grudzień 2022 styczeń 2023 luty 2023 marzec 2023 kwiecień 2023 maj 2023 czerwiec 2023 lipiec 2023 sierpień 2023 wrzesień 2023 październik 2023 listopad 2023 grudzień 2023
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - grudzień 2023
 TS 851: 810 OŘOD střed SS Čerčany

obieg dla
9. 12.:
TS 851 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień1. dzień
9205/9210
/9217/9220
9201/9208/9215
/9224/9229
92319204/9207/9214
/9221/9230
9225/9234/9233
/9236/9251
92409215/92249213/9264
/9265/9228
pi 1. 12.810.511 810.263 810.621 810.229 810.512 810.289 - - pi 1. 12.
so 2. 12.810.289 810.511 810.263 810.621 810.229 810.512 810.511 [1] 814.113 so 2. 12.
ni 3. 12.810.512 810.289 810.511 810.263 810.621 810.229 - 814.113 ni 3. 12.
po 4. 12.810.229 810.263 810.511 810.289 810.621 810.512 - - po 4. 12.
wt 5. 12.810.512
810.289 + 810.512 pk
810.545 + 810.289 pk
[2]
810.229
810.621
810.621 + 810.306 pk
[3]
810.263 810.511 810.289
810.289 + 810.512 pk
[4]
810.621 [5] - - wt 5. 12.
śr 6. 12.810.621 810.545
810.306
[6]
810.229 810.263 810.511 810.289 - - śr 6. 12.
cz 7. 12.810.306 810.621 810.289 810.229 810.263 810.511 - - cz 7. 12.
pi 8. 12.810.511 810.306 810.621 810.289 810.229 810.263 - - pi 8. 12.
so 9. 12.810.263 810.511 810.306 810.621 810.289
814.113
[7]
810.229 810.511 [8] 814.108 so 9. 12.
obieg dla
9. 12.:
9205/9210
/9217/9220
9201/9208/9215
/9224/9229
92319204/9207/9214
/9221/9230
9225/9234/9233
/9236/9251
92409215/92249213/9264
/9265/9228
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień1. dzień
TS 851 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)

[1]pociągi 9215, 9224: 810.511
[2]pociąg 9213: 810.512
pociągi 9270, 9271: -, pozn: Porucha MV, nejede.
pociąg 9234: 810.289 + 810.512 pk
pociąg 9235: 810.545 + 810.289 pk
[3]pociąg 9202: 810.229
pociąg 9024: 810.621
pociąg 9025: 810.621 + 810.306 pk
[4]pociąg 9209: 810.289
pociąg 9272: 810.289 + 810.512 pk
[5]pociąg 9203: 810.621
[6]pociąg 9202: 810.545
pociąg 9219: 810.306
[7]pociąg 9225: 810.289
pociąg 9233: 814.113
[8]pociąg 9215: 810.511