prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2019
 TS 701 - 707: 750.7, 754 a 714 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
14. 12.:
TS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
---------PSM
1643/1644NPP
-
1. 3.750.711 750.709 750.710
754.016
[1]
750.712 754.012 754.023
750.719
[2]
754.016
750.710
[3]
754.075 754.067   754.018   714.226 1. 3.
so 2. 3.750.704 750.709 - 750.711 754.012 754.023 750.710 754.067 -   754.018   - so 2. 3.
ne 3. 3.754.016
750.712
[4]
750.709 - 750.711 př + 754.062
750.711
[5]
750.710 754.023 754.012 - 750.719 př + 754.067   754.018   - ne 3. 3.
po 4. 3.

[6]
750.711 [7] 750.712 [8] 754.062 750.704 754.012 750.719
754.023
[9]
754.023
750.719
[10]
750.710 754.075
754.019
754.075
[11]
  -   714.028 po 4. 3.

[6]
út 5. 3.

[6]
750.709 750.712 754.062 750.711 750.719 750.710
754.023
[12]
754.023 [13] 754.012 754.067   - 754.019 [14] 714.028 út 5. 3.

[6]
st 6. 3.

[6]
750.709 750.712 754.062
754.012
[15]
750.704 750.710 754.012
[16]
854.209
750.711
[17]
754.067
750.719
[18]
754.075
754.019
754.062
[19]
  -   714.028 st 6. 3.

[6]
čt 7. 3.750.704
750.712
[20]
750.709
754.019
[21]
754.012 750.712
750.704
[22]
750.711 750.719 754.023 750.710 754.067
754.013
754.067
[23]
  -   714.028 čt 7. 3.
8. 3.750.704 754.012 754.019
754.062
[24]
750.712
754.016 př + 750.712
[25]
750.710
754.023
[26]
750.711
750.710
[27]
750.719 754.067
750.711
[28]
754.062
754.013
[29]
  742.320 [30]   714.028
714.226
[31]
8. 3.
so 9. 3.750.710
754.018
750.710
[32]
754.012 - 750.704 750.711 754.016 750.719
754.023
[33]
754.013 -   754.019   - so 9. 3.
ne 10. 3.750.710 754.012 - 750.712 754.023 754.016 750.711 - 754.018   754.019   - ne 10. 3.
po 11. 3.750.712 750.710 754.062 754.012 750.719 750.711 754.016
754.013
[34]
754.018
754.023
[35]
754.067   -   714.028 po 11. 3.
út 12. 3.750.704 750.712 754.062 750.710 754.013 754.023
754.019
[36]
750.711 754.067
750.719
[37]
754.018   -   714.028 út 12. 3.
st 13. 3.754.016 750.712 754.062 750.704 750.711 750.719
750.710
[38]
754.019
754.023
[39]
754.013 754.067
750.719
754.067
[40]
  -   714.028 st 13. 3.
čt 14. 3.750.704 754.016 754.062
750.709
[41]
750.712 754.023 750.711
754.013
754.062
[42]
750.710 754.067
750.711
[43]
754.018
754.013
[44]
  -   714.028 čt 14. 3.
15. 3.750.719 754.043 750.704
754.062
[45]
754.016 750.710 754.023
750.711
750.704
[46]
754.062
750.712
[47]
754.013 754.067 754.019 754.018   714.028 15. 3.
so 16. 3.750.704 750.719 - 754.062 750.710 750.711 750.712 754.067 - 754.019 ! 754.018   - so 16. 3.
ne 17. 3.750.711 750.719 - 754.012 750.712 754.062 750.710 - 754.067 754.019 ! 754.018   - ne 17. 3.
po 18. 3.750.704 750.719 750.709
754.062
[48]
750.711 750.710 750.712
750.709
[49]
754.062
754.013
[50]
754.067 754.013
754.012
[51]
  -   714.028 po 18. 3.
út 19. 3.750.711 750.704 754.062 750.719 754.023 750.710 750.709
750.712
[52]
754.012 754.067
754.075
754.067
[53]
  -   714.028 út 19. 3.
st 20. 3.750.709 750.704 750.711
754.012
[54]
754.062 750.712 754.023 750.710 754.067 754.012
754.075
754.016
[55]
  -   714.028 st 20. 3.
čt 21. 3.750.719 750.709 754.012 750.704 750.710 750.712
754.062
[56]
754.023 754.016 754.067   -   714.028 čt 21. 3.
22. 3.750.711 750.719 754.012 750.709 754.023 750.710
754.016
[57]
754.062
750.712
[47]
754.013 754.016
754.062
[58]
  754.018   714.028 22. 3.
so 23. 3.750.710 750.711 - 750.719 754.023 754.016 750.712 754.062 -   754.018   - so 23. 3.
ne 24. 3.750.709 750.711 - 750.710 750.712 750.719 754.023 - 754.062   754.018   - ne 24. 3.
po 25. 3.750.710 750.711 754.012
754.018
[59]
750.709 754.023 750.712 750.719 754.062 754.067
750.704
754.067
[60]
  -   714.028 po 25. 3.
út 26. 3.750.709 750.710 754.018 750.711 750.719 754.023
754.016
[61]
750.712
750.704
[62]
754.067 754.062
754.023
754.062
[63]
  -   714.028
714.204
[64]
út 26. 3.
st 27. 3.750.712 750.709 754.018 750.710 750.704 750.719 754.016 754.062 754.067   -   714.204 st 27. 3.
čt 28. 3.750.711 750.712 754.018 750.709 754.016 750.704 750.719 754.067 754.062   -   714.204 čt 28. 3.
29. 3.750.710 750.711 754.018 750.712 750.719 754.016 [65] 750.704
754.062
[66]
754.075 754.067
754.013
[67]
  754.023   714.204 29. 3.
so 30. 3.750.704 750.710 - 750.711 750.719 754.016 754.062 754.013 -   754.023   - so 30. 3.
ne 31. 3.750.709 750.710 - 750.704 754.062 754.016 750.719 - 754.067   754.023   - ne 31. 3.
oběh pro
14. 12.:
---------PSM
1643/1644NPP
-datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707

