prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2022
 TS 302 - 306: 350 OSD Bratislava

oběh pro
18. 5.:
TS 302 (350)TS 304 (350)TS 305 (350)TS 306 (350)datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den
702/605/764
767/608/717
44/45700/709
/716/719
3460/706/707
/714/715
1730/703/710
/711/3437
so 1. 1.350.004 př + 361.127
350.004
[1]
350.011
350.006
[2]
350.017 - - 362.021 so 1. 1.
ne 2. 1.350.006 350.004 350.017 350.002
362.021
350.002
[3]
350.007 350.002
362.021
[4]
ne 2. 1.
po 3. 1.350.004 př + 361.128
350.004
[5]
350.006 350.017 350.002 362.021 350.007
350.016
[6]
po 3. 1.
út 4. 1.350.006 350.004 350.017 350.002
361.124 př + 350.011
[7]
350.016 362.021 út 4. 1.
st 5. 1.350.004 př + 361.110
350.011
[8]
350.006
350.018
[9]
350.017
350.007
[10]
350.011
350.004
383.107
[11]
362.021 [12] 350.016
362.019 př + 361.120
[13]
st 5. 1.
čt 6. 1.350.018
350.006
[14]
350.011 350.007
350.017
[15]
381.002 362.019 [16] 362.021
[17]
čt 6. 1.
7. 1.350.011
350.004
[18]
350.006
350.019
[19]
350.017 381.002
350.019
[20]
362.021 362.019
362.028
[21]
7. 1.
so 8. 1.350.019
350.006
[22]
361.109
361.004
350.015
[23]
350.017 - - 362.021 so 8. 1.
ne 9. 1.350.015 350.006 350.017 350.002
350.019
[24]
362.028 362.021 ne 9. 1.
po 10. 1.350.006 350.015 350.017 350.019 362.021 362.028 po 10. 1.
út 11. 1.350.015 350.006
350.013
[25]
350.017 350.019
350.006
[26]
362.028 362.021
361.130 př + 362.021
362.021
[27]
út 11. 1.
st 12. 1.361.126 př + 361.128 + 362.019 pk
350.020
[28]
350.015 350.017 350.006
362.014
350.008
[29]
362.021
350.019
[30]
362.028
361.104
[31]
st 12. 1.
čt 13. 1.350.015
350.006
[32]
350.019
350.015
[33]
350.017 350.008
361.103
361.125
[34]
361.104 350.020 čt 13. 1.
14. 1.350.015 350.006 350.017 361.125 350.020
350.020 př + 350.002
[35]
361.104
362.027
[36]
14. 1.
so 15. 1.350.006 př + 363.134
350.006
[37]
350.015 350.017 - - 350.020 so 15. 1.
ne 16. 1.350.011
361.130
[38]
163.111 př + 350.006
361.126
[39]
350.017 362.024 383.105 [40] 361.005 ne 16. 1.
po 17. 1.361.126
350.011
[41]
361.130
350.004
[42]
350.017 362.024
361.126
381.002
[43]
361.005 361.127 po 17. 1.
út 18. 1.350.004 350.011 350.017 381.002
362.010
381.002
[44]
361.127
361.129 př + 361.130
361.129
[45]
361.005
361.104
[46]
út 18. 1.
st 19. 1.350.011 350.004
362.006 př + 361.005
[47]
350.017 381.002
362.006
381.002
[48]
361.104
361.104 př + 383.102
361.104
[49]
361.129 st 19. 1.
čt 20. 1.362.006 př + 361.128
350.004
[50]
350.011 350.017 381.002
362.006
[51]
361.129 361.104 čt 20. 1.
