prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 861 - 864 a 765: 814, 810 a 714 OŘOD západ PP Děčín

oběh pro
9. 12.:
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
----
ne 11. 12.844.026
814.008
[1]
814.017
714.027 př + 814.017
844.027
[2]
- - 814.009 - ne 11. 12.
po 12. 12.814.008
844.025
[3]
844.027 814.009 810.551 810.297 - po 12. 12.
út 13. 12.814.009 844.027 [4] 844.025
844.027
814.008
[5]
- 810.297 - út 13. 12.
st 14. 12.814.009
844.026
[6]
844.027 810.371
814.008
[7]
- 810.297 - st 14. 12.
čt 15. 12.844.026 844.027 814.008 - 810.549 - čt 15. 12.
16. 12.844.026
814.008
[8]
844.027
844.025
[9]
814.008 + 810.549 pk
814.008
814.008 + 810.551 pk
[10]
814.008 [11] 810.297
810.551
810.551 + 810.297 pk
[12]
844.026 [13] 16. 12.
so 17. 12.844.026 844.025
844.027
[14]
- 814.009 + 810.549 pk 810.551 814.008 + 810.297 pk so 17. 12.
ne 18. 12.844.026
814.008
[15]
844.027 - - 810.551 - ne 18. 12.
po 19. 12.814.008 844.027 814.009 810.371 810.549 - po 19. 12.
út 20. 12.844.026 844.027
[16]
814.008 - 810.551 - út 20. 12.
st 21. 12.844.026 844.027 814.009 - 810.549 - st 21. 12.
čt 22. 12.844.026 844.027 814.009 - 810.551 - čt 22. 12.
23. 12.844.026 844.027 814.009 810.297 810.549 810.551 23. 12.
so 24. 12.844.026 844.027 - - 810.297 - so 24. 12.
ne 25. 12.844.026 844.027 - - 810.297 - ne 25. 12.
po 26. 12.844.026 844.027 -   810.549 - po 26. 12.
út 27. 12.844.026 844.027 814.009 + 814.008 pk
814.008 + 814.009 pk
814.009 + 814.008 pk
814.008
[17]
- 810.297 - út 27. 12.
st 28. 12.844.026 844.027 814.008 - 810.549 - st 28. 12.
čt 29. 12.844.026 844.027 814.008 - 810.549 - čt 29. 12.
30. 12.844.026 844.027 814.008 810.551 810.297 810.549 30. 12.
so 31. 12.844.026
810.297
[18]
844.027
814.009
844.027
[19]
- - 810.551 - so 31. 12.
oběh pro
9. 12.:
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
----datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)

[1]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663, 6664, 6667: 844.026
vlak 6668: 814.008
[2]vlaky 6653, 6652: 814.017
vlak 6657: 714.027 př + 814.017, pozn: ve stanici Mlýny porucha motorové jednotky; z Děčína v 11:35 pomocná lok. 714.027, z Mlýnů odjezd do Děčína se zpožděním 95 minut 714.027+814.017
vlaky 6656, 6661, 6660, 6665, 6666, 6684: 844.027
[3]vlaky 1963, 6650, 6655: 814.008
vlaky 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663, 6662: 844.025
[4]vlaky 6653, 6661: 844.027
[5]vlaky 6651, 6670, 6671: 844.025
vlak 6674: 844.027, pozn: Rychlá výměna z vlaku 6661 místo neschopného motoru v depu.
vlaky 6675, 6664: 814.008
[6]vlaky 1963, 6650, 6655, 6654, 6659: 814.009
vlaky 6672, 6673, 6658, 6663, 6662: 844.026
[7]vlaky 6651, 6670, 6671: 810.371
vlaky 6674, 6675, 6664: 814.008
[8]vlaky 1963, 6650, 6655, 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663, 6662: 844.026
vlak 6667: 814.008
[9]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 844.027
vlaky 6666, 6684: 844.025
[10]vlak 6651: 814.008 + 810.549 pk
vlaky 6670, 6671, 6674, 6675: 814.008
vlak 6664: 814.008 + 810.551 pk, pozn: 810.551 návoz do Rybniště na 26078
[11]vlak 6668: 814.008
[12]vlaky 26044, 26051, 26050, 26053, 26052, 26057, 26056, 26059, 26058, 26063, 26060, 26067, 26064, 26071, 26068, 26073, 26072, 26077, 26076, 26081: 810.297
vlaky 26078, 26085, 26080: 810.551
vlak 26045: 810.551 + 810.297 pk, pozn: neschopná 810.297 z Rybniště do Rumburku
[13]vlak 6669: 844.026
[14]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661: 844.025
vlaky 6660, 6665, 6666: 844.027
[15]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6663: 844.026, pozn: porucha, jede na jeden motor, v Děčíně zpoždění +17'
vlaky 6664, 6667, 6668: 814.008
[16]vlak 6653: 844.027
vlaky 6656, 6661: -, pozn: střet nákladního vlaku s OA v Mlýnech; Rumburk - Č. Kamenice NAD
vlak 6665: 844.027
[17]vlak 6651: 814.009 + 814.008 pk
vlak 6670: 814.008 + 814.009 pk
vlak 6671: 814.009 + 814.008 pk
vlak 6674: 814.008
[18]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663, 6664: 844.026
vlak 6667: 810.297
[19]vlaky 6683, 6653: 844.027
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661: 814.009
vlaky 6660, 6665, 6666: 844.027