[1]vlak 4801: 750.710
vlak 4816: 754.016
[2]vlak 1722: 754.023
vlaky 1729, 1732: 750.719
[3]vlak 4827: 754.016
vlaky 1725, 1730, 1733: 750.710
[4]vlak 668: 754.016
vlaky 667, 650: 750.712
[5]vlak 666: 750.711 př + 754.062
vlak 663: 750.711
[6]výluka Brno hl.n. - Zastávka u Brna (- Náměšť nad Oslavou) (8:30 - 15:25)
[7]vlak 662: R 661 veden vlakovou soupravou jen v úseku Jihlava - Náměšť n/O., R 662 veden vlakovou soupravou jen v úseku Náměšť n/O. - Jihlava (výluka Střelice - Zastávka; NAD za rychlíky Brno - Náměšť n/O.)
[8]vlak 653: vlak 653: R 653 veden vlakovou soupravou jen v úseku Jihlava - Náměšť n/O., R 664 veden vlakovou soupravou jen v úseku Náměšť n/O. - Jihlava (výluka Střelice - Zastávka; NAD za rychlíky Brno - Náměšť n/O.)
[9]vlak 1722: 750.719
vlak 4834: 754.023, pozn: Os 4834 veden vlakovou soupravou pouze mezi Zastávkou a Okříškami (výluka Střelice - Zastávka); souprava 754.023 + 3x Bdmtee nasazena též na Os 4806 (Brno - Jihlava) + 4811 (Jihlava - Zastávka)
[10]vlak 4827: 754.023
vlak 1731: 750.719
[11]vlak 1720: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.019
vlak 1733: 754.075
[12]vlak 1722: 750.710
vlak 4834: 754.023
[13]vlak 4827: 754.023 + 3x Bdmtee poté na Os 4806 (Brno - Jihlava), 4811 (Jihlava - Zastávka u Brna; výlukový oběh) + 4834 (Zastávka u Brna - Okříšky)
[14]Výjezd NPP do Brno hl. n.
[15]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 754.012
[16]vlak 1722: 754.012
vlak 4834: -, pozn: vlak odřeknut (nahrazen autobusem a z Třebíče do Okříšek náhradou zastavoval R 660)
[17]vlak 4827: 854.209, pozn: vlak 4827: 854.209, pozn: z Okříšek do Zastávky u Brna vlak odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy 754.023, ze Zastávky u Brna do Brna náhradní souprava 854.209; Os 4806 (Brno - Jihlava) + Os 4811 (Jihlava - Zastávka; výlukový oběh) veden 754.018 + 3 Bdmtee
vlak 1731: 750.711
[18]vlak 1722: 754.067
vlak 882: 750.719
[19]vlak 1720: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.019
vlak 1733: 754.062
[20]vlaky 668, 661, 662: 750.704
vlak 667: 750.712, pozn: z Jihlavy do Bransouze 750.704, z Bransouze do Brna 750.712
vlak 650: 750.712
[21]vlaky 653, 664: 750.709
vlak 665: 750.709, pozn: mezi Luka nad Jihlavou a Bransouze střet vlaku s osobním automobilem
vlak 652: 754.019
[22]vlaky 651, 660: 750.712
vlak 669: 750.704
[23]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 754.013
vlak 1733: 754.067
[24]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.062
[25]vlak 651: 750.712, pozn: R 651 - 750.712 + 3x Bdmtee
vlaky 666, 663, 660: 750.712
vlak 669: 754.016 př + 750.712
[26]vlak 892: 750.710
vlaky 883, 888, 887, 884, 891, 880, 891: 754.023
