prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2019
 TS 701 - 707: 750.7, 754 a 714 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

datumTS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
R 668R 661R 662R 667R 650R 653R 664R 665R 652Os 4801Os 4816R 651R 666R 663R 660R 669R 892R 883R 888R 887R 884R 891R 880R 891Lv 70241R 897R 894Lv 70240Sp 1722Os 4834Sp 1729Sp 1732Sp 1436Sp 1437Lv 70100Os 4827Sp 1731Sp 1725Sp 1730Sp 1733Sp 1722Lv 70250R 881R 890R 894Lv 70240R 885R 886R 889R 882R 895Sp 1722Lv 70250R 881R 890R 885R 886R 889R 882Os 4347Lv 70290R 894Lv 70240Sp 1722Sp 1723Sp 1728Lv 70291Sp 1720Os 14162Sp 1725Sp 1730Sp 1723Sp 1728Sp 1731Sp 1733Lv 70241R 897PSMPSMOs 4834Lv 70101Sp 1643Sp 1644Os 3175Sp 1646NPPOs 4104Os 4147Os 4152Os 4153Os 4182Os 4141Os 4181Os 4148Os 4149Os 4154Os 4155Os 4158
so 1. 6.750.704       -   750.719     - -     750.710     754.013             -     - - - - - - 754.018   - - - - - -     750.709   - -           - - - - - - - - - -     754.075     - - - - - - - - - - - -   - - 754.016 754.016 - -   - - - - - - - - - - - - so 1. 6.
ne 2. 6.750.704         750.719       - - - 750.710       750.709             -     - - - - - - 754.018     - - - - - - - - - 754.013             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 754.075 - - -   - - - -   754.016   - - - - - - - - - - - - ne 2. 6.
po 3. 6.

[1]
750.719 [2] 750.719 [3] 750.704 [4]     750.704 [5] 750.719 [2] 750.719 [3]   754.067 754.012 [6] 750.719 [3]     750.719 [2]   754.013             -         750.709 750.709 [7] - - - - - 754.018 754.018 - - - - - - - - - - - - -   754.075                 - - - - - -   754.062   754.067 754.067 - - - 754.067 - -   - - - - - - -   - 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - po 3. 6.

[1]
út 4. 6.

[8]
750.712 [9] 750.712 [10] 750.719 [11] 750.719 [3]   750.719 [3] 750.712 [9] 750.712 [10]   750.709 [12] 754.023 [13] 750.712 [10]     750.712 [14]     754.018           -         754.013 750.709 - - - - - 754.012 754.012 - - - - - - - - - - - - -               754.067     - - - - - - - 754.075   754.016 754.016 - - - 754.075 - -   - - - - - - -   714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - út 4. 6.

[8]
st 5. 6.

[8]
                                            754.012 -           754.018 - - - - - 750.710 754.013 - - - - - - - - - - - - -                 754.075   - - - - - - -         - - - 754.067 - -   - - - - - - -   714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - st 5. 6.

[8]
čt 6. 6.

[8]
    750.704     750.704       754.018             754.013     754.013       -     754.012     750.710 - - - - - 750.710 754.023 - - - - - - - - - - - - -   754.067                 - - - - - - - 754.075     754.075 - - -   - -   - - - - - - -   714.028 714.004 714.004 714.004 714.004 - - - - - - - čt 6. 6.

[8]
7. 6.

[8]
  750.712 750.719     750.719 750.712           750.719 750.719           754.023         - -     754.013 -     - - -   - 750.709     - - - - - - - - - - -           754.075         - - - - - - 754.067   - - 754.062 754.062 754.062 -       - 754.019   - - - - 742.320 714.004 - - - - 714.004 714.004 714.004 714.004 714.004 714.004 714.004 7. 6.

[8]
so 8. 6.

[8]
        -     750.719   - -           754.023             -     - - - - - - 754.016   - - - - - -       750.709 - -           - - - - - - - - - -         754.062 - - - - - - - - - - - -   - - 754.018   - - 742.320 - - - - - - - - - - - - so 8. 6.

[8]
ne 9. 6.

[8]
    750.719         750.704   - - -     750.704     750.709           -     - - - - - - 754.016     - - - - - - - - - 750.710             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 754.067 - - -   - - - - 754.018     - - - - - - - - - - - - ne 9. 6.

[8]
po 10. 6.

[8]
750.712 750.712       750.719 750.712     754.019 [15] 754.019 [16] 750.712         750.710             -         750.709 750.709 - - - - - 754.016 754.013 - - - - - - - - - - - - -   754.067                 - - - - - -   754.075   754.062 754.062 - - - 754.062 - - 754.012 - - - - - - -   - 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - po 10. 6.

[8]
út 11. 6.

[8]
  750.712 750.704     750.704 750.712     754.019 [17] 754.018 [18]           754.013             -     750.710     754.019 - - - - - 750.709 750.713 - - - - - - - - - - - - -   754.062                 - - - - - - - 754.067     754.067 - - -   - - 754.012 - - - - - - -   714.028 714.226 714.226 714.226 714.226 - - - - - - - út 11. 6.

[8]
st 12. 6.

[8]
    750.719                                   750.713     -       754.013     - - - - -   750.709 - - - - - - - - - - - - -   754.067                 - - - - - - -       754.075 - - - 754.075 - - 754.012 - - - - - - -   714.226 714.226 714.226 714.226 714.226 - - - - - - - st 12. 6.

[8]
čt 13. 6.

[8]
  750.719       750.712 750.719                   750.709             -         750.713   - - - - - 754.016   - - - - - - - - - - - - -   754.075     754.075           - - - - - - - 754.067       - - -   - -   - - - - - - -   714.226 714.226 714.226 714.226 714.226 - - - - - - - čt 13. 6.

[8]
14. 6.

[8]
  750.712 750.704     750.704 750.712     754.016 [19]     750.704       754.013               - - 750.709     - 750.709   - - - 754.018 - 754.062     - - - - - - - - - - - 754.067                   - - - - - - 754.075   - - 754.023     -     750.710 - 754.018   - - - -   714.226 - - - - 714.226 714.226 714.226 714.226 714.226 814.219
814.220 pk
814.219
814.220 pk
14. 6.

[8]
so 15. 6.

[8]
750.704     750.719 -       750.719 - - 750.704                 754.013     -     - - - - - - 754.023   - - - - - -         - -     754.062     - - - - - - - - - -       754.075   - - - - - - - - - - - -   - -   754.018 - -   - - - - - - - - - - - - so 15. 6.

[8]
ne 16. 6.

[20]
                  - - -                 754.062     -     - - - - - - 754.023     - - - - - - - - -           754.013   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 754.075 - - -   - - - -   754.018   - - - - - - - - - - - - ne 16. 6.

[20]
po 17. 6.750.713           750.719     754.016 754.019 750.704         754.013             -     754.062     754.062 - - - - - 754.023 750.710 - - - - - - - - - - - - -   754.075                 - - - - - -   754.067 754.067   754.067 - - - 754.067 - -   - - - - - - -   - 714.028 714.028     - - - - - - - po 17. 6.
út 18. 6.750.712         750.713       754.019 754.016 750.719         750.710             -     754.013     754.023 - - - - - 754.062 754.062 - - - - - - - - - - - - -   754.067                 - - - - - - - 754.075     754.013 - - - 754.075 - - 750.709 [21] - - - - - - -   714.028 714.028       - - - - - - - út 18. 6.
st 19. 6.  750.704         750.712     754.016 754.018 750.713             754.062         -         750.710 750.710 - - - - - 754.023 754.023 - - - - - - - - - - - - -           754.075         - - - - - - - 754.067   754.016 754.016 - - - 754.016 - - 750.709 - - - - - - -   714.028         - - - - - - - st 19. 6.
čt 20. 6.    750.719             754.018   750.704                       -             - - - - -     - - - - - - - - - - - - -                     - - - - - - -       754.075 - - -   - -   - - - - - - -             - - - - - - - čt 20. 6.
21. 6.    750.713       750.712 750.712     754.018       750.719                   - -     754.023 -     - - -   -   754.013   - - - - - - - - - - -             754.075       - - - - - -     - -     754.067 -       - 754.012   - - - -     - - - -               21. 6.
so 22. 6.    750.704   -         - -             750.710           -     - - - - - - 754.023   - - - - - - 754.013       - -           - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - -   - - 754.012   - -   - - - - - - - - - - - - so 22. 6.
ne 23. 6.    750.719           750.713 - - -       750.704   754.013           -     - - - - - - 754.023   754.023 - - - - - - - - -     750.710         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 754.067 - - - 754.019 - - - -       - - - - - - - - - - - - ne 23. 6.
po 24. 6.750.712       750.712
754.043
750.713   750.713
754.043
754.062 754.018 754.018 750.719         750.710             -         754.013 754.023 - - - - - 754.023 754.012 - - - - - - - - - - - - -   754.067                 - - - - - -   754.075   754.013 754.013 - - - 754.075 - -   - - - - - - -   - 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - po 24. 6.
út 25. 6.750.719   750.709       750.712     754.018 754.018 754.016   754.016 754.016 754.062
754.016
754.012             -     750.710     750.710 - - - - - 754.023 754.013 - - - - - - - - - - - - -   754.075                 - - - - - - - 754.067   754.067   - - -   - -   - - - - - - -   714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - út 25. 6.
st 26. 6.750.719         750.712       754.018 754.018 750.709         754.013             -         754.012 754.012 - - - - - 750.710 754.062 [22] - - - - - - - - - - - - -   754.067                 - - - - - - - 754.075     754.075 - - -   - - 754.023 - - - - - - -   714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - st 26. 6.
čt 27. 6.750.709 750.709       750.719       754.018 754.018 750.712         754.062             -     754.013     754.012 - - - - - 754.012 754.016 - - - - - - - - - - - - -   750.710                 - - - - - - - 754.067   754.067   - - -   - - 754.023 - - - - - - -   714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 - - - - - - - čt 27. 6.
28. 6.  750.713         750.709     754.018 750.712     750.719           754.016         - -       - 750.712   - - - 754.012 - 754.013 754.013 754.013 - - - - - - - - - - -     754.067               - - - - - -     - -   754.075   -       - 754.012   - - - -   714.028 - - - - 714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 714.028 [23] 28. 6.
so 29. 6.      750.719 -     750.713   - -                         -     - - - - - - 754.018   - - - - - -     754.013   - -           - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - -   - - 754.012   - -   - - - - - - - - - - - - so 29. 6.
ne 30. 6.750.704           750.713     - - - 750.719         754.013           -     - - - - - - 754.018     - - - - - - - - -   754.016           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 754.075 - - -   - - - -   754.012   - - - - - - - - - - - - ne 30. 6.
datumR 668R 661R 662R 667R 650R 653R 664R 665R 652Os 4801Os 4816R 651R 666R 663R 660R 669R 892R 883R 888R 887R 884R 891R 880R 891Lv 70241R 897R 894Lv 70240Sp 1722Os 4834Sp 1729Sp 1732Sp 1436Sp 1437Lv 70100Os 4827Sp 1731Sp 1725Sp 1730Sp 1733Sp 1722Lv 70250R 881R 890R 894Lv 70240R 885R 886R 889R 882R 895Sp 1722Lv 70250R 881R 890R 885R 886R 889R 882Os 4347Lv 70290R 894Lv 70240Sp 1722Sp 1723Sp 1728Lv 70291Sp 1720Os 14162Sp 1725Sp 1730Sp 1723Sp 1728Sp 1731Sp 1733Lv 70241R 897PSMPSMOs 4834Lv 70101Sp 1643Sp 1644Os 3175Sp 1646NPPOs 4104Os 4147Os 4152Os 4153Os 4182Os 4141Os 4181Os 4148Os 4149Os 4154Os 4155Os 4158datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
TS 701TS 702TS 703TS 704TS 705TS 706TS 707

[1]výluka (Brno hl.n. -) Náměšť n. O. - Třebíč (- Okříšky) (od 7:15)
[2]z Brna do Třebíče náhradní autobusová doprava,bz Třebíče do Jihlavy 750.719
[3]z Jihlavy do Třebíče 750.719, z Třebíče do Brna náhradní autobusová doprava
[4]z Brna do Třebíče náhradní autobusová doprava,bz Třebíče do Jihlavy 750.704
[5]z Jihlavy do Třebíče 750.704, z Třebíče do Brna náhradní autobusová doprava
[6]z Náměště nad Oslavou do Třebíče náhradní autobusová doprava
[7]z Brna do Náměště nad Oslavou 750.709, z Náměště nad Oslavou do Okříšek náhradní autobusová doprava
[8]výluka (Brno hl.n. -) Náměšť n. O. - Třebíč (- Okříšky)
[9]z Brna do Třebíče náhradní autobusová doprava,bz Třebíče do Jihlavy 750.712
[10]z Jihlavy do Třebíče 750.712, z Třebíče do Brna náhradní autobusová doprava
[11]z Brna do Třebíče náhradní autobusová doprava, z Třebíče do Jihlavy 750.719
[12]z Jihlavy do Třebíče 841.013, z Třebíče do Náměště nad Oslavou náhradní autobusová doprava, z Náměště nad Oslavou do Brna 750.709
[13]z Brna do Náměště nad Oslavou 754.023, z Náměště nad Oslavou do Třebíče náhradní autobusová doprava, z Třebíče do Jihlavy 841.009+010
[14]z Brna do Třebíče náhradní autobusová doprava, z Třebíče do Jihlavy 750.712
[15]Os 4801: z Jihlavy do Třebíče 841.006, z Třebíče do Náměště nad Oslavou náhradní autobusová doprava, z Náměště nad Oslavou do Brna 754.019
[16]z Brna do Náměště nad Oslavou 754.019, z Náměště nad Oslavou do Třebíče náhradní autobusová doprava, z Třebíče do Jihlavy 841.010 + 841.004
[17]Os 4801: z Jihlavy do Třebíče 841.004, z Třebíče do Náměště nad Oslavou náhradní autobusová doprava, z Náměště nad Oslavou do Brna 754.019
[18]z Brna do Náměště nad Oslavou 754.018, z Náměště nad Oslavou do Třebíče náhradní autobusová doprava, z Třebíče do Jihlavy 841.xxx
[19]z Jihlavy do Třebíče 841.002, z Třebíče do Náměště nad Oslavou náhradní autobusová doprava, z Náměště nad Oslavou do Brna 754.016
[20]výluka (Brno hl.n. -) Náměšť n. O. - Třebíč (- Okříšky) (do 14:20)
[21]tč. v žst Brno - Královo Pole
[22]z Brna zpoždění 40 minut
[23]po dobu letních prázdnin místo lok.714 budou nasazovány 814.2