21. 1.350.011 350.004
383.107 př + 350.019
[52]
350.017 362.006 361.104 361.129 21. 1.
so 22. 1.383.107
350.004
[53]
350.011
350.015
[54]
350.017 - - 361.104 so 22. 1.
ne 23. 1.350.015 350.004 350.017 361.124
381.002
[55]
361.129 361.104 ne 23. 1.
po 24. 1.350.004 př + 350.011
350.004
[56]
350.015 350.017 381.002
350.002
350.002 př + 383.102
381.002
[57]
361.104 361.129 po 24. 1.
út 25. 1.350.015 př + 350.007
350.015
[58]
350.004 350.017 381.002
350.007
[59]
361.129 361.104
361.127
[60]
út 25. 1.
st 26. 1.350.004 350.015
350.006
[61]
350.017
350.007
[10]
350.007
350.017
[62]
361.127 361.129 st 26. 1.
čt 27. 1.350.006 350.004
350.015 př + 361.126
[63]
350.007 350.017
361.110
383.108
[64]
361.129 361.127 čt 27. 1.
28. 1.350.015 350.006 350.007
350.017
[15]
383.108
361.110
[65]
361.127 361.129 28. 1.
so 29. 1.350.006 350.015 350.017 - - 361.127 so 29. 1.
ne 30. 1.350.015 př + 350.012
350.015
[66]
350.006
350.007
[67]
350.017 350.011 př + 361.102
350.011
381.002
[68]
361.129 361.102 [69] ne 30. 1.
po 31. 1.350.007 350.015 350.017 381.002
350.011
[70]
361.102 361.129
361.124
[71]
po 31. 1.
oběh pro
18. 5.:
702/605/764
767/608/717
44/45700/709
/716/719
3460/706/707
/714/715
1730/703/710
/711/3437
datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den
TS 302TS 304TS 305TS 306

[1]vlak 704: 350.004 př + 361.127, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.004
[2]vlaky 767, 608: 350.011
vlak 717: 350.006
[3]vlak 705: 350.002
vlak 712: 362.021, pozn: Modernizová z 363.101
vlak 719: 350.002
[4]vlak 714: 350.002
vlak 17715: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 3437: 362.021
[5]vlak 702: 350.004 př + 361.128, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.004
[6]vlaky 1730, 703, 710: 350.007
vlaky 711, 3437: 350.016
[7]vlaky 700, 709, 716: 350.002
vlak 719: 361.124 př + 350.011, pozn: Preprava
[8]vlak 702: 350.004 př + 361.110, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.011
[9]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.018
[10]vlak 44: 350.017
vlak 45: 350.007
[11]vlak 700: 350.011
vlaky 709, 716: 350.004
vlak 719: 383.107
[12]vlak 715: Ide ako 15715
[13]vlaky 1730, 703, 710: 350.016
vlak 711: 362.019 př + 361.120, pozn: Ide ako 15711 + preprava
[14]vlak 704: 350.018
vlaky 605, 764: 350.006
[15]vlak 44: 350.007
vlak 45: 350.017
[16]vlak 715: Nie RR715, ale RR17612 išiel v tento deň.
