prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2019
 TS 701 - 707: 750.7, 754 a 714 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
14. 12.:
TS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
---------PSM
1643/1644NPP
-
st 1. 5.750.712 750.710 - 750.704 754.013 754.023 754.075
754.018
[1]
- 754.075 [2]     754.075 [3] - st 1. 5.
čt 2. 5.

[4]
750.719 750.712 754.012 750.710 754.018 754.013
754.023
[5]
754.023
750.704
[6]
754.075 754.067   -   854.206
714.028
[7]
čt 2. 5.

[4]
3. 5.750.709 750.719 754.012 750.712 750.704 754.018
750.710
[8]
754.023
754.013
[9]
754.067 754.075
754.062
[10]
  754.018 [11]   714.028 3. 5.
so 4. 5.750.712 750.719 - 750.709 750.704 754.018 754.013 754.062 -   742.280 [12]   - so 4. 5.
ne 5. 5.750.709 750.719 - 750.712 754.013 754.018 750.704 - 754.062 !   742.280   - ne 5. 5.
po 6. 5.750.712 ! 750.709 754.012 750.719 ! 750.704 ! 754.013 754.023 754.075 754.067
754.062
[13]
  -   714.028 po 6. 5.
út 7. 5.750.712 750.710 754.012 750.709 754.023 750.704
754.016
[14]
754.075 [15] 754.062
754.075
[16]
754.075
754.013
[17]
  -   714.028 út 7. 5.
st 8. 5.750.719
754.012
[18]
750.710
750.719
750.709
[19]
- 750.712 754.023 754.019 754.062
754.013
[20]
- 754.016       - st 8. 5.
čt 9. 5.750.712 750.709 750.704 750.719 754.013 754.023 754.019
754.062
[21]
754.016 754.075   -   842.037
714.028
[22]
čt 9. 5.
10. 5.750.719 750.712 750.704
754.019
[23]
750.709 754.062 754.013 754.023
750.704
754.023
[24]
754.075 754.012   754.016   714.028 10. 5.
so 11. 5.750.709 750.719 - 750.712 754.062 750.704 754.023 754.012 -   754.016   - so 11. 5.
ne 12. 5.750.704 750.719 - 750.709 754.023 750.712 754.062 - 754.012   754.016   - ne 12. 5.
po 13. 5.750.709 750.719 754.019
754.016
[25]
750.704 754.062 754.023 750.712 754.067 754.075
754.019
754.075
[26]
  -   714.028 po 13. 5.
út 14. 5.750.704 754.016 750.719
750.710
[27]
750.709 754.013 754.062 754.023 754.075 ! 754.067   -   714.028 út 14. 5.
st 15. 5.750.719 754.016
750.710
[28]
750.710
754.080
[29]
750.704 754.023 754.013
750.709
[30]
754.062 754.067 754.075   -   714.028 st 15. 5.
čt 16. 5.750.712 [31] 750.719 754.080 [32] 750.710
750.712
[33]
754.062 754.023
754.016
[34]
750.709
754.013 + 754.075 pk
[35]
754.075 [36] 754.067   -   714.028 čt 16. 5.
17. 5.750.704 750.719 754.080
754.012
[37]
750.712 754.013 754.062 754.016
750.710
[38]
754.067 754.075   754.016 [39] 750.709 714.028 17. 5.
so 18. 5.

[40]
750.712 750.719 - 750.704 754.013 754.080 750.709 754.075
754.023
[41]
- 754.019 754.016   - so 18. 5.

[40]
ne 19. 5.

[40]
750.704 750.719 - 750.712 750.709 754.062 754.013 - 754.075 754.019 ! 754.016   - ne 19. 5.

