prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2019
 TS 701 - 707: 750.7, 754 a 714 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
14. 12.:
TS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
---------PSM
1643/1644NPP
-
1. 2.750.711
754.018
754.023
[1]
750.710 754.019 750.712 754.062 754.012 754.067 754.075 750.709 754.079 [2] 754.018 [3]   714.006
842.005
714.226
[4]
1. 2.
so 2. 2.750.711 750.710 - 754.023 754.075 754.012 754.067 750.709 - 754.079 ! 754.018   - so 2. 2.
ne 3. 2.750.712 750.710 - 750.711 754.067 754.012 754.075 - 754.023 754.079 ! 754.018   - ne 3. 2.
po 4. 2.750.709 750.712 814.041
814.041 př + 814.239 + 814.240 pk
[5]
750.710 754.062 754.067 754.012
754.018
[6]
754.023 754.075   -   714.226 po 4. 2.
út 5. 2.750.710
750.711
[7]
750.709 754.019
754.018
[8]
750.712 754.079 754.062 754.067
754.012
[9]
754.075 754.023
754.067
[10]
  -   714.226 út 5. 2.
st 6. 2.750.710 750.709 754.018
754.019
[11]
750.711 754.012 754.079
754.018
[12]
754.062
754.016
[13]
754.067 754.075
754.062
754.075
[14]
  -   714.226 st 6. 2.
čt 7. 2.750.711 750.710 754.019
754.062 př + 754.019
[15]
750.709 754.079 754.016
754.016 + 754.012 pk
754.016
[16]
754.018 754.075 754.067   -   714.226 čt 7. 2.
8. 2.750.712 754.062 750.711
750.709
[17]
750.710 754.018 754.079
754.012
[18]
754.016 754.067 754.075 754.012 [19] 854.030 [20]   714.226 8. 2.
so 9. 2.750.710 750.712 - 750.709 754.067 750.719 754.016 754.075 -   754.012   - so 9. 2.
ne 10. 2.750.709 750.712 - 750.710 754.018 750.719 754.016 - 754.075   754.012   - ne 10. 2.
po 11. 2.750.711 750.712
750.709
[21]
754.023
754.062
[22]
750.709
750.712
[23]
754.016 754.018
754.012
[24]
750.719 754.075 754.067   -   714.226 po 11. 2.
út 12. 2.750.712 750.711 754.062 750.709
750.710
[25]
750.719 754.016
754.018
[26]
754.012 754.067 754.075   -   714.226 út 12. 2.
st 13. 2.750.710 750.711 754.062
754.016
[27]
750.712 754.012 750.719 754.018 754.075 754.067 754.079 -   714.226 st 13. 2.
čt 14. 2.750.709 750.711 754.016 750.710 754.018 754.012 750.719
750.712
[28]
754.067 754.075
750.719
754.075
[29]
754.023 -   714.226
[30]
čt 14. 2.
15. 2.750.710 750.709 754.016 750.711 750.712 754.018 754.012 754.075 754.067 754.023 754.019   714.226 15. 2.
so 16. 2.750.719 750.709 - 750.710 750.712 754.018 754.012 754.067 - 754.023 754.019   - so 16. 2.
ne 17. 2.750.710 750.709 - 750.719 754.012 754.018 750.712 - 754.067 754.023 ! 754.019   - ne 17. 2.
po 18. 2.750.719 750.709 754.016 750.710 750.712 754.012 754.018
754.023
[31]
754.067 754.075   -   714.226 po 18. 2.
út 19. 2.750.711 750.719 754.016 750.709 754.023 750.712 754.012
754.018
[32]
754.075 754.067 754.019 -   714.226 út 19. 2.
st 20. 2.754.062
750.719
[33]
750.711 754.016 750.719
750.710
[34]
754.018 754.023 750.712 754.067 754.075
754.012
754.075
[35]
754.019 -   714.226 st 20. 2.
čt 21. 2.750.710 750.711 754.016
754.062
[36]
750.719 750.712 754.018 754.023
754.012
[37]
754.075 754.067
754.023
754.067
[38]
754.019 ! -   714.226 čt 21. 2.
22. 2.750.709 754.016 754.062 750.711 754.012 750.712 [39] 754.018 754.067 754.075   754.019   714.226 22. 2.
so 23. 2.750.711 754.016 - 750.709 754.012 750.710 754.018 754.075 -   842.027
844.022
[40]
  - so 23. 2.
ne 24. 2.750.719 754.016 - 750.709 754.018 750.710 754.012 - 754.075   754.019   - ne 24. 2.
po 25. 2.750.709 750.719 754.062
750.712
[41]
754.016 754.012 754.018
754.019
[42]
750.710
754.023
[43]
754.075 754.067   -   714.226 po 25. 2.
út 26. 2.750.711 750.719 750.712
754.019
[44]
750.709 754.023 754.012 754.019
754.016
[45]
754.067 754.075   -   714.226 út 26. 2.
st 27. 2.750.712 750.719 754.019 750.711 754.016 754.023
754.062
[46]
754.012
754.023
[47]
754.075 754.067
750.710
754.067
[48]
  -   714.226
714.204
[49]
st 27. 2.