[17]vlak 711: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 3437: 362.021
[18]vlak 702: 350.011
vlaky 605, 764: 350.004
[19]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.019
[20]vlak 700: 381.002
vlaky 709, 716: 350.019
[21]vlaky 1730, 703, 710: 362.019
vlak 15711: 362.028
[22]vlak 704: 350.019
vlaky 605, 764: 350.006
[23]vlak 767: 361.109
vlak 608: 361.004
vlak 717: 350.015
[24]vlaky 705, 712: 350.002
vlak 719: 350.019
[25]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.013
[26]vlaky 700, 709, 716: 350.019
vlak 719: 350.006
[27]vlaky 1730, 703, 710: 362.021
vlak 711: 361.130 př + 362.021, pozn: Príprah po Púchov
vlak 3437: 362.021
[28]vlak 702: 361.126 př + 361.128 + 362.019 pk, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.020
[29]vlak 700: 350.006
vlaky 709, 716: 362.014
vlak 719: 350.008
[30]vlaky 3460, 706, 707, 714: 362.021
vlak 715: 350.019
[31]vlak 1730: 362.028
vlaky 703, 710, 711, 3437: 361.104
[32]vlak 702: 350.015
vlaky 605, 764: 350.006
[33]vlaky 767, 608: 350.019
vlak 717: 350.015
[34]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716: 361.103
vlak 719: 361.125
[35]vlaky 3460, 706, 707, 714: 350.020
vlak 15715: 350.020 př + 350.002
[36]vlaky 1730, 703, 710: 361.104
vlak 15711: 362.027
[37]vlak 704: 350.006 př + 363.134, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.006
[38]vlak 704: 350.011
vlaky 605, 17764: 361.130
[39]vlak 767: 163.111 př + 350.006, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Margecanoch
vlaky 608, 717: 361.126
[40]vlak 17612: Preprah od R 607 v Spišskej Novej Vsi
[41]vlak 702: 361.126
vlaky 605, 764: 350.011
[42]vlaky 767, 608: 361.130
vlak 717: 350.004
[43]vlak 700: 362.024
vlaky 709, 716: 361.126
vlak 719: 381.002
[44]vlak 700: 381.002
vlaky 709, 716: 362.010
vlak 719: 381.002
[45]vlaky 3460, 706: 361.127
vlak 707: 361.129 př + 361.130, pozn: Preprava
vlaky 714, 715: 361.129
[46]vlaky 1730, 703, 710: 361.005
vlaky 711, 3437: 361.104
[47]vlaky 767, 608: 350.004
vlak 717: 362.006 př + 361.005, pozn: Preprava
[48]vlak 700: 381.002
vlaky 709, 716: 362.006
vlak 719: 381.002
[49]vlaky 3460, 706: 361.104
vlak 707: 361.104 př + 383.102, pozn: Preprava
vlaky 714, 715: 361.104
[50]vlak 702: 362.006 př + 361.128, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.004
[51]vlak 700: 381.002
vlaky 709, 716, 719: 362.006
[52]vlaky 767, 608: 350.004
vlak 717: 383.107 př + 350.019, pozn: Preprava
[53]vlak 704: 383.107
vlaky 605, 764: 350.004
[54]vlaky 767, 608: 350.011
vlak 717: 350.015
[55]vlaky 705, 712: 361.124
vlak 719: 381.002
[56]vlak 702: 350.004 př + 350.011, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.004
[57]vlak 700: 381.002
vlak 709: 350.002
vlak 716: 350.002 př + 383.102, pozn: Preprava
vlak 719: 381.002
[58]vlak 702: 350.015 př + 350.007, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.015
[59]vlak 700: 381.002
vlaky 709, 716, 719: 350.007
[60]vlaky 1730, 703, 710: 361.104
vlaky 711, 3437: 361.127
[61]vlaky 767, 608: 350.015
vlak 717: 350.006
[62]vlak 700: 350.007
vlaky 709, 716, 719: 350.017
[63]vlaky 767, 608: 350.004
vlak 717: 350.015 př + 361.126, pozn: Preprava
[64]vlak 700: 350.017
vlaky 709, 716: 361.110
vlak 719: 383.108
[65]vlak 700: 383.108
vlaky 709, 716: 361.110
[66]vlak 704: 350.015 př + 350.012, pozn: Preprava po EH.
vlaky 605, 17764: 350.015
[67]vlak 767: 350.006
vlak 608: 350.006, pozn: Porucha HKV na Štrbe+vplyv počasia, meškanie +30 minút.
vlak 717: 350.007
[68]vlak 705: 350.011 př + 361.102
vlak 712: 350.011
vlak 719: 381.002
[69]vlak 3437: 361.102
[70]vlak 700: 381.002
vlaky 709, 716, 719: 350.011
[71]vlaky 1730, 703, 710: 361.129
vlaky 711, 3437: 361.124