prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2021
 TS 302 - 306: 350 OSD Bratislava

oběh pro
10. 12.:
TS 302 (350)TS 304 (350)TS 305 (350)TS 306 (350)datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den
704/605/764
767/608/717
44/45--706/705
ne 12. 12.350.019
350.011
[1]
361.001
350.004
350.006
[2]
350.017 362.019 př + 362.011
362.019
362.006
[3]
362.011 [4] 363.143
362.013
362.016
[5]
ne 12. 12.
po 13. 12.350.006 350.011 350.017 362.006
362.024
362.006
[6]
362.016
362.014
[7]
362.011 po 13. 12.
út 14. 12.350.011 př + 350.007 + 383.101 pk
362.024
[8]
350.006 350.017
361.125
[9]
362.006 362.011 362.014 út 14. 12.
st 15. 12.350.006 362.024 350.004 362.006
350.015
[10]
362.014 362.011 st 15. 12.
čt 16. 12.362.024
350.011
[11]
350.006 350.004 350.015
350.016
[12]
362.011 362.014
362.024
[13]
čt 16. 12.
17. 12.350.006
350.007
[14]
350.011
383.105
[15]
350.004
350.017
[16]
350.016 362.024 362.011 17. 12.
so 18. 12.383.105 př + 350.019 + 361.120 pk
350.011
[17]
350.007
350.015
[18]
350.017 - - 362.024 so 18. 12.
ne 19. 12.350.015 350.011
361.101
[19]
350.017 350.004 350.007 [20] 362.024 ne 19. 12.
po 20. 12.361.101
350.011
[21]
350.018
350.015
[22]
350.017 350.004 362.024 350.007 po 20. 12.
út 21. 12.350.015 př + 361.128
350.015
[23]
350.011 350.017 350.004
361.001
361.109 př + 362.001
[24]
350.007 362.024 út 21. 12.
st 22. 12.350.011 350.015
361.001
[25]
350.017
350.008
[26]
361.109
361.001
350.017
[27]
362.024 350.007 st 22. 12.
čt 23. 12.361.001
350.006
[28]
350.011
350.011 př + 350.019
[29]
350.008
350.017
[30]
350.017
350.016
[31]
350.007
361.001
[32]
362.024 [33] čt 23. 12.
24. 12.350.011 350.006 350.017 - - - 24. 12.
so 25. 12.350.006 350.011
350.004
[34]
350.017 - - 361.001 so 25. 12.
ne 26. 12.350.004 350.006
361.130
361.130 př + 361.128
[35]
350.017 362.014
361.001
[36]
362.017 361.001
362.014
[37]
ne 26. 12.
po 27. 12.361.130
350.011
[38]
350.004 350.017 361.001 362.014 362.017 po 27. 12.
út 28. 12.350.004 350.011 350.017 361.001
361.109
[39]
362.017 362.014 út 28. 12.
st 29. 12.350.011 350.004 350.017 361.109
361.128 př + 361.109
[40]
362.014 362.017 st 29. 12.
čt 30. 12.350.004
350.006
[41]
350.011 350.017 361.109
362.019
[42]
362.017
361.001 př + 362.017
361.001
[43]
362.014 čt 30. 12.
31. 12.350.011 350.006
350.004
[44]
350.017 362.019
350.020
[45]
362.014
362.021
[46]
361.001 31. 12.
oběh pro
10. 12.:
704/605/764
767/608/717
44/45--706/705datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den
TS 302TS 304TS 305TS 306

[1]vlak 704: 350.019
vlaky 605, 17764: 350.011
[2]vlak 767: 361.001
vlak 608: 350.004
vlak 717: 350.006
[3]vlak 705: 362.019 př + 362.011, pozn: Preprava
vlak 712: 362.019
vlak 719: 362.006
[4]vlak 17612: 163.106 len po Žilinu
[5]vlak 714: 363.143
vlak 17715: 362.013
vlak 3437: 362.016
[6]vlak 700: 362.006
vlaky 709, 716: 362.024
vlak 719: 362.006
[7]vlaky 3460, 706: 362.016
vlaky 707, 714, 715: 362.014
[8]vlak 702: 350.011 př + 350.007 + 383.101 pk, pozn: Preprava po EH.
vlaky 605, 764: 362.024
[9]vlak 44: 350.017
vlak 45: 361.125
[10]vlak 700: 362.006
vlaky 709, 716, 719: 350.015
[11]vlak 702: 362.024
vlaky 605, 764: 350.011
[12]vlak 700: 350.015
vlaky 709, 716, 719: 350.016
[13]vlaky 1730, 703, 710: 362.014
vlaky 711, 3437: 362.024
[14]vlak 702: 350.006
vlaky 605, 764: 350.007
[15]vlaky 767, 608: 350.011
vlak 717: 383.105
[16]vlak 44: 350.004
vlak 45: 350.017
[17]vlak 704: 383.105 př + 350.019 + 361.120 pk, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.011
[18]vlaky 767, 608: 350.007
vlak 717: 350.015
[19]vlaky 767, 608: 350.011
vlak 717: 361.101
[20]vlak 17612: Výmena v Žiline za 163.113
[21]vlak 702: 361.101
vlaky 605, 764: 350.011
[22]vlaky 767, 608: 350.018
vlak 717: 350.015
[23]vlak 702: 350.015 př + 361.128, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.015
[24]vlak 700: 350.004
vlaky 709, 716: 361.001
vlak 719: 361.109 př + 362.001, pozn: Preprava
[25]vlaky 767, 608: 350.015
vlak 717: 361.001
[26]vlak 44: 350.017
vlak 45: 350.008
[27]vlak 700: 361.109
vlaky 709, 716: 361.001
vlak 719: 350.017
[28]vlak 702: 361.001
vlaky 605, 764: 350.006
[29]vlaky 767, 608: 350.011
vlak 717: 350.011 př + 350.019, pozn: Preprava
[30]vlak 44: 350.008
vlak 45: 350.017
[31]vlak 700: 350.017
vlaky 709, 716: 350.016
[32]vlaky 3460, 706, 707, 714: 350.007
vlak 715: 361.001
[33]vlak 711: Ide ako 15711.
[34]vlaky 767, 608: 350.011
vlak 717: 350.004
[35]vlak 767: 350.006
vlak 608: 361.130
vlak 717: 361.130 př + 361.128, pozn: Preprava
[36]vlaky 705, 712: 362.014
vlak 719: 361.001
[37]vlak 714: 361.001
vlaky 17715, 3437: 362.014
[38]vlak 702: 361.130
vlaky 605, 764: 350.011
[39]vlak 700: 361.001
vlaky 709, 716, 719: 361.109
[40]vlaky 700, 709, 716: 361.109
vlak 719: 361.128 př + 361.109, pozn: Príprah
[41]vlak 702: 350.004
vlaky 605, 764: 350.006
[42]vlaky 700, 709, 716: 361.109
vlak 719: 362.019
[43]vlaky 3460, 706: 362.017
vlak 707: 361.001 př + 362.017, pozn: Príprah z dôvodu poruchy na Vinohradoch
vlak 714: 361.001 př + 362.017, pozn: Od Žiliny náhrada súprava a prestup do kmeňovej súpravy + preprava
vlak 715: 361.001
[44]vlaky 767, 608: 350.006
vlak 717: 350.004
[45]vlak 700: 362.019
vlaky 709, 716: 350.020
[46]vlaky 3460, 706: 362.014
vlaky 707, 714, 15715: 362.021