prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - srpen 2022
 TS 302 - 306: 350 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 302 (350)TS 303 (350)TS 304 (350)TS 305 (350)TS 306 (350)datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den1. den2. den
704/605/764
767/608/717
520/523/524
521/522/525
44/45--706/705
po 1. 8.383.110 350.006
350.004
[1]
350.007 350.014 350.015
350.017
[2]
350.020 362.010 362.026 po 1. 8.
út 2. 8.350.004 383.110
383.110 př + 350.012
[3]
350.014 350.007 350.017
350.011
[4]
350.020
350.017
[5]
362.026 362.010 út 2. 8.
st 3. 8.383.110 př + 361.129
383.110
[6]
350.004 350.007 350.014 350.011
350.017
[7]
350.017
361.129
[8]
362.010 362.026 st 3. 8.
čt 4. 8.350.004 [9] 383.110 350.014 350.015 350.019 361.129
361.129 př + 361.005
[10]
362.026 362.010 čt 4. 8.
5. 8.383.110 350.004 př + 361.005
350.004
350.015
[11]
350.015
350.011
[12]
350.014 350.019 361.129
362.028
[13]
362.010
361.129
[14]
362.026 5. 8.
so 6. 8.350.015 383.110 350.014 350.007
362.021
350.007
[15]
350.019 - - [16] so 6. 8.
ne 7. 8.383.110
383.102
[17]
350.015 350.007 350.004
350.014
[18]
350.019 350.017
[19]
362.026 361.124
362.027
[20]
ne 7. 8.
po 8. 8.350.015 350.011 350.014 350.004 350.019 350.017
362.006
[21]
362.027
361.125
[22]
362.026 po 8. 8.
út 9. 8.350.011
350.006
[23]
350.015
350.011
[24]
350.004 350.017 350.019 362.006
362.017
350.001
[25]
362.026 361.125 út 9. 8.
st 10. 8.350.011
350.007
[26]
350.006 350.017 350.014 350.019 350.001
350.016
350.004
[27]
361.125 362.026
362.027
[28]
st 10. 8.
čt 11. 8.350.006 350.007
350.004
[29]
350.014
350.015
[30]
350.017 350.019 350.004
350.018
[31]
362.027 361.125 [32] čt 11. 8.
12. 8.350.004
383.109
[33]
350.006 350.017 350.007 350.019
383.104
[34]
350.018 př + 361.129
350.018
[35]
361.125 362.027 12. 8.
so 13. 8.350.006 383.109 350.007 350.017 383.104
350.015
[36]
- - [37] so 13. 8.
ne 14. 8.383.109 350.006
350.006 př + 362.002
350.011
[38]
350.017 350.007 350.015 350.019
[39]
362.027 361.125
[40]
ne 14. 8.
po 15. 8.350.011 383.109 350.007 350.014 350.015
350.019
[41]
350.019
350.020
[42]
361.125 362.027 po 15. 8.
út 16. 8.383.109 350.011 350.014 350.017 350.019
383.104
[43]
350.020
350.015
350.020
[44]
362.027
361.106
[45]
361.125 út 16. 8.
st 17. 8.350.011
350.004
[46]
383.109 350.017 350.007 383.104
350.019
[47]
350.020
350.015
[48]
361.125
350.011
[49]
361.106 st 17. 8.
čt 18. 8.383.109 350.004 350.007 350.017 350.019 350.015 361.106 350.011
361.107
[50]
čt 18. 8.
19. 8.350.004 383.109 350.017 350.007 350.019 350.015
350.011
361.126 př + 350.011
[51]
361.107 361.106 19. 8.
so 20. 8.383.109 350.004
361.129
[52]
350.007 350.017 350.019 - - [37] so 20. 8.
ne 21. 8.361.129
350.004
[53]
383.109
383.101
[54]
350.017 350.007 350.019 362.006
[55]
361.106 361.107
[56]
ne 21. 8.
po 22. 8.383.101 362.006 př + 350.004
362.006
350.017
[57]
350.007 350.014 350.019 361.126
361.109
[58]
361.107 361.106 po 22. 8.
út 23. 8.350.017 383.101
350.011
[59]
350.014 350.007 350.019 361.109
362.010
[60]
361.106 361.107 út 23. 8.
st 24. 8.350.011 350.017
350.012
[61]
350.007 350.014 350.019 362.010
362.018 př + 362.010
362.010
[62]
361.107 361.106 st 24. 8.