[27]vlak 894: 750.711
vlaky 1722, 1729, 1732: 750.710
[28]vlak 1722: 754.067
vlaky 881, 890, 885, 886, 889, 882: 750.711
[29]vlak 1720: 754.062
vlaky 1723, 1728, 1731: 754.013
[30]vlak 4834: Os 4834: 742.320 + 3 vozy Bmx; zpět do Brna soupravově v časové poloze Lv 70101
[31]vlaky 4104, 4141, 4181, 4148, 4149, 4154: 714.028
vlak 4155: 714.226, pozn: Z důvodu poruchy I.SM výměna 714 028-8 za 714 226-8
vlak 4158: 714.226
[32]vlak 668: 750.710
vlak 661: 750.710, pozn: z Jihlavy do Zastávky u Brna 750.710, ze Zastávky u Brna do Brna 754.018 (mimořádný obrat z důvodu cca 100 minut zpožděného R 661)
vlak 662: 754.018, pozn: z Brna do Zastávky u Brna 754.018, ze Zastávky u Brna do Jihlavy 750.710 (mimořádný obrat z důvodu cca 100 minut zpožděného R 661)
vlak 667: 750.710
[33]vlak 1722: 750.719
vlaky 881, 890, 885, 886, 889, 882, 895: 754.023
[34]vlak 4827: 754.016
vlak 1731: 754.013
[35]vlak 1722: 754.018
vlak 889: 754.023
[36]vlak 1722: 754.023
vlak 4834: 754.019
[37]vlak 1722: 754.067
vlak 890: 750.719
[38]vlak 1722: 750.719
vlak 4834: 750.710
[39]vlak 4827: 754.019
vlak 1731: 754.023
[40]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 750.719
vlak 1733: 754.067
[41]vlak 4801: 754.062
vlak 4816: 750.709
[42]vlak 894: 750.711
vlak 1722: 754.013
vlak 4834: 754.062
[43]vlak 1722: 754.067
vlak 885: 750.711
[44]vlak 1720: 754.018
vlaky 1725, 1730, 1733: 754.013
[45]vlak 4801: 750.704
vlak 4816: 754.062
[46]vlak 894: 754.023
vlak 1722: 750.711
vlaky 1729, 1732: 750.704
[47]vlak 4827: 754.062
vlaky 1725, 1730, 1733: 750.712
[48]vlak 4801: 750.709
vlak 4816: 754.062
[49]vlak 1722: 750.712
vlak 4834: 750.709
[50]vlak 4827: 754.062
vlak 1731: 754.013
[51]vlak 1720: 754.013
vlaky 1725, 1730, 1733: 754.012
[52]vlak 4827: 750.709
vlak 1731: 750.712
[53]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 754.075
vlak 1733: 754.067
[54]vlak 4801: 750.711
vlak 4816: 754.012
[55]vlak 1720: 754.012
vlaky 1725, 1730: 754.075
vlak 1733: 754.016
[56]vlak 1722: 750.712
vlak 4834: 754.062
[57]vlak 1722: 750.710
vlaky 1729, 1732: 754.016
[58]vlak 1720: 754.016
vlaky 1723, 1728, 1731: 754.062
[59]vlak 4801: 754.012
vlak 4816: 754.018
[60]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 750.704
vlak 1733: 754.067
[61]vlak 1722: 754.023
vlak 4834: 754.016
[62]vlak 4827: 750.712
vlak 1731: 750.704
[63]vlak 1720: 754.062
vlaky 1725, 1730: 754.023
vlak 1733: 754.062
[64]vlak 4104: 714.028
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.204
[65]vlak 1722: vlak 1722: na vlaku Sp 1720 z Veselí nad Moravou do Brna navíc 754.013
[66]vlak 4827: 750.704
vlaky 1725, 1730, 1733: 754.062
[67]vlak 1720: 754.067
vlaky 1723, 1728, 1731: 754.013