prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2023
 TS 861 - 864 a 765: 814, 810 a 714 OŘOD západ PP Děčín

oběh pro
9. 12.:
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
----
st 1. 2.844.027 844.025 844.026 - 810.551 - st 1. 2.
čt 2. 2.844.027 844.025
814.008 + 810.371 pk
814.008 + 810.549 pk
844.025
[1]
844.026 - 810.549
810.551 + 810.549 pk
810.551
810.371
[2]
- čt 2. 2.
3. 2.844.027 844.025 844.026   810.371 810.551 3. 2.
so 4. 2.814.008
814.008 + 810.371 pk
814.008
[3]
844.025 - 810.551 + 810.297 pk [4] 810.371
[5]
810.297 + 810.371 pk [6] so 4. 2.
ne 5. 2.814.008 844.025 - - 810.551 - ne 5. 2.
po 6. 2.844.027 844.025 814.009 - 810.297 - po 6. 2.
út 7. 2.844.027 844.025 814.009 - 810.551 - út 7. 2.
st 8. 2.844.027
814.009
[7]
844.025 814.009
814.008
[8]
- 810.297 - st 8. 2.
čt 9. 2.844.027 844.025 814.009 - 810.551 - čt 9. 2.
10. 2.844.027 844.025 814.009   810.297 810.551 ! 10. 2.
so 11. 2.844.027 844.025 - 810.551 810.297 [9] 810.297 [10] so 11. 2.
ne 12. 2.844.027 844.025 - - 810.551 - ne 12. 2.
po 13. 2.844.027 844.025
814.009
844.025
[11]
814.009 [12] - 814.008 - po 13. 2.
út 14. 2.844.027 844.025 814.009 - 810.551 - út 14. 2.
st 15. 2.844.027 844.025 814.009 - 814.008 - st 15. 2.
čt 16. 2.844.027 844.025 814.009 - 810.551 - čt 16. 2.
17. 2.844.027 844.025 814.009 810.297 [13] 814.008 810.551 17. 2.
so 18. 2.844.027 844.025 - 810.549 814.008 [14] 814.008 [15] so 18. 2.
ne 19. 2.844.027 844.025 - - 810.549 - ne 19. 2.
po 20. 2.844.027
814.008
[16]
844.025 814.009 - 810.549 - po 20. 2.
út 21. 2.814.009 844.025 814.008
844.026
[17]
- 810.297 - út 21. 2.
st 22. 2.844.026 844.025 814.009 - 810.297 - st 22. 2.
čt 23. 2.844.026 844.025 814.009 - 810.549 - čt 23. 2.
24. 2.844.026 844.025 814.009
814.008
[18]
  810.549 810.297 24. 2.
so 25. 2.844.026 844.025 - 810.297 810.549 [19] 810.549 [20] so 25. 2.
ne 26. 2.844.026
810.549
[21]
844.025
810.549
814.009 + 814.008 pk
814.009
[22]
- - 810.297 - ne 26. 2.
po 27. 2.814.008 814.009
844.027
[23]
810.549 - 810.297 - po 27. 2.
út 28. 2.814.008
814.009
[24]
844.027 814.009
814.008
[25]
- 810.297 - út 28. 2.
oběh pro
9. 12.:
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
----datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)

[1]vlaky 6683, 6657: 844.025
vlak 6660: 814.008 + 810.371 pk, pozn: pk 810 371-5 do Rybniště - náhrada za 810 549
vlak 6665: 814.008 + 810.549 pk
vlak 6666: 844.025
[2]vlaky 26044, 26052: 810.549
vlak 26067: 810.551 + 810.549 pk
vlak 26077: 810.551
vlaky 26076, 26045: 810.371
[3]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663: 814.008
vlak 6664: 814.008 + 810.371 pk, pozn: z Rybniště do Rumburku na konci neschopná 810.371
vlak 6667: 814.008
[4]vlak 6668: 810.551 + 810.297 pk
[5]vlaky 26046, 26083: 810.371, pozn: mezi Varnsdorfem a Rybništěm porucha motorového vozu
vlaky 26078, 26085: -, pozn: náhradní autobusová doprava
[6]vlak 6669: 810.297 + 810.371 pk
[7]vlak 1963: 844.027, pozn: v Děčíně východ porucha zavírání dveří
vlaky 6650, 6655, 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663, 6662: 814.009
[8]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.009
vlaky 6674, 6675: 814.008
[9]vlak 26062: 810.297
[10]vlak 6669: 810.297
[11]vlaky 6683, 6653: 844.025
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661: 814.009
vlaky 6660, 6665, 6666, 6684: 844.025
[12]vlaky 6651, 6670, 6671, 6674, 6675, 6664: 814.009
[13]vlak 6668: v sobotu 18.2. a v neděli 19.2. celý den nasazen na Os mezi Rumburkem a Mikulášovicemi dol.n. (náhrada jednotky 642 DB)
[14]vlak 26058: 814.008
[15]vlak 6669: 814.008
[16]vlaky 6650, 6655: 844.027
vlaky 6654, 6658, 6663, 6662: 814.008
[17]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.008
vlaky 6674, 6675, 6664: 844.026
[18]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.009
vlaky 6674, 6675, 6664: 814.008
[19]vlak 26046: 810.549
[20]vlak 6669: 810.549
[21]vlaky 1960, 6658, 6663, 6664, 6667: 844.026
vlak 6668: 810.549
[22]vlaky 6653, 6661: 844.025, pozn: mezi Č.Kamenicí a Markvarticemi porucha motorového vozu, Děčín příjezd se zpožděním 78 minut
vlaky 6660, 6665: 810.549
vlak 6666: 814.009 + 814.008 pk
vlak 6684: 814.009
[23]vlaky 6683, 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 814.009
vlaky 6666, 6684: 844.027
[24]vlaky 1963, 6650, 6655: 814.008
vlaky 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663, 6662: 814.009
[25]vlak 6670: 814.009
vlaky 6674, 6675, 6664: 814.008