čt 25. 8.350.012
383.102
[63]
362.010
350.006
[64]
350.014 350.017 350.019
350.007
[65]
350.011
362.006
362.010
[66]
361.106
361.109
[67]
361.107 čt 25. 8.
26. 8.350.006 383.102 350.017 350.014 350.007 362.010
350.015
[68]
361.107
362.028 př + 361.107
362.028
[69]
361.109
362.006 př + 361.109
[70]
26. 8.
so 27. 8.383.102 350.006
350.015
[71]
350.014 350.017 350.007 - - [37] so 27. 8.
ne 28. 8.350.015 [72] 383.102 350.017 350.014 350.007 383.104 př + 361.126
[73]
361.109 [74] 661.012
[75]
ne 28. 8.
po 29. 8.383.102 [76] 350.015
350.001
[77]
350.014 350.017 350.007 362.018 [78] 362.028
[79]
po 29. 8.
út 30. 8.350.001
350.015
[80]
383.102 350.017 350.014 350.007 362.018
350.001
[81]
362.028
361.106
[82]
361.109
361.104
[83]
út 30. 8.
st 31. 8.383.102 350.015 350.014 350.017 350.007
350.006
[84]
350.001
361.129
[85]
361.104 361.106
661.009
[86]
st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
704/605/764
767/608/717
520/523/524
521/522/525
44/45--706/705datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den1. den2. den
TS 302TS 303TS 304TS 305TS 306

[1]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.004
[2]vlak 44: 350.015
vlak 45: 350.017
[3]vlaky 767, 608: 383.110
vlak 717: 383.110 př + 350.012, pozn: Preprava
[4]vlak 44: 350.017
vlak 45: 350.011
[5]vlaky 700, 709, 716: 350.020
vlak 719: 350.017
[6]vlak 702: 383.110 př + 361.129, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 383.110
[7]vlak 44: 350.011
vlak 45: 350.017
[8]vlak 700: 350.017
vlaky 709, 716, 719: 361.129
[9]vlak 605: vlak 605: v úseku Ružomberok - Poprad zastavuje ako Os 7825
[10]vlaky 700, 709, 716: 361.129
vlak 719: 361.129 př + 361.005, pozn: Preprava
[11]vlak 767: 350.004 př + 361.005, pozn: Preprava
vlak 608: 350.004
vlak 717: 350.015
[12]vlak 520: 350.015
vlaky 523, 524: 350.011
[13]vlak 700: 361.129
vlaky 709, 716: 362.028
[14]vlaky 3460, 706: 362.010
vlaky 707, 714, 15715: 361.129
[15]vlak 521: 350.007, pozn: 350.017 porucha v Rači, výmena za 350.007, v Trnave došlo rušňovodičovi nevoľno, tak bola privolaná záchranná služba, vysoké meškanie vlaku !
vlak 522: 362.021, pozn: Náhradná súprava z dôvodu vysokého meškania IC 521
vlak 525: 350.007
[16]vlak 706: Vlak nepremáva
[17]vlak 704: 383.110
vlak 605: 383.110, pozn: Stret vlaku s osobou v koľajisku v úseku Trenčín - Trenčianska Teplá + 274 min. meškanie
vlak 17764: 383.102
[18]vlaky 521, 522: 350.004
vlak 525: 350.014
[19]vlaky 705, 712: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 719: 350.017
[20]vlak 714: 361.124
vlak 17715: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 3437: 362.027
[21]vlak 700: 350.017
vlaky 709, 716, 719: 362.006
[22]vlaky 3460, 706: 362.027
vlaky 707, 714, 715: 361.125
[23]vlak 702: 350.011
vlaky 605, 764: 350.006
[24]vlaky 767, 608: 350.015
vlak 717: 350.011
[25]vlak 700: 362.006
vlaky 709, 716: 362.017
vlak 719: 350.001
[26]vlak 702: 350.011
vlaky 605, 764: 350.007
[27]vlak 700: 350.001
vlaky 709, 716: 350.016
vlak 719: 350.004
[28]vlaky 1730, 703, 710: 362.026
vlaky 711, 3437: 362.027
[29]vlaky 767, 608: 350.007
vlak 717: 350.004
[30]vlak 520: 350.014
vlaky 523, 524: 350.015
[31]vlak 700: 350.004
vlaky 709, 716, 719: 350.018
[32]vlak 710: vlak 710: Za rušňom vozeň WGmeer
[33]vlak 702: 350.004
vlaky 605, 764: 383.109
[34]vlak 44: 350.019, pozn: Zrazil osobu v žst. Turany.
