prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2023
 TS 861 - 864 a 765: 814, 810 a 714 OŘOD západ PP Děčín

oběh pro
9. 12.:
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)TS 765 (714)datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
-----
so 1. 7.814.009 814.008 810.297 810.551 810.549 [1] 810.549 [2] 714.014 so 1. 7.
ne 2. 7.814.009 814.114 814.008 - - 810.297 714.014 ne 2. 7.
po 3. 7.814.008
814.008 + 814.114 pk
814.008
810.371
[3]
814.114
814.009
814.158
[4]
814.009 [5] - 810.551 810.297 - po 3. 7.
út 4. 7.814.009 814.158
814.008
[6]
810.371
814.158
810.297
[7]
810.297 [8] 810.551 810.297
[9]
- út 4. 7.
st 5. 7.814.158
810.371
[10]
814.008 810.297 810.371 810.551 [11] 810.551 [12] 714.014
714.014 + 814.009 pk
[13]
st 5. 7.
čt 6. 7.814.158
814.158 př + 814.114 + 810.551 pk
[14]
814.008 810.371 - - 810.297 714.014 čt 6. 7.
7. 7.814.114
844.029
[15]
814.008 814.158 810.551 810.371 810.297 - 7. 7.
so 8. 7.814.114 814.008
814.009
[16]
814.158 810.297   810.371 844.029 so 8. 7.
ne 9. 7.814.114
814.008
[17]
814.009 814.158 - - 810.551 714.014 ne 9. 7.
po 10. 7.814.008 814.009 814.158
814.114
[18]
- 810.549 810.297 - po 10. 7.
út 11. 7.814.008 814.009 814.114 - 810.297 810.549 - út 11. 7.
st 12. 7.814.008 814.009 814.114 - 810.549 810.297 - st 12. 7.
čt 13. 7.814.008 814.009
814.114
[19]
814.114
814.009
[20]
- 810.297 810.549 - čt 13. 7.
14. 7.814.009 814.114 814.008 810.371 810.297 810.549 - 14. 7.
so 15. 7.814.009 814.114
814.158
[21]
814.008 810.549 810.297 [22] 810.297 [23] 714.014 so 15. 7.
ne 16. 7.814.009 814.158 814.008 - - 810.371 714.014 ne 16. 7.
po 17. 7.814.008 814.158 814.009 - 810.371 810.549 - po 17. 7.
út 18. 7.814.008
814.114
[24]
814.158 814.009 - 810.549 810.371 - út 18. 7.
st 19. 7.814.009 814.158
814.114
[25]
814.114
814.008
[26]
- 810.371 810.549 - st 19. 7.
čt 20. 7.814.009
814.008
[27]
814.114 814.008
814.158
[28]
- 810.549 810.371 - čt 20. 7.
21. 7.814.008
642.038
[29]
814.114 814.158 810.297 810.549 810.371 - 21. 7.
so 22. 7.814.008 814.114
814.009
[30]
814.158 810.551 810.549 [1] 810.549 [31] 714.014 so 22. 7.
ne 23. 7.814.008 814.158 814.009 - - 810.297 714.014 ne 23. 7.
po 24. 7.814.008 814.158 814.009 - 810.297 810.551 - po 24. 7.
út 25. 7.814.009 814.158 814.008 - 810.551 810.297 - út 25. 7.
st 26. 7.814.008 814.158
814.114
814.009 + 814.114 pk
814.009
[32]
814.009
810.549
[33]
- 810.297 810.551 - st 26. 7.
čt 27. 7.810.549
642.038
814.114
[34]
814.009 814.008
642.038
[35]
- 810.551 810.297 - čt 27. 7.
28. 7.814.114 814.009 642.038
814.158
[36]
810.371 810.551 810.297 - 28. 7.
so 29. 7.814.114
814.008
[37]
814.009 814.158 810.549 810.551 [11] 810.551 [38] 714.014 so 29. 7.
ne 30. 7.814.008
814.008 + 810.297 pk
[39]
814.158
810.549
642.086
[40]
814.009 - - 810.371 714.014
714.014 + 814.158 pk
[41]
ne 30. 7.
po 31. 7.814.008 + 810.551 pk
814.008 + 810.371 pk
814.008
[42]
642.086
814.158
[43]
814.009 - 810.371
810.551
810.551 + 810.371 pk
810.551
[44]
810.297 - po 31. 7.
