únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2022
 742, 750, 753 PP Děčín

oběh pro
10. 12.:
Brniště (750, 753, 742)Nymburk (753.7)Šluknov (753, 750, 742)Nový Bor (742)Boletice (742)Mlýny (742)Jestřebí (742)písky (2x 753.6)Mn Libuň (742)adhoc pískydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
86121/86122-86116/86115-86109/8610886110/86111---adhoc Libuň - Polsko/zpět
adhoc Polsko - Libuň/zpět
1. 7.742.332 + 750.061 pk   742.728 př + 742.730           742.239     1. 7.
so 2. 7.742.728 př + 742.730 - [1] -     - - -     so 2. 7.
ne 3. 7.- - - -     - - -     ne 3. 7.
po 4. 7.742.726 př + 742.743 753.751 př + 753.758 742.728 př + 742.730   742.194     753.756 př + 753.765 [2] 742.285     po 4. 7.
út 5. 7.- - - -     - - -     út 5. 7.
st 6. 7.- - -       - - -     st 6. 7.
čt 7. 7.742.130 [3]   -     - 753.756 př + 753.765 [4] 742.285     čt 7. 7.
8. 7.753.301
750.338 př + 753.301
[5]
742.215 př + 742.073 [6] 742.743 př + 742.726   742.730 750.338 [7] 753.756 př + 753.765 742.285     8. 7.
so 9. 7.750.338 -   -     - - -     so 9. 7.
ne 10. 7.- - - -     - - -     ne 10. 7.
po 11. 7.753.301 př + 750.338 + 742.130 pk
750.338 př + 753.301
[8]
753.616 [9] 742.726 př + 742.743   742.730   742.130 [10] 753.756 př + 753.765 742.285     po 11. 7.
út 12. 7.750.338   742.726 př + 742.743 - 742.225   - 753.751 př + 753.758 742.285     út 12. 7.
st 13. 7.750.338
742.130
[11]
- 742.728 př + 742.730   742.743     753.751 př + 753.758 742.285     st 13. 7.
čt 14. 7.742.225 př + 742.130 742.443 př + 742.434 [12] 742.728 př + 742.730 - 742.743   - 753.756 př + 753.765 [13] 742.285     čt 14. 7.
15. 7.742.225 př + 742.130   742.728 př + 742.730   742.743       742.190     15. 7.
so 16. 7.742.130 -   - 742.743   - - -     so 16. 7.
ne 17. 7.- - - - 742.743   - - -     ne 17. 7.
po 18. 7.742.225 př + 742.130 + 750.061 pk [14] 742.239 př + 742.380 742.728 př + 742.730   742.332     753.756 př + 753.765 742.190     po 18. 7.
út 19. 7.742.225 př + 742.130 753.301 př + 750.061 - 742.332   - 753.751 př + 753.758 [15] 742.190     út 19. 7.
st 20. 7.742.130 - 753.301 př + 750.061   742.332     753.751 př + 753.758 742.190     st 20. 7.
čt 21. 7.742.225 př + 742.130 742.239 př + 742.380 742.728 př + 742.726 - 742.332   - 753.756 př + 753.772 742.190     čt 21. 7.
22. 7.753.301 př + 750.061   742.728 př + 742.726   742.225     753.756 př + 753.772 742.190     22. 7.
so 23. 7.750.061 př + 753.301 -   - 742.730   - - -     so 23. 7.
ne 24. 7.- - - - 742.225   - - -     ne 24. 7.
po 25. 7.753.301 př + 750.338
750.338 př + 753.301
[16]
750.330 př + 750.252 742.730 př + 742.728   742.225     753.751 př + 753.758 742.190     po 25. 7.
út 26. 7.742.130 př + 742.225   750.338 př + 753.301 - 750.061   - 753.751 př + 753.758 742.190     út 26. 7.
st 27. 7.750.061 př + 750.338 [17] - 742.730 př + 742.728   742.130     753.751 př + 753.758 742.190     st 27. 7.
čt 28. 7.750.061 [18] 750.061 [19] 742.730 př + 742.728 - 742.130 př + 742.332 [20] 742.130 [21] - 753.751 př + 753.758
753.758 př + 753.751
[22]
742.190     čt 28. 7.
29. 7.750.061
742.225 př + 750.061
[23]
753.751 př + 753.765 [24] 742.730 př + 742.728   742.727   742.225 [25] 753.756 př + 753.616 742.190     29. 7.
so 30. 7.742.727 -   -     - - -     so 30. 7.
ne 31. 7.- - - -     - - - 750.235 př + 750.287 [26]   ne 31. 7.
oběh pro
10. 12.:
86121/86122-86116/86115-86109/8610886110/86111---adhoc Libuň - Polsko/zpět
adhoc Polsko - Libuň/zpět
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
Brniště (750, 753, 742)Nymburk (753.7)Šluknov (753, 750, 742)Nový Bor (742)Boletice (742)Mlýny (742)Jestřebí (742)písky (2x 753.6)Mn Libuň (742)adhoc písky

[1]vlak 86116: Nejel
[2]vlak 84151: Lv
[3]vlak 64433: -
[4]vlak 64200: 753.756 př + 753.765
[5]vlak 86121: 753.301
vlak 86120: 750.338 př + 753.301
[6]rajky
[7]vlaky 86131, 86130: 750.338
[8]vlak 86121: 753.301 př + 750.338 + 742.130 pk
vlak 86120: 750.338 př + 753.301
[9]vlak 64433: 64433 nejel, místo něho Gigawoody do Mimoně
vlak 64432: 64432 nejel, z Mimoně Lv do Jestřebí po Gigawoodech, v Jestřebí na pk písku do Kyjova
[10]vlak 86131: 742.130
[11]vlak 86121: 750.338, pozn: Děčín - Česká Lípa 750.338, Česká Lípa - Brniště 742.130
vlak 86120: 742.130, pozn: Brniště - Česká Lípa 742.130, Česká Lípa - Děčín 742.130+750.338
[12]vlak 64433: + z Mimoně Gigawoody 742.192 + 742.179
[13]vlaky 84151, 64200: 753.756 př + 753.765
[14]vlak 86121: cisterny Leuna Werke - Česká Lípa
[15]vlak 64200: odklon přes Mělník
[16]vlak 86121: 753.301 př + 750.338
vlak 86120: 750.338 př + 753.301, pozn: Mn 86120, pouze lokomotivy
[17]vlak 86121: + 742.225 Děčín - Česká Lípa
[18]vlak 86121: 750.061
[19]vlak 64433: odklon jako Mn 86121 z Děčína do Brniště, z Č.Lípy postrk 742.225
[20]vlak 86109: 742.130 př + 742.332
[21]vlak 86110: 742.130
[22]vlak 84151: 753.751 př + 753.758
vlak 64200: 753.758 př + 753.751, pozn: odklon přes Jičín
[23]vlak 86121: 750.061
vlak 86120: 742.225 př + 750.061
[24]dřevo Mimoň - Paskov
[25]vlak 86131: 742.225
[26]25 prázdných vozů na nakládku písku z Polska; Hr.Králové odj. 11:40 - Libuň příjezd 13:05 h