vlak 45: 383.104
[35]vlak 700: 350.018 př + 361.129, pozn: Preprava
vlaky 709, 716: 350.018
[36]vlak 44: 383.104
vlak 45: 350.015
[37]vlak 706: vlak 706: Nejde
vlak 705: Vlak nepremáva
[38]vlak 767: 350.006
vlak 608: 350.006 př + 362.002, pozn: Preprava
vlak 717: 350.011
[39]vlaky 705, 712: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 719: 350.019
[40]vlak 714: 361.125
vlak 17715: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 3437: 361.125
[41]vlak 44: 350.015
vlak 45: 350.019
[42]vlak 700: 350.019
vlaky 709, 716, 719: 350.020
[43]vlak 44: 350.019
vlak 45: 383.104
[44]vlak 700: 350.020
vlaky 709, 716: 350.015
vlak 719: 350.020
[45]vlaky 3460, 706: 362.027
vlaky 707, 714, 715: 361.106
[46]vlak 702: 350.011
vlaky 605, 764: 350.004
[47]vlak 44: 383.104
vlak 45: 350.019
[48]vlak 700: 350.020
vlaky 709, 716, 719: 350.015
[49]vlaky 3460, 706: 361.125
vlaky 707, 714, 715: 350.011
[50]vlaky 1730, 703, 710: 350.011
vlaky 711, 3437: 361.107
[51]vlak 700: 350.015
vlak 709: 350.011
vlak 716: 361.126 př + 350.011, pozn: Príprah z Trenčína
[52]vlaky 767, 608: 350.004
vlak 717: 361.129
[53]vlak 704: 361.129
vlaky 605, 17764: 350.004
[54]vlak 767: 383.109
vlaky 608, 717: 383.101
[55]vlak 705: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 712: -, pozn: Nejde
vlak 719: 362.006
[56]vlak 714: 361.107
vlak 17715: -, pozn: Nejde
vlak 3437: 361.107
[57]vlak 767: 362.006 př + 350.004, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v stanici Púchov
vlak 608: 362.006
vlak 717: 350.017
[58]vlak 700: 361.126
vlaky 709, 716, 719: 361.109
[59]vlaky 767, 608: 383.101
vlak 717: 350.011
[60]vlaky 700, 709, 716: 361.109
vlak 719: 362.010
[61]vlaky 767, 608: 350.017
vlak 717: 350.012
[62]vlak 700: 362.010
vlak 709: 362.018 př + 362.010, pozn: Príprah
vlaky 716, 719: 362.010
[63]vlak 702: 350.012
vlaky 605, 764: 383.102
[64]vlaky 767, 608: 362.010
vlak 717: 350.006
[65]vlak 44: 350.019
vlak 45: 350.007
[66]vlak 700: 350.011
vlaky 709, 716: 362.006
vlak 719: 362.010
[67]vlaky 3460, 706: 361.106
vlaky 707, 714, 715: 361.109
[68]vlak 700: 362.010
vlaky 709, 716: 350.015
[69]vlak 3460: 361.107
vlak 706: 362.028 př + 361.107, pozn: Príprah z dôvodu poruchy 361.107 v Piešťanoch
vlaky 707, 714, 15715: 362.028
[70]vlak 1730: 361.109
vlak 703: 361.109, pozn: 703 5 voznov
vlak 710: 361.109
vlak 15711: 362.006 př + 361.109
[71]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.015
[72]vlak 17764: Ide ako 764.
[73]vlaky 705, 712: -, pozn: Nejde
vlak 719: 383.104 př + 361.126, pozn: Preprava
[74]vlak 17612: Išiel v pondelok 29.08.
[75]vlaky 714, 17715: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 3437: 661.012
[76]vlak 764: Ide ako 17764.
[77]vlaky 767, 608: 350.015
vlak 717: 350.001
[78]vlak 715: Vlak nepremáva
[79]vlak 711: -, pozn: Vlak nepremáva
vlak 3437: 362.028
[80]vlak 702: 350.001
vlaky 605, 764: 350.015
[81]vlak 700: 362.018
vlaky 709, 716, 719: 350.001
[82]vlaky 3460, 706: 362.028
vlaky 707, 714, 715: 361.106
[83]vlaky 1730, 703, 710: 361.109
vlaky 711, 3437: 361.104
[84]vlak 44: 350.007
vlak 45: 350.006
[85]vlaky 700, 709, 716: 350.001
vlak 719: 361.129
[86]vlaky 1730, 703, 710: 361.106
vlak 711: 361.106, pozn: Ide ako 15711
vlak 3437: 661.009