oběh pro
9. 12.:
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
-----datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)TS 765 (714)

[1]vlak 6669: 810.549
[2]vlak 26001: všechny Mikulášovice 810 549
[3]vlaky 1963, 6650: 814.008
vlak 6655: 814.008 + 814.114 pk
vlaky 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663: 814.008
vlaky 6662, 26005, 26006: 810.371
[4]vlak 6683: 814.114, pozn: mezi dopravnou Velký Šenov a ŽST Šluknov porucha HV
vlak 6653: 814.009, pozn: Rumburk - Jedlová odřeknut, frekvence vlakem Os 6005 (DLB), z Jedlové náhradní MJ z Kamenice (od 6670), zpoždění +35', v Kamenici končí a dál odřeknut, fekvence vlakem 6671
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665, 6666, 6684: 814.158
[5]vlak 6651: a všechny vlaky v oběhu 814 009
[6]vlaky 6683, 6653: 814.158
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665, 6666, 6684: 814.008
[7]vlaky 6651, 6670, 6671: 810.371
vlaky 6674, 6675, 6664: 814.158, pozn: 814 158 přešla na 6669
vlaky 6667, 6668: 810.297
[8]vlak 6668: 810.297
[9]vlak 26001: -, pozn: všechny vlaky v oběhu 810 297
vlaky 26000, 6667: 810.297
[10]vlaky 1960, 6655: 814.158
vlak 6668: 810.371
[11]vlak 6669: 810.551
[12]vlak 26001: všechny vlaky v oběhu 810 551
[13]vlaky 1965, 26002: 714.014
vlak 1967: 714.014 + 814.009 pk
[14]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663, 6664: 814.158
vlak 6668: 814.158 př + 814.114 + 810.551 pk, pozn: 814114 neschopná v Benešově, z Benešova na přípřež 814 158, přijela Lv z Děčína
[15]vlak 1963: 814.114
vlaky 6650, 6655, 6654: 844.029
[16]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 814.008
vlak 6666: 814.009
[17]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663: 814.114
vlaky 6664, 6667, 6668: 814.008
[18]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.158
vlaky 6674, 6675, 6664, 6667, 6668: 814.114
[19]vlaky 6683, 6653: 814.009
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 814.114
[20]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.114
vlaky 6674, 6675: 814.009
[21]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 814.114
vlak 6666: 814.158
[22]vlak 6669: 810.297
[23]vlak 26001: všechny vlaky v oběhu 810 297
[24]vlaky 1963, 6650, 6655, 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663: 814.008
vlaky 6662, 26005, 26006: 814.114
[25]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 814.158
vlaky 6666, 6684: 814.114
[26]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.114
vlaky 6674, 6675, 6664, 6667, 6668: 814.008
[27]vlaky 1963, 6650, 6655, 6654, 6659: 814.009, pozn: MU - střet s lešením Benešov nad Ploučnicí
vlaky 6672, 6673, 6658, 6663, 6662, 26005, 26006: 814.008
[28]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.008
vlaky 6674, 6675, 6664, 6667, 6668: 814.158
[29]vlaky 1963, 6650, 6655, 6654, 6659: 814.008
vlaky 6672, 6673, 6658, 6663, 6662, 26005, 26006, 6669: 642.038
[30]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 814.114
vlak 6666: 814.009
[31]vlak 26001: všechny vlaky v oběhu 810 549
[32]vlaky 6683, 6653: 814.158
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661, 6660: 814.114, pozn: porucha MJ mezi stanicemi Mlýny - Jedlová, stažen do Jedlové, dál odřeknut
vlak 6665: 814.009 + 814.114 pk, pozn: výchozí z Jedlové
vlaky 6666, 6684: 814.009
[33]vlaky 6651, 6670, 6671, 6674: 814.009, pozn: po příjezdu stahuje z trati neschopný vlak 6660
vlak 6675: -, pozn: odřeknut
vlaky 6664, 6667, 6668: 810.549
[34]vlak 1963: 810.549
vlaky 6650, 6655, 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663: 642.038
vlaky 6662, 26005, 26006: 814.114
[35]vlaky 6651, 6670, 6671, 6674, 6675, 6664, 6667: 814.008
vlak 6668: 642.038
[36]vlaky 6651, 6670, 6671: 642.038
vlaky 6674, 6675, 6664: 814.158
[37]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663: 814.114
vlaky 6664, 6667: 814.008
[38]vlak 26001: 810.551
[39]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663, 6664, 6667: 814.008
vlak 6668: 814.008 + 810.297 pk
[40]vlaky 6653, 6652, 6657, 6656: 814.158, pozn: Porucha, Rbk výměna
vlak 6661: 810.549
vlaky 6665, 6666, 6684: 642.086
[41]vlaky 1965, 26002: 714.014
vlak 1967: 714.014 + 814.158 pk
[42]vlaky 1963, 6650: 814.008 + 810.551 pk
vlak 6655: 814.008 + 810.371 pk, pozn: z Rybniště v závěsu neschopná 810 371
vlaky 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663, 6662, 26005, 26006: 814.008
[43]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 642.086
vlaky 6666, 6684: 814.158
[44]vlaky 26044, 26051, 26050: 810.371
vlaky 26053, 26052, 26057: -, pozn: NAD
vlak 26056: 810.551
vlak 26059: 810.551 + 810.371 pk
vlaky 26058, 26063, 26060, 26067, 26064, 26071, 26068, 26073, 26072, 26077, 26076, 26081, 26085, 26080, 26045: 810.551