prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 300, 301 a 309: 383, 350 a 361 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
--284/221442/131130443/220/285
--128/521522/127/120
121/126/523
520/129
1. 7.383.103 383.106 350.012 350.013 350.018 350.002 362.010
362.014
[1]
361.124 361.127
162.046
[2]
362.039
362.039 př + 361.110
[3]
361.109 př + 361.125
361.109
[4]
362.006 1. 7.
so 2. 7.383.106 383.103 361.130 př + 350.001
350.001
[5]
350.012 350.013 350.018 - - 361.128 162.046
361.130
[6]
361.110 + 361.127 pk
361.110
[7]
361.109 so 2. 7.
ne 3. 7.383.103 383.106 350.002
362.011
[8]
350.001 350.012 350.013
350.013 př + 350.002
[9]
362.014 [10] 361.109 361.128 361.130 [11] 361.110 ne 3. 7.
po 4. 7.383.106 383.103 350.018 362.011
350.016
[12]
350.001 350.012
362.002 př + 350.012
[13]
361.110 362.014
361.125
[14]
361.124 361.109 361.128 361.130 po 4. 7.
út 5. 7.383.103 383.106 362.001 př + 350.013
350.013
[15]
350.018 350.016 350.001
242.278 př + 350.001
[16]
361.110 [17] 361.130 362.001 [18] 361.109 př + 361.124
361.109
[19]
361.128 út 5. 7.
st 6. 7.383.106 383.103 242.278 př + 350.012
350.012
[20]
350.013 350.018 350.016 361.128 př + 361.124
361.128
[21]
361.110 361.125 361.130 362.001 361.109 st 6. 7.
čt 7. 7.383.103 383.106 350.020 350.012 350.013 350.018 361.109
361.127
[22]
361.128 361.110 361.125 361.130 362.001 čt 7. 7.
8. 7.383.106 383.103 362.011 př + 350.016
350.016
[23]
350.020 350.012 350.013 362.001
361.127
[24]
361.127
361.124
[25]
361.128
362.039
[26]
361.130 361.125
361.109
[27]
361.110 8. 7.
so 9. 7.383.103 383.106 362.010 př + 350.013
350.013
[28]
350.016 350.020 350.012 - - 361.110 362.039
362.010
[29]
361.130 361.109 so 9. 7.
ne 10. 7.383.106 383.103 350.012 350.013 350.016 350.020 361.127 [30] 361.109 361.110 362.010 361.130 ne 10. 7.
po 11. 7.383.103 383.106
383.107
[31]
350.020 350.012 350.013 350.016 361.130 361.127
361.126
[32]
361.124
362.039
[33]
361.109 361.110 362.010 po 11. 7.
út 12. 7.383.107 383.103 361.129 př + 350.016
350.016
[34]
350.020 350.012 350.013 362.010
361.125
[35]
361.130
362.001
[36]
361.126 362.039
361.129
[37]
361.109 361.110 út 12. 7.
st 13. 7.383.103 383.107 350.018 350.016 350.020 350.012 361.110 361.125 362.001 361.126 361.129 361.109 st 13. 7.
čt 14. 7.383.107 383.103
383.105
[38]
350.013 350.018 350.016 350.020 361.109
361.110
[39]
361.110
361.130
[40]
361.125
163.244 př + 361.125
[41]
362.001 361.126
361.124
[42]
361.129 čt 14. 7.
15. 7.383.105 383.107 362.002 př + 350.002
350.002 př + 361.125
[43]
350.013 350.018 350.016 361.129 + 361.126 pk
361.129
[44]
361.110
361.126
[45]
361.130
361.110
[46]
163.244
362.011
[47]
362.001 361.124 15. 7.
so 16. 7.383.107 383.105 350.020 362.010
350.016
[48]
350.013 350.018 - - 361.124 361.110 362.011 362.001 so 16. 7.
ne 17. 7.383.105 383.107 350.001 350.020 350.016 350.013 361.129 [49] 361.130 361.124 361.110 362.011 ne 17. 7.
po 18. 7.383.107 383.105 350.018 350.001 350.020 350.016 362.011
361.127
[50]
361.129
361.109
[51]
361.126 361.130 361.124 361.110 po 18. 7.
út 19. 7.383.105 383.107 350.016 350.018 350.001 350.020 361.110 361.127 361.109 361.126 361.130 361.124 út 19. 7.
st 20. 7.383.107 383.105 350.020 350.016 350.018 350.001 361.124 361.110 361.127 361.109 361.126 361.130 st 20. 7.