[40]
po 20. 5.750.710 750.704 754.012 750.719 754.013 750.709
754.018
[42]
754.062 754.075 754.067
750.709
754.067
[43]
754.019 ! -   714.028 po 20. 5.
út 21. 5.750.709 750.710 754.012 750.704 754.062 754.013
754.016
[44]
754.018 754.067 754.075   -   714.028 út 21. 5.
st 22. 5.750.719 750.710 754.012 750.709 754.018 754.062
754.016
[45]
754.016
754.013
[46]
754.075 754.067   -   714.028 st 22. 5.
čt 23. 5.750.704
750.719
[47]
750.710
750.719
750.704
[48]
754.012 750.719
750.710
[49]
754.013 754.018 754.016
754.062
[50]
754.067 754.075
754.016
754.075
[51]
  -   714.028
714.006
[52]
čt 23. 5.
24. 5.750.710 750.719 754.012
754.019
[53]
750.704 754.062 754.013 754.018
754.023
750.709
[54]
754.075 754.067
754.016
[55]
  754.018 [11]   714.006
714.028
714.006
[56]
24. 5.
so 25. 5.754.067 750.719 - 750.710 754.062 754.023 750.709 754.016 -   754.018   - so 25. 5.
ne 26. 5.754.012 př + 754.043
754.012
[57]
750.719 - 750.704 750.709 754.023 754.062 - 754.067 754.013 754.018   - ne 26. 5.
po 27. 5.750.712 [58] 754.012
750.712
754.012
[59]
754.019 750.719 754.062 750.709 754.023 754.067 754.075 754.013 ! -   714.028 po 27. 5.
út 28. 5.750.704 750.712 754.019
750.709
[60]
754.012 754.023 754.062 750.709
754.016
[61]
754.075 754.067 754.013 ! -   714.028 út 28. 5.
st 29. 5.750.710 750.704 750.709 750.712 754.016 754.023
754.018
[62]
754.062 754.067 754.075
754.013
754.075
[63]
  -   714.028 st 29. 5.
čt 30. 5.750.712 750.710 754.012 750.704 754.062 754.016 754.018
754.013
[64]
754.075 754.067
754.018
[65]
754.019 -   714.028
714.006
814.233 + 814.234 pk
[66]
čt 30. 5.
31. 5.750.719 750.710 754.012
754.067
[67]
750.712 754.013 754.062
754.018
754.012
[68]
754.016
750.709
[69]
754.018
754.062
[70]
754.075 754.019 ! 754.016 [39]   814.233 + 814.234 pk
714.006
[71]
31. 5.
oběh pro
14. 12.:
---------PSM
1643/1644NPP
-datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
TS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)