čt 28. 2.750.709 750.712 754.019
750.710
[50]
750.719 754.023 754.016 754.062
754.012
[51]
754.067 754.075
754.019
[52]
  -   714.204
714.226
[53]
čt 28. 2.
oběh pro
14. 12.:
---------PSM
1643/1644NPP
-datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
TS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)

[1]vlak 668: 750.711
vlak 661: 754.018
vlaky 662, 650: 754.023
[2]vlak : 754.079
[3]vlak 4834: 754.018
[4]vlaky 4104, 4141, 4181, 4148: 714.006
vlaky 4149, 4154: 842.005
vlaky 4155, 4158: 714.226
[5]vlak 4801: 814.041
vlak 4816: 814.041 př + 814.239 + 814.240 pk, pozn: 814.239+240 pouze v úseku Brno hl.n. - Zastávka
[6]vlak 4827: 754.012
vlak 1731: 754.018
[7]vlak 668: 750.710
vlaky 661, 662, 667: 750.711
[8]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.018
[9]vlak 4827: 754.067
vlak 1731: 754.012
[10]vlaky 1720, 14162: 754.023
vlaky 1725, 1730, 1733: 754.067
[11]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.019
[12]vlak 1722: 754.079
vlak 4834: 754.018
[13]vlak 4827: 754.062
vlaky 1731, 895: 754.016
[14]vlaky 1720, 14162: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.062
vlak 1733: 754.075
[15]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.062 př + 754.019
[16]vlaky 894, 70240: 754.016
vlak 1722: 754.016 + 754.012 pk
vlak 4834: 754.016
[17]vlak 4801: 750.711
vlak 4816: 750.709, pozn: Os 4816 - 750.709 + Bdmtee + BDs + patrový vůz + BDs
[18]vlaky 894, 1722: 754.079
vlaky 1729, 1732: 754.012
[19]Sp 1724
[20]vlak 4834: Os 4834 - 854.030 + 2x Bdtn
vlak 70101: Lv (resp. Sv) 70101 - 854.030 + 2x Bdtn
[21]vlak 653: 750.712
vlaky 664, 665, 652: 750.709
[22]vlak 4801: 754.023
vlak 4816: 754.062
[23]vlak 651: 750.709
vlaky 660, 669: 750.712
[24]vlak 1722: 754.018
vlak 4834: 754.012
[25]vlak 651: 750.709
vlak 660: 750.710
[26]vlak 1722: 754.016
vlak 4834: 754.018
[27]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 754.016
[28]vlak 4827: 750.719
vlak 1731: 750.712
[29]vlaky 1720, 14162: 754.075
vlaky 1725, 1730: 750.719
vlak 1733: 754.075
[30]vlaky 4104, 4147, 4152, 4153: 714.226, pozn: V úseku Blažovice - Nesovice jako Sv4153, v úseku Nesovice - Nemotice odřeknut z důvodu poruchy ZZ v žst.Blažovice
vlak 4182: -, pozn: odřeknut z důvodu poruchy ZZ v žst. Blažovice
[31]vlak 4827: 754.018
vlak 1731: 754.023
[32]vlak 4827: 754.012
vlaky 1731, 895: 754.018
[33]vlak 668: 754.062
vlaky 662, 667: 750.719
[34]vlak 651: 750.719
vlak 660: 750.710
[35]vlaky 1720, 14162: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.012
vlak 1733: 754.075
[36]vlak 4801: 754.016
vlak 4816: 754.062
[37]vlak 4827: 754.023
vlak 1731: 754.012
[38]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 754.023
vlak 1733: 754.067
[39]vlak 1732: Sp 1732 pouze do Bzence - neschopná 750.712
[40]vlak 1643: 842.027, pozn: Výluka Brno - Vyškov na Moravě, Vyškov na Moravě-Kojetín 842.027, Kojetín-Frenštát pod Radhoštěm 844.022, Sv (754.019) pro 1646 Brno odj. 1:00 - Kroměříž 2:00 - Val.Meziříčí 2:54
vlak 1644: 844.022
[41]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 750.712, pozn: Os 4816 - 750.712 + 2x Bdmtee + patrový vůz + BDs
[42]vlak 1722: 754.018
vlak 4834: 754.019
[43]vlak 4827: 750.710
vlak 1731: 754.023
[44]vlak 4801: 750.712
vlak 4816: 754.019
[45]vlak 4827: 754.019
vlak 1731: 754.016
[46]vlak 1722: 754.023
vlak 4834: 754.062
[47]vlak 4827: 754.012
vlak 1731: 754.023
[48]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 750.710
vlak 1733: 754.067
[49]vlak 4104: 714.226
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.204
[50]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 750.710
[51]vlak 4827: 754.062
vlak 1731: 754.012
[52]vlaky 1720, 14162: 754.075
vlak 1725: 754.019
[53]vlak 4104: 714.204, pozn: ve stanici Brno Slatina porucha lokomotivy, Brno Slatina - Brno Maloměřice přípřež 714 028-8
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.226