čt 21. 7.383.105 383.107 350.012 350.020 350.016 350.018 361.130
361.124
[52]
361.124
361.130
[53]
361.110 361.127 361.109 361.126 čt 21. 7.
22. 7.383.107 383.105 350.018 350.012 350.020 350.016 361.126 361.124 361.130 361.110 361.127 361.109 22. 7.
so 23. 7.383.105 383.107 350.001 350.018 350.012 350.020
350.020 př + 362.010
[54]
- - 362.001 př + 362.010
150.225
[55]
361.130 361.110
362.001 př + 361.110
[56]
361.127 so 23. 7.
ne 24. 7.383.107 383.105 362.011 př + 350.016
350.016
[57]
350.001
362.002 př + 350.001
[58]
350.018 350.012 361.126 [59] 361.127 150.225
362.011
[60]
361.130 361.110 ne 24. 7.
po 25. 7.383.105 383.107 362.010 350.016 362.002 350.018 361.110 361.126 361.124 361.127 362.011 361.130 po 25. 7.
út 26. 7.383.107 383.105 350.002 350.012 350.016 362.002 361.130 361.110 361.126 361.124 361.127 362.011 út 26. 7.
st 27. 7.383.105 383.107 350.001 350.002 350.012 350.016 362.011
361.130
[61]
361.130
361.109
[62]
361.110 361.126
361.125
[63]
361.124 361.127 st 27. 7.
čt 28. 7.383.107 383.105 350.018 350.001 350.002 350.012 361.127 př + 361.126
361.127
[64]
361.130 361.109 361.110 361.125
361.128
[65]
361.124 čt 28. 7.
29. 7.383.105
383.105 př + 380.007
[66]
383.107 350.016 350.018 350.001 350.002 361.124 př + 361.125
361.127
[67]
361.127
361.124
[25]
361.130 361.109 361.110 361.128 29. 7.
so 30. 7.383.107 383.105 362.001 př + 350.002
350.002
[68]
350.016 350.018 350.001 [69] - - 361.128
362.071
[70]
361.130 361.109 361.110 so 30. 7.
ne 31. 7.383.105 383.107 362.011 350.002 350.016 350.018 361.127 [71] 361.126 362.071
361.128
362.006
[72]
361.130 361.109 ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
--284/221442/131130443/220/285
--128/521522/127/120
121/126/523
520/129datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 309 (361.1)

[1]vlaky 3340, 1734: 362.010
vlak 1739: 362.014
[2]vlak 3391: -, pozn: Sv nejde
vlak 128: 361.127, pozn: Porucha loko. v žst. Poděbrady + Vlak EC 128 byl v Žst. Poděbrady zapřáhnut za EC 142 Ostravan
vlak 521: 162.046
[3]vlaky 522, 127: 362.039, pozn: V soupravě nebyl řazen jídelní vůz, pouze minibar
vlak 120: 362.039 př + 361.110, pozn: Preprava
[4]vlak 121: 361.109 př + 361.125
vlaky 126, 523: 361.109
[5]vlak 284: 361.130 př + 350.001
vlak 221: 350.001
[6]vlak 522: 162.046
vlaky 127, 120: 361.130
[7]vlak 121: 361.110 + 361.127 pk
vlaky 126, 523: 361.110
[8]vlak 284: 350.002
vlak 221: 362.011
[9]vlaky 443, 220: 350.013
vlak 285: 350.013 př + 350.002
[10]vlak 3393: Bez postrku
vlak 17718: Vlak nepremáva
[11]vlak 523: Technická závada na lokomotivě, zpoždění 30 minut
[12]vlak 442: 362.011
vlak 131: 350.016, pozn: Od Bratislavy
[13]vlaky 443, 220: 350.012
vlak 285: 362.002 př + 350.012, pozn: Porucha
[14]vlaky 11093, 1732: 362.014
vlak 1735: 361.125
[15]vlak 284: 362.001 př + 350.013
vlak 221: 350.013
[16]vlaky 443, 220: 350.001
vlak 285: 242.278 př + 350.001, pozn: Porucha
[17]vlak 3393: Sv nejde
vlak 17718: vlak nepremáva
[18]vlak 120: 362.001
[19]vlak 121: 361.109 př + 361.124
vlaky 126, 523: 361.109
[20]vlak 284: 242.278 př + 350.012, pozn: 242.278 po Havlíčkův Brod
vlak 221: 350.012
[21]vlaky 3340, 1734: 361.128 př + 361.124, pozn: Preprava