[1]vlak 70240: 754.075
vlak 885: 754.018
[2]vlak 1733: 754.075
[3]Sp 1722/1723/1728
[4]výluka Brno - Zastávka u Brna (- Náměšť nad Oslavou) (8:30 - 15:25)
[5]vlaky 894, 1722: 754.013
vlak 4834: 754.023
[6]vlak 4827: 754.023
vlak 1731: 750.704
[7]vlak 4104: 854.206
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.028
[8]vlak 1722: 754.018
vlak 1729: 750.710
[9]vlak 4827: 754.023
vlaky 1725, 1730: 754.013
[10]vlak 1720: 754.075
vlaky 1723, 1728, 1731: 754.062
[11]vlak 4834: 754.018
[12]vlak 1643: z Brna do Kojetína náhradní autobusová doprava, z Kojetína do Frenštátu pod Radhoštěm 742.280
[13]vlak 1720: 754.067
vlak 1733: 754.062
[14]vlak 894: 750.704
vlak 4834: 754.016, pozn: Po Os 4834 odjela lok. 754.016 do Brna jako Lv 70101
[15]vlak 1731: 754.075
[16]vlaky 890, 882: 754.062
vlak 4347: 754.075
[17]vlak 1720: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.013
[18]vlaky 668, 661, 662: 750.719
vlak 667: 754.012
[19]vlaky 653, 664: 750.710
vlak 665: 750.719, pozn: z důvodu poruchy lokomotivy 750.710 vlak R 665 z Jihlavy 68 minut opožděn a veden lokomotivou 750.719
vlak 652: 750.709
[20]vlak 894: 754.062
vlak 886: 754.013
[21]vlak 4827: 754.019
vlak 1731: 754.062
[22]vlak 4104: 842.037, pozn: z důvodu státního svátku jako v pondělí (není turnusováno pro lok 714)
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.028
[23]vlak 4801: 750.704
vlak 4816: 754.019
[24]vlak 4827: 754.023
vlaky 1725, 1730: 750.704
vlak 1733: 754.023
[25]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.016
[26]vlak 1720: 754.075
vlak 1725: 754.019
vlak 1733: 754.075
[27]vlak 4801: 750.719
vlak 4816: 750.710
[28]vlaky 653, 664, 665: 754.016
vlak 652: 750.710
[29]vlak 4801: 750.710
vlak 4816: 754.080
[30]vlak 1722: 754.013
vlak 4834: 750.709
[31]vlaky 668, 662: 750.712
[32]vlak 4801: Os 4801 - 754.080 + 2x B + BDs + B
vlak 4816: 754.080 + B + BDs + 2x B
[33]vlak 651: 750.710
vlak 660: 750.712
[34]vlak 894: 754.023
vlak 4834: 754.016
[35]vlak 4827: 750.709
vlak 1731: 754.013 + 754.075 pk
[36]vlak 1722: 754.075
[37]vlak 4801: 754.080
vlak 4816: 754.012
[38]vlak 4827: 754.016
vlak 1725: 750.710
[39]vlak 4834: 754.016
[40]výluka Bystřice n. P. - Nové Město na M.
[41]vlak 1722: 754.075
vlaky 1723, 1728: 754.023
[42]vlaky 894, 1722: 750.709
vlak 4834: 754.018
[43]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 750.709
vlak 1733: 754.067
[44]vlak 1722: 754.013
vlak 4834: 754.016
[45]vlak 894: 754.062
vlak 4834: 754.016
[46]vlak 4827: 754.016
vlak 1731: 754.013
[47]vlaky 668, 661: 750.704, pozn: z Jihlavy do Studence 750.704, ze Studence do Kralic nad Oslavou náhradní autobusová doprava, z Kralic nad Oslavou do Brna 750.719
vlaky 662, 667, 650: 750.719
[48]vlak 653: 750.710, pozn: R 653 v úseku Studenec - Brno nahrazen autobusem z důvodu střetu Os 4806 s osobním automobilem
vlak 664: 750.719
vlaky 665, 652: 750.704
[49]vlak 651: 750.719
vlaky 660, 669: 750.710
[50]vlak 4827: 754.016
vlak 1731: 754.062
[51]vlak 1720: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.016
vlak 1733: 754.075
[52]vlak 4104: 714.028
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.006
[53]vlak 4801: 754.012
vlak 4816: 754.019
[54]vlak 4827: 754.018
vlaky 1725, 1730: 754.023
vlak 1733: 750.709
[55]vlak 1720: 754.067
vlaky 1723, 1728, 1731: 754.016
[56]vlaky 4104, 4141, 4181, 4148, 4149, 4154: 714.006
vlak 4155: 714.028
vlak 4158: 714.006
[57]vlak 668: 754.012 př + 754.043
vlak 667: 754.012
[58]vlaky 662, 667: 750.712
[59]vlak 653: 754.012
vlak 664: 750.712
vlak 652: 754.012
[60]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 750.709
[61]vlak 4827: 750.709
vlak 1731: 754.016
[62]vlak 1722: 754.023
vlak 4834: 754.018
[63]vlaky 1720, 14162: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.013
vlak 1733: 754.075
[64]vlak 4827: 754.018
vlak 1731: 754.013
[65]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730, 1733: 754.018
[66]vlak 4104: 714.028
vlaky 4147, 4152: 714.006
vlaky 4153, 4182: 814.233 + 814.234 pk
[67]vlak 4801: 754.012
vlak 4816: 754.067
[68]vlak 894: 754.062, pozn: z důvodu poruchy elektrické lokomotivy jela 754.062 s R 894 až do Přerova
vlak 1722: 754.018
vlaky 1729, 1732: 754.012
[69]vlak 4827: 754.016
vlaky 1725, 1730, 1733: 750.709
[70]vlak 1722: 754.018
vlaky 881, 889: 754.062
[71]vlak 4104: 814.233 + 814.234 pk
vlaky 4141, 4181, 4148: 714.006
vlaky 4149, 4154: -, pozn: zrušen z důvodu poruchy HV
vlaky 4155, 4158: 714.006