prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2023
 TS 861 - 864 a 765: 814, 810 a 714 OŘOD západ PP Děčín

oběh pro
9. 12.:
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)TS 765 (714)datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
-----
so 1. 4.844.029 844.027 - 810.551 810.549 810.297 742.113 so 1. 4.
ne 2. 4.814.009
844.029
[1]
844.026 - - 810.551 810.549 742.113 ne 2. 4.
po 3. 4.844.027 844.026 844.029 - 810.549 - - po 3. 4.
út 4. 4.844.029 844.026 844.027
814.009
814.008
[2]
- 810.549 - - út 4. 4.
st 5. 4.844.029 844.026 814.008 + 810.551 pk - 810.549 - - st 5. 4.
čt 6. 4.844.029
814.008
[3]
844.026 814.009
814.008
[4]
  810.551 - - čt 6. 4.
7. 4.814.008 844.026 [5] -   810.297 [6] 810.551
810.297
[7]
742.113 7. 4.
so 8. 4.844.029
844.027
[8]
844.026 - 810.371 810.549 810.551 742.113 so 8. 4.
ne 9. 4.844.027 844.026 -   810.371 810.549 742.113 ne 9. 4.
po 10. 4.844.029 844.026 - - 810.297 810.371 742.113 po 10. 4.
út 11. 4.844.029 844.026 814.009
844.027
[9]
- 810.371 - - út 11. 4.
st 12. 4.844.029 844.026 844.027 - 810.297 - - st 12. 4.
čt 13. 4.844.029 844.026
844.027
844.026
[10]
844.027 [11] - 810.297 - - čt 13. 4.
14. 4.844.029 844.026 844.027
814.009
[12]
  810.371 810.297 - 14. 4.
so 15. 4.844.029 844.026 - 810.297   810.371 742.113 so 15. 4.
ne 16. 4.844.029 844.026 - - 810.297 810.549 714.014 ne 16. 4.
po 17. 4.844.029 844.026 814.009 - 810.371
[13]
- - po 17. 4.
út 18. 4.844.029 844.026 844.027 - 810.297 - - út 18. 4.
st 19. 4.844.029 844.026 844.027
814.009
[14]
- 810.371 - - st 19. 4.
čt 20. 4.844.029 844.026 814.009
844.027
[15]
- 810.297 - - čt 20. 4.
21. 4.844.029 844.026 844.027   810.297   - 21. 4.
so 22. 4.844.029 844.026 -   814.009 810.297 742.113 so 22. 4.
ne 23. 4.844.029 844.026 - - 810.551 814.009 742.113 ne 23. 4.
po 24. 4.844.027 844.026 844.029 - 814.009 - - po 24. 4.
út 25. 4.844.027 844.026 844.029 - 810.551 - - út 25. 4.
st 26. 4.844.027 844.026 844.029 - 814.009 - - st 26. 4.
čt 27. 4.844.027 ! 844.026 ! 844.029 ! - 810.551 ! - - čt 27. 4.
28. 4.844.026 810.551
844.027
[16]
844.029
814.008
[17]
    814.009 - 28. 4.
so 29. 4.844.026 844.027 - 810.297     714.014
714.202 + 714.014 pk
[18]
so 29. 4.
ne 30. 4.844.026
814.009
[19]
844.029 - - 810.297 810.371 714.014 ne 30. 4.
oběh pro
9. 12.:
-6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
-----datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den
TS 861 (814)TS 862 (814)TS 863 (814)TS 864 (810)TS 765 (714)

[1]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663, 6664, 6667: 814.009
vlak 6668: 844.029
[2]vlaky 6651, 6670, 6671: 844.027
vlaky 6674, 6675, 6664, 6667: 814.009
vlak 6668: 814.008
[3]vlak 1963: 844.029
vlaky 6650, 6655, 6654, 6659, 6672, 6673, 6658, 6663, 6662: 814.008
[4]vlaky 6651, 6670, 6671, 6674, 6675, 6664: 814.009
vlak 6667: 814.008
[5]vlak 6666: Krásná Lípa - Rumburk zavedena NAD (MU v Rumburku), MJ do Rumburku po obnovení provozu
[6]vlak 26085: Krásná Lípa - Rumburk zavedena NAD (po MU v Rumburku zastaven provoz), MV obrací na 6669 do Děčína
[7]vlaky 26003, 26006: 810.551, pozn: při jízdě na PN rozřez vyhybky 4b v Rumburku
vlak 6669: 810.297, pozn: Rumburk - Krásná Lípa zavedena NAD, MV od 26085
[8]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655: 844.029
vlaky 6654, 6667: 844.027
[9]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.009
vlaky 6674, 6675, 6664: 844.027
[10]vlaky 6683, 6653: 844.026
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661: 844.027
vlaky 6660, 6665, 6666, 6684: 844.026
[11]vlak 6671: 844.027
[12]vlaky 6651, 6670, 6671: 844.027
vlaky 6674, 6675, 6664: 814.009
[13]vlaky 26052, 26057, 26056, 26059: -, pozn: NAD
vlak 26081: 810.371
[14]vlaky 6651, 6670, 6671: 844.027
vlaky 6674, 6675, 6664, 6667, 6668: 814.009
[15]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.009
vlaky 6674, 6675, 6664, 6667, 6668: 844.027
[16]vlak 6683: 810.551
vlak 6653: 844.027
[17]vlak 6670: 844.029
vlak 6674: 814.008
[18]vlak 1965: 714.014
vlak 26002: -, pozn: závada na HV, odřeknut
vlak 1967: 714.202 + 714.014 pk
[19]vlak 6658: 844.026
vlaky 6664, 6667: 814.009