vlak 1739: 361.128
[22]vlaky 3340, 1734: 361.109
vlak 1739: 361.127
[23]vlak 284: 362.011 př + 350.016, pozn: Eso pouze do Břeclavi
vlak 221: 350.016
[24]vlaky 3340, 1734: 362.001
vlak 1739: 361.127
[25]vlak 1732: 361.127
vlak 1735: 361.124
[26]vlaky 3391, 128: 361.128
vlak 521: 362.039
[27]vlak 121: 361.125
vlaky 126, 523: 361.109
[28]vlak 284: 362.010 př + 350.013
vlak 221: 350.013
[29]vlak 522: 362.039
vlaky 127, 120: 362.010
[30]vlak 3393: Sv nejde
vlak 17718: Nejde
[31]vlak 286: 383.106
vlak 283: 383.107, pozn: Preprah v Bratislave
[32]vlaky 11093, 1732: 361.127
vlak 1735: 361.126
[33]vlak 128: 361.124
vlak 521: 362.039
[34]vlak 284: 361.129 př + 350.016
vlak 221: 350.016
[35]vlaky 3340, 1734: 362.010
vlak 1739: 361.125
[36]vlak 1732: 361.130
vlak 1735: 362.001
[37]vlak 522: 362.039
vlaky 127, 120: 361.129
[38]vlak 286: 383.103
vlak 283: 383.105
[39]vlaky 3340, 1734: 361.109
vlak 1739: 361.110
[40]vlak 1732: 361.110
vlak 1735: 361.130
[41]vlaky 3391, 128: 361.125
vlak 521: 163.244 př + 361.125, pozn: 361.125 neschopná v Závoří nad Labem, do České Třebové spojen s IC 549, dále s přípřeží 163.244
[42]vlak 121: 361.126
vlaky 126, 523: 361.124
[43]vlak 284: 362.002 př + 350.002, pozn: 362.002 jen do Břeclavi
vlak 221: 350.002 př + 361.125, pozn: Preprava
[44]vlaky 3340, 1734: 361.129 + 361.126 pk
vlak 1739: 361.129
[45]vlak 1732: 361.110
vlak 1735: 361.126
[46]vlak 3391: 361.130
vlaky 128, 521: 361.110
[47]vlak 522: 163.244
vlaky 127, 120: 362.011
[48]vlak 442: 362.010
vlak 131: 350.016, pozn: Preprah v Bratislave
[49]vlak 3393: Preprava
vlak 17718: Nejde
[50]vlaky 3340, 1734: 362.011
vlak 1739: 361.127
[51]vlak 1732: 361.129
vlak 1735: 361.109
[52]vlaky 3340, 1734: 361.130
vlak 1739: 361.124
[53]vlak 1732: 361.124
vlak 1735: 361.130
[54]vlaky 443, 220: 350.020
vlak 285: 350.020 př + 362.010, pozn: Preprava
[55]vlak 128: 362.001 př + 362.010, pozn: 362.001 z Olomouce
vlak 521: 150.225
[56]vlaky 121, 126: 361.110
vlak 523: 362.001 př + 361.110, pozn: 362.001 jen do Olomouce hl.n.
[57]vlak 284: 362.011 př + 350.016
vlak 221: 350.016
[58]vlak 442: 350.001
vlak 131: 362.002 př + 350.001, pozn: Porucha 350001 v žst.Suchdol nad Odrou
[59]vlak 3393: Sv nie je vedený
vlak 17718: Vlak nejede
[60]vlak 522: 150.225
vlaky 127, 120: 362.011
[61]vlaky 3340, 1734: 362.011
vlak 1739: 361.130
[62]vlak 1732: 361.130
vlak 1735: 361.109
[63]vlaky 522, 127: 361.126
vlak 120: 361.125
[64]vlaky 3340, 1734: 361.127 př + 361.126, pozn: Preprava
vlak 1739: 361.127
[65]vlak 121: 361.125
vlaky 126, 523: 361.128
[66]vlak 282: 383.105
vlak 287: 383.105 př + 380.007, pozn: Dva spojené Metropolitany
[67]vlaky 3340, 1734: 361.124 př + 361.125, pozn: Preprava
vlak 1739: 361.127
[68]vlak 284: 362.001 př + 350.002, pozn: Přípřež do Břeclavi
vlak 221: 350.002
[69]vlak 285: v Kolíně závada na HV, rychlost na vlaku snížena na 100 km/h, ve Světlé n.S. porucha HV na vlaku 90375. V úseku Světlá - Břeclav spojené soupravy 285 a 90375.
[70]vlak 128: 361.128
vlak 521: 362.071
[71]vlak 3393: Bez pk
vlak 17718: Vlak nepremáva
[72]vlak 522: 362.071
vlak 127: 361.128
vlak 120: 362.006