak 122: 380.002
[9]vlak 1732: 361.109
vlak 1735: 361.109 + 362.026 pk, pozn: Len po Piešťany, po R 712 ktorý ostal neschopný v čele s 361.127
[10]vlak 286: 350.018, pozn: 383.109 preprah v Bratislave
vlak 283: 383.106, pozn: 350.018 preprah v Bratislave
[11]vlaky 11091, 3340, 1734: 361.109
vlak 1739: 361.127
[12]vlak 130: Od Hodonína jede 362.118 + 350.012 (závada na loko 350.012)
[13]vlak 1732: 361.127
vlak 1735: 361.109
[14]vlak 286: 383.106
vlak 283: 383.108, pozn: Preprah v Bratislave
[15]vlak 130: Preprah Bratislava Hlavná St.
[16]vlaky 3391, 3340, 1734: 361.129
vlak 1739: 361.109
[17]vlak 1732: 361.109
vlak 1735: 361.124
[18]vlak 130: Od Bratislavy, 362.001 v úseku Bohumín - Bratislava
[19]vlak 286: 383.108
vlak 283: 383.110, pozn: Preprah v Bratislave
[20]vlak 286: 383.103
vlak 283: 383.108, pozn: Preprah v Bratislave
[21]vlak 130: 350.016 neschopná v Maďarsku, od Štúrova príprah 362.016 po Bratislavu
[22]vlak 522: vlak 522: 350.001 do Ústí nad Orlicí (pošk. TV Brandýs nad Orlicí). obrat na EC 123; z Chocně 350.020 do Moravan, dále odřeknut, obrat na EC 127
vlak 127: z Moravan
[23]vlak 123: vlak 123: Do Chocně 350.020, obrat na IC 522; z Ústí nad Orlicí 350.001 - zp. 103´ (pošk. TV Brandýs nad Orlicí)
[24]vlak 130: Výměna HV v Bratislavě
[25]vlaky 123, 126: 150.224
vlak 285: 350.020