únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 742, 750, 753 PP Děčín

oběh pro
10. 12.:
Brniště (750, 753, 742)Nymburk (753.7)Šluknov (753, 750, 742)Nový Bor (742)Boletice (742)Mlýny (742)Jestřebí (742)písky (2x 753.6)Mn Libuň (742)adhoc pískydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
86121/86122-86116/86115-86109/8610886110/86111---adhoc Libuň - Polsko/zpět
adhoc Polsko - Libuň/zpět
út 1. 3.742.225 př + 742.130 753.616 př + 753.617 [1] 742.730 př + 742.740 - 742.728   - 753.756 př + 753.765 742.157     út 1. 3.
st 2. 3.753.301 př + 750.061 - 742.730 př + 742.728   742.130 [2] 742.225 753.770 př + 753.764 742.157 742.065 př + 742.146 [3]   st 2. 3.
čt 3. 3.750.061 + 742.225 pk 753.618 př + 753.616 742.730 př + 742.728 -     -   742.157     čt 3. 3.
4. 3.750.061
750.061 + 742.225 pk
[4]
  742.730 př + 742.728 [5] 742.130 [2] [6]         4. 3.
so 5. 3.742.225 -   - 742.728   - - -     so 5. 3.
ne 6. 3.- - - -     - - -     ne 6. 3.
po 7. 3.753.301 př + 750.338 + 742.332 pk 753.751 př + 753.762 742.740 př + 742.728   742.225             po 7. 3.
út 8. 3.750.338 př + 753.301 + 750.061 pk   742.740 př + 742.728 - 742.130   - 753.764 př + 753.770 742.253     út 8. 3.
st 9. 3.750.061 + 742.130 pk - 742.740 př + 742.728                 st 9. 3.
čt 10. 3.753.301 + 750.061 pk   742.730 př + 742.740 - 742.130   -         čt 10. 3.
11. 3.753.301 + 742.344 pk [7]   742.730 př + 742.740       742.344 [8] 753.616 př + 753.618 742.157     11. 3.
so 12. 3.753.301 [9] -   -     - - -     so 12. 3.
ne 13. 3.- - - -     - - -     ne 13. 3.
po 14. 3.750.061 + 742.332 pk [10] 753.617 + 742.190 pk
742.190 + 753.617 pk
[11]
742.730 př + 742.740   742.130   742.332 [12] 753.756 př + 753.764 742.253     po 14. 3.
út 15. 3.750.061 + 742.332 pk 742.216 př + 742.443 [13] 742.730 př + 742.740 - 742.130   - 753.756 př + 753.764 742.253     út 15. 3.
st 16. 3.750.061 př + 753.301 + 742.332 pk [14] - 742.730 př + 742.740   742.130   742.332 [12] 753.756 př + 753.764 742.253     st 16. 3.
čt 17. 3.750.061 př + 753.301 + 742.332 pk 753.762 př + 753.765 742.730 př + 742.740 - 742.728   - 753.617 př + 753.618 742.253     čt 17. 3.
18. 3.750.061 + 742.332 pk [10] 753.616 [15] 742.730 př + 742.740   742.728   742.332 [12] 753.617 př + 753.618 742.094     18. 3.
so 19. 3.  -   - 742.728   - - -     so 19. 3.
ne 20. 3.- - - -     - - -     ne 20. 3.
po 21. 3.750.061 př + 753.301 + 742.332 pk 742.179 př + 742.730 př + 742.740   742.728     753.615 př + 753.770 742.094     po 21. 3.
út 22. 3.750.061 př + 753.301 + 742.332 pk 753.751 př + 753.764 742.730 př + 742.740 - 742.728   - 753.615 př + 753.770 743.007     út 22. 3.
st 23. 3.750.061 př + 753.301 + 742.225 pk [16] - 742.730 př + 742.740   742.130   753.301 př + 750.061 [17] 753.615 př + 753.770 742.285     st 23. 3.
čt 24. 3.742.130 [18] 742.730 př + 742.740 - 742.728 [19] 742.728 [20] - 753.751 př + 753.764 742.285     čt 24. 3.
25. 3.750.061 + 742.225 pk   742.730 př + 742.740   742.728     753.764 př + 753.770 742.285     25. 3.
so 26. 3.742.225 -   -     - - -     so 26. 3.
ne 27. 3.- - - -     - - -     ne 27. 3.
po 28. 3.742.730 + 742.225 pk [21] [18] 753.301 př + 750.061 742.730 [22] 742.728   742.225 [23] 753.751 př + 753.764 742.285     po 28. 3.
út 29. 3.742.740 př + 742.332 753.762 př + 753.765 [24] 753.301 př + 750.061 - 742.728   - 753.764 př + 753.770 742.285     út 29. 3.
st 30. 3.742.740 + 742.225 pk [25] - 750.061 742.225 [26] 742.728   742.740 [27] 753.615 př + 753.617 [28] 742.285     st 30. 3.
čt 31. 3.750.061 + 742.332 pk [18] 742.728 př + 742.740 - 742.225   - 753.615 př + 753.617 742.285     čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
86121/86122-86116/86115-86109/8610886110/86111---adhoc Libuň - Polsko/zpět
adhoc Polsko - Libuň/zpět
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
Brniště (750, 753, 742)Nymburk (753.7)Šluknov (753, 750, 742)Nový Bor (742)Boletice (742)Mlýny (742)Jestřebí (742)písky (2x 753.6)Mn Libuň (742)adhoc písky

[1]Nex 52853 dřevo Mimoň - Paskov
[2]vlak 86110: nejede
[3]30 prázdných vozů Taoos, Hr.Králové odj.20:15 - Libuň příj.21:55
[4]vlak 86121: 750.061
vlak 86120: 750.061 + 742.225 pk
[5]vlak 86012: nejede
[6]vlak 86130: nejede
[7]vlak 86121: 753.301 + 742.344 pk
[8]vlak 86131: 742.344
[9]vlak 86121: Mn 86120/86121 nejel (do Brniště)
[10]vlak 86121: 750.061 + 742.332 pk
[11]vlak 64433: 753.617 + 742.190 pk, pozn: postrk z Mladé Boleslavi do Brniště
vlak 64432: 742.190 + 753.617 pk, pozn: postrk z Brniště do Jestřebí
[12]vlak 86131: 742.332
[13]dřevo z Mimoně do Paskova
[14]vlak 86121: Jako 54221, 22 cisteren
[15]prázdné vozy Gigawood na nakládku do Mimoně
[16]vlak 86121: 750.061 př + 753.301 + 742.225 pk
[17]vlak 86131: Obsluha Bezdězu a Jestřebí
[18]vlak 64433: nejel
[19]vlak 86109: 742.728
[20]vlak 86110: Obsluha Benešova n.Pl.
[21]vlak 86121: 742.730 + 742.225 pk
[22]vlak 86012: 742.730
[23]vlak 86131: 742.225
[24]Lv 55086 Liberec 8:40 - Mimoň 9:50 // Pn 55499 Mimoň 13:22 - Liberec - Turnov - Nymburk - Paskov (dřevo), postrk 753.615+617
[25]vlak 86121: 742.740 + 742.225 pk
[26]vlak 86012: 742.225
[27]vlak 86131: 742.740
[28]vlak 64200: 753.615